Søk i stiler
 

Kalsium vann (ø1.8)


Sjanger:RapportLastet opp:08.11.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


Vi helte vann i en glasskål og dryppet BTB (bromtymolblått) i og fikk en grønn farge (nøytral løsning). Deretter tok vi noen biter med kalsium opp i skålen, kalsiumet reagerte med løsningen og utviklet gass. Vi tente en fyrstikk og holte den over glasskålen, det ble et lite poff. Vi prøvde med noen flere kalsium biter enn vi hadde første gang. Vi tente deretter på, det ble en mye sterkere reaksjon.

 

Gassen som ble utviklet var hydrogengass H2 (den var eksplosiv). Løsningen skiftet farge Vi skal se på hva som blir dannet når kalsium slippes i en nøytral løsning. fra grønn til (nøytral) blå (base). Vi kunne av dette oppservere at det var et overskudd av OH- ioner tilstede i skålen. Men for at løsningen skal være elektrisk nøytral må det også være Ca2+ ioner tilstede. Det vi har laget i skålen er kalsiumhydroksid. Formelen for reaksjonen vi har laget er: H2O + Ca ® H2 +Ca(OH)2

 

Kalsium finnes ikke fritt i naturen, bare i forbindelser. (Den reagerer stert med vann)

 

Konklusjon

 

Når vi slipper kalsium i en nøytral løsning, grønn,(vann med BTB) dannes det hydrogengass H2, og da vi antente løsningen fikk vi en liten eksplosjon, løsningen skiftet farge til blå. Det vi har laget er kalsiumhydroksid, kalk Ca(OH)2


Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no