Søk i stiler
 

Gunnlaug Ormstunge


Analyse av boka Gunnlaug Ormstunge
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:03.10.2000
Språkform:NynorskForfatter:
Tema:Gunnlaug Ormstunge
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookSoga om Gunnlaug Ormstunge er vorte skrive ned på 1200-talet. Det er ei romantisk soge som ber preg av påverknad frå dei omsette riddarsogene. Hendingane i soga reknar ein med er lagde til tida rundt år 1000, mellom den heidenske og den kristne trua. Det som særmerkjer Gunnlaugs-soga er ikkje berre det at ho er ei skalde soge, men at kjærleiken mellom mann og kvinne er det sentrale motivet i henne. Ein møter i denne soga tre av hovudmotiva i islendingesogene, heltemot, kjærleik og skaldeskap, meir enn nokon annan stad i sogelitteraturen.

 

I sagaen om "Gunnlaug Ormstunge", møter vi fyrst Torstein, far til Helga. Han har ein draum som "austmannen" tyder. Han seier at Torstein skal få ei dotter som to menn vil slost og døy for.

 

Då Torstein reiser til tings, seier han at dersom kona Jofrid får ei dotter skal barnet setjast ut i skogen. Det vert ikkje gjort, barnet, Helga vert sett bort til ein slektning, og det får ikkje Torstein vite før Helga er vorte 6 år.

 

Hovudpersonen Gunnlaug møter vi som tolvåring, og han vert god ven med Helga. Etterkvart vil Gunnlaug ha Helga til kone, og han inngår ei avtale med far hennar, Torstein, om at Helga skal vere bortlova til han i 3 år. Dersom Gunnlaug ikkje kjem tilbake innan fristen, eller har ei dårleg framferd, vert avtala oppheva.

 

Gunnlaug reiser ut i verda, først til Nidaros der han fornærmar Eirik Jarl og blir nærmast utvist og reiser vidare til England. Han reiser både til Irland, Orknøyane og Skara i vest og til Svitjord (Sverige). Gunnlaug er ein svært dyktig skald, og han seier fram mange kvad på reisene sine i tillegg til at han kjem i krangel og vert utfordra i holmgang. Åra går og då han kjem heim, skal Helga gifte seg med Ravn. Gunnlaug kjem heim same dagen som bryllaupet vert halde. Helga er svært fortvila, for det er Gunnlaug ho elskar. Det vert holmgang mellom Ravn og Gunnlaug, men det endar slik at begge påstår dei har vunne.

 

Etter dette vert holmgang forbode på Island, då reiser dei til Noreg med kvar sine frendar og held holmgang der. Frendane deira døyr, og Gunnlaug og Ravn byrjar å sloss på nytt. Det endar med at Ravn døyr, men Gunnlaug døyr 3 dagar etter av hovudsåra han fekk.

 

Helga giftar seg med Torkjell Hallkjellsson. Dei får barn, men Helga er svært ulykkeleg. Sagaen endar med at Helga blir sjuk og døyr på den raude kappa ho fekk av Gunnlaug.

 

Eg vil karakterisere følgjande personar i soga fordi dei er hovudpersonane i soga og det er desse soga handlar om.

 

Gunnlaug var ein mann av få ord, slik som mennene i ættesagaene ofte er skildra. Sjølv om han ikkje sa så mykje, var han ein god skald. Gunnlaug er også svært eventyrlysten, noko som vi merkar når han bed far sin, som 12 åring om å utruste seg til ferd. Av utsjånad er det sagt om Gunnlaug at han var tidleg vaksen, var stor, hadde lysebrunt hår, svarte augo, hadde ein litt stygg nase og eit tiltalande andlet. Elles var han midjesmal, sterk og veldig god med sverdet.

 

Gunnlaug representerer den lyse heltetypen, med ein meir eller mindre, riddarleg framferd og sin lyse utsjånad. På den tida var dei lyse heltetypane vant med sigrar i både kamp og i kjærleiken. Det at Gunnlaug var stor og hadde lysebrunt hår karakteriserer at han var typisk nordisk. Kvar enn han var, fekk han skryt over kor flink han var med kvada sine.

 

Gunnlaug var ærleg og trufast. Han kom tilbake til sin store kjærleik. Det var nok for å vise at svigerfar kunne stole på han. Diverre kom han for seint til å få si kjære Helga.

 

Ravn, høyrer der i mot til den mørke heltetypen. Kjenneteiknet til dei er at dei ofte er mørkare både av sinn og utsjånad, og mindre riddarleg av seg. Dei mørke sogeheltane vart skildra som slu og mindre lukkelege, som om dei skulle hatt ein stadig skugge over lagnaden sin. Det at han var mørk av utsjånad tyder at han har ein meir sydlandsk, og ikkje har den typisk, nordiske, utsjånaden. Ofte knyter ein mørkt til noko farleg, eller noko truande. Det kan vel stemme, for Ravn var jo ein truande fiende til Gunnlaug.

 

Ravn var slu og hemnlysten. Han er svært svikefull, det merkar vi spesielt då han kuttar Gunnlaug i hovudet med sverdet når han hentar vatn til han. Lik Gunnlaug er Ravn også veldig god med sverdet.

 

Helga vert gjennom heile sagaen skildra som ei fager og vakker møy. Ho hadde eit fortryllande, tjukt hår. I draumen til far sin, Torstein, vert ho skildra som ein svane. Ein svane er teikn på noko vent og vakkert, på same måten som i eventyra, og det er også slik Helga var. Ho var elska av alle, det vart ei stort tap då ho døydde.

 

Då Torstein ser ho for fyrste gong hos bror sin Torkjell, seier han at ho var fagrare enn alle andre, og at ho hadde den lyse hudfargen og andletsdraga til myrmennene. I boka seier dei også at Helga var så fager at kunnige folk meinte ho var den fagraste kvinna på heile Island. Håret var så stort at det kunne gøyme heile henne, og så fagert som uthamra gull. Uthamra gull er det finaste og mest verdifulle som var, slik vert også Helga framstilt. Helga var heil i sin kjærleik, ho var lengtande og lidande, og uovervinneleg i sin truskap.

 

Torstein, var far til Helga. Det var Torstein som hadde den stor draumen. Grunnen til at han sa til Jofrid (kona) at ho skulle bere ut barnet viss det vart ei jente, var nok fordi han var redd for at draumen kunne vere sanndrøymt. Då han finn tilbake til dotter si etter 6 år, tek han ho med seg og gjev ho mykje heider og kjærleik.

 

Torstein var glad i Helga og ville ikkje gifte ho vekk til kven som helst. Det var difor han sa at Gunnlaug måtte reise ut i verda før han kunne gifte seg med dottera hans. Då Gunnlaug ikkje kom tilbake då fristen gjekk ut, var det nok ikkje med eit lukkeleg sinn han lot Ravn få gifte seg med Helga.

 

Det foregår eit slags trekant drama mellom Helga, Ravn og Gunnlaug. Det er gjort mange teoriar om kva som eigentleg er rett. René Girard meiner at Ravn vil ha Helga fordi Gunnlaug vil ha henne. Når han endeleg har fått henne, oppfattar han ho som verdilaus, men han har klart å såre Gunnlaug. Det er strid om desse teoriane, mange meinar at den passar for gått. Det er i alle fall ingen tvil om at Gunnlaug elskar Helga og at Helga elskar Gunnlaug. Men på grunn av at Gunnlaug ikkje klarar å halde fristen sin, må Helga gifte seg med Ravn. Om Ravn verkeleg elskar Helga like høgt som Gunnlaug gjer, er heller uvisst, men Helga eig ingen kjensler for Ravn.

 

Helga og Gunnlaug får aldri kvarandre, men Gunnlaug gjev henne eit prov på hans kjærleik, den raude kappa (soga endar med at ho døyr på denne). Den raude kappa kan ha fleire symbol. Raudt er symbolet på kjærleiken. Men forfattaren har også brukt mange symbol frå bibelen. For Jesus fekk ei raud skarlagenskappe, det vert altså eit bilete på dødeleg utgang.

 

Andre bibelske symbol som er vorte brukt i denne soga er talet 3. Gunnlaug får eit ultimatum på 3 år før han kan får gifte seg med helga. Gunnlaug og Ravn møttest 3 gonger til slag, og Gunnlaug døyr 3 dagar etter hovudsåret han fekk frå Ravn. Dette er eit symbol henta frå bibelen, for Jesus for ned til dei døde tredje dag.

 

Grunnen til at det er vorte brukt mange bibelske motiv i soga, er fordi det var typisk for skaldediktinga på den tida. Soga handlar om tida kring år 1000, mellom den heidenske og den kristne tru. Det var i år 1030 Noreg vart kristna.

 

Det er over tusen år sidan denne historia føregjekk, men den har stor verdi for dei som lurer på korleis det var å leve på den tida. Forhistoria vår er verdifull og verd å ta med seg vidare. Det finst framleis arrangerte ekteskap, der bruda ikkje har nokon ting ho skulle sagt. Helga måtte gifte seg med den ho fekk beskjed om, her var det ikkje snakk om å få bestemme sjølv. Denne soga er ei veldig trist soge, med ein svært tragisk slutt. Nokon meinar at det menneske og kjærleiksidealet som vi møter i Gunnlaugs-soga, minner mykje om nyare tids romantikk, kanskje det er derfor den er vorte meir kjend og lesen utanfor Island enn nokon av dei andre islendingesogene.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


22.09.2005 09:58

Bra!
25347
anbefalinger
helt greit referat,..,jævla møkka bok


25.05.2004 17:29

Bra!
22
anbefalinger
Interessant teori... Smile :-\)

nanalan
30.10.2017 12:14

Bra!
18
anbefalinger


SHREK

Written by

William Steig & Ted Elliott
SHREK
Once upon a time there was a lovely
princess. But she had an enchantment
upon her of a fearful sort which could
only be broken by love\'s first kiss.
She was locked away in a castle guarded
by a terrible fire-breathing dragon.
Many brave knights had attempted to
free her from this dreadful prison,
but non prevailed. She waited in the
dragon\'s keep in the highest room of
the tallest tower for her true love
and true love\'s first kiss. (laughs)
Like that\'s ever gonna happen. What
a load of - (toilet flush)

Allstar - by Smashmouth begins to play. Shrek goes about his
day. While in a nearby town, the villagers get together to go
after the ogre.

NIGHT - NEAR SHREK\'S HOME

MAN1
Think it\'s in there?

MAN2
All right. Let\'s get it!

MAN1
Whoa. Hold on. Do you know what that
thing can do to you?

MAN3
Yeah, it\'ll grind your bones for it\'s
bread.

Shrek sneaks up behind them and laughs.

SHREK
Yes, well, actually, that would be a
giant. Now, ogres, oh they\'re much worse.
They\'ll make a suit from your freshly
peeled skin.

MEN
No!

SHREK
They\'ll shave your liver. Squeeze the
jelly from your eyes! Actually, it\'s
quite good on toast.

MAN1
Back! Back, beast! Back! I warn ya!
(waves the torch at Shrek.)

Shrek calmly licks his fingers and extinguishes the torch. The
men shrink back away from him. Shrek roars very loudly and long
and his breath extinguishes all the remaining torches until the
men are in the dark.

SHREK
This is the part where you run away.
(The men scramble to get away. He laughs.)
And stay out! (looks down and picks
up a piece of paper. Reads.) \"Wanted.
Fairy tale creatures.\"(He sighs and
throws the paper over his shoulder.)


THE NEXT DAY

There is a line of fairy tale creatures. The head of the guard
sits at a table paying people for bringing the fairy tale creatures
to him. There are cages all around. Some of the people in line
are Peter Pan, who is carrying Tinkerbell in a cage, Gipetto
who\'s carrying Pinocchio, and a farmer who is carrying the three
little pigs.

GUARD
All right. This one\'s full. Take it
away! Move it along. Come on! Get up!


HEAD GUARD
Next!

GUARD
(taking the witch\'s broom) Give me that!
Your flying days are over. (breaks the
broom in half)

HEAD GUARD
That\'s 20 pieces of silver for the witch.
Next!

GUARD
Get up! Come on!

HEAD GUARD
Twenty pieces.

LITTLE BEAR
(crying) This cage is too small.

DONKEY
Please, don\'t turn me in. I\'ll never
be stubborn again. I can change. Please!
Give me another chance!

OLD WOMAN
Oh, shut up. (jerks his rope)

DONKEY
Oh!

HEAD GUARD
Next! What have you got?

GIPETTO
This little wooden puppet.

PINOCCHIO
I\'m not a puppet. I\'m a real boy. (his
nose grows)

HEAD GUARD
Five shillings for the possessed toy.
Take it away.

PINOCCHIO
Father, please! Don\'t let them do this!
Help me!

Gipetto takes the money and walks off. The old woman steps up
to the table.

HEAD GUARD
Next! What have you got?

OLD WOMAN
Well, I\'ve got a talking donkey.

HEAD GUARD
Right. Well, that\'s good for ten shillings,
if you can prove it.

OLD WOMAN
Oh, go ahead, little fella.

Donkey just looks up at her.

HEAD GUARD
Well?

OLD WOMAN
Oh, oh, he\'s just...he\'s just a little
nervous. He\'s really quite a chatterbox.
Talk, you boneheaded dolt...

HEAD GUARD
That\'s it. I\'ve heard enough. Guards!


OLD WOMAN
No, no, he talks! He does. (pretends
to be Donkey) I can talk. I love to
talk. I\'m the talkingest damn thing
you ever saw.

HEAD GUARD
Get her out of my sight.

OLD WOMAN
No, no! I swear! Oh! He can talk!

The guards grab the old woman and she struggles with them. One
of her legs flies out and kicks Tinkerbell out of Peter Pan\'s
hands, and her cage drops on Donkey\'s head. He gets sprinkled
with fairy dust and he\'s able to fly.

DONKEY
Hey! I can fly!

PETER PAN
He can fly!

3 LITTLE PIGS
He can fly!

HEAD GUARD
He can talk!

DONKEY
Ha, ha! That\'s right, fool! Now I\'m
a flying, talking donkey. You might
have seen a housefly, maybe even a superfly
but I bet you ain\'t never seen a donkey
fly. Ha, ha! (the pixie dust begins
to wear off) Uh-oh. (he begins to sink
to the ground.)

He hits the ground with a thud.

HEAD GUARD
Seize him! (Donkey takes of running.)
After him!

GUARDS
He\'s getting away! Get him! This way!
Turn!

Donkey keeps running and he eventually runs into Shrek. Literally.
Shrek turns around to see who bumped into him. Donkey looks scared
for a moment then he spots the guards coming up the path. He
quickly hides behind Shrek.

HEAD GUARD
You there. Ogre!

SHREK
Aye?

HEAD GUARD
By the order of Lord Farquaad I am authorized
to place you both under arrest and transport
you to a designated resettlement facility.


SHREK
Oh, really? You and what army?

He looks behind the guard and the guard turns to look as well
and we see that the other men have run off. The guard tucks tail
and runs off. Shrek laughs and goes back about his business and
begins walking back to his cottage.

DONKEY
Can I say something to you? Listen,
you was really, really, really somethin\'
back here. Incredible!

SHREK
Are you talkin\' to...(he turns around
and Donkey is gone) me? (he turns back
around and Donkey is right in front
of him.) Whoa!

DONKEY
Yes. I was talkin\' to you. Can I tell
you that you that you was great back
here? Those guards! They thought they
was all of that. Then you showed up,
and bam! They was trippin\' over themselves
like babes in the woods. That really
made me feel good to see that.

SHREK
Oh, that\'s great. Really.

DONKEY
Man, it\'s good to be free.

SHREK
Now, why don\'t you go celebrate your
freedom with your own friends? Hmm?


DONKEY
But, uh, I don\'t have any friends. And
I\'m not goin\' out there by myself. Hey,
wait a minute! I got a great idea! I\'ll
stick with you. You\'re mean, green,
fightin\' machine. Together we\'ll scare
the spit out of anybody that crosses
us.

Shrek turns and regards Donkey for a moment before roaring very
loudly.

DONKEY
Oh, wow! That was really scary. If you
don\'t mind me sayin\', if that don\'t
work, your breath certainly will get
the job done, \'cause you definitely
need some Tic Tacs or something, \'cause
you breath stinks! You almost burned
the hair outta my nose, just like the
time...(Shrek covers his mouth but Donkey
continues to talk, so Shrek removes
his hand.) ...then I ate some rotten
berries. I had strong gases leaking
out of my butt that day.

SHREK
Why are you following me?

DONKEY
I\'ll tell you why. (singing) \'Cause
I\'m all alone, There\'s no one here beside
me, My problems have all gone, There\'s
no one to deride me, But you gotta have
faith...

SHREK
Stop singing! It\'s no wonder you don\'t
have any friends.

DONKEY
Wow. Only a true friend would be that
cruelly honest.

SHREK
Listen, little donkey. Take a look at
me. What am I?

DONKEY
(looks all the way up at Shrek) Uh ...really
tall?

SHREK
No! I\'m an ogre! You know. \"Grab your
torch and pitchforks.\" Doesn\'t that
bother you?

DONKEY
Nope.

SHREK
Really?

DONKEY
Really, really.

SHREK
Oh.

DONKEY
Man, I like you. What\'s you name?

SHREK
Uh, Shrek.

DONKEY
Shrek? Well, you know what I like about
you, Shrek? You got that kind of I-don\'t-care-what-nobody-thinks-of-me
thing. I like that. I respect that,
Shrek. You all right. (They come over
a hill and you can see Shrek\'s cottage.)
Whoa! Look at that. Who\'d want to live
in place like that?

SHREK
That would be my home.

DONKEY
Oh! And it is lovely! Just beautiful.
You know you are quite a decorator.
It\'s amazing what you\'ve done with such
a modest budget. I like that boulder.
That is a nice boulder. I guess you
don\'t entertain much, do you?

SHREK
I like my privacy.

DONKEY
You know, I do too. That\'s another thing
we have in common. Like I hate it when
you got somebody in your face. You\'ve
trying to give them a hint, and they
won\'t leave. There\'s that awkward silence.
(awkward silence) Can I stay with you?


SHREK
Uh, what?

DONKEY
Can I stay with you, please?

SHREK
(sarcastically) Of course!

DONKEY
Really?

SHREK
No.

DONKEY
Please! I don\'t wanna go back there!
You don\'t know what it\'s like to be
considered a freak. (pause while he
looks at Shrek) Well, maybe you do.
But that\'s why we gotta stick together.
You gotta let me stay! Please! Please!


SHREK
Okay! Okay! But one night only.

DONKEY
Ah! Thank you! (he runs inside the cottage)


SHREK
What are you...? (Donkey hops up onto
a chair.) No! No!

DONKEY
This is gonna be fun! We can stay up
late, swappin\' manly stories, and in
the mornin\' I\'m makin\' waffles.

SHREK
Oh!

DONKEY
Where do, uh, I sleep?

SHREK
(irritated) Outside!

DONKEY
Oh, well, I guess that\'s cool. I mean,
I don\'t know you, and you don\'t know
me, so I guess outside is best, you
know. Here I go. Good night. (Shrek
slams the door.) (sigh) I mean, I do
like the outdoors. I\'m a donkey. I was
born outside. I\'ll just be sitting by
myself outside, I guess, you know. By
myself, outside. I\'m all alone...there\'s
no one here beside me...

SHREK\'S COTTAGE - NIGHT

Shrek is getting ready for dinner. He sits himself down and lights
a candle made out of earwax. He begins to eat when he hears a
noise. He stands up with a huff.

SHREK
(to Donkey) I thought I told you to
stay outside.

DONKEY
(from the window) I am outside.

There is another noise and Shrek turns to find the person that
made the noise. He sees several shadows moving. He finally turns
and spots 3 blind mice on his table.

BLIND MOUSE1
Well, gents, it\'s a far cry from the
farm, but what choice do we have?


BLIND MOUSE2
It\'s not home, but it\'ll do just fine.


GORDO
(bouncing on a slug) What a lovely bed.


SHREK
Got ya. (Grabs a mouse, but it escapes
and lands on his shoulder.)

GORDO
I found some cheese. (bites Shrek\'s
ear)

SHREK
Ow!

GORDO
Blah! Awful stuff.

BLIND MOUSE1
Is that you, Gordo?

GORDO
How did you know?

SHREK
Enough! (he grabs the 3 mice) What are
you doing in my house? (He gets bumped
from behind and he drops the mice.)
Hey! (he turns and sees the Seven Dwarves
with Snow White on the table.) Oh, no,
no, no. Dead broad off the table.


DWARF
Where are we supposed to put her? The
bed\'s taken.

SHREK
Huh?

Shrek marches over to the bedroom and throws back the curtain.
The Big Bad Wolf is sitting in the bed. The wolf just looks at
him.

BIG BAD WOLF
What?

TIME LAPSE

Shrek now has the Big Bad Wolf by the collar and is dragging
him to the front door.

SHREK
I live in a swamp. I put up signs. I\'m
a terrifying ogre! What do I have to
do get a little privacy? (He opens the
front door to throw the Wolf out and
he sees that all the collected Fairy
Tale Creatures are on his land.) Oh,
no. No! No!

The 3 bears sit around the fire, the pied piper is playing his
pipe and the rats are all running to him, some elves are directing
flight traffic so that the fairies and witches can land...etc.


SHREK
What are you doing in my swamp? (this
echoes and everyone falls silent.)


Gasps are heard all around. The 3 good fairies hide inside a
tent.

SHREK
All right, get out of here. All of you,
move it! Come on! Let\'s go! Hapaya!
Hapaya! Hey! Quickly. Come on! (more
dwarves run inside the house) No, no!
No, no. Not there. Not there. (they
shut the door on him) Oh! (turns to
look at Donkey)

DONKEY
Hey, don\'t look at me. I didn\'t invite
them.

PINOCCHIO
Oh, gosh, no one invited us.

SHREK
What?

PINOCCHIO
We were forced to come here.

SHREK
(flabbergasted) By who?

LITTLE PIG
Lord Farquaad. He huffed and he puffed
and he...signed an eviction notice.


SHREK
(heavy sigh) All right. Who knows where
this Farquaad guy is?

Everyone looks around at each other but no one answers.

DONKEY
Oh, I do. I know where he is.

SHREK
Does anyone else know where to find
him? Anyone at all?

DONKEY
Me! Me!

SHREK
Anyone?

DONKEY
Oh! Oh, pick me! Oh, I know! I know!
Me, me!

SHREK
(sigh) Okay, fine. Attention, all fairy
tale things. Do not get comfortable.
Your welcome is officially worn out.
In fact, I\'m gonna see this guy Farquaad
right now and get you all off my land
and back where you came from! (Pause.
Then the crowd goes wild.) Oh! (to Donkey)
You! You\'re comin\' with me.

DONKEY
All right, that\'s what I like to hear,
man. Shrek and Donkey, two stalwart
friends, off on a whirlwind big-city
adventure. I love it!

DONKEY
(singing) On the road again. Sing it
with me, Shrek. I can\'t wait to get
on the road again.

SHREK
What did I say about singing?

DONKEY
Can I whistle?

SHREK
No.

DONKEY
Can I hum it?

SHREK
All right, hum it.

Donkey begins to hum \'On the Road Again\'.

DULOC - KITCHEN

A masked man is torturing the Gingerbread Man. He\'s continually
dunking him in a glass of milk. Lord Farquaad walks in.

FARQUAAD
That\'s enough. He\'s ready to talk.


The Gingerbread Man is pulled out of the milk and slammed down
onto a cookie sheet. Farquaad laughs as he walks over to the
table. However when he reaches the table we see that it goes
up to his eyes. He clears his throat and the table is lowered.


FARQUAAD
(he picks up the Gingerbread Man\'s legs
and plays with them) Run, run, run,
as fast as you can. You can\'t catch
me. I\'m the gingerbread man.

GINGERBREAD MAN
You are a monster.

FARQUAAD
I\'m not the monster here. You are. You
and the rest of that fairy tale trash,
poisoning my perfect world. Now, tell
me! Where are the others?

GINGERBREAD MAN
Eat me! (He spits milk into Farquaad\'s
eye.)

FARQUAAD
I\'ve tried to be fair to you creatures.
Now my patience has reached its end!
Tell me or I\'ll...(he makes as if to
pull off the Gingerbread Man\'s buttons)


GINGERBREAD MAN
No, no, not the buttons. Not my gumdrop
buttons.

FARQUAAD
All right then. Who\'s hiding them?


GINGERBREAD MAN
Okay, I\'ll tell you. Do you know the
muffin man?

FARQUAAD
The muffin man?

GINGERBREAD MAN
The muffin man.

FARQUAAD
Yes, I know the muffin man, who lives
on Drury Lane?

GINGERBREAD MAN
Well, she\'s married to the muffin man.


FARQUAAD
The muffin man?

GINGERBREAD MAN
The muffin man!

FARQUAAD
She\'s married to the muffin man.

The door opens and the Head Guard walks in.

HEAD GUARD
My lord! We found it.

FARQUAAD
Then what are you waiting for? Bring
it in.

More guards enter carrying something that is covered by a sheet.
They hang up whatever it is and remove the sheet. It is the Magic
Mirror.

GINGERBREAD MAN
(in awe) Ohhhh...

FARQUAAD
Magic mirror...

GINGERBREAD MAN
Don\'t tell him anything! (Farquaad picks
him up and dumps him into a trash can
with a lid.) No!

FARQUAAD
Evening. Mirror, mirror on the wall.
Is this not the most perfect kingdom
of them all?

MIRROR
Well, technically you\'re not a king.


FARQUAAD
Uh, Thelonius. (Thelonius holds up a
hand mirror and smashes it with his
fist.) You were saying?

MIRROR
What I mean is you\'re not a king yet.
But you can become one. All you have
to do is marry a princess.

FARQUAAD
Go on.

MIRROR
(chuckles nervously) So, just sit back
and relax, my lord, because it\'s time
for you to meet today\'s eligible bachelorettes.
And here they are! Bachelorette number
one is a mentally abused shut-in from
a kingdom far, far away. She likes sushi
and hot tubbing anytime. Her hobbies
include cooking and cleaning for her
two evil sisters. Please welcome Cinderella.
(shows picture of Cinderella) Bachelorette
number two is a cape-wearing girl from
the land of fancy. Although she lives
with seven other men, she\'s not easy.
Just kiss her dead, frozen lips and
find out what a live wire she is. Come
on. Give it up for Snow White! (shows
picture of Snow White) And last, but
certainly not last, bachelorette number
three is a fiery redhead from a dragon-guarded
castle surrounded by hot boiling lava!
But don\'t let that cool you off. She\'s
a loaded pistol who likes pina colads
and getting caught in the rain. Yours
for the rescuing, Princess Fiona! (Shows
picture of Princess Fiona) So will it
be bachelorette number one, bachelorette
number two or bachelorette number three?


GUARDS
Two! Two! Three! Three! Two! Two! Three!


FARQUAAD
Three? One? Three?

THELONIUS
Three! (holds up 2 fingers) Pick number
three, my lord!

FARQUAAD
Okay, okay, uh, number three!

MIRROR
Lord Farquaad, you\'ve chosen Princess
Fiona.

FARQUAAD
Princess Fiona. She\'s perfect. All I
have to do is just find someone who
can go...

MIRROR
But I probably should mention the little
thing that happens at night.

FARQUAAD
I\'ll do it.

MIRROR
Yes, but after sunset...

FARQUAAD
Silence! I will make this Princess Fiona
my queen, and DuLoc will finally have
the perfect king! Captain, assemble
your finest men. We\'re going to have
a tournament. (smiles evilly)

DuLoc Parking Lot - Lancelot Section

Shrek and Donkey come out of the field that is right by the parking
lot. The castle itself is about 40 stories high.

DONKEY
But that\'s it. That\'s it right there.
That\'s DuLoc. I told ya I\'d find it.


SHREK
So, that must be Lord Farquaad\'s castle.


DONKEY
Uh-huh. That\'s the place.

SHREK
Do you think maybe he\'s compensating
for something? (He laughs, but then
groans as Donkey doesn\'t get the joke.
He continues walking through the parking
lot.)

DONKEY
Hey, wait. Wait up, Shrek.

MAN
Hurry, darling. We\'re late. Hurry.


SHREK
Hey, you! (The attendant, who is wearing
a giant head that looks like Lord Farquaad,
screams and begins running through the
rows of rope to get to the front gate
to get away from Shrek.) Wait a second.
Look, I\'m not gonna eat you. I just
- - I just - - (He sighs and then begins
walking straight through the rows. The
attendant runs into a wall and falls
down. Shrek and Donkey look at him then
continue on into DuLoc.)

DULOC

They look around but all is quiet.

SHREK
It\'s quiet. Too quiet. Where is everybody?


DONKEY
Hey, look at this!

Donkey runs over and pulls a lever that is attached to a box
marked \'Information\'. The music winds up and then the box doors
open up. There are little wooden people inside and they begin
to sing.

WOODEN PEOPLE
Welcome to DuLoc such a perfect town


Here we have some rules

Let us lay them down

Don\'t make waves, stay in line

And we\'ll get along fine

DuLoc is perfect place

Please keep off of the grass

Shine your shoes, wipe your... face

DuLoc is, DuLoc is

DuLoc is perfect place.

Suddenly a camera takes Donkey and Shrek\'s picture.

DONKEY
Wow! Let\'s do that again! (makes ready
to run over and pull the lever again)


SHREK
(grabs Donkey\'s tail and holds him still)
No. No. No, no, no! No.

They hear a trumpet fanfare and head over to the arena.

FARQUAAD
Brave knights. You are the best and
brightest in all the land. Today one
of you shall prove himself...

As Shrek and Donkey walk down the tunnel to get into the arena
Donkey is humming the DuLoc theme song.

SHREK
All right. You\'re going the right way
for a smacked bottom.

DONKEY
Sorry about that.

FARQUAAD
That champion shall have the honor -
- no, no - - the privilege to go forth
and rescue the lovely Princess Fiona
from the fiery keep of the dragon. If
for any reason the winner is unsuccessful,
the first runner-up will take his place
and so on and so forth. Some of you
may die, but it\'s a sacrifice I am willing
to make. (cheers) Let the tournament
begin! (He notices Shrek) Oh! What is
that? It\'s hideous!

SHREK
(turns to look at Donkey and then back
at Farquaad) Ah, that\'s not very nice.
It\'s just a donkey.

FARQUAAD
Indeed. Knights, new plan! The one who
kills the ogre will be named champion!
Have it him!

MEN
Get him!

SHREK
Oh, hey! Now come on! Hang on now. (bumps
into a table where there are mugs of
beer)

CROWD
Go ahead! Get him!

SHREK
(holds up a mug of beer) Can\'t we just
settle this over a pint?

CROWD
Kill the beast!

SHREK
No? All right then. (drinks the beer)
Come on!

He takes the mug and smashes the spigot off the large barrel
of beer behind him. The beer comes rushing out drenching the
other men and wetting the ground. It\'s like mud now. Shrek slides
past the men and picks up a spear that one of the men dropped.
As Shrek begins to fight Donkey hops up onto one of the larger
beer barrels. It breaks free of it\'s ropes and begins to roll.
Donkey manages to squish two men into the mud. There is so much
fighting going on here I\'m not going to go into detail. Suffice
to say that Shrek kicks butt.

DONKEY
Hey, Shrek, tag me! Tag me!

Shrek comes over and bangs a man\'s head up against Donkeys. Shrek
gets up on the ropes and interacts with the crowd.

SHREK
Yeah!

A man tries to sneak up behind Shrek, but Shrek turns in time
and sees him.

WOMAN
The chair! Give him the chair!

Shrek smashes a chair over the guys back. Finally all the men
are down. Donkey kicks one of them in the helmet, and the ding
sounds the end of the match. The audience goes wild.

SHREK
Oh, yeah! Ah! Ah! Thank you! Thank you
very much! I\'m here till Thursday. Try
the veal! Ha, ha! (laughs)

The laughter stops as all of the guards turn their weapons on
Shrek.

HEAD GUARD
Shall I give the order, sir?

FARQUAAD
No, I have a better idea. People of
DuLoc, I give you our champion!

SHREK
What?

FARQUAAD
Congratulations, ogre. You\'re won the
honor of embarking on a great and noble
quest.

SHREK
Quest? I\'m already in a quest, a quest
to get my swamp back.

FARQUAAD
Your swamp?

SHREK
Yeah, my swamp! Where you dumped those
fairy tale creatures!

FARQUAAD
Indeed. All right, ogre. I\'ll make you
a deal. Go on this quest for me, and
I\'ll give you your swamp back.

SHREK
Exactly the way it was?

FARQUAAD
Down to the last slime-covered toadstool.


SHREK
And the squatters?

FARQUAAD
As good as gone.

SHREK
What kind of quest?

Time Lapse - Donkey and Shrek are now walking through the field
heading away from DuLoc. Shrek is munching on an onion.

DONKEY
Let me get this straight. You\'re gonna
go fight a dragon and rescue a princess
just so Farquaad will give you back
a swamp which you only don\'t have because
he filled it full of freaks in the first
place. Is that about right?

SHREK
You know, maybe there\'s a good reason
donkeys shouldn\'t talk.

DONKEY
I don\'t get it. Why don\'t you just pull
some of that ogre stuff on him? Throttle
him, lay siege to his fortress, grinds
his bones to make your bread, the whole
ogre trip.

SHREK
Oh, I know what. Maybe I could have
decapitated an entire village and put
their heads on a pike, gotten a knife,
cut open their spleen and drink their
fluids. Does that sound good to you?


DONKEY
Uh, no, not really, no.

SHREK
For your information, there\'s a lot
more to ogres than people think.

DONKEY
Example?

SHREK
Example? Okay, um, ogres are like onions.
(he holds out his onion)

DONKEY
(sniffs the onion) They stink?

SHREK
Yes - - No!

DONKEY
They make you cry?

SHREK
No!

DONKEY
You leave them in the sun, they get
all brown, start sproutin\' little white
hairs.

SHREK
No! Layers! Onions have layers. Ogres
have layers! Onions have layers. You
get it? We both have layers. (he heaves
a sigh and then walks off)

DONKEY
(trailing after Shrek) Oh, you both
have layers. Oh. {Sniffs} You know,
not everybody likes onions. Cake! Everybody
loves cakes! Cakes have layers.

SHREK
I don\'t care... what everyone likes.
Ogres are not like cakes.

DONKEY
You know what else everybody likes?
Parfaits. Have you ever met a person,
you say, \"Let\'s get some parfait,\" they
say, \"Hell no, I don\'t like no parfait\"?
Parfaits are delicious.

SHREK
No! You dense, irritating, miniature
beast of burden! Ogres are like onions!
And of story. Bye-bye. See ya later.


DONKEY
Parfaits may be the most delicious thing
on the whole damn planet.

SHREK
You know, I think I preferred your humming.


DONKEY
Do you have a tissue or something? I\'m
making a mess. Just the word parfait
make me start slobbering.

They head off. There is a montage of their journey. Walking through
a field at sunset. Sleeping beneath a bright moon. Shrek trying
to put the campfire out the next day and having a bit of a problem,
so Donkey pees on the fire to put it out.

DRAGON\'S KEEP

Shrek and Donkey are walking up to the keep that\'s supposed to
house Princess Fiona. It appears to look like a giant volcano.


DONKEY
(sniffs) Ohh! Shrek! Did you do that?
You gotta warn somebody before you just
crack one off. My mouth was open and
everything.

SHREK
Believe me, Donkey, if it was me, you\'d
be dead. (sniffs) It\'s brimstone. We
must be getting close.

DONKEY
Yeah, right, brimstone. Don\'t be talking
about it\'s the brimstone. I know what
I smell. It wasn\'t no brimstone. It
didn\'t come off no stone neither.


They climb up the side of the volcano/keep and look down. There
is a small piece of rock right in the center and that is where
the castle is. It is surrounded by boiling lava. It looks very
foreboding.

SHREK
Sure, it\'s big enough, but look at the
location. (laughs...then the laugh turns
into a groan)

DONKEY
Uh, Shrek? Uh, remember when you said
ogres have layers?

SHREK
Oh, aye.

DONKEY
Well, I have a bit of a confession to
make. Donkeys don\'t have layers. We
wear our fear right out there on our
sleeves.

SHREK
Wait a second. Donkeys don\'t have sleeves.


DONKEY
You know what I mean.

SHREK
You can\'t tell me you\'re afraid of heights.


DONKEY
No, I\'m just a little uncomfortable
about being on a rickety bridge over
a boiling like of lava!

SHREK
Come on, Donkey. I\'m right here beside
ya, okay? For emotional support., we\'ll
just tackle this thing together one
little baby step at a time.

DONKEY
Really?

SHREK
Really, really.

DONKEY
Okay, that makes me feel so much better.


SHREK
Just keep moving. And don\'t look down.


DONKEY
Okay, don\'t look down. Don\'t look down.
Don\'t look down. Keep on moving. Don\'t
look down. (he steps through a rotting
board and ends up looking straight down
into the lava) Shrek! I\'m lookin\' down!
Oh, God, I can\'t do this! Just let me
off, please!

SHREK
But you\'re already halfway.

DONKEY
But I know that half is safe!

SHREK
Okay, fine. I don\'t have time for this.
You go back.

DONKEY
Shrek, no! Wait!

SHREK
Just, Donkey - - Let\'s have a dance
then, shall me? (bounces and sways the
bridge)

DONKEY
Don\'t do that!

SHREK
Oh, I\'m sorry. Do what? Oh, this? (bounces
the bridge again)

DONKEY
Yes, that!

SHREK
Yes? Yes, do it. Okay. (continues to
bounce and sway as he backs Donkey across
the bridge)

DONKEY
No, Shrek! No! Stop it!

SHREK
You said do it! I\'m doin\' it.

DONKEY
I\'m gonna die. I\'m gonna die. Shrek,
I\'m gonna die. (steps onto solid ground)
Oh!

SHREK
That\'ll do, Donkey. That\'ll do. (walks
towards the castle)

DONKEY
Cool. So where is this fire-breathing
pain-in-the-neck anyway?

SHREK
Inside, waiting for us to rescue her.
(chuckles)

DONKEY
I was talkin\' about the dragon, Shrek.


INSIDE THE CASTLE

DONKEY
You afraid?

SHREK
No.

DONKEY
But...

SHREK
Shh.

DONKEY
Oh, good. Me neither. (sees a skeleton
and gasps) \'Cause there\'s nothin\' wrong
with bein\' afraid. Fear\'s a sensible
response to an unfamiliar situation.
Unfamiliar dangerous situation, I might
add. With a dragon that breathes fire
and eats knights and breathes fire,
it sure doesn\'t mean you\'re a coward
if you\'re a little scared. I sure as
heck ain\'t no coward. I know that.


SHREK
Donkey, two things, okay? Shut ... up.
Now go over there and see if you can
find any stairs.

DONKEY
Stairs? I thought we was lookin\' for
the princess.

SHREK
(putting on a helmet) The princess will
be up the stairs in the highest room
in the tallest tower.

DONKEY
What makes you think she\'ll be there?


SHREK
I read it in a book once. (walks off)


DONKEY
Cool. You handle the dragon. I\'ll handle
the stairs. I\'ll find those stairs.
I\'ll whip their butt too. Those stairs
won\'t know which way they\'re goin\'.
(walks off)

EMPTY ROOM

Donkey is still talking to himself as he looks around the room.


DONKEY
I\'m gonna take drastic steps. Kick it
to the curb. Don\'t mess with me. I\'m
the stair master. I\'ve mastered the
stairs. I wish I had a step right here.
I\'d step all over it.

ELSEWHERE

Shrek spots a light in the tallest tower window.

SHREK
Well, at least we know where the princess
is, but where\'s the...

DONKEY
(os) Dragon!

Donkey gasps and takes off running as the dragon roars again.
Shrek manages to grab Donkey out of the way just as the dragon
breathes fire.

SHREK
Donkey, look out! (he manages to get
a hold of the dragons tail and holds
on) Got ya!

The dragon gets irritated at this and flicks it\'s tail and Shrek
goes flying through the air and crashes through the roof of the
tallest tower. Fiona wakes up with a jerk and looks at him lying
on the floor.

DONKEY
Oh! Aah! Aah!

Donkey get cornered as the Dragon knocks away all but a small
part of the bridge he\'s on.

DONKEY
No. Oh, no, No! (the dragon roars) Oh,
what large teeth you have. (the dragon
growls) I mean white, sparkling teeth.
I know you probably hear this all time
from your food, but you must bleach,
\'cause that is one dazzling smile you
got there. Do I detect a hint of minty
freshness? And you know what else? You\'re
- - You\'re a girl dragon! Oh, sure!
I mean, of course you\'re a girl dragon.
You\'re just reeking of feminine beauty.
(the dragon begins fluttering her eyes
at him) What\'s the matter with you?
You got something in your eye? Ohh.
Oh. Oh. Man, I\'d really love to stay,
but you know, I\'m, uh...(the dragon
blows a smoke ring in the shape of a
heart right at him, and he coughs) I\'m
an asthmatic, and I don\'t know if it\'d
work out if you\'re gonna blow smoke
rings. Shrek! (the dragon picks him
up with her teeth and carries him off)
No! Shrek! Shrek! Shrek!

FIONA\'S ROOM

Shrek groans as he gets up off the floor. His back is to Fiona
so she straightens her dress and lays back down on the bed. She
then quickly reaches over and gets the bouquet of flowers off
the side table. She then lays back down and appears to be asleep.
Shrek turns and goes over to her. He looks down at Fiona for
a moment and she puckers her lips. Shrek takes her by the shoulders
and shakes her away.

FIONA
Oh! Oh!

SHREK
Wake up!

FIONA
What?

SHREK
Are you Princess Fiona?

FIONA
I am, awaiting a knight so bold as to
rescue me.

SHREK
Oh, that\'s nice. Now let\'s go!

FIONA
But wait, Sir Knight. This be-ith our
first meeting. Should it not be a wonderful,
romantic moment?

SHREK
Yeah, sorry, lady. There\'s no time.


FIONA
Hey, wait. What are you doing? You should
sweep me off my feet out yonder window
and down a rope onto your valiant steed.


SHREK
You\'ve had a lot of time to plan this,
haven\'t you?

FIONA
(smiles) Mm-hmm.

Shrek breaks the lock on her door and pulls her out and down
the hallway.

FIONA
But we have to savor this moment! You
could recite an epic poem for me. A
ballad? A sonnet! A limerick? Or something!


SHREK
I don\'t think so.

FIONA
Can I at least know the name of my champion?


SHREK
Uh, Shrek.

FIONA
Sir Shrek. (clears throat and holds
out a handkerchief) I pray that you
take this favor as a token of my gratitude.


SHREK
Thanks!

Suddenly they hear the dragon roar.

FIONA
(surprised)You didn\'t slay the dragon?


SHREK
It\'s on my to-do list. Now come on!
(takes off running and drags Fiona behind
him.)

FIONA
But this isn\'t right! You were meant
to charge in, sword drawn, banner flying.
That\'s what all the other knights did.


SHREK
Yeah, right before they burst into flame.


FIONA
That\'s not the point. (Shrek suddenly
stops and she runs into him.) Oh! (Shrek
ignores her and heads for a wooden door
off to the side.) Wait. Wher

tpp
10.11.2004 08:51

Bra!
16
anbefalinger
takk for at eg sleppe å lesa den grimme historien igjen, for me har bare Ormstunge oppgaver i norsken,....  Sad :-\(

OAA
12.06.2004 16:09

Bra!
10
anbefalinger
Det varme!

Grim
19.09.2006 14:58

Bra!
10
anbefalinger
Det var Gunnlaug som ville reise vekk i 3 år, det var ikkje Torkjell sin bestemmelse. Torkjell sa bare at han fikk forlova Helga og viss han ikkje kom tilbake etter reisa (som ble bestemt av Gunnlaug) blei forlovelsen oppheva.

Hans
07.09.2004 16:59

Bra!
9
anbefalinger
Herregud.. vi holder på å lese boka på skolen! forstår ikke en drit! takk for hjelpen(har 40spm om boka å svare på til i morgen) håper jeg finnner noen svar

RAVEN
25.09.2004 12:31

Bra!
9
anbefalinger
D e bra du jer leksene for meg Razz :-P Sinnsykt vanskelig stoff dette, spes nå du iche sjønne ein dritt av ka så står der + at eg hate å lesa Confused :-\?

DovreGubben
27.09.2004 16:00

Bra!
9
anbefalinger
ThX  Very Happy :-D

Alexandra
09.10.2004 10:00

Bra!
8
anbefalinger
TAKK! også på nynorsk da.. dette var flott. kan ikke tro jeg sitter her en lørdags morgen og skriver stil om gunnlaug. Urettferdig. Faen ass.

sarert
17.11.2005 12:47

Bra!
7
anbefalinger
ville bare rette litt på oppgaven..du har skrevet at jesus for ned til de døde 3 dag. han stod faktiskt opp fra de døde tredje dag,tenkte du ville ha interesse av å vite det!


15.09.2004 12:43

Bra!
6
anbefalinger
x-tremt bra

Liz
15.09.2004 17:41

Bra!
6
anbefalinger
Takker for hjelpen! Liksom de fleste andre her, har jeg oppgaver jeg må gjøre. Fint å kunne få hjelp av andre Smile :-\)

P_X
18.09.2004 20:17

Bra!
6
anbefalinger
naice... sparte meg for en masse jobb Razz :-P

2 TALL
20.09.2004 18:58

Bra!
6
anbefalinger
TUUUUUSEN

takker...
28.09.2004 10:55

Bra!
6
anbefalinger
og bukker!

Maomi
30.09.2004 17:15

Bra!
6
anbefalinger
Veldi bra! dette jalp meg t å forstå litt bedre Wink ;-\) Tusen takk  Smile :-\)

Morten
13.10.2004 10:34

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk altså, har heldagsprøve i norsk, og måtte kunne sagaen. Du er en knupp

Julie
05.12.2004 18:16

Bra!
6
anbefalinger
Dette hjalp meg faktisk! Har fagdag om islendingsagaene i morgen! Blir hardt, men det må gjøres! Takk for hjelpen!  Wink ;-\)

Marte
23.12.2004 17:00

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk for all hjelp.. Bare helt nydelig at du har lagt ut referat av denne soga driten på nett Smile :-\)


12.03.2006 21:03

Bra!
6
anbefalinger
d går annt å forkort d litt!?!?! Confused :-\?

anonym
08.09.2005 21:13

Bra!
5
anbefalinger
takk for hjelpen fikk meg en sterk 5-er

...
15.09.2005 12:21

Bra!
5
anbefalinger
åhhh... takk takk Very Happy :-D sånn som mange andre, skal vi også slite oss igjennom den boka der :| sovna etter 3 sider jeg Confused :-\? så er glad at folk er "gavmilde" med tekstene sine  Very Happy :-D


15.09.2005 13:19

Bra!
5
anbefalinger
Hmm. Likte dette Smile :-\) Good Job! Kjekt at det finnes slikt på nett. Så har man litt inspirasjon til norsk oppgaven om akkurat denne boka Wink ;-\)

heii!
12.03.2006 21:07

Bra!
5
anbefalinger
bra dette, takk! Very Happy :-D Smile :-\) Sad :-\(:/ Confused :-\?(W)(Y)(L)

Ukjent
21.09.2006 14:39

Bra!
5
anbefalinger
Bra oppgave, du får fram handlingen og tankene bak boka!
Stå på !!!

nickolas
01.11.2006 10:35

Bra!
5
anbefalinger
døds bra! eg har lest gunnlaug mange ganger... og dette var et bra sammendrag! me har om gunnlaug i år også (2klasse) og eg fekk god hjelp av sammendraget ditt..

X
04.02.2007 14:15

Bra!
5
anbefalinger
Bra handlingsreferat! Sitter her og skal levere et selv imorgen. Det er ganske vanskelig å skrive ned å huske alt som skjer, og kjipt å slå opp å lese i boken hele tiden, så dette var til hjelp  Smile :-\)

Carbos
07.09.2006 20:20

Bra!
4
anbefalinger
tuuuuuuuuuuuusen taaaaaaaaaak  Very Happy :-D

jens løge
22.09.2014 19:47

Bra!
4
anbefalinger
jævlig nice! noen som joiner å hooke med meg?

takk
19.09.2006 20:09

Bra!
3
anbefalinger
Jeg HAAAAAATER Gunnlaugs og resten av crewet.

hanne
23.05.2009 18:28

Bra!
3
anbefalinger
Her var det jammen mye feil må jeg si!


17.10.2014 11:11

Bra!
3
anbefalinger
Hei.
Jeg er russebusssjef for bussen "League of Legends 2016" LIK OSS PÅ FACEBOOK

en pirkete kristen
03.12.2014 22:27

Bra!
3
anbefalinger
Jesus for ikke ned til dødsriket 3 dag, han sto opp fra dødsriket 3 dag:
"korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,"

Martelijo
26.09.2016 14:32

Bra!
3
anbefalinger
Kjempebra ANALyse! Setter stor pris på at personer som deg tar deg tid til dette. Verden trenger flere slike mennesker!

jødeelsker23
11.04.2018 13:30

Bra!
3
anbefalinger
fuck jøder brenn i helvete

Amanda
08.09.2005 17:33

Bra!
2
anbefalinger
takk!!!!!!!!!! dette var te stor hjelp!

hey
16.09.2005 23:25

Bra!
2
anbefalinger
braa braa

Susanne
19.09.2005 00:10

Bra!
2
anbefalinger
Jesus STO OPP fra de døde tredje dag-å det er ikke noe som heter skarlagenskappe-men skarlagensrød!!!! Ellers veldig bra!


12.03.2006 21:04

Bra!
2
anbefalinger
helt enig , hadde vært greit om d hadde vært litt forkortet, innternett skal være lettvinnt! Takk!


12.03.2006 21:05

Bra!
2
anbefalinger
helt enig , hadde vært greit om d hadde vært litt forkortet, innternett skal være lettvinnt! Takk!

hjlkø
12.03.2006 21:06

Bra!
2
anbefalinger
 Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

Anonym
18.10.2006 22:31

Bra!
2
anbefalinger
Et langt resyme og tre avsnitt som kalles for "analyse"? skuffende...

Stine
11.11.2006 15:17

Bra!
2
anbefalinger
knall bra! jeg har lest dette for en god stund siden og husket ingenting. men dette hjalp veldig!

:)
02.05.2007 14:20

Bra!
2
anbefalinger
hei... tusen takk for hjelpen kjenete ingen ting av å lese i boka mn denne teksten kom mye til hjelp ass Very Happy :-D

Gunnlaug
04.09.2007 11:11

Bra!
2
anbefalinger
Hva er historisk troverdig?

moradii
01.11.2007 19:44

Bra!
2
anbefalinger
skal skyt han gunnlaug æ!!! og mora hans

pappa
01.11.2007 19:44

Bra!
2
anbefalinger
skal skyt han gunnlaug æ! og mora hans

Susan
29.08.2008 10:27

Bra!
2
anbefalinger
(N)

Nynorsk suger, men dette er drøyt
18.09.2008 19:27

Bra!
2
anbefalinger
Faen så sløv norsk ungdom er..

Gunni
28.09.2008 20:47

Bra!
2
anbefalinger
sweet mann, hjalp mye!

Shona
15.10.2009 19:47

Bra!
2
anbefalinger
Tusen tusen takk!. Kjempe snilt av dg å legge d ut!

Mattihautamekki
23.09.2014 14:16

Bra!
2
anbefalinger
nais


17.10.2014 11:10

Bra!
2
anbefalinger
aaaaakjemmpebjaaa very gooot ich like so much and guud thank you  Very Happy :-D

x-master
21.09.2015 16:54

Bra!
2
anbefalinger
Hvor er komposisjonen?


23.08.2017 12:58

Bra!
2
anbefalinger
Takk for ingenting fittetryne Smile :-\)

søppel angelica
12.12.2017 13:57

Bra!
2
anbefalinger
fick dich !!!! jeg vil at gunnlaug skal mose kjønnsleppene mine. kanskje jeg blir knocked up

søppel angelica
12.12.2017 13:58

Bra!
2
anbefalinger
hei igjen ble inspirert av denne til å legge ut ungen min i kulda. den er nå blå, er dette normalt? takk for svar

Pewdiepie
17.01.2017 09:57

Bra!
1
anbefalinger
Like this commet if u liked it

Søppel neger
19.10.2017 11:49

Bra!
1
anbefalinger
gunnlag kan suge meg, hva faen er dette

jonnhy42år
08.02.2018 12:25

Bra!
1
anbefalinger
jeg elsker livet så mye at jeg nesten må få ny hagle

sugmegdinneger78
23.04.2018 12:42

Bra!
1
anbefalinger
jeg er neger  Smile :-\) ingen liker meg


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.127 sec - 1 pageviews