Resonnerende

Alkoholisme
Stil om alkoholisme: ulike synspunkter, årsaker og om problemet i dagens samfunn. Karakter: 5/6
Bokmål
Alkoholmisbruk
Alkoholproblemer sett i lys av Ludvig Holbergs "Jeppe på Berget".
Bokmål
Ansvar for egen læring
Om å ta ansvar under utdanningen.
Bokmål
Approaching Apocalypse
Engelsk stil som tar for seg problemene i Midtøsten og konsekvensene av terror. Karakter: 6 (10. klasse)
Engelsk
Arbeid i ferie og fritid
Om ungdom og arbeid
Bokmål
Arbeid utenfor skolen
Resonnerende stil om konsekvensene av å ha arbeid utenfor skolen.
Bokmål
Beauty is in the eye of the beholder
Litt om "extreme makeover" og lignende programmer samt forfatterens egen mening om temaet.
Engelsk
Boss i naturen
Argmenterande tekst om boss i naturen. Karakter: 4+ (10. klasse)
Bokmål
Bruk av folkeeventyr som lesning for barn
Drøftingsoppgave om hvorvidt folkeeventyr egner seg som lesning for barn.
Bokmål
Bruk av skaut i skolen
Fakta og tanker rundt hijab og andre hodeplagg som tar for seg diverse synspunkter rundt bruk av dette skolen.
Bokmål
Brustadbuen og søndagshandel
Innlegg i debatten om åpningstider og søndagshandel.
Bokmål
Brød, frihet, nettverk
Om ytringsfrihet på nettet.
Bokmål
Bygd og by - snart like?
Grunner til at by og bygd blir mer og mer likt hverandre.
Bokmål
Bør det gis bistand til land som bryter menneskerettighetene?
Bør det gis bistand til land som bryter menneskerettighetene? Og til slutt, hvordan kan bistanden bli bedre? Drøfting i 3SK-A. Karakter: 6
Bokmål
Bør homofile få barn?
En drøftingsoppgave om hvorvidt det er riktig å la homofile få adoptere.
Bokmål
Chemical Weapons
Om kjemevåpen.
Engelsk
CyberWorld
Fordeler of ulemper ved datateknologien.
Engelsk
Dagens 'IT-samfunn'.
Om dagens IT-samfunn.
Bokmål
Dataalderen
Om den kommende dataalderen.
Bokmål
Datateknikken - venn eller fiende?
Datateknikken - venn eller fiende?
Bokmål
De praktiske sidene ved dødsstraff
Om dødstraff
Bokmål
Den fjerde statsmakt, kar 5 Gk
Om media.
Bokmål
Den moderne gapestokk
Hva ler folk av i dag? Vurdering om det bør finnes en grense for hva man kan spøke med. (Karakter: 5)
Bokmål
Den yngre gardes arbeidssituasjon.
Ungdom og arbeid.
Bokmål
Det norske fotballandslaget
Krisen til herrelandslaget
Nynorsk
Doanald ducks livsmønster Stridsemne i Helsingfors
Svar på kritikk av Doanald Ducks livsmønster i artikkel.
Bokmål
Doping innenfor idretten.
Om dop i forbindelse med idrett.
Bokmål
Drøfte datalagringsdirektivet i relasjon til personvernet
Drøftelse av personvernets krenkelse som følge av økt overvåkning gjennom EUs datalagringsdirektiv.
Bokmål
Drøfting av valgdeltakelsen i Norge
Hvorfor har vi en forholdsvis lav valgdeltakelse i Norge, og hva kan gjøres for å forbedre denne?
Bokmål
Dødsstraff
En argumenterende tekst om dødstraff i USA.
Bokmål
Dødsstraff - Straffen for å ta liv?
Om dødsstraff.
Bokmål
Dødsstraff - Viljen til å ta ett menneskeliv
En drøftende stil om dødsstraff, et tema som opptar mange.
Bokmål
Ei utdanning eller pengar?
Å ha ein jobb ved sida av skulen er nødvendig for å skaffe lommepengar, med på same tid øydeleggjande for skulearbeidet.
Nynorsk
Ekstremsport
Hva tiltrekker, og hvordan bør samfunnet forholde seg?
Bokmål
EL-bilen, framtidens bil
Om el-bilens framtid.
Bokmål
Enough is enough
Om vold.
Engelsk
Er det riktig å ta fostervannsprøve?
Dette er en argumenterende artikkel om det er riktig eller galt å ta abort hvis en vet at fosteret kommer til å utvikle Downs syndrom.
Bokmål
Er karakterer en trussel for elevene?
En resonerende stil om karakterer.
Bokmål
Er Noreg På Veg Mot Republikk?
Om tradisjoner, kongelig frigjøring og giftemål.
Nynorsk
Eventyrets sentrale plass
Tekst om eventyrsjangeren.
Nynorsk
Fjernsynet- dop eller inspirasjon?
Er fjernsyn skadelig eller helt ufarlig?
Bokmål
Fleksibel skoleferie?
Om ulemper og fordeler forbundet med det å kunne ta seg ferie når man selv ønsker det. Fikk karakteren 5/6.
Annet
Flyktning i Norge
Om Norges flykningspolitikk
Bokmål
Flytting hjemmenifra
Problemstillinger rundt det å flytte hjemmenifra.
Bokmål
Forbilder
Om forbilder og kronprins Håkon Magnus.
Bokmål
Fordelar og ulemper ved mobiltelefonbruk
Resonnerende tekst på nynorsk om bruk av mobiltelefon. Oppgaveteksten lød "Drøft fordelar og ulemper ved mobiltelefonbruk".
Nynorsk
Fordeler og ulemper ved fritidsaktiviteter
Tekst som belyser både positive og negative sider ved fritidsaktiviteter.
Bokmål
Forurensing
Om forurensing.
Bokmål
Fotballsportena
Om fotballsporten.
Bokmål
Fremskrittspartiets Historie
Kort presentasjon av Fremskrittsparties historie
Bokmål
Genmodifisering av mat
Problemstillinger rundt genmodifisert mat.
Bokmål
Good Attitudes
”It’s harder to develop good attitudes than acquiring knowledge”. My task was to tell if I agreed with this statement or not, and then write a page about it.
Engelsk
Grunnverdier i det norske samfunnet
Refleksjoner rundt temaet.
Bokmål
Har vi et ansvar for jorda?
Om forurensning.
Bokmål
Heimelaga puppar og appelsinhud
Resonnerende stil om kroppsfiksering. Karakter: 5 (10. klasse)
Nynorsk
Homofili og adopsjon
Homofili og adopsjon.
Bokmål
Homofili og adopsjon
Bør homofile få adoptere?
Bokmål
Horoskop
Oppgave om fødselshoroskoper.
Bokmål
Hva er årsaken til at narkotikamisbruket stadig øker, og hva kan vi gjøre for å stoppe denne utviklingen?
Bokmål
Hva skaper vår personlighet?
Resonnerende stil om hvorfor man blir som man blir.
Bokmål
Hvem har ansvaret for år 2000?
Om det tidligere år 2000-problemet.
Bokmål
Hvilke særpreg har den kristne etikken?
Oppgave der det greies ut om den kristne etikken, og hvordan denne, når sett i sammenheng med menneskesynet, skiller seg fra andre religioner.
Bokmål
Hvordan bør norge forholde seg til de asylsøkende?
Hvordan bør norge forholde seg til de asylsøkende?
Bokmål
"Hysj, hysj"
Resonnerende stil om abort.
Bokmål
Hystri
Hvorfor ble Spice Girls så populære?
Bokmål
I hvilken grad skader lav valgdeltagelse det norske demokratiet?
Diskuterer om den relativt lave valgdeltagelsen ved norske valg er en trussel for det norske demokratiet.
Bokmål
Indianer
Om indianere.
Bokmål
Information technlogy
Artikkel om IT
Engelsk
Juryordningen i det norske rettssystemet
Juryordningen i det norske rettsystemet har fått mye tyn i det siste. En jury er en samling på 10 mennesker uten juridisk utdannelse. Er det riktig at disse skal bestemme skyldsspørsmålet i alvorlige kriminalsaker?
Annet
Karakterer - positivt eller negativt?
Om karakterer.
Bokmål
Karakterer i ungdomsskolen
Fordeler og ulemper med karakterer i skolen.
Bokmål
Karakterer i videregående skole
Om karakterer i videregående skoletrinn.
Bokmål
Kjendisjournalistikk - The Show Must Go On
En stil om kjendisjournalistikk.
Bokmål
Kjendisreportasjer
Om kjendisjournalistikk
Bokmål
Kjernekraft
Drøfting av kjernekraft.
Bokmål
Kjøpesenteret som arena
Hvilken funksjon har et kjøpesenter?
Bokmål
Kommunismens problemer
Resonnnering om kommunismens to sentrale feil.
Bokmål
Konfirmasjon i år 2000
Drøfting av konfirmasjon som bare kristen handling.
Bokmål
Konfirmasjon – En forlokkende pengekilde?
Personlige meninger om konfirmasjon.
Bokmål
Kosthold og fordøyelse
Forskjellige personlige synspunkter om slanking.
Bokmål
Krigen mot egoismen
Om menneskers egoistiske tanker og holdninger. Karakter: 6
Bokmål
Kriminalitet en byll som bare gnager og gnager på samfunnets hæl
Om kriminalitet og hva dette fører til.
Bokmål
Kriminalitet blant ungdom
Om kriminalitet blant unge.
Bokmål
Kroppsidealet
Teksten er av sjanger en blading av essay og resonnerende. Handler om dagens og gårsdagens kroppsideal.
Nynorsk
Kunstig befrukning
Litt om prøverørsmetoden (IVF) og kunstig befruktning i Norge.
Nynorsk
Kva er ein god skule?
Nynorsk drøfting av hva som er en god skole. Oppgave GK allmennfag.
Nynorsk
Kvifor? Kvifor kristen?
Refleksjoner over Gud, menneskene og samfunnet.
Nynorsk
Kvinnekamp, ein kamp mot oss sjølv?
Er kvinnekamp nødvendig i dag? Tar spesielt utgangspunk i kvinner i arbeidslivet.
Nynorsk
Kvinner i arbeidslivet
Bokmål
Kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden
Drøfteoppgave om kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden.
Bokmål
Legalisering av hasj og marihuana
Legalisering av hasj og marihuana.
Bokmål
Like effektivt?
Om skolen og læringsformer.
Bokmål
Likestilling
Om likestillingsloven.
Bokmål
Likestilling
Teksten forteller om hva Gro Harlem Bruntland utrettet, og generelt om likestilling.
Bokmål
Likestilling i samfunnet
Oppgaven greier ut om likestilling i samfunnet.
Bokmål
Livsverdier
En tankevekkende tekst om livsverdier. Flott skrevet, men noe kort.
Bokmål
Ludvig Holberg/Erasmus Montanus
Holbergs liv og sammendrag av Erasmus Montanus
Bokmål
Læreforholda på dei norske skulene
Om læreforholda på dei norske skulene. (mangler konklusjon)
Nynorsk
Maktskifte i Arbeiderpartiet, hva skjer?
Ut med Jagland. Inn med Stolenberg.
Bokmål
Massemedia fra 1940-årene og fram til i dag
Massemedia fra 1940-årene og fram til i dag
Bokmål
Media
Gjør media oss likegyldige til det som skjer i verden? Skrevet i 10. klasse.
Bokmål
Mediemakt
Drøfting i 3SK-A om medias makt. Karakter: 4
Bokmål
Mennesker og dyr
Om hva vi bruker dyrene til (dyreforsøk).
Bokmål
Menneskerelaterte naturkatastrofer?
En tenkende tekst rundt naturkatastrofer.
Bokmål
Midtøsten-konflikten
Målet for denne oppgaven var å forstå hvorfor det ikke har blitt fred i Midtøsten på over 50 år.
Bokmål
Midtøstenkonflikten - Israel selvforskyldt?
En kanskje litt venstrevridd drøfting om skyld i Midtøstenproblematikken. Karakter: 6 (VK2)
Bokmål
Miljøet - eit evig dilemma
Om miljø.
Bokmål
Mobbing i skolen.
Om mobbing.
Bokmål
Mobbing på skolen
Om mobbing.
Bokmål
Mobbing, et samfunnsproblem?
En resonnerende stil om mobbing. Karakter: 5-
Bokmål
Mobilen, på godt og vondt
Om mobiltelefonens spede begynnelse, om dagens bruk og hvordan den påvirker oss.
Bokmål
Monarki eller republikk?
Burde Norge være monarki eller republikk?
Bokmål
Moralens vanskeligheter
Drøftende stil om moral.
Bokmål
Motepress
Motepress blant ungdommar.
Nynorsk
Munch og kvinnen
Tanker om Munchs forhold til kvinnen gjennom bilder.
Bokmål
Narkotika
Tar opp emner innefor temaet narkotika, som skadevirkninger årsaker og løsninger.
Bokmål
Narkotika - et utbredt problem
Stil om narkotika. ++ 1800 ord!
Bokmål
Narkotikatrenden
Om narkotika og dens omfang.
Bokmål
Nasjonalisme
Om nasjonalisme.
Bokmål
Nedrustningsproblemet
Om nedrustningsproblemet innen atomvåpen.
Bokmål
Nobelprisen i hykleri
Om hykleri i dagens samfunn
Bokmål
Norrøn i skolen?
Bør norskpensumet på videregående fornyes? Trenger vi å lære om eldre norsk språk- og litteraturhistorie?
Bokmål
Norrøn mytologi og kristendommen
Sammenligning mellom norrøn mytologi og kristendom
Bokmål
Norsk tilstedeværelse i internasjonale konfliktområder
Resonnerende tekst om Norges deltagelse i internasjonale politiske spørsmål.
Bokmål
Når mennesket overtar Guds skaperrolle
Fordeler og ulemper med bioteknologi. Kloning av mennesker etc
Bokmål
OL - en tradisjon som må holdes ved like
Om tradisjonen OL.
Bokmål
OL på Lillehammer.
Eldre stil om OL på Lillehammer 1994.
Bokmål
Ola Nordmann og utlandet
Sarkastisk tekst om Ola-Dunk.
Bokmål
Over population
Virkninger og løsninger av over populasjon
Engelsk
Overnaturlig innflytelse
Tolking av vår tids overnaturlige fenomen
Bokmål
Overvekt
Omfattende tekst om spiseforstyrrelser. Kar: 4/5, VKII.
Bokmål
Pengebruk og ungdommen
En resonnerende tekst med argumenter for og mot om det er bra eller dårlig at ungdommen skal ha jobb etter skolen.
Bokmål
Pengespill ødelegger arbeidsmoralen i Norge
En drøfting av økonomiprofessor Arnljot Strømme Svendsen sin tekst om pengespillenes innvirkning på Ola Nordmann.
Bokmål
Pent brukt ektemake byttes mot karriære og selvrealisering.
Om skilsmisse.
Bokmål
Plastisk kirurgi
Liker vi egentlig Jordans fotballstore pupper, eller Michael Jacksons ”monsteransikt”? Karakter 6
Bokmål
Plastisk kirurgi
Drøftingsoppgave om plastisk kirurgi og hvordan det kan ødelegge folk.
Bokmål
Politikere og folket
Politikeres rett til privatliv og offentlighetens rett til innblanding.
Bokmål
Prejudice
Om nordmenns fordommer om utlendinger.
Bokmål
Premier League og mediepåvirkning
Nordmenn har en spesiell forkjærlighet for engelsk fotball, er dette medieskapt?
Bokmål
Pressen
Om pressen og hvilke virkninger media har på samfunnet.
Bokmål
Pressen - den fjerde statsmakt
Teksten er en utgreiing om at pressen er den 4. statsmakt. Argumenter for og i mot. Karakter: 5- (9. klasse)
Bokmål
Psykiatrien i Norge
Om psykiatrien i Norge
Bokmål
På samfunnets skyggeside...
Om uteliggere og miljøet på gaten.
Bokmål
Påvirkning av dataspill og filmer
Resonnerende stil om medias påvirkning på menneskesinnet. (Tentamen i hovedmål, 9. klasse)
Bokmål
Ragnarok ved en feiltakelse?
Om atombomeprøvesprengninger og våpen.
Bokmål
Rasisme
Om rasisme.
Bokmål
Rasisme
Om rasisme og fremmedfrykt.
Bokmål
Reklame
Om reklame.
Bokmål
Reklame
Om reklamens makt.
Bokmål
Reklame
Teksten gjør greie på hvor vi møter reklame i hverdagen, og drøfter positive og negative sider ved reklame.
Bokmål
Religion i samfunnet.
Bokmål
Rock er djevelen sitt verk
Bokmål
Rovdyr - en skade for bygdenorge?
Om rovdyr og husdyr. Skrevet 12. mars 1999.
Bokmål
Rovdyrkonflikten i Norge
Om rovdyrkonflikten i Norge.
Bokmål
RUS eller ikke RUS?
Om narkotika og problemene det bringer med seg.
Bokmål
Røykeloven - en lov på papiret?
Røykeloven - en lov kun på papiret?
Bokmål
Samfunnet i dag
Tekst om dagens samfunnsproblemer. Karakter 4/5. 1. klasse Allmenn GK
Bokmål
Samliv
Samlivsproblemer i mikroplan.
Bokmål
School Shootings
Folk som skyter folk på skolen.
Engelsk
Se meg for den jeg er, ikke hva jeg gjør.
En stil som handler om skjønnhetsidealet og kroppsfikseringen.
Bokmål
Sidemål på skolen
Om sidemål på skolebenken.
Bokmål
Simone de Beavoir, kjønnsroller og immanens
Avklaring, ut fra Simone de Beauvoirs artikkel, forholdet mellom å være fanget i kjønnsroller og det å være fanget i immanens. Vurdering om immanens er en større byrde for kvinner enn for menn.
Bokmål
Skulen, ein nedprioritert lagringsplass for framtidige arbeidslause?
Om skole og økonomi.
Bokmål
Skulk og unnasluntring
Om skulk og unnasluntring.
Bokmål
Slavery - an issue of the past?
Engelsk
Sosialt samvær eller elektronisk klem?
VK1. Om mobiltelefonens samfunnspåvirkning.
Nynorsk
Speaking about society
Americas politics frome the inside
Engelsk
Spillegalskap eller spillegladskap?
Resonerende stil om spillegalskap. 1800 ord!
Bokmål
Straff
Om forskjellige straffereaksjoner.
Bokmål
Svart arbeid
Om svart arbeid.
Bokmål
Svart arbeid
Om svart arbeid
Bokmål
Televisjonen - glede eller sorg?
Om TV-titting.
Bokmål
Terroraksjonen i USA
11. september har fått stor betydning for anseelsen til islam i vestlige land.
Bokmål
The conflict in Iraq
Om konflikten i Iraq.
Engelsk
The Fight against torture
Om tortur.
Engelsk
The New Deal - Roosevelt Program To End The Great Depression
US History essay. Grade: A
Bokmål
The United Kingdom’s position in the world today
Oppgave om Storbritannias posisjon i dag. Beskriver forholdet mellom Storbritannia, USA, EU og det britiske samveldet.
Engelsk
Til vi skillast
Resonerende om hvorfor ekteskapet ikke lenger varer livet ut.
Nynorsk
Trafikkulykker - kan de unngås?
Resonnerende tekst om trafikkulykker.
Bokmål
Transcendentalism
Forklaring til transcendentalism, bygget opp av "Walden"- Thoreau.
Engelsk
TV- and Computer-nasties
Om vold på TV og spill.
Engelsk
Tvang til tro?
Ressonerende stil om det det nye kristendomsfaget (L-97).
Bokmål
Tvangsekteskap
Tvangsekteskap er et samfunnsproblem som hovedsaklig berører innvandrermiljøet.
Bokmål
Uetiske foreldre?
Etisk drøfting som gjelder homofile og deres rett til å adoptere barn.
Bokmål
Ungdom og alkohol
Om ungdom og alkohol.
Bokmål
Ungdom og egenomsorg
Oppgave som tar for seg mennesket fysisk såvel som psykisk.
Bokmål
Ungdom og trafikk
Om ungdom og trafikk.
Bokmål
Unusual for foreigners
Om probl. som oppstår ved den 3. verden sitt møte med Vesten.
Engelsk
Utbygging av Stavanger Kino
Om Stavanger Kino, men formen er også god med tanke på offentlig/privat, argumentering, økonimisk prioritering osv.
Nynorsk
Utdanning eller jobb
Resonnerende stil om penger og jobb. Skal unge ha jobb etter skoletid?
Nynorsk
Uten data stopper jenter
Om jenter og data.
Bokmål
Valgets kvaler
Om valg av yrke og utdanning.
Bokmål
Velferdsstaten Norge
Samfunnsfagsoppgave med drøfting av velferdsstaten i Norge.
Bokmål
Verdens urettferdighet - en reise mellom kulturer
Jeg nøster opp mine tanker om verdens urettferdighet i dagens samfunn samtidig som jeg tar en reise innom to vidt forskjellige kulturer.
Bokmål
Vi eier ikke luftens renhet eller glitteret i vannet
Om forurensning.
Bokmål
Videovold
Resonerende stil om videovold.
Bokmål
Vold
Om vold.
Bokmål
Vår tids helter
Hva er en helt i dag i forhold til før i tiden?
Bokmål
Why did Bill Gates become so successful?
Oppgave om Bill Gates, grunnleggeren av Microsoft.
Engelsk
Ytringsfrihet
Om ytringsfrihet og hvordan den burde brukes.
Bokmål
Ytringsfrihetens grense
Bør mennesker ha rett til å komme med nazistiske ytringer?
Bokmål
Å vere vaksen
Hva gjør en voksen person, til å være nettopp det?
Nynorsk
Å være seg selv i grunden
Om identitetsspørsmålet i Ibsens "Peer Gynt". Karakter: 5-6 (VK2)
Bokmål
Årsaker til den franske revolusjonen
Kortsiktige og langsiktige årsaker til den franske revolusjonen.
Bokmål
 
Req.time: 0.051 sec - 1 pageviews