Søk i stiler
 

Gunnlaug Ormstunge


Analyse av boka Gunnlaug Ormstunge
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:03.10.2000
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Gunnlaug Ormstunge
Verktøy:UtskriftSoga om Gunnlaug Ormstunge er vorte skrive ned på 1200-talet. Det er ei romantisk soge som ber preg av påverknad frå dei omsette riddarsogene. Hendingane i soga reknar ein med er lagde til tida rundt år 1000, mellom den heidenske og den kristne trua. Det som særmerkjer Gunnlaugs-soga er ikkje berre det at ho er ei skalde soge, men at kjærleiken mellom mann og kvinne er det sentrale motivet i henne. Ein møter i denne soga tre av hovudmotiva i islendingesogene, heltemot, kjærleik og skaldeskap, meir enn nokon annan stad i sogelitteraturen.

 

I sagaen om "Gunnlaug Ormstunge", møter vi fyrst Torstein, far til Helga. Han har ein draum som "austmannen" tyder. Han seier at Torstein skal få ei dotter som to menn vil slost og døy for.

 

Då Torstein reiser til tings, seier han at dersom kona Jofrid får ei dotter skal barnet setjast ut i skogen. Det vert ikkje gjort, barnet, Helga vert sett bort til ein slektning, og det får ikkje Torstein vite før Helga er vorte 6 år.

 

Hovudpersonen Gunnlaug møter vi som tolvåring, og han vert god ven med Helga. Etterkvart vil Gunnlaug ha Helga til kone, og han inngår ei avtale med far hennar, Torstein, om at Helga skal vere bortlova til han i 3 år. Dersom Gunnlaug ikkje kjem tilbake innan fristen, eller har ei dårleg framferd, vert avtala oppheva.

 

Gunnlaug reiser ut i verda, først til Nidaros der han fornærmar Eirik Jarl og blir nærmast utvist og reiser vidare til England. Han reiser både til Irland, Orknøyane og Skara i vest og til Svitjord (Sverige). Gunnlaug er ein svært dyktig skald, og han seier fram mange kvad på reisene sine i tillegg til at han kjem i krangel og vert utfordra i holmgang. Åra går og då han kjem heim, skal Helga gifte seg med Ravn. Gunnlaug kjem heim same dagen som bryllaupet vert halde. Helga er svært fortvila, for det er Gunnlaug ho elskar. Det vert holmgang mellom Ravn og Gunnlaug, men det endar slik at begge påstår dei har vunne.

 

Etter dette vert holmgang forbode på Island, då reiser dei til Noreg med kvar sine frendar og held holmgang der. Frendane deira døyr, og Gunnlaug og Ravn byrjar å sloss på nytt. Det endar med at Ravn døyr, men Gunnlaug døyr 3 dagar etter av hovudsåra han fekk.

 

Helga giftar seg med Torkjell Hallkjellsson. Dei får barn, men Helga er svært ulykkeleg. Sagaen endar med at Helga blir sjuk og døyr på den raude kappa ho fekk av Gunnlaug.

 

Eg vil karakterisere følgjande personar i soga fordi dei er hovudpersonane i soga og det er desse soga handlar om.

 

Gunnlaug var ein mann av få ord, slik som mennene i ættesagaene ofte er skildra. Sjølv om han ikkje sa så mykje, var han ein god skald. Gunnlaug er også svært eventyrlysten, noko som vi merkar når han bed far sin, som 12 åring om å utruste seg til ferd. Av utsjånad er det sagt om Gunnlaug at han var tidleg vaksen, var stor, hadde lysebrunt hår, svarte augo, hadde ein litt stygg nase og eit tiltalande andlet. Elles var han midjesmal, sterk og veldig god med sverdet.

 

Gunnlaug representerer den lyse heltetypen, med ein meir eller mindre, riddarleg framferd og sin lyse utsjånad. På den tida var dei lyse heltetypane vant med sigrar i både kamp og i kjærleiken. Det at Gunnlaug var stor og hadde lysebrunt hår karakteriserer at han var typisk nordisk. Kvar enn han var, fekk han skryt over kor flink han var med kvada sine.

 

Gunnlaug var ærleg og trufast. Han kom tilbake til sin store kjærleik. Det var nok for å vise at svigerfar kunne stole på han. Diverre kom han for seint til å få si kjære Helga.

 

Ravn, høyrer der i mot til den mørke heltetypen. Kjenneteiknet til dei er at dei ofte er mørkare både av sinn og utsjånad, og mindre riddarleg av seg. Dei mørke sogeheltane vart skildra som slu og mindre lukkelege, som om dei skulle hatt ein stadig skugge over lagnaden sin. Det at han var mørk av utsjånad tyder at han har ein meir sydlandsk, og ikkje har den typisk, nordiske, utsjånaden. Ofte knyter ein mørkt til noko farleg, eller noko truande. Det kan vel stemme, for Ravn var jo ein truande fiende til Gunnlaug.

 

Ravn var slu og hemnlysten. Han er svært svikefull, det merkar vi spesielt då han kuttar Gunnlaug i hovudet med sverdet når han hentar vatn til han. Lik Gunnlaug er Ravn også veldig god med sverdet.

 

Helga vert gjennom heile sagaen skildra som ei fager og vakker møy. Ho hadde eit fortryllande, tjukt hår. I draumen til far sin, Torstein, vert ho skildra som ein svane. Ein svane er teikn på noko vent og vakkert, på same måten som i eventyra, og det er også slik Helga var. Ho var elska av alle, det vart ei stort tap då ho døydde.

 

Då Torstein ser ho for fyrste gong hos bror sin Torkjell, seier han at ho var fagrare enn alle andre, og at ho hadde den lyse hudfargen og andletsdraga til myrmennene. I boka seier dei også at Helga var så fager at kunnige folk meinte ho var den fagraste kvinna på heile Island. Håret var så stort at det kunne gøyme heile henne, og så fagert som uthamra gull. Uthamra gull er det finaste og mest verdifulle som var, slik vert også Helga framstilt. Helga var heil i sin kjærleik, ho var lengtande og lidande, og uovervinneleg i sin truskap.

 

Torstein, var far til Helga. Det var Torstein som hadde den stor draumen. Grunnen til at han sa til Jofrid (kona) at ho skulle bere ut barnet viss det vart ei jente, var nok fordi han var redd for at draumen kunne vere sanndrøymt. Då han finn tilbake til dotter si etter 6 år, tek han ho med seg og gjev ho mykje heider og kjærleik.

 

Torstein var glad i Helga og ville ikkje gifte ho vekk til kven som helst. Det var difor han sa at Gunnlaug måtte reise ut i verda før han kunne gifte seg med dottera hans. Då Gunnlaug ikkje kom tilbake då fristen gjekk ut, var det nok ikkje med eit lukkeleg sinn han lot Ravn få gifte seg med Helga.

 

Det foregår eit slags trekant drama mellom Helga, Ravn og Gunnlaug. Det er gjort mange teoriar om kva som eigentleg er rett. René Girard meiner at Ravn vil ha Helga fordi Gunnlaug vil ha henne. Når han endeleg har fått henne, oppfattar han ho som verdilaus, men han har klart å såre Gunnlaug. Det er strid om desse teoriane, mange meinar at den passar for gått. Det er i alle fall ingen tvil om at Gunnlaug elskar Helga og at Helga elskar Gunnlaug. Men på grunn av at Gunnlaug ikkje klarar å halde fristen sin, må Helga gifte seg med Ravn. Om Ravn verkeleg elskar Helga like høgt som Gunnlaug gjer, er heller uvisst, men Helga eig ingen kjensler for Ravn.

 

Helga og Gunnlaug får aldri kvarandre, men Gunnlaug gjev henne eit prov på hans kjærleik, den raude kappa (soga endar med at ho døyr på denne). Den raude kappa kan ha fleire symbol. Raudt er symbolet på kjærleiken. Men forfattaren har også brukt mange symbol frå bibelen. For Jesus fekk ei raud skarlagenskappe, det vert altså eit bilete på dødeleg utgang.

 

Andre bibelske symbol som er vorte brukt i denne soga er talet 3. Gunnlaug får eit ultimatum på 3 år før han kan får gifte seg med helga. Gunnlaug og Ravn møttest 3 gonger til slag, og Gunnlaug døyr 3 dagar etter hovudsåret han fekk frå Ravn. Dette er eit symbol henta frå bibelen, for Jesus for ned til dei døde tredje dag.

 

Grunnen til at det er vorte brukt mange bibelske motiv i soga, er fordi det var typisk for skaldediktinga på den tida. Soga handlar om tida kring år 1000, mellom den heidenske og den kristne tru. Det var i år 1030 Noreg vart kristna.

 

Det er over tusen år sidan denne historia føregjekk, men den har stor verdi for dei som lurer på korleis det var å leve på den tida. Forhistoria vår er verdifull og verd å ta med seg vidare. Det finst framleis arrangerte ekteskap, der bruda ikkje har nokon ting ho skulle sagt. Helga måtte gifte seg med den ho fekk beskjed om, her var det ikkje snakk om å få bestemme sjølv. Denne soga er ei veldig trist soge, med ein svært tragisk slutt. Nokon meinar at det menneske og kjærleiksidealet som vi møter i Gunnlaugs-soga, minner mykje om nyare tids romantikk, kanskje det er derfor den er vorte meir kjend og lesen utanfor Island enn nokon av dei andre islendingesogene.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


22.09.2005 09:58

Bra!
25395
anbefalinger
helt greit referat,..,jævla møkka bok


25.05.2004 17:29

Bra!
24
anbefalinger
Interessant teori... Smile :-\)

tpp
10.11.2004 08:51

Bra!
23
anbefalinger
takk for at eg sleppe å lesa den grimme historien igjen, for me har bare Ormstunge oppgaver i norsken,....  Sad :-\(

OAA
12.06.2004 16:09

Bra!
11
anbefalinger
Det varme!

Hans
07.09.2004 16:59

Bra!
10
anbefalinger
Herregud.. vi holder på å lese boka på skolen! forstår ikke en drit! takk for hjelpen(har 40spm om boka å svare på til i morgen) håper jeg finnner noen svar

RAVEN
25.09.2004 12:31

Bra!
10
anbefalinger
D e bra du jer leksene for meg Razz :-P Sinnsykt vanskelig stoff dette, spes nå du iche sjønne ein dritt av ka så står der + at eg hate å lesa Confused :-\?

DovreGubben
27.09.2004 16:00

Bra!
10
anbefalinger
ThX  Very Happy :-D

Grim
19.09.2006 14:58

Bra!
10
anbefalinger
Det var Gunnlaug som ville reise vekk i 3 år, det var ikkje Torkjell sin bestemmelse. Torkjell sa bare at han fikk forlova Helga og viss han ikkje kom tilbake etter reisa (som ble bestemt av Gunnlaug) blei forlovelsen oppheva.

Alexandra
09.10.2004 10:00

Bra!
8
anbefalinger
TAKK! også på nynorsk da.. dette var flott. kan ikke tro jeg sitter her en lørdags morgen og skriver stil om gunnlaug. Urettferdig. Faen ass.

takker...
28.09.2004 10:55

Bra!
7
anbefalinger
og bukker!

sarert
17.11.2005 12:47

Bra!
7
anbefalinger
ville bare rette litt på oppgaven..du har skrevet at jesus for ned til de døde 3 dag. han stod faktiskt opp fra de døde tredje dag,tenkte du ville ha interesse av å vite det!


15.09.2004 12:43

Bra!
6
anbefalinger
x-tremt bra

Liz
15.09.2004 17:41

Bra!
6
anbefalinger
Takker for hjelpen! Liksom de fleste andre her, har jeg oppgaver jeg må gjøre. Fint å kunne få hjelp av andre Smile :-\)

P_X
18.09.2004 20:17

Bra!
6
anbefalinger
naice... sparte meg for en masse jobb Razz :-P

2 TALL
20.09.2004 18:58

Bra!
6
anbefalinger
TUUUUUSEN

Maomi
30.09.2004 17:15

Bra!
6
anbefalinger
Veldi bra! dette jalp meg t å forstå litt bedre Wink ;-\) Tusen takk  Smile :-\)

Morten
13.10.2004 10:34

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk altså, har heldagsprøve i norsk, og måtte kunne sagaen. Du er en knupp

Julie
05.12.2004 18:16

Bra!
6
anbefalinger
Dette hjalp meg faktisk! Har fagdag om islendingsagaene i morgen! Blir hardt, men det må gjøres! Takk for hjelpen!  Wink ;-\)

Marte
23.12.2004 17:00

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk for all hjelp.. Bare helt nydelig at du har lagt ut referat av denne soga driten på nett Smile :-\)


12.03.2006 21:03

Bra!
6
anbefalinger
d går annt å forkort d litt!?!?! Confused :-\?

Susan
29.08.2008 10:27

Bra!
6
anbefalinger
(N)

anonym
08.09.2005 21:13

Bra!
5
anbefalinger
takk for hjelpen fikk meg en sterk 5-er

...
15.09.2005 12:21

Bra!
5
anbefalinger
åhhh... takk takk Very Happy :-D sånn som mange andre, skal vi også slite oss igjennom den boka der :| sovna etter 3 sider jeg Confused :-\? så er glad at folk er "gavmilde" med tekstene sine  Very Happy :-D


15.09.2005 13:19

Bra!
5
anbefalinger
Hmm. Likte dette Smile :-\) Good Job! Kjekt at det finnes slikt på nett. Så har man litt inspirasjon til norsk oppgaven om akkurat denne boka Wink ;-\)

heii!
12.03.2006 21:07

Bra!
5
anbefalinger
bra dette, takk! Very Happy :-D Smile :-\) Sad :-\(:/ Confused :-\?(W)(Y)(L)

Ukjent
21.09.2006 14:39

Bra!
5
anbefalinger
Bra oppgave, du får fram handlingen og tankene bak boka!
Stå på !!!

nickolas
01.11.2006 10:35

Bra!
5
anbefalinger
døds bra! eg har lest gunnlaug mange ganger... og dette var et bra sammendrag! me har om gunnlaug i år også (2klasse) og eg fekk god hjelp av sammendraget ditt..

X
04.02.2007 14:15

Bra!
5
anbefalinger
Bra handlingsreferat! Sitter her og skal levere et selv imorgen. Det er ganske vanskelig å skrive ned å huske alt som skjer, og kjipt å slå opp å lese i boken hele tiden, så dette var til hjelp  Smile :-\)

Gunnlaug
04.09.2007 11:11

Bra!
5
anbefalinger
Hva er historisk troverdig?

jens løge
22.09.2014 19:47

Bra!
5
anbefalinger
jævlig nice! noen som joiner å hooke med meg?

Mattihautamekki
23.09.2014 14:16

Bra!
5
anbefalinger
nais

jødeelsker23
11.04.2018 13:30

Bra!
5
anbefalinger
fuck jøder brenn i helvete

Carbos
07.09.2006 20:20

Bra!
4
anbefalinger
tuuuuuuuuuuuusen taaaaaaaaaak  Very Happy :-D

moradii
01.11.2007 19:44

Bra!
4
anbefalinger
skal skyt han gunnlaug æ!!! og mora hans


17.10.2014 11:11

Bra!
4
anbefalinger
Hei.
Jeg er russebusssjef for bussen "League of Legends 2016" LIK OSS PÅ FACEBOOK

Pewdiepie
17.01.2017 09:57

Bra!
4
anbefalinger
Like this commet if u liked it

Anti Joachm Forbundet 2
27.08.2018 09:34

Bra!
4
anbefalinger
Jeg er med, kva er din whatsapp kode slik at eg kan legge deg til og chatte med deg  Smile :-\) -Anti Joakim Forbundet gruppe medlem 2

Anti joachim forbundet
27.08.2018 09:35

Bra!
4
anbefalinger
Supert. jeg ringer deg når jeg får tid. noen andre som vil med?

Susanne
19.09.2005 00:10

Bra!
3
anbefalinger
Jesus STO OPP fra de døde tredje dag-å det er ikke noe som heter skarlagenskappe-men skarlagensrød!!!! Ellers veldig bra!


12.03.2006 21:04

Bra!
3
anbefalinger
helt enig , hadde vært greit om d hadde vært litt forkortet, innternett skal være lettvinnt! Takk!


12.03.2006 21:05

Bra!
3
anbefalinger
helt enig , hadde vært greit om d hadde vært litt forkortet, innternett skal være lettvinnt! Takk!

hjlkø
12.03.2006 21:06

Bra!
3
anbefalinger
 Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

takk
19.09.2006 20:09

Bra!
3
anbefalinger
Jeg HAAAAAATER Gunnlaugs og resten av crewet.

Anonym
18.10.2006 22:31

Bra!
3
anbefalinger
Et langt resyme og tre avsnitt som kalles for "analyse"? skuffende...

Stine
11.11.2006 15:17

Bra!
3
anbefalinger
knall bra! jeg har lest dette for en god stund siden og husket ingenting. men dette hjalp veldig!

:)
02.05.2007 14:20

Bra!
3
anbefalinger
hei... tusen takk for hjelpen kjenete ingen ting av å lese i boka mn denne teksten kom mye til hjelp ass Very Happy :-D

pappa
01.11.2007 19:44

Bra!
3
anbefalinger
skal skyt han gunnlaug æ! og mora hans

Nynorsk suger, men dette er drøyt
18.09.2008 19:27

Bra!
3
anbefalinger
Faen så sløv norsk ungdom er..

Gunni
28.09.2008 20:47

Bra!
3
anbefalinger
sweet mann, hjalp mye!

hanne
23.05.2009 18:28

Bra!
3
anbefalinger
Her var det jammen mye feil må jeg si!

Shona
15.10.2009 19:47

Bra!
3
anbefalinger
Tusen tusen takk!. Kjempe snilt av dg å legge d ut!


17.10.2014 11:10

Bra!
3
anbefalinger
aaaaakjemmpebjaaa very gooot ich like so much and guud thank you  Very Happy :-D

en pirkete kristen
03.12.2014 22:27

Bra!
3
anbefalinger
Jesus for ikke ned til dødsriket 3 dag, han sto opp fra dødsriket 3 dag:
"korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,"

x-master
21.09.2015 16:54

Bra!
3
anbefalinger
Hvor er komposisjonen?

Martelijo
26.09.2016 14:32

Bra!
3
anbefalinger
Kjempebra ANALyse! Setter stor pris på at personer som deg tar deg tid til dette. Verden trenger flere slike mennesker!


23.08.2017 12:58

Bra!
3
anbefalinger
Takk for ingenting fittetryne Smile :-\)

Søppel neger
19.10.2017 11:49

Bra!
3
anbefalinger
gunnlag kan suge meg, hva faen er dette

søppel angelica
12.12.2017 13:57

Bra!
3
anbefalinger
fick dich !!!! jeg vil at gunnlaug skal mose kjønnsleppene mine. kanskje jeg blir knocked up

søppel angelica
12.12.2017 13:58

Bra!
3
anbefalinger
hei igjen ble inspirert av denne til å legge ut ungen min i kulda. den er nå blå, er dette normalt? takk for svar

jonnhy42år
08.02.2018 12:25

Bra!
3
anbefalinger
jeg elsker livet så mye at jeg nesten må få ny hagle

Amanda
08.09.2005 17:33

Bra!
2
anbefalinger
takk!!!!!!!!!! dette var te stor hjelp!

hey
16.09.2005 23:25

Bra!
2
anbefalinger
braa braa


17.09.2019 10:56

Bra!
2
anbefalinger
Hater ny-norsk, er en minoritet i landet. Tanken på at vi må lese islendingsogaer gjør meg kvalm. Takk for oversettinga!

gud
15.10.2019 10:40

Bra!
1
anbefalinger
14 år seinere jobbe me fortsatt me denne shit boka


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.030 sec - 1 pageviews