Søk i stiler
 

Rike og fattige land


Jeg kom opp i geografi i muntlig om rike og fattige land.

Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:02.11.2008
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Fattigdom
Globalisering
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

 

Jeg er fattig,
Du er rik.
Hvorfor er det sånn?

Vi lever på samme klode,
Og bør ha samme gode!
Hvorfor er det sånn?

Forskjellene på oss er så store,
Men egentlig er vi like gode.
Hvorfor er det sånn?

Hvorfor er det sånn?

 

1,2 milliard mennesker har mindre enn én dollar å leve for om dagen. Hver eneste dag dør 40.000 barn i fattige land av sult og sykdommer som du og jeg blir vaksinert mot før vi fyller ett år. 100 millioner barn mangler grunnskoleopplæring. Den rike delen av befolkningen på 20 % har kontroll på 80 % av ressursene. Urettferdig?

 

Vårt samfunn har 2 sider: fattig og rik.

 

Fattigdom: en femdel av verdens befolkning er fattige. I 2005 var det ca 1,24 milliarder mennesker. Altså 20% mennesker som levde under fattigdomsgrensen.

 

Fattigdomsgrensen: er beregnet til en inntekt på 200 eller mer eller mindere i måneden. Det varierer.

 

Hva er et fattig land: det er et land der en stor del av befolkningen er fattige mennesker. Kan være fattig begrunn av som for eksempel korrupsjon, krig, handel, gjeld, marked, og også p.g.a. at landet har vært en koloni før. Mange av de fattige landene har vært i en koloni.

 

Fattige land har som regel store naturressurser:  Noen av de rikeste fra naturens side er angola, sør-Afrika, kongo og brasil. I noen land ligger ressursene ubrukt men et land kan være være fattig selv om ressursene utnyttes.

 

Les i bok side 7 til 8.

 

Hun er ikke alene: det er 1.24 milliarder mennesker i verden som etter fns definisjon må kalles fattige. De fleste bor i sørøst Asia og i Afrika sør for Sahara. Her lever nesten halve befolkningen under fattigdomsgrensen. Det er normalt at kvinnene har mange barn og flere enn de i de rike landene.

 

Dårlig tilbud: u landene har ofte et dårlig tilbud når det gjelder helse, utdanning og andre sosiale goder. Mange barn dør i sine første leveår. Barn bør få mer tilbud.

 

Forskjeller mellom rike og fattige land: det er mangel på mat i U-landene, I-landene har nok med mat. I fattige land arbeider en stor del av befolkningen i jordbruket, mens i de rike landene arbeider de fleste i industri og tjensteyting.

 

Den rikeste femdelen av verdens befolkning produserer hele 83% av varer og tjenester i verden og den står for over 80% av verdenshandelen. Den fattigste femdelen av befolkningen produserer mindre enne 2% av verdens varer og tjenester. I de rike landene bor de fleste i byen, mens de fattige bor ofte på landsbygda. Det er ferd med å forandre seg.

 

Brutto nasjonalprodukt: BNP. Forteller hvor store de samlede inntektene, eller verdiskapningen, i et land per år. All lønn og betaling for varer og tjenester regnes med i BNP. BNP måles å per innbygger ofte som et mål på hvor rikt et land er. Norge er verdens fjerde rikeste land med BNP per innbygger: kroner 246 000. Mosambik har BNP på 536 kroner per innbygger. Dyrere å leve i Norge. Prisen på varer og tjenester er mye høyere hos oss enn i Mosambik. Dessuten kan slike gjennomsnittstall dekke over store innenlasnke forskjeller, ikke minst i u-landene.

 

Når BNP vokser kalles det økonomisk vekst. Utvikling er ikke det samme. Utvikling er noe mer. Målet er: Folk skal leve et godt liv ha gode levekår. Da er det ikke bare inntekten som teller, men også hva samfunnet kan tilby av helsetilbud, utdanning og andre sosiale goder for vanelige folk.

 

I-land: Industriland. Er de rike landene. De kalles industriland fordi industrien har vært og er en viktig næring i disse landene. Det er industrialiserien som i stor grad har lagt grunnlaget for rikdommen og vel standen i de rike landene.

 

U-land: utviklingsland. Er de fattige landene. De har ofte lite industri, og de har ikke hatt den samme økonomiske utviklingen som i-landene. Hva som gjør et land til utviklingsland kan ha flere faktorer, men det finnes en rekke mål for et lands velstand, for eksempel å måle et lands (BNP) pr. innbygger, som beregnes som summen av innenlandsk forbruk og investeringer pluss nettoeksport . Svakheten er at det dekker over store inntektsforskjeller.

 

Nicland: Newly industrialized countries. er land er industrien vokser. Industrien har en større plass enn den har i u-land. Og industrivarer, elktronikk, klær er en viktig del av eksporten. Brasil, Mexico, indonesia er eksepler på nic land: nyindustrialiserte land. NIC landene i sørøst Asia har opplevd en sterk økonomisk vekst fra mot år 200. det gjelder de asatiske tigerne: Sør-Korea, Taiwan, Hongkong og Singapore. Forbedret levekårene til mange.

 

Hvorfor er noen land rike og noen andre fattige?

Kolonitid. Arbeidsdelingen. Landene har ulike arbeidsoppgaver. I-landene lager for det meste ferdigvarer og u-landene for meste råvarer. Råvarene er dårlig betalt og gir oftest små inntekter. Infrastrukturen i et land: veier, jernbaner, datateknologi, aviser er viktig for både økonomisk og annen utvikling. Infrastrukturen er dårlig utbygd i de fleste u-landene. Da Frankrike og England var kolonimakter i Afrika hentet de råvarer i koloniene og brukte dem i industrien i deres land. Sånn e redet ennå den dag i dag. Dette er og en av grunnene til u-landene er fattige. Vi betaler lite for råvarene fra u-landene og selger de dyrt her i Norge og i andre i-land.

 

India eksempelet: tidlig på 1800 tallet produserte India selv klær av bomullen som ble dyrket i landet. Klærne ble solt til Storbritannia. 1813 eksporterte India hele tretten ganger mer til storbritania enn det India gjorde importerte fra de. Dette ville ikke storbritannia ha noe av så landet innførte høy toll på bomullsklerne fra India. Daa kunne storbritannia selge varene sine i sitt eget land og de tjente my penger.

 

Kan vi gjøre for å stoppe denne galskapen:

Vi kan vinne denne krigen. Det vil koste 280 milliarder hvert år i en ti årsperiode. Dette tilsvarer ca 5% av verdens militærutgifter. Er det mulig?

 

Gi penger til organisasjoner som hjelper fattige land. Gi klær eller annet du ikke har bruk for mer. Det viktigste er at må begynne å handle med de. Kjøpe rå varene deres og senketollavgiftene. Hjelpe dem fremtiden. Hjlpe dem å bygge demokrati, veier, utdannelse og mye mer. Det mange måter vi kan stoppe fattigdom på. Vis du har noen ideer så kom med de.

 

Kirkens nødhjelp:I det Sørlige Afrika samarbeider Kirkens Nødhjelp partnere om blant annet hiv/aids-arbeid, urbefolkning, organisasjonsutvikling, institusjonsbygging, konflikthåndtering, forsoning og menneskerettigheter, helse og utdanning.

Totalt overførte Kirkens Nødhjelp 81,5 millioner kroner til det sørlige Afrika i 2003. Summen ble fordelt på 66,9 millioner til langsiktig bistand, 5,4 millioner til katastrofehjelp og 9,2 millioner til å påvirke holdninger og beslutninger.

 

 

Rike og fattige land:

 

Dikt: Fattigdom er som en sulten ulv
som uler ute i natten
som en som går alene
alene med sult i magen
Alene i den store verden!

*******************************

Fattigdom er ikke bra
det vil ingen mennesker ha
fattigdom er bare teit
alle synes det er leit
fattige mennesker hjelpes må
en fin verden skal vi få

Fattigdom er leit og trist
mennesker som får seg en brist
fattigdommen den er stor
vi må støtte der vi bor


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

:S
14.03.2009 14:58

Bra!
17
anbefalinger
Har var det en god del fakta feil  Confused :-\?

:SS
25.05.2009 11:36

Bra!
14
anbefalinger
Har var dar en go del skrivefeill.

Erik
03.06.2009 17:58

Bra!
13
anbefalinger
Mye skrivefeil men masse bra! takk takk, har muntlig eksamen i morra om temaet så  Razz :-P!

=P
11.06.2009 08:37

Bra!
10
anbefalinger
drit i skrivefeilå... D E MUNTI!

glad 10.klassing
11.06.2012 14:06

Bra!
10
anbefalinger
fyfaeeen, tusen takk for hjelpen! har muntlig eksamen og dette var mye til hjeeeeelp!  Very Happy :-D  Very Happy :-D

Ine Therese
10.06.2009 10:16

Bra!
8
anbefalinger
Kass karakter fekk du ?  Razz :-P

Dah!
07.02.2010 17:42

Bra!
8
anbefalinger
10 er maks. Gi den 9,5 jeg  Smile :-\)

IkWeetAllesBeter
02.06.2012 18:54

Bra!
8
anbefalinger
Vi kan vinne denne krigen. Det vil koste 280 milliarder hvert år i en ti årsperiode. Dette tilsvarer ca 5% av verdens militærutgifter... er faktisk ikke en overdrivelse... og mye av dette er faktisk ikke mange faktafeil fordi jeg skjekket dette med læreboken vårres og alt dette stod der også så! og under en muntlig framføring er det ingen som bryr seg om du har "skrivefeil" fordi du snakker (med mindre du har dem på frks PowerPointen din)..... har dette temaet på muntlig neste uke og dette er faktisk et ganske bra sammendrag.... og jeg har faktisk 5,7 i snitt!!! og syns dette var bra  Very Happy :-D stå på  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D

anonym
22.02.2011 12:01

Bra!
7
anbefalinger
Det aller meste som står her er klipt rett ut fra wikipedia og google da x3 Men alt samla på et sted på jeg si var litt til hjelp, så takk for det  Smile :-\)


24.10.2010 00:26

Bra!
6
anbefalinger
Vi kan vinne denne krigen. Det vil koste 280 milliarder hvert år i en ti årsperiode. Dette tilsvarer ca 5% av verdens militærutgifter. Er det mulig?
Dette hørtes ut som en overdrivelse  Smile :-\)

Kopi?
21.05.2011 14:21

Bra!
6
anbefalinger
http://www.krfu.no/?CatID=1333

Kan ikke si du var så kreativ med innledningen din?

MR b
14.03.2012 10:48

Bra!
6
anbefalinger
LIFE SAVER  Very Happy :-D


12.06.2010 13:41

Bra!
5
anbefalinger
Hven i faen bryr seg om skrivefeil ?  Razz :-P
har mintlig eksamen på tirsdag. dette hjalp masse! 1000takk

jri
14.06.2010 19:13

Bra!
5
anbefalinger
Heisann. Dette var utrolig bra. Har muntlig eksamen i morgen. Dette hjalp utrolig mye  Very Happy :-D Takk takk  Very Happy :-D  Very Happy :-D


21.04.2012 18:20

Bra!
5
anbefalinger
Der du skrev om fattigdoms-grensen, hvilken valuta? det står bare 200, så jeg antar at det er kroner  Very Happy :-D

Miriam
09.05.2012 19:09

Bra!
5
anbefalinger
kjempebra!!!! Beste jeg noen gang har lest  Very Happy :-D

kjdfh
17.12.2012 18:02

Bra!
5
anbefalinger
^Eirik, Daria er ikke lov og bruke på eksamen....


09.01.2013 00:23

Bra!
5
anbefalinger
tusen tusen takk! dette hjelper meg. jeg har eksamen i morgen

Gry
10.05.2010 19:21

Bra!
4
anbefalinger
denne oppgaven synes jeg var veldig bra Smile :-\) imponerende arbeid, hadde jeg vert sensor hadde det blitt 6 med en gang, trenger ikke tenke over det.  Smile :-\) hehe

Ruth
25.05.2010 16:23

Bra!
3
anbefalinger
En god del faktafeil, slik andre også påpeker. Har plukket ut noe rett, takk for hjelpen!

Nhytch
11.06.2010 18:56

Bra!
3
anbefalinger
Digga det råe diktet på slutten  Very Happy :-D

prebeG
10.11.2015 13:08

Bra!
3
anbefalinger
i dont like this sjit

MJ
14.10.2013 13:48

Bra!
1
anbefalinger
personen som har skrevet dette må være latterlig dum!

Kjell
09.06.2015 12:34

Bra!
1
anbefalinger
AronMonicaAidaStianRebeccaRubenEspen


22.10.2015 17:31

Bra!
1
anbefalinger
Jeg har lært mye på denne nett siden.

lb
13.01.2016 12:31

Bra!
1
anbefalinger
hei


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews