Søk i stiler
 

Universet har alltid eksistert


... og kommer alltid til å eksistere. Hvis vi kan stole på energilovene.
Sjanger:AnnetLastet opp:29.01.2009
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Verdensrommet


Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, den kan bare gå over fra en form til andre former.

 

Energi er det som "får ting til å skje" Bevegelsesenergi er energien i alt som beveger seg. Stillingsenergi er energi som kan lagres og beskriver energien noe har fordi det befinner seg i en bestemt stilling i forhold til noe annet. En energikjede viser hvordan energien overføres gjennom en eller flere energioverganger. De fleste energikjeder på Jorda begynner med Sola. Energiloven betyr også at all den energi som er i universet i dag alltid har vært der og kommer alltid til å bli her. Hvis energiloven stemmer må det bety at all energi i universet var til stede i The big bang og det er fortsatt denne energien vi har glede av uansett hvilken energikilde vi snakker om?

 

Fornuftstenkere og logikere som vi er, spør vi oss selv om og om igjen, "men hvor kom all energien fra?" Hvis energiloven sier at den alltid har eksistert så blir jo spørsmålet irrelevant. Det er vanskelig for oss å fatte at noe ikke har en begynnelse og ikke kommer fra noe. Da vil jeg trekke inn det åndelige og Gud. Gud sies å være alfa og omega, begynnelse og slutt, der begynnelsen og slutten står i samme punkt. Jeg ser for meg en sirkel, der begynnelse og slutt er jevnet ut og en ikke kan se punktet lenger, fordi punktet egentlig ikke eksisterer. Det eksisterer ingen begynnelse og det eksisterer ingen slutt. Sirkelen har en kjerne der massen av liv og energi er tettere, men ingen vegger, men et rom som kan fylles i det uendelige. Kjernen kan bli mindre og rommet kan fylles mer og mer, men energien vil alltid være der.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no