Søk i stiler
 

Hydrogengass


Å lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.
Sjanger:RapportLastet opp:07.12.2008
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter
Verktøy:Utskrift


Formål med forsøket:

Lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.

 

”Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, med en andel på anslagsvis 75 % av uni-versets totale masse. Stjerner består hovedsakelig av hydrogen i plasmaform. Rent hydrogen er relativt sjeldent i naturlig tilstand på Jorden. Hydrogen for kommersiell bruk blir vanligvis fram-stilt fra hydrokarboner som metan. Hydrogen i ren tilstand brukes som drivstoff i brenselceller og produksjonen av metan (CH4). Hydrogen kan også framstilles ved elektrolyse av vann, men denne prosessen er betydelig dyrere enn produksjon av hydrogen fra naturgass.” (Wikipedia)

 

Utstyr:

Glassrør, tuber av gummi, reagensrør, klemmer, stativ, lite fat av glass, fyrstikker, sink, saltsyre (20 %)

 

Prosedyre:

Utstyret ble satt sammen i henhold til instruksjonene i Trigger 8. Saltsyre ble tilsatt bitene med sink og en reaksjon begynte umiddelbart. Gassen ble samlet opp i et reagens-rør og en fyrstikk ble ført bort til åpningen.

 

Resultat:

Gassen i reagensrøret gav fra seg et tydelig ”pop” når fyrstikken ble ført bort til åpningen. Det ble også observert dannelse av vanndamp på innsiden av reagensrøret.

 

Konklusjon:

Hydrogen brenner aggressivt i luft.

”Hydrogengass er svært brennbar og vil kunne brenne med så lave konsentrasjoner som 4 % H2 i luft. Hydrogen forbrenner etter følgende reaksjonsligning:

2 H2(g) + O2(g) --> 2 H2O(l) + energi

Når hydrogen blandes med oksygen, vil blandingen eksplodere ved antenningen i et stort spek-ter av blandingsforhold. Forbrenningen av hydrogen med oksygen er miljømessig helt ren siden den kun produserer vann.” (Wikipedia)


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

sasa
07.05.2019 06:30

Bra!
22
anbefalinger
Gammelt med brukbart

Stine
20.11.2012 19:52

Bra!
12
anbefalinger
Hvilken karakter fikk dette?


27.02.2014 22:47

Bra!
10
anbefalinger
Hei


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.016 sec - 1 pageviews