Søk i stiler
 

Dødsstraff


Informasjon rundt dødsstraff og arbeid rundt dette hos Amnesty International.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:04.10.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Amnesty
Dødsstraff
Verktøy:UtskriftINNLEDNING

 

Jeg valgte emnet dødsstaff mest av alt av ren nyskjerrighet. Jeg har alltid syns at dødsstraff er en forferdelig måte å straffe mennesker på, og jeg selv er tilhenger av avskaffelse av denne metoden. En av grunnene for at jeg valgte å skrive om nettopp dette var for å finne om hvordan denne straffemetoden blir praktisert og hvordan den foregår. Jeg vil også føye til noen argumenter for (hvis det finnes noen) og imot dødstraff, samtidig som jeg vil legge til litt om Amnesty Internationals arbeid mot nettopp dette.

 

Hva slags nytte har dødsstraff for samfunnet, skal staten ha rett til å ta liv?.

 

HVA ER DØDSSTRAFF?

 

"Morder tatt, risikerer dødsstraff." En slik overskrift er ofte å finne i aviser særlig utenlands, men er det riktig å ta liv som straff for at et liv er tatt? Nei, sier de norske myndighetene, så her i landet er dødsstraff ulovelig. Selv om dødsstraff ikke er lov her i landet er det fortsatt mange land i verden som bruker dette, USA er et av dem.

 

Dødsstraff er en straffemetode som blir brukt når en forbrytelse er særdelses alvorlig. Dette kan for eksempel være drap, eller gjentatte alvorlige brudd på lovverket. Metoden for dødsstraff er forskjellig men de fleste steder blir man henrettet ved gift. Dette skal være den snilleste formen for drap. Men det finnes også barbariske henrettelser som i Midtøsten hvor man kan bli halshugd eller steinet offentlig.

 

MENNESKERETTIGHETENE

 

Ideen om menneskerettighetene er ikke av nyere dato. Allerede i 1776 fikk det amerikanske folk sin Uavhengihetserklæring, og i 1789 fikk man i Frankrike erklæringen om menneskerettigheter. Denne er på flere felt lik den man fikk i 1948 som gjelder den dag i dag. Dagens menneskerettighetserklæring ble vedtatt av De Forente Nasjoners Generalforsamling 10. desember 1948.

 

Kort sagt handler "verdenserklæringen om menneskerettigheter" om at alle mennesker har rett til frihet, rettferdig behandling, til å leve, til å ikke bli utsatt for grusom og umenneskelig behandling, til fri tanke religions- og kulturfrihet, til å være politisk aktive, til organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, til utdanning, og til et privatliv.

 

Etter 2. Verdenskrig begynte man å sette enda mer fokus på menneskers rettigheter. Krigen hadde ført til enorme ødeleggelser, lidelse og flere millioner mennesker ble drept. Tortur, henrettelse og dødsstraff er stikkord for vår siste verdenskrig.

 

AMNESTY INTERNATIONAL

 

Anmesty International er en internasjonal organisasjon som kjemper for menneskerettighetene. Organisasjonen ble stiftet i 1961, og har sitt hovedkontor i London.

 

Amnesty jobber for å få løslatt samvittighetsfanger, for at fanger rundt om i verden skal kunne få sone under skikkelige forhold, at fanger ikke skal bli misshandlet og for at dødsdømte fanger skal bli benådet.

 

Arbeidmåten til Amnesty foregår for det mente gjennom brevskriving til myndighetene hvor overgrepene foregår. På kun noen få dager kan Amnesty få sendt ut flere tusen brev til ett spesielt land/myndighet/ person, fra brevskrivere verden over.

 

Hva mener Amnesty International om dødsstraff ?

 • Dødsstraffen strider mot retten til liv.
 • Dødsstraffen er en grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling av mennesker.
 • Dødsstraffen gjør vår verden mer umenneskelig ved å fokusere på gjengjeldelse og hevn.
 • Drapstallene går ikke ned hvis en stat innfører dødsstraff.
 • Det blir heller ikke flere drap hvis en stat avskaffer dødsstraffen.
 • Alle undersøkelser tyder på at dødsstraff ikke virker mer avskrekkende enn fengselstraff.
 • Ofte er drapsmannen eller drapskvinnen under sterk påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.I slike tilfeller er det vanskelig å tenke på konsekvensene av en handling.
NOEN SPØRSMÅL OM DØSSTRAFF

 

Hvor mange blir dømt til døden hvert år?

 

I året 1999 ble minst 3857 mennesker dømt til døden i 63 land. Dette er tilfeller som er kjent for Amnesty International. Det virkelige tallet på dødsdømte er sikkert mye større. Mange dødsdommer blir avsagt i hemmelighet.

 

Hvor mange henrettelser skjer det hvert år?

 

I året 1999 registrerte Amnesty International med sikkerhet 1813 henrettelser i 31 land.

 

Hvor mange land har dødsstraff?

 

Amnesty International regner med 196 land og selvstyrte områder i verden. Av dem har 106 land avskaffet dødsstraffen i lovverket eller i praksis. 90 land har praktisert dødsstraffen i løpet av de siste 10 år. 87 land prakriserer fremdelses dødsstraff. Noen av landene er Cuba, Egypt, Japan, Kina, Pakistan, Tunisia, USA og Tailand.

 

Hvilke land henretter flest fanger?

 

Kina, Den demokratiske republikken Kongo, Iran, Saudi-Arabia og USA står for ca 85 % av de registrerte henrettelsene. Dessuten henretter Irak trolig hundrevis av fanger hvert år,men opplysningene er vanskelig å få bekreftet.

 

DET MORALSKE ASPEKTET VED DØDSSTRAFF OG TORTUR

 

Tortur og dødsstraff er klart brudd på artikkel
3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet og
5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i menneskerettighetserklæringen.

 

Det å ta i fra eller ødelegge et menneskets liv er kanskje det verste overgrepet en stat kan utøve. Ingen stat har rettigheter til å frata et menneske livet, da ingen mennesker har rett til å drepe. Ved en henrettelse senker staten seg ned på forbryterens nivå, og de ansetter en drapsmann til å ta livet av forbryteren. Dette er en stor moralsk selvmotsigelse. Derfor er ikke dødsstraff noe annet enn hevn, og overlagt drap.

 

Mange land tar sterk avstand fra bruken av dødsstraff. Spesielt USA har fått merke dette fordi landet blir sett på som et sivilisert samfunn med respekt for menneskerettighetene. I USA er det de enkelte statenen som selv bestemmer om de vil ha dødsstraff eller ikke. I California ble det nylig innført at dødsstraff kunne benyttes på barn ned til 14 år. Landet mener at det eneste riktige å straffe en drapsperson med er drap, for hvem vil vel ha en morder som nabo. Dette er i grunn veldig typisk amerikansk synes nå jeg.

 

Dødsdømte personer kan vi ofte høre om at er uskyldige og uttallige ganger har henrettelsen blitt avbrudd i siste sekund. Dette er grusomt fordi dommen er dømt og man sitter hjelpesløs tilbake og venter på døden. Et sitat fra en utvlgsrapport om menneskerettighetene står det: Erfaringer viser, at et vesentlig antall av innsatte i dødscellene fraktisk er uskyldig og at det er stor sjanse for at noen av dem henrettes.

 

Offrene for dødsdommen er ikke bare ille for den dømte selv. Familile, barn, venner og kollegaer får en sorgperiode som er like ille som ved et normalt dødsfall. Stakkart ungene må kanskje se på at mor eller far visne bort etter en sprøyte på tv.

 

"Øye for øye, og tann for tann" -ideen holder heller ikke som argument for dødsstraff. For hvis en skal få straff som er lik forbrytelse, skal jo voldtekt straffes med voldtekt, og ran med ran.

 

Tortur som forhørsteknikk, straff eller avskrekning er svært perverst og umenneskelig, og hører ikke til i en sivilisert verden. Mennesker har blitt torturert opp igjennom hele historien, og tortur har blitt en pervers vitenskap. Formålet med tortur er å plage offeret uten å drepe det, og det finnes et stort antall metoder for å oppnå dette. Alt i fra isolasjon, slag og spark, til bruk av avanserte mekaniske og elektriske apparater har vært brukt for å fremme store plager, både psykisk og fysisk hos offeret. En perosn som utfører torturen er like grusom som personen som blir torturert. Disse offentlige morderne nå få store psykiske plager etter å ha drept mennesker på ordre fra staten. De er ansatt i en jobb som bryter med menneskerettightene, de ti bud (du skal ikke drepe) og normal forstand som ikke dreper uten grunn.

 

KONKLUSJON

 

Jeg personlig er imot dødsstraff og jeg tror alldri jeg kommer til å endre mitt syn når det gjelder det. Man skal ikke drepe for å bevise at å drepe er en forferdelig ting mener jeg. Det at staten dreper synes jeg er helt uakseptabelt. Har staten rett, vil mange tro at de er gjeldene lov og riktig. Jeg tror fortsatt at dødsstraff kan vikre skremmende på forbrytere, men i gjerningsøyeblikket er det ikke det som står i hodet på forbryteren. Man tenker ikke konsekvenser da.

 

Å sitte i fengsel resten av livet mener jeg er en mye værre straff enn å "slippe unna" med døden. Da kan man virkelig tenke over hva en har gjort og angre istede for å tenke at nå kommer jeg til å dø og ferdig med det!

 

Jeg håper en gang at dødsstraff vil bli avskaffet i hele verden, for de fleste ønsker jo det. Jeg vil avslutte med Martin Luther sitt sitat : "Dødsstraff er samfunnets tegn på, at de ikke ønsker å tilgi."

 

KILDER

 • Internett
 • Leksikon
 • Sitatbok
 • Fakta om Amnesty International, amnesty.no

   

  INNHOLD

   

  Innledning
  Hva er dødsstraff
  Menneskerettighetene
  Amnesty International
  Noen spørsmål om dødsstraff
  Det moralske aspektet ved dødsstraff og tortur
  Konklusjon
  Kilder

  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

  kushim
  16.10.2005 23:32

  Bra!
  16
  anbefalinger
  veldig bra i bunn og grunn men det mangler litt mer om pro-dødstraffe-meniger men gratulerer med en solid tekst!

  Aredhel
  03.05.2004 02:01

  Bra!
  11
  anbefalinger
  Flott innlegg. Jeg er helt enig i alt du skrev. Veldig bra!

  hey,hey
  28.04.2004 09:40

  Bra!
  10
  anbefalinger
  veldig bra innleg likte det!! interesangt, greit for dem som trenger bra innformasjon!!  Smile :-\)

  petronella
  20.09.2004 13:58

  Bra!
  10
  anbefalinger
  her står veldig lite om det saken handler om!!!!!!
  dødsstraff er ukuuuuult+

  karen
  22.02.2007 11:58

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Bare en bemerkning:

  KILDER
  # Internett
  # Leksikon
  # Sitatbok
  # Fakta om Amnesty International, amnesty.no

  LMAO !


  ned med bush!!
  03.05.2004 18:46

  Bra!
  8
  anbefalinger
  kjempe bra!! stå på!!

  bush-hater
  27.05.2004 09:08

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Ned med bush og andre dødsstraff-folk

  yoyo
  12.06.2004 17:01

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Takk for hjelpa!!  Wink ;-\)  06.10.2004 18:07

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Utrolig bra må jeg bare si. Beste innlegget jeg har lest her ever. Er faktisk helt enig med deg på elle punkter.

  Linn
  05.11.2006 16:58

  Bra!
  7
  anbefalinger
  sikkel bra! Smile :-\) denne hjalp meg mye! tusen takk !

  Dødsstraff
  27.05.2004 13:27

  Bra!
  6
  anbefalinger
  TAKK! En veldig bra tekst, med god moral etc. I tillegg hjalp du meg med tentamnenen min med et utrolig bra innlegg!!

  Lakir
  02.11.2006 15:13

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Dette var bar!, jeg så etter denne infoen. bar!=D

  Helene
  16.09.2007 15:51

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Denne stilen var grei nok, men ganske mange skrivefeil, og det trekker ned på helhetsintrykket. Ellers mye bra informasjon og fakta. Men det er litt dumt at du trekker inn setningen "dette er nå veldig typisk amerikansk synes jeg". Dette skulle vel være en undersøkende artikkel, og da er det viktig å holde seg til fakta.

  Sara
  30.01.2008 15:56

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Hei. Utrolig flott stil. Må bare si at du har mange flotte og kloke synspunkter! Jeg er veldig enig med deg. Det kunne oppstå en del skrivefeil, men alt i alt en skikkelig god stil. Du har et godt språk! De som sier den er "Ræva" eller hva søren, ikke hør på dem  Smile :-\) De vet ikke hva de snakker om. Bra stil, nok en gang!

  Magnus
  19.05.2009 21:09

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Jeg er enig med dem som syntes det var for lite argumenter, spesielt FOR dødsstraff. Tror dessuten du hadde tjent på å ikke være så "forutbestemt" i begynnelsen av teksten. Det er stort sett kun konklusjonen som skal inneholde din mening om emnet. Men ellers var det mye bra info...


  10.05.2004 14:42

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Jeg syns ditt innlegg var veldig bra, fordi det viser at folk ikke er så opplyste om hva ett menneske virkelig står for og er. alle er likke viktige uansett

  Tine
  06.09.2004 09:39

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Kjempe bra sie!!  Wink ;-\)


  13.05.2008 15:58

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Er enig med deg på en rekke punkter, blant annet at: "For hvis en skal få straff som er lik forbrytelse, skal jo voldtekt straffes med voldtekt, og ran med ran." Du argumenterer greit for dine synspunkter. Jeg vil utfordre deg til å tenke på et ordtak, og sette det inn i sammenheng med dødsstaff. " Det øvre samfunns forståelse avler voldsmenn"

  Guppy
  25.03.2009 16:08

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Jeg savner noen argumenter for dødsstraff...
  Jeg personlig er for dødsstraff til en viss grad. Dersom en person dreper en annen fortjener den ikke å dø. Det kan være mye innblandet i en sånn sak; gjerningsmannen kan være psykisk ustabil i gjerningsøyeblikket f. eks. Da syns jeg det er best med et par år i fengsel. Men hvis denne personen dreper flere mennesker når den kommer ut igjen, da syns jeg den fortjener dødsstraff. Kort sagt: Ett liv tatt skal ikke straffes med dødsstraff, men FLERE liv tatt skal straffes med dødsstraff... Etter hvert. Men det er klart; det skal bli gjort på en human måte, ikke tortur!

  kurt
  31.03.2009 01:39

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Ærlig talt. Du mangler massevis av argumenter for og imot. I tillegg skiller du ikke mellom dødstraff i fred eller krig. Antar det er en ungdomsskoleoppgave, da er det ok.

  ...
  17.11.2010 21:46

  Bra!
  1
  anbefalinger
  “Øye for øye, og tann for tann.”
  “Øye for øye, og tann for tann” er et gammelt ordtak . Dette betyr at det du gjør mot andre, kan andre gjøre mot deg. Mange mennesker er, selv den dag idag av den oppgfatningen at en person som utøver vold mot noen, selv skal lide samme skjebne. I mange land praktiserer man dette gjennom dødsstraff, men har egentlige dette gamle ordtaket fortsatt “livets rett” i dagens moderne samfunn? Hva slags nytte har dødsstraff for samfunnet i dag, og skal staten ha rett til å ta liv??
  I dag er det ca. 90 land som fortsatt praktiserer dødsstraff. Mange tenker først og fremst på U.S.A. og Iran når de hører om dødsstraff, men det er Kina, som i dag henretter flest personer pr. år. I følge den årlige rapporten til Amnesty internasjonal, var det 3797 henrettelser i perioden fra 1997 -2000, og Kina stod for hele 90% av dem.
  Dødsstraff i Kina er forbundet med stor usikkerhet. Kinsiske myndigheter ønsker ikke å offentligjøre korrekt antall henrettelser, fordi det vil gi dårlig omdømme i resten av verden. Interne kinesiske kilder hevder at så mange som 15000 personer årlig blir henrettet ved nakkeskudd i kina hvert år. I mange muslimske land, foregår selv justis i praktiseringen av dødsstraff. I noen land, som Irak, og Iran, dømmes folk til døden, for det vi “vesten”, regner som mindre forseelser, som utroskap, mindre tyverier, men også seksuelle legninger.
  I U.S.A. praktiserer myndighetene dødstraff i de aller groveste og alvorlige tillfellene av voldsutøvelse, som seriemordere, terrorister og de som begår drap på barn. 37 av de 50 delstatene i U.S.A. praktiserer dødsstraff i dag. Hver stat har egene lover når det gjelder praktisering av dødsstraff. I dag sitter 3366 personer på dødscelle i U.S.A. Dødscelle er cellen du sitter i når du venter på å bli henrettet.
  Dødsstraff ble ikke avskaffet fullstendig i Norge før 1979, men den siste som ble henrettet på norsk jord var Harrald Skancke som ble henrettet ved skyting i 1948 for å ha hjulpet nazistne under 2. verdenskrig.


  Tilhengere av dødsstraff mener at dødsstraff kan være riktig i visse tilfeller. Hvis noen ser at en forbryter blir henrettet, vil dette kanskje virke prevangtivt , og dermed virke preventivt. Noen mener også at det er mer humant å dømme mordere til døden enn å la dem sitte innesperrret i fengsel resten av livet. De beskyttes også fra sammfunnet, så de ikke kan utøve flere forbrytelser.
  Dette kan også gi en stor rettferdighetsfølelse for offrene og de pårørende.
  Det er stor rissiko med å dømme mennesker til døden, fordi om man gjør en feil, og vedkommende er uskyldig, er det ingen måte rette opp i saken.
  Motstandere av dødsstraff mener at staten ikke har rett til å ta folks liv. Dødsstraff kan også være umoralskt, fordi det blir feil av staten å dømme en for mord, ve å myrde han selv. Det kan også hinte mot lyst av hevn fra statens side. Ofte i slike alvorlige forbrytelser, er forbryteren sterkt påvirket av rus midler, som gjør det vanskelig å tenke på konsekvenser av det du gjør.
  Undersøkelser viser også til at antallet drap pr. år ikke synker om en stet innfører dødsstreaff. antalle øker heller ikke om staten anskaffer dødsstraff. Det gjør at straffen delvis mister poenget.

  Amnesty internasjonal hevder at dødsstraff er et brudd på den mest fundamentale rettighet i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene- retten til liv. De mener også at dødsstraff er et brudd på prinsippet om at ingen må utsettes for tortur eller grusom, umensklig eller nedverdigene straff. Menneskerettighetsærklæringene ble vedtatt av FN( Forente nasjoner) 10. desember 1948.

  Hvis ideen om øye for øye og tann for tann skal praktiseres i sammfunnet, må ran straffes med ran, og voldekt straffes med voldtekt. Dette vi ende opp i et samfunn som eskalerer i vold.

  "Dødsstraff er samfunnets tegn på, at de ikke ønsker å tilgi."
  - Martin Luther King.


  18.01.2016 15:27

  Bra!
  1
  anbefalinger
  mangler argumenter for og imot

  Anti-Dødsstraff Dude
  13.11.2008 22:02

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Jeg skal skrive depattartikkel på tentamen i morgen. Skriver om dødsstraff og sånt, dette hjalp meg MYE!!!!!

  Anonym
  08.09.2009 18:31

  Bra!
  0
  anbefalinger
  takk trengte å vite dettte til en skole oppgave

  chrizzzy
  19.04.2010 09:51

  Bra!
  0
  anbefalinger
  veldi dårlig lagd i forhold til dette du skulle fortelle om egentlig...

  Down with bush, up with Obama  Smile :-\) death penality sucks

  oda
  24.08.2010 14:42

  Bra!
  0
  anbefalinger
  hei!! jeg sitter her å skal skrive en 10 siders stil om dødstraff og jeg går bare i 8.klasse. det er dritt Sad :-\(


  13.02.2011 11:13

  Bra!
  0
  anbefalinger
  jeg åå dette er !"#€[]


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


   
 • Req.time: 0.025 sec - 1 pageviews