Søk i stiler
 

Befolkning og befolkningsutvikling


Flott presentasjon av historisk og fremtidig befolkningsutvikling, sammenlikning av USA og Vietnam, og kort om tre internasjonale organisasjoner.

Karakter: 6 (eksamen i samfunnsfag, 10. klasse)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:03.02.2009
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:USA
Asiatiske samfunn
Globalisering
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook


Last ned fil
Notater til presentasjonen:

 

Åpner og innhold

Jordas befolkning

Graf om verdens befolkning

Drøfte om utviklingen - Starter

Viktige begreper

Befolkningsendring og utviklingstrinn

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Om befolkningspyramider

Befolkningspyramide Norge, sammenligne

Utviklingen av befolkningen i Norge

Flyttinger og flyktinger

Bosetning

Drøfte om urbanisering ­- Starter

Kilder

Fordypningsoppgave – Martin

Kilder

Fordypningsoppgave – Tomas

Kilder

 

Graf om verdens befolkning

Fram til 1800-tallet: Lav vekst, epidemier, landbruk, krig

1800-tallet: Stiger, ind. revolsujon

1900: Teknologi, medisiner, mat, hygiene, økonomisk utvikling, videreutvikling av ind. revolusjon

Etter 2. Verdenskrig: Befolkningseksplosjon, Babyboom, flere u-land i fase 2, bedre råd, færre krig, FN,

fram til 2050, flate ut

Asia & Afrika: Størst vekst, Asia -> flate ut 2050

Europa: Begynt å gå tilbake, fortsetter

 

Drøfte (Starter)

Dårlig i lengden -> Stor belastning jorda -> større behov for mat, brensel, vann -> høye matpriser, olje -> global oppvarming -> vannmangel, kutter ned trær -> jorderosjon, ørken

 

Flere folk -> billigere arbeidskraft, produkter -> mer folk = tilgang på mat dårlig, lite plass, Asia -> naturlig ressurser dårligere -> sykdommer utvikle seg -> dårlig levestandard verden

 

En av kildene: dårlig økonomi, lite ressurser, økende befolkning -> hemme utvikling

 

Kan gjøre: 1 barnspolitikken i Kina, 1979, stabilisere folketallet

 

Befolkningsendring og utviklingstrinn (Den demografiske overgangen)

Forenklet, unøyaktig modell for befolkningsutvikling

Vestlige i-land -> gjennomgått slik utvikling

Fase 1

Punktene

Norge: Høy fødselsrate og dødsrate: Epidemier, svartedauden

Dødsraten høyre enn fødselsrate: 1700- og 1800-tallet, sist 1809, napoleonskrigene Frankrikes side, England: stengte Skagerrak til Danmark, livsviktig forbindelse

 

Fase 3

Punktene

Norge: Starten av 1900-tallet -> 2. Verdenskrig

Fram til 1930-tallet: fødselsraten og dødsraten sank

 naturligtilvekst høy, fallende -> først i byene, bygdene

1920- og 30-årene: økonomiske nedgangstider

Utvandring til USA

 

Fase 5

Punktene

Danmark & Tyskland: innvandring -> ikke tilbakegang i befolkningstallet

 

i-land mener-> alle land gjennomgår slik utvikling

 

Befolkningspyramider, Norge – Malawi
Norge: lever lengre, 38 år største gruppen, kvinner lever lengst -> tror: drikker og røyker ikke

20-40 år (født 1970-tallet): Babyboom tok slutt, dårligere tider, kvinner: utdanning, karriere, likestilling

 

1970-75: Fruktbarhetstall: 1,67 -> familie politikk -> kontantstøtte, barnebidrag, barnehageutbygging -> går opp igjen 1980 -> 1990 stabilt

 

Andelen over 60 år: større, eldrebølgen -> større behov eldreomsorg


Malawi: 0-4 år: største gruppe, dør tidlig -> utdanning lønner seg ikke, dør kort tid etter f.eks legeutdanning

 

Drøfte om urbanisering (starter)

Alt på et sted, bedre tilbud -> sykdommer, epidemier

 mindre transport -> mindre forurensing, billigere transport-> kollektivtransport lønner seg -> økt trafikk, vanskelig med transport, kø -> konsentrer forurensing et område -> mindre forurensing andre steder

 

Mer toleranse, innvandring mest positivt i Oslo/Akershus, mer fordommer på landet -> kjent med andre kulturer -> norske kultur svekket

Mer skille, f.eks Vestkanten, Østkanten, Groruddalen -> konflikter, trives ikke med hverandre

 

Arbeidsledigheten i byene større -> billigere arbeidskraft, slum -> har ikke noe å komme tilbake til ->

Kriminelle -> lommetyver, operer områder tettbefolket -> lettere å stjele

 

Alle på et sted -> mindre plass, økt husleie -> flere hus -> arbeidsplass

 

Fordypningsoppgaven

Omfattende, sammenligning

Historie, geografi, samfunnskunnskap

USA: 300 mill. innbyggere, 3. Folkerike land 

Vietnam: 85 mill., mot 49 mill. i 1976

Kolonier, Fransk Indokina, selvstendig, sinket utvikling,

Immigrasjon, flyktning, rasisme, Martin Luther King

Vietnamkrigen, ressurser bygge opp, dyrkbart jord ødelagt, USA – dominoteorien,

Den kalde krigen

 

USA: grenser til få land, selvstendig før nabolandene, utviklet godt

Vietnam: Kina & Mongolia -> angrep

 

Begge stor eksportør av landbruksvarer, like stor landareal, Vietnam: lever av jordbruk, USA: teknologi & industri

Ressurser, Vietnam: ikke nok elektrisitet til industri og fabrikker -> utnytte ressurser,

USA: mye variert klima, forskjellige jordbruksvarer,

Kapitalisme: best ifølge historie

Vietnam markedsøkonomi -> økonomisk vekst


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Anonyym
21.02.2011 11:26

Bra!
7
anbefalinger
Dette hjalp meg UTRULIG MYE !! jeg har eksamen om 48timer og dette redder livet mitt !! TAKKKK!!!

jagguaryfor1sakenkidmammatært
09.06.2015 18:33

Bra!
2
anbefalinger
beste maaaan

Ur boy
12.05.2016 17:57

Bra!
1
anbefalinger
Deilig baba. Du er shmø!!!

Kai Egil Kvarme
25.09.2017 09:18

Bra!
0
anbefalinger
Dette var bra!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews