Søk i stiler
 

Likestilling og menneskeverd


Handler om likestilling mellom menn og kvinner, og litt om likestilling og diskriminering.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:29.10.2009
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Likestilling
Verktøy:Utskrift


Hva er likeverd og likestilling…?

Menneskerettigheten har som grunnalgt at alle mennesker er like mye verdt. Likeverd betyr at alle er like verdifulle uansett kjønn,rase,nasjonalitet,stilling eller status. Likeverd er ikke det samme som likestilling. Likestilling handler om at kvinner og menn ikke har har like rettigheter,plikter og og muligheter på alle områder i samfunnet. At de har like rettigheter betyr ikke at de har plikt til å gjøre det samme,men men at de har samme mulighet til for eksempel utdanning,arbeid og i å delta i samfunnslivet. Det fins ikke noe i samfunnet i dag som har full likestilling mellom kvinner og menn.

 

Det er forskjeller på gutter og jenter. Jenter kan få barn,og kan amme dem. Menn er generelt fysisk sterke enn kvinner. I enkelt sammenhenger gir disse forskjellene ulike rettigheter. Kvinner for f.eks lenger permisjon enn menn ved barfødsel. Synet på likestilling er også avhengig av  kulture og tradisjoner i samfunn. Hvilken forventninger samfunnet har til jenter, gutter, og menn skal oppføre seg, kalles kjønnsroller.

 

Kjønnsroller oppfattes svært forskjellig i ulike sammfunn, men de kan også variere innefor det samme samfunnert. Det er avhengig av hvilke miljø vi lever i.

 

Likestilling og diskriminering

Diskriminering betyr å behandle et menneske gårligere enn et annet på grunn av personens kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politiske tilhørighet, seksuelle orientering, funksjonshemming eller alder. I januar 2006 ble det opprettet et nytt likestillings- og diskrimineringombud i Norge. Det nye ombudet har flere mennesker med seg i arbeidet med å sikre rettighetene i likestillingesloven og diskrimineringsloven. Tidligere hadde Norge et likestillingsombud som hadde som hovedoppgave å arbeide for å hindre diskrimineringen på grunn av kjønn og å fremme likestilling med særlig vekt på å bedre kvinners stilling.

 

Disse oppgavene blir nå lagt til det nye ombudet. I Norge har det siden 1998 vært et senter mot etnisk diskriminering. Senteret skulle gi retthjelp til mennesker som følte seg diskriminert få grunn av tro, rase, hudfarge eller nasjonla etter etnisk opprinnelse. Denne oppgaven får nå den nye ombudet. Senter mot det etniske diskriminerting forsettre med sin andre hovedoppgave: å kartlegge omfanget av diskriminering i Norge.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Paul
29.10.2013 11:27

Bra!
9
anbefalinger
Dette er direkte avskrift av kapittelet "Likeverd og likestilling" i læreboka "Under Samme Himmel 2".


23.11.2009 13:28

Bra!
3
anbefalinger
Hei, bar lurte på om hvilket sjanger denne artikkelen er skrevet i?

nora
08.12.2009 20:47

Bra!
3
anbefalinger
bra skrevet!

ida
02.03.2010 16:05

Bra!
3
anbefalinger
det er vel et fagartikkel..

...
06.06.2011 10:56

Bra!
3
anbefalinger
kilder...


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.011 sec - 1 pageviews