Søk i stiler
 

Mennesket og det hellige (kapittel 5)


Notater fra kapittelet "Mennesket og det hellige" i KRL-boka for 10. klasse "Midt i vår verden".
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:10.04.2008
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Fag i skolen
Verktøy:UtskriftDet hellige

 • Hodeskaller, blod og slikkende sjakaler; gudinnen Kali
 • Kali omtales som menneskets beskytter som bekjemper det onde
 • Gud beskrives slik av jøder, muslimer og kristne
 • Det religionene handler om er hellig for de troende
 • At no er hellig vil si at det har en spesiell betydning for et menneske
 • I religiøs sammenheng har ordet en litt annen betydning
 • Det som holdes hellig har en spesiell betydning for flere mennesker
 • Det hellige er ikke en privatsak (som kjærlighetsbrev ol)
 • Religionene sier at det som holdes hellig ikke er gitt av mennesker, men av en kraft eller gud
 • Man tar av seg skoene før man går inn i en moské eller hinduistisk tempel
 • Menn tar av seg hatten før de går inn i kirken

Hvorfor blir noe hellig?

 • Et av mange hus er hellig, fordi det tar man av seg skoene i og vasker føttene
 • Et av mange bilder er hellig fordi dette bøyer man hodet foran
 • En av mange bøker er hellig, fordi denne boka holder man foran hjertet
 • Uka har sju dager, men bare én dag er man stille
 • Religion er troen på en virkelighet som man ikke ser i dagliglivet
 • Det handler også om at denne usynlige virkeligheten har vist seg for mennesker
 • Ting kan holdes hellige fordi de har vært i kontakt med den usynlige virkeligheten
 • Oppleves som kontaktpunkt mellom mennesket og det guddommelige
 • Alle religioner har historier om hvordan det overmenneskelige har vist seg for mennesket
 • Budskapet mennesket fikk, og stedet blir holdt hellig
 • Byen Mekka et eksempel på det
 • Hira-fjellet utenfor hvor Mohammed fikk de første budskapene fra Allah
 • Denne byen han først forkynte Islam
 • Byen er det viktigste stedet for muslimer
 • De døde skal vendes den veien, ber den veien, koranen skal leses den veien f.eks.
 • Det hellige blir behandlet annerledes enn det vanlige
 • Er det absolutt motsatte av alminnelig
 • Det er mange regler knyttet til det hellige
 • Kan være å vaske seg, falle på kne eller kle seg spesielt foran det hellige
 • Alle religioner har tydelige grenser rundt det de holder hellig
 • F.eks. er kua hellig i India. Kan ikke jages, spises ol

Hva kan være hellig?

 • Steder, bygninger, ting, planter, dyr og personer kan være hellig for mennesker
 • Hva som blir holdt hellig er forskjellig i de ulike religionene
 • Kristne tror at Gud viste seg for menneskene ved å la Jesus bli født på jorda
 • Jesus er et eksempel på en hellig person for kristne
 • Muslimer tror at Allah viste sin vilje gjennom ord
 • Koranen er Guds ord
 • For hinduer er elva Ganges hellig
 • Vasker seg eller bader i elva for å rense seg for synd
 • I buddhismen er stupa en hellig bygning
 • Buddha ble begravd i en stupa (gravsted)
 • Tid kan også være hellig
 • I alle religioner er det noen tidsrom som skiller seg ut
 • Det kan være en dag, måned eller årstid
 • Holdes hellig fordi det da viste seg noe hellig for menneskene
 • Jødenes viktigste feiring er pesach (påskefesten)
 • Varer i en uke
 • Skal minne om at gud befridde jødene fra slaveriet i Egypt
 • Muslimenes viktigste tid er måneden ramadan
 • Det var denne måneden Muhammad mottok de første åpenbaringene
 • Ramadan er en fastemåned
 • Faster for å kunne konsentrere seg om budskapet fra Gud
 • Selve budskapet i religionene er hellig for de troende

Hva er Gud?

 • De fleste religioner lærer at det er umulig å beskrive det guddommelige
 • Menneskenes språk har ikke ord som kan beskrive Gud
 • De fleste religioner handler om Gud
 • En religion er et forsøk på å gi det usynlige en synlighet
 • Bruker symboler
 • Et symbol er et tegn som betyr noe mer enn det ser ut som
 • F.eks. flagg
 • Alle religioner har mange symboler
 • Symbolene beskriver det guddommelige
 • Symbolene kan brukes av de troende for å lære sin gud å kjenne

Er Gud én eller mange?

 • I noen religioner er det bare én gud, andre mange
 • En gud kan være allmektig (overnaturlige krefter ol)
 • En gud kan være ganske lik menneskene og deres makt

Gud i islam

 • Allah er en
 • Allah er menneskenes og verdens skaper
 • Allah har ikke barn
 • Mange muslimer mener at kristnes tilbedelse av Jesus er avgudsdyrking
 • Allah er helt annerledes enn mennesket
 • Far er et forbudt navn på Allah
 • I koranen finnes det 99 ulike navn på Allah (Den nådige, den barmhjertige)
 • Å rope anklager (sinne eller sutring) til Allah er en synd

Gud i jødedommen

 • Gud er en og har ingen likeverdig partner
 • Guds vilje kommer til uttrykk gjennom historien
 • Betyr at det som skjer i verden er bestemt av Gud
 • Gjennom historiens gang skal verden føres til et mål, gudsriket
 • Gud har valgt ut jødene til folket som skal gjøre dette
 • Gudsriket skal være for alle menneskeslag
 • Tror Gud er alle menneskers gud
 • Gud viste seg på Sinaifjellet og gav bud til folket i form av en stemme
 • Gud har ofte en menneskelig skikkelse
 • Mange ulike navn på Gud (Far, konge, lege, hyrde, herre ol.)

Gud i kristendommen

 • Abraham, Isak og Jakobs gud
 • Alle religionene i midtøsten (jødedommen, islam og kristendommen) går ut ifra Gud og abrahams pakt
 • Kristne tror at Jesus er Guds sønn
 • Jesus ble sendt for å frelse menneskene
 • Gud kalles faderen og skaperen i bibelen
 • Jesus kalles sønnen og frelseren i bibelen
 • Å tro at Jesus er Guds sønn er det samme som å tro på Gud
 • Noen steder i bibelen omtales Gud og Jesus som en person
 • Troen på at det guddommelige ble menneske gjennom jesus skiller kristendommen fra jødedommen og islam
 • Jesus har virket gjennom den hellige ånd
 • Den hellige ånd er Guds nærvær på på jorda
 • Den troende mottar Den hellige ånd i dåpen
 • Gud er tre personer; faderen, sønnen og den hellige ånd
 • Både jøder, kristne og muslimer tror at Gud var til før jorda ble skapt, og vil alltid være der
 • Forskjellen på mennesker og gud er at menneskene er dødelige
 • I kristendommen, jødedommen og islam er det umulig å kjenne det guddommelige uten kjærlighet

Gud i hinduismen

 • Ulike oppfatninger om hva det guddommelige er
 • To guder dominerer
 • Vishnu og Shiva
 • De som tilber Shiva kalles shivaitter
 • De som tilber Vishnu kalles vishnuitter
 • Mange tror at det er én guddommelig kraft bak disse gudene
 • Noen ganger framstilt som en skapergud eller upersonlig kraft
 • Strømmer gjennom alt liv
 • Skaperguden kalles Braman (betyr verdenssjelen)
 • Vishnu kalles bevareren
 • Shiva kalles ødeleggeren
 • Hver enkelt gud har også alle disse tre egenskapene
 • Viktig å innse at det er motsetninger i verden
 • Godhet finnes ikke uten ondskap
 • Glede finnes ikke uten sorg
 • Livet eksisterer ikke uten død
 • Gjelder også gudene
 • Shvia kan være god og mild, men også rasende og ødeleggende
 • Shiva er en mannlig gud med kvinnelige sider
 • Når jorda går i oppløsning er det Shiva som ødelegger den med en knusende dans
 • Shiva er en vill dansende gud, men også en mediterende og stille gud
 • Vishnu framter i forskjellige avatarer
 • Kommer til jorda for å hjelpe menneskene
 • Historier forteller om Vishnu som en fisk som kommer og redder det første menneket fra å drukne
 • De viktigste avatarene er Rama og Krishna
 • Rama er en heltemodig prins, ivaretar samfunnets moralske orden
 • Sita er Ramas kone, sammen er de idealet for ekteskapet
 • Krishna er et lite barn,universets hersker, krigeren og den kjekke mannen
 • I islam, jødedommen og kristendommen blir gus framstilt som men mann
 • I hinduismen kan Gud framstilles som kvinne
 • Lakshmi er guden for rikdom og hell
 • Ofte framstilt som Vishnus kone

Gud i buddhismen

 • Finnes ingen allmektig skapergud
 • Finnes guder, men ingen har skapende eller frelsende makt
 • Buddah selv er ingen gud, bare et spesielt menneske
 • Nirvana er det vanligste navnet på frelse
 • Mahayana er en form for buddhisme
 • Sendes nye buddhaer til jorden hele tiden
 • Buddha er til stede i alt, sol til sand

Bilder av Gud og det hellige

 • Ialle religioner har det vært forsøk på å skape et synlig uttrykk for det guddommelige
 • Buddhismen bruker mest statuer og bilder
 • Buddha fremstilles med 32 tegn
 • Lange øreflipper viste at man var rik
 • I islam og jødedommen er det forbudt å lage bilder av gud
 • Kristne har mange bilder av gud
 • Et vanlig motiv er Jesus på korset

Frelsen

 • Døden er forbundet med sorg
 • Skiller oss fra en vi elsker
 • Døden kan være forbundet med håp
 • Troen på et liv etter døden hører sammen med frelse
 • Frelse finnes i de fleste religioner
 • I noen religioner innebærer frelsen et liv etter døden

Frelse i buddhismen

 • Den buddhistiske frelsen er nirvana
 • Tilstand, ikke sted
 • Kan oppnå frelse både før og etter døden
 • Å slippe unna gjenfødelsens gang er en frihet
 • Veien mot alderdom og død er lidelse
 • Nirvana gir en endelig ro
 • Menneskets uvitenhet som gjør at man bli gjenfødt
 • Buddhas lære er at mennesket ikke har sjel
 • I buddhismen har menn og kvinner de samme evnene, rettighetene og pliktene
 • Kvinner alikevel ikke likestilt med menn

Frelse i kristendommen

 • Kristne tror at Guds rike (frelsen) ble gitt til menneskent da Jesus kom til jorda
 • De som tror på Jesu forkynnelse er allerede frelst
 • Skal en gang oppstå en helt ny jord og himmel (dommedag)
 • Frelse er noe som har skjedd og som skal komme
 • Evig liv
 • Kristendommen kalles frelsesreligion
 • Læren om frelse henger sammen med kristnes syn på mennesket
 • Historien om Adam og Eva handler om menneskets synd
 • Jesus ble født for å sone menneskenes synd
 • Buddhister oppnår frelse ved å utvikle seg selv
 • Slik er ikke kristendommen
 • Frelse er en gave fra Gud
 • En gave de får når de tror
 • Ikke klart hvord man skal kunne stå opp fra de døde
 • Ordet sjel betyr liv

Frelse i islam

 • Etter døden må en muslim gjennomgå en lang rekke hendelser før frelsen skjer (om man ikke blir sendt til helvete)
 • Den første tilstanden etter døden kalles graveperioden
 • Prøvelsene varer til engelen Irafil blåser i en trompet
 • Frelsen er et liv i paradis
 • Forskjellige grader av lykke (fysisk lykke til åndelig opplevelse)
 • Ingenting er bedre enn å se guds ansikt
 • Tro og handling er nødvendig for frelse
  1. Troen på guds enhet
  2. Troen på at muhammad var Allas profet
  3. Troen på et liv etter døden
 • Må dra på pilgrimsreise til Mekka, og hjelpe fattige
 • De fem søylene

Hvorfor må mennesket lide?

 • Det ondes problem
 • Lidelse er en straff fra Gud
 • En test
 • Årsaken til lidelse er uvitenhet

De hellige skriftene

Islam

 • Gud har ikke vist seg gjennom en person, men en bok (koranen)
 • Koranen er Guds ord
 • Språket er gitt av Gud
 • Alle muslimer må lære seg arabisk
 • Koranen kan deles i tre
  1. Læren om gud
  2. Praktiske leveregler
  3. Historier
 • Koranen er hellig for muslimer
 • Skal opppbevares på det høyeste stedet i et rom
 • Bekyttet i et mykt stoff
 • Skal være ren

Hinduismen

 • Finnes ikke én bok
 • Har mange små skrifter
 • Tekstene har en hellig kraft

Buddhismen

 • Ble formidlet muntlig i mange år
 • Delt inn i tre deler eller kurver
 • Regler for klosterliv, buddhas taler og filosofiske forklaringer

Jødedommen

 • Bokfolket
 • Skrevet på hebraisk
 • 24 bøker delt inn i tre hovedgrupper
 • Toraen, de profetiske bøkene og skriftene
 • Toraen er en lovbok
 • Toraen er skrevet for hånd
 • Er på pergamentruller
 • Få jøder eier en egen tora

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

K
28.04.2008 12:00

Bra!
3
anbefalinger
hjalp meg masse  Smile :-\)15.01.2009 15:08

Bra!
3
anbefalinger
Dette hjelpte mye^^ nå trenger eg ikke å lese gjennom hele kapittelet  Very Happy :-D

kommentar til gulliik
15.04.2009 10:52

Bra!
1
anbefalinger
du burde uansett lese gjennom kapitelet gulliik. det er ikke lurt å bare lese et sammendrag, sammendrag er lagd for å hjelpe deg i tilleg ikke istedefor boka.

padiss
02.06.2009 14:30

Bra!
0
anbefalinger
eg ska ha prøve muntlig i detta kapittele :- D , fantasktisk sida, hjelpe meg masse  Smile :-\))

Connie
07.04.2010 15:59

Bra!
0
anbefalinger
takk takk hjelpe meg kjempe mye Very Happy :-D ska ha prøvemuntlig å fate ikke en drit:/


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.015 sec - 1 pageviews