Søk i stiler
 

Atomer


Litt om atomets egenskaper og oppbygging. Skriv gjerne en kommentar!

Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:30.04.2008
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfag
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


- 400 år f. kr. i gamle Hellas hevdet Demokrit at stoffer ikke kunne deles opp i det uendelige. Denne partikkelen som ike kunne deles opp ble kalt for "atom" som er gresk og betyr udelelig.

 

- Alle stoffer er ulike blandinger av ild, jord, vann og luft.

 

- På 1800- talet hevdet kjemikeren John Dalton at det finnes et bestemt antall ulike typer atomer. Disse ble kalt for grunnstoffer. Et grunnstoff er et stoff som ikke kan deles opp i andre stoffer.

 

- Et atom er bygd opp av protoner, nøytroner og elektroner.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

- Mesteparten av atomet er tomrom.

 

-Byggesteinene i alle stoffer er atomer.

 

- Niels Bohr tenkte seg at elektronene beveger seg rundt atomkjernen i bestemte avstander, nivåer eller skall, omtrent slik planetene beveger seg rundt sola. Denne modellen ble kalt for skallmodellen.

 

- En måte atomet kan oppnå fullt ytterskall på er enten ved å skaffe seg atomet, eller gi fra seg atomer, til en annen atom.

 

- Bindinger: det som holder atomene sammen. Ionebindinger ( hos salter, eks: Na+ + Cl- --> NaCl

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

- Et ion er et atom som er elektrisk ladd. Salter er bygd opp av positive og negative ioner.

 

- Når salt løses opp i vann, får løsningen lavere frysepunkt enn det rene vannet. denne egenskapen utnytter vi når vi strør salt på isete veier og fortauer om vinteren. Saltet gjør at isen smelter.

 

 - Elektronparbindinger: eks. O2, H2.

 

- Påvisningsreaksjoner: Blander et ukjent stoff og ser etter typiske egenskaper ( farge, lukt, gasser).

 

- Isotoper: Flere utgaver av samme type grunnstoff. For eksempel hydrogen:

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Hydrogenatom

 

- SO2 + O2 --> 2 SO3 --> Det er 2 svovelatomer og 6 oksygenatomer på høyre side, men bare 1 svovelatom og 4 oksygenatomer på venstre side.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

- Periodesystemet følger stoffene etter hverandre etter stigende atomnummer ( antall protoner i kjernen)

 

- Grunnstoffer som tilhører samme gruppe, har like mange ytterelektroner og likner hverandre i kjemiske egenskaper.

 

- Åtteregelen sier at atomene er mest stabile med åtte elektroner i det ytterste skallet, slik som edelgassene.

 

- Salter er bygget opp av positive og negative ioner som holdes sammen av ionebindinger.

 

- De fleste stoffer er bygd opp av molekyler, det vil si grupper av atomer som holdes sammen av elektronparbindinger.

 

- Egenskapene til et stoff, bestemmes av hvilke atomer det er bygd opp av, og hvordan atomene er bundet til hverandre.

 

- I kjemiske reaksjoner brytes molekyler opp, og atomene settes sammen på nye måter.

 

- De samme atomene er tilstede før og etter en kjemisk reaksjon.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no