Rapport

22 rapporter, GK Allmen
22 rapporter i Word-format.
Bokmål
3.B Luftas sammensetning
Naturfagforsøk
Bokmål
3.C Framstilling og påvisning av oksygen
Naturfagforsøk
Bokmål
3.G Ionebinding og metallbinding
Naturfagforsøk
Bokmål
3FY-rapport: Forsøk med bilbane
Fysikkforsøk om bil i loop (2.5 i 3FY ERGO).
Bokmål
4.E Fellingsreaksjoner
Naturfagforsøk
Bokmål
4.F Framstilling av bly fra blyoksid
Naturfagforsøk
Bokmål
4.G Elektrolyse av kobberkloridløsning
Rapport GK.
Bokmål
4.J Hva kjennetegner syre?
Naturfagforsøk
Bokmål
4.K Nøytalisering
Naturfagforsøk
Bokmål
5-5 Måling av gitterkonstant
Rapport fra forsøk som gikk ut på å måle gitterkonstanten til et gitter.
Bokmål
6-1 Mekanisk Energi
Rapport fra forsøk om mekanisk energi.
Bokmål
6.1 Eksoterme og endoterme reaksjoner
Kjemirapport VK1.
Bokmål
6.C Kraft og Tyngde
Naturfagforsøk
Bokmål
6.E Arbeid
Naturfagforsøk
Bokmål
7.C Elektrisk Strøm
Naturfagforsøk
Bokmål
7.D Elektrisk Spenning
Naturfagforsøk
Bokmål
Absorbsjonsspekteret for klorofyll
Undersøke hvilke bølgelengder av lyset som brukes i fotosyntese. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Absorpsjon og transmisjon av lys hos klorofyll, GK
Bokmål
Acetylen - Eten, GK
Word-format.
Bokmål
Akselerasjon
Regner ut akselerasjonen på en kule som triller ned en bane.
Bokmål
Akselerasjon i personheis (Fysikk)
Fysikkrapport, 2-9 Akselerasjon i personheis. Fysikk 1, Newtons lover.
Bokmål
Alkan
Kap. 3 Karbonkjemi. 10. klasse rapport med karakteren 6/5.
Bokmål
Alkoholer, GK
Word-format.
Bokmål
Amperemeter og voltmeter
Fysikk-forsøk med strøm.
Bokmål
Amperemeter og voltmeter
Elevøvelse: Amperemeter og voltmeter innkobles.
Bokmål
Amylase
Amylasens virkning på stivelse og jod-løsning.
Bokmål
Arbeid og effekt
Utført forsøk om arbeid og effekt.
Bokmål
Arbeid og Effekt
Forsøk gjort utendørs for å finne Arbeid og Effekt til en person.
Bokmål
Arbeid og energi
Undersøke hvor mye arbeid for å bruke energien til en sjokoladebit. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Arbeid og energi, GK
Word-format.
Bokmål
Arbeid og sjokolade
Elevforsøk fra ungdomsskolen om energi i sjokolade.
Bokmål
Arbeidsrapport
Kort om 6 ukers arbeid.
Bokmål
Arv
Word-format
Bokmål
Arv av recessive sykdomsgen
Naturfagsrapport med teori.
Bokmål
Auxiner og påvirkning av vekst hos solsikke
Rapport fra forsøk med solsikkeplanter i 2BI.
Bokmål
Batterier og pærer, GK
Bokmål
Beregning av masse (2KJ)
Bestemmelse av reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Bokmål
Beregning av tyngdens akselerasjon
Rapport fra forsøk på beregning av tyngdens akselerasjon.
Bokmål
Berggrunn og overflateformer
Geografirapport (2GEO) fra tur til området Levanger/Verdal for å studere berggrunn og overflateformer.
Bokmål
Bestemmelse av blodtype
Naturfagsrapport fra elevøvelse 7.3 Bestemmelse av blodtype.
Bokmål
Bestemmelse av blodtype
Rapport fra forsøk hvor målet var å finne sin egen blodtype (VG1).
Bokmål
Bestemmelse av blodtyper
Rapport i HTML-format.
Bokmål
Bestemmelse av fett i potetgull
Rapport fra forsøk med potetgull.
Bokmål
Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid
Labrapport fra forsøk hvor målet var å finne den kjemiske formelen til kobbersulfid.
Bokmål
Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid
Rapport fra kjemiforsøk: Forsøk 4.1 - Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid
Bokmål
Bestemmelse av konsentrasjonen av en saltsyreløsning vha. titrering med indikator (Kjemi)
Kjemirapport, Syre-base titrering med indikator. Kjemi 1.
Bokmål
Bestemmelse av krystallvann i et salt
Kan vi fjerne alt krystallvannet i natriumsulfat-dekahydrat ved oppvarming? Karakter: 6 kanskje? Fag: Kjemi 1
Bokmål
Bestemmelse av reaksjonslikningen for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat
Kjemirapport fra Kjemi 1, oppvarming av Natriumhydrogenkarbonat.
Bokmål
Bestemmelse av syrekonstant for eddiksyre
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): Bestemmelse av syrekonstant for eddiksyre.
Bokmål
Bevegelsesmengde og energi
Oppgave om bevaringslovene for bevegelsesmengde og energi.
Bokmål
Bladet
Word-format
Bokmål
Blandinger og kjemiske forbindelser.
Word-format.
Bokmål
Blodtype - ABO-systemet
Stikk hull i fingeren og finn ut hvilken blodtype du har.
Bokmål
Blodtype - ABO-systemet
Bestemmelse av blodtype.
Bokmål
Blodtype - bestemmelse (A,B,O)
Forsøk i biologi der vi undersøker vår egen blodtype ved å tilsette forskjellige antistoffer.
Bokmål
Blodtypebestemmelse (GK)
Bokmål
Blodtyper
Undersøke hvilken blodtype jeg har. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Blodtyper
Rapport fra forsøk hvor vi fant vår egen blodtype.
Bokmål
Brenne sukker
Rapport om hvordan man beviser hva sukker er lagd av.
Bokmål
Brun eller blå øyne
Finne ut hvor stor sannsynlighet det er for å få de forskjellige øyenfargene. (Elevøvelse nr.1, 01.09.03)
Bokmål
Bufferkapasitet
Handler om om å finne bufferkapasiteten til et stoff.
Bokmål
Bufferløsning, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Butan som brennstoff, GK
Word-format.
Bokmål
Bygge molekyler
Naturfagsrapport: Å bygge molekyler.
Bokmål
Byggesteiner i organiske stoffer
Rapport fra forsøk i naturfag utført i 10. klasse.
Bokmål
Byggestener i organiske stoffer
Elevøvelse av et forsøk vi gjorde for å bevise hva som er i sukker i forbindelse med karbonkjemi. (Elevøvelse Nr. 4, 29.01.04)
Bokmål
Bygging av hydrokarbonmolekyler uten ringer
Bygging av molekyler med et byggesett (2KJ?).
Bokmål
Bølgelengden til skolens laser
Fysikkrapport i 2FY hvor vi brukte interferensformelen til å finne bølgelengden til en laser.
Bokmål
Celledeling i rotspissen av løk
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Celler, GS
Word-format.
Bokmål
Danning av etyngass (aceletyngass)
En rapport jeg har brukt litt tid på. Skrevet i 10. klasse.
Bokmål
David Copperfield - Dickens lille gullgutt
Innholdsrik bokrapport av "David Copperfield" av Charles Dickens. Karakter: 6 (10. klasse)
Bokmål
Dekantrering og filtrering
I dette forsøket skal man skille mellom sand og vann på to måter: dekantrering og filtrering.
Bokmål
Den naturvitenskapelige arbeidsmåten
Godkjent rapport.
Bokmål
Destillasjon
Naturfagsrapport (uten illustrasjon - tegn selv :-). Karakter: Godkjent
Bokmål
Destillasjon
Rapport fra et forsøk om destillasjon fra boken Tellus 9.
Bokmål
Destillasjon av kaffevann
Rapport fra forsøk hvor vi sjekket kokepunktet til vann og kaffe.
Bokmål
Destillasjon og Kromatografi
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Det gode liv
Innledende tekst om det gode liv og lykke og deretter rapport om pengeinnsamling. Vurdering: 5 til 6 (over middels) (10. klasse)
Bokmål
Diffusjonsfart
Kjemirapport (2KJ).
Bokmål
Diffusjonsfart
Kjemiøvelse VK1.
Bokmål
Disseksjon av hjerte og lunge hos gris
Vi fikk oppgaver som vi skulle gjøre i stedet for å skrive rapport.
Bokmål
Disseksjon av hjerte og lunger av gris
Gjorde et omfattende forsøk / dissikering av en gris med fokus på hjerte og lunger.
Bokmål
Disseksjon av hjerte- og lungeslag
Disseksjonsrapport av disseksjon av hjerte-lungeslag på en sau. Karakter: 5 (10. klasse)
Bokmål
Disseksjon av storfeøye
I denne rapporten får et kuøye gjennomgå. Litt enkel tekst, men flotte bilder.
Bokmål
Disseksjon av svineøye
Rapport fra forsøk i naturfag utført i 10. klasse. God karakter.
Bokmål
Disseksjon av torsk
Disseksjon av torsk, både av hodet og av kroppen.
Bokmål
Disseksjon av torsk
Rapport fra elevøving: Disseksjon av torsk.
Bokmål
Doping, et omdiskutert tema...
Hva doping er og hvorfor folk benytter seg av det.
Bokmål
Drivkrafta i reaksjonar
Kjemiøving.
Nynorsk
Dyreceller
Word-format
Bokmål
Dyreplankton
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Edle og uedle metaller
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Bokmål
Egentrening i innebandy
Et eksempel på en øktplan i innebandy.
Bokmål
Egentrening i utholdenhet
Egentreningsopplegg i utholdenhet.
Bokmål
Egentreningsrapport
Rapport fra en treningsøkt.
Bokmål
Ekskursjon i skog
Rapport fra kartlegging av suksesjon i et skogsområde.
Bokmål
Ekskursjon til Skullerud Vannrenseanlegg
Rapport fra Skullerud vannrenseanlegg og generell fakta om rensing av vann.
Bokmål
Ekskursjonsrapport i geografi
Forskjellige typer skogsområder.
Bokmål
Eksoterme og endoterme reaksjoner
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Bokmål
Elektrisk strøm
Kort elevøving om elektrisk strøm.
Bokmål
Elektrolyse
Word-format
Bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk som viser hvordan en elektrolyse fungerer.
Bokmål
Elektrolyse
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.12 Elektrolyse.
Bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk om elektrolyse.
Bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Bokmål
Elektrolyse av en kobberkloridløsning
Rapport i GK kjemi.
Bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Rapport fra grunnkurs.
Bokmål
Elektrolyse av Kobberklorid
Elektrolyse av Kobberklorid. (Rapport fra forsøk 8 s 163 i Tellus utført 13. januar 2004 - 9. klasse).
Bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Naturfagsrapport om elektrolyse av kobberklorid.
Bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Elevforsøk fra ungdomsskolen om elektrolyse.
Bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Naturfagsrapport fra et forsøk med elektrolyse.
Bokmål
Elektrolyse av kobberklorid-løsning
Rapport fra elevforsøk.
Bokmål
Elektrolyse av kobberkloridløsning
Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Bokmål
Elektrolyse av kobberkloridløsning, GK
Word-format.
Bokmål
Elektrolyse av kopperklorid
Rapport over forsøk der vi skulle påvise om kopperklorid leder strøm ved hjelp av spalting av kjemiske forbindelser.
Bokmål
Elevens valg
Rapport fra elevens valg på 8. trinn.
Bokmål
Elevforsøk i biologi, disseksjon av torskehode
Elevforsøk i biologi – disseksjon av torskehode. Biologi 1.
Bokmål
Elevforsøk: Parallellkobling
Rapport fra forsøk med parallellkobling.
Bokmål
Elevøvelse 1: Mikroskopet
Godkjent elevøvelse i naturfag om mikroskopet.
Bokmål
Elevøvelse: Parallellkobling av motstander
I denne elevøvelsen har vi loddet fast en mellom flere spikre som skaper lys i dioden.
Bokmål
Elevøvelse: Tøffeldyr
Godkjent rapport fra eksperiment hvor råttent plantemateriale ble studert med et mikroskop.
Bokmål
Elevøving - arbeid
Naturfag elevøving - arbeid
Bokmål
Elevøving - effekt
Naturfag elevøving - effekt
Bokmål
Eliminasjonsreaksjon: Fra sykloheksanol til sykloheksen
Forsøk 1.6 i 3KJ. Advarsel: Sykloheksen lukter helt jævlig =o)
Bokmål
En hudkrem er en emulsjon
3KJ-forsøk. Tips: bruk MYE mindre aroma enn det vi gjorde. Mangler et par strukturformler i forsøket som for f.eks. kokosfett, men de står i boka.
Bokmål
Endringer som følge av naturlig utvalg
Word-format.
Bokmål
Energi
Word-format
Bokmål
Energi - ting skjer
Om energi.
Bokmål
Energi i peanøtter
Måling av energiinnhold i en peanøtt.
Bokmål
Energi i peanøtter
Naturfagsrapport fra elevøvelse 2.2 Energi i peanøtter.
Bokmål
Energi i peanøtter
Undersøke hvor mye energi det er i peanøtter. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Energi i peanøtter
Naturfagsrapport fra forsøk "4.7 Energi i peanøtter" (VG1).
Bokmål
Energiforandringer ved oppløsningsreaksjoner, GK
Word-format.
Bokmål
Energikilder og energikjeder
Rapport fra diverse energiforsøk.
Bokmål
Energioverføring
Rapport i faget Natur og miljø.
Bokmål
Energioverføring og effekt, GK
Word-format.
Bokmål
Energisentret på Hunderfossen
Rapport om omvisningen på Hunderfossen energisenter. Nyttig stoff om energi og energikilder.
Bokmål
Enkel test på PVC
Her er en Naturfag-rapport vi hadde! Det er hvordan man tester at det er PVC-plast i forskjellige plast-materialer. Karakter: 5/6
Bokmål
Enzymer i fordøyelsen
Labforsøk med diverse enzymer.
Bokmål
Enzymer i spytt, GK
Word-format.
Bokmål
Enzymvirkning
Rapport fra øvelse "6.1 Enzymvirkning".
Bokmål
Er det stivelse i potet?
Rapport fra forsøk utført i Natur og Miljø-fag om poteten. Skrevet i 10. klasse.
Bokmål
Estere
Rapport fra forsøk hvor vi lagde estere.
Bokmål
Etyn, Acetylen
Lære å lage etyn-gass og undersøke hvordan den brenner. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Evolusjon – form og funksjon
Tok utgangspunkt i fugler og deres utvikling.
Bokmål
Fargestoffer i spinat
Ganske stort forsøk i 3BI. Følger med graf og resultater fra spektrofometisk analyse.
Bokmål
Farget salt i vann, GK
Word-format.
Bokmål
Faseovergang
Naturfagsrapport fra elevøvelse 2.4 Faseovergang.
Bokmål
Faseovergang (vann)
Forsøk for å finne ut om det er mest energi i varmt vann eller vanndamp.
Bokmål
Fehlingsvæske og monosakkarid
Naturfagsrapport fra elevøvelse Fehlingsvæske og monosakkarid.
Bokmål
Fellingsanalyse, GK
Word-format.
Bokmål
Fellingsreaksjoner
Naturfagsrapport inkludert illustrasjon. Karakter: Godkjent
Bokmål
Fellingsreaksjoner
Naturfagsrapport: Fellingsreaksjoner.
Bokmål
Fellingsreaksjoner
Rapport fra GK kjemi.
Bokmål
Fellingsreaksjoner
Observere hvilke løsninger som danner felling.
Bokmål
Fellingsreaksjoner
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Fellingsreaksjoner
Rapport fra forsøk om fellingsreaksjoner.
Bokmål
Fellingsreaksjoner
Forsøk fra grunnkurs om fellingsreaksjoner.
Bokmål
Fellingsreaksjoner, 2KJ
Bokmål
Fellingsreaksjoner, GK
Word-format.
Bokmål
Fellingsreaksjoner, GK
Bokmål
Fellingstitrering, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Fellingstitrering, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Fett i potetgull
En naturfagsrapport om fett i potetgull.
Bokmål
Fettløselige og vannløselige stoffer
Rapport fra forsøk 4.1 Fettløselige og vannløselige stoffer.
Bokmål
Filtrering
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Bokmål
Fire ukjente løsninger
Rapport fra forsøk om fire ukjente løsninger i kjemi (2KJ).
Bokmål
Fjellet som økosystem
Ulike soner i fjellet, planter og dyrs tilpasninger og høydeprofil. Ekskursjonsrapport i 3BI.
Bokmål
Flamme reaksjoner
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Bokmål
Flammeprøver
Rapport fra kjemiforsøk, VK1. Elevøvelse 2.1: Flammeprøver.
Bokmål
Flammeprøver
Rapport fra forsøk om flammefarger.
Bokmål
Flammeprøver
Rapport fra forsøk 1.1 "Flammeprøver" i kjemi (2KJ).
Bokmål
Flammeprøver og linjespektre - Identifisering av forskjellige stoffer
Fikk kommentaren "Veldig bra, Timo!" og "Godkjent", noe som er kraftig irriterende når man har jobber så hardt med den! :D Vell, relativt mye - 20 min? Jeg synes det er en bra rapport med standard og ryddig struktur. Hva syns dere?
Bokmål
Forbrenning av sukrose
Rapport fra forsøk om hvordan karbohydrater forbrenner i kroppen.
Bokmål
Fordøyelse av stivelse, biologi.
Word-format.
Bokmål
Fordøyelse av stivelse, GS
Word-format.
Bokmål
Forsøk 7.1 Krystaller
Rapport 2KJ, forsøk 7.1 krystaller.
Bokmål
Forsøk med alkoholer
Elevforsøk fra ungdomsskolen om alkoholer.
Bokmål
Forsøk med ester
Kjemiforsøk med ester. GK Kjemi.
Bokmål
Forsøk med stålull
Hva som skjer når man brenner stålull.
Bokmål
Forsøk med vann
Hvor sterk er egentlig vannoverflaten? Hvordan blir den brutt?
Bokmål
Forsøk om løkceller
Forsøk om løkceller (planteceller, dyreceller).
Bokmål
Fossile brennstoffer
Prosjekt i Natur- og miljøfag om fossile brennstoffer.
Bokmål
Fotosyntese
Labforsøk om fotosyntese.
Bokmål
Fotosyntesen, GK
Word-format.
Bokmål
Framstilling & påvisning av karbondioksid, GK
Word-format.
Bokmål
Framstilling av ester
Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Bokmål
Framstilling av estere
Rapport fra forsøk 2.10 "Framstilling av estere: syntese av acetylsalinsylsyre" i kjemi (3KJ).
Bokmål
Framstilling av eten
Naturfagsrapport av forsøket "framstilling av eten". Karakter: 6 (10. klasse)
Bokmål
Framstilling av etyn
Rapport over forsøk der vi skulle framstille gassen etyn.
Bokmål
Framstilling av etyn
Rapport fra labforsøk.
Bokmål
Framstilling av etyn
Rapport fra forsøk hvor hensikt var å fremstille etyn ved en reaksjon.
Bokmål
Framstilling av kobbersulfat
Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer. (Tegn inn en troverdig figur selv:)
Bokmål
Framstilling av oksygengass
Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Bokmål
Framstilling av oksygengass
Naturfagrapport.
Nynorsk
Framstilling og påvising av oksygen
Naturfag - elevøving - Framstilling og påvising av oksygen
Annet
Framstilling og påvisning av hydrogen
Rapport fra forsøk hvor hydrogen skulle fremstilles ved hjelp av at sink og saltsyre skulle reagere med hverandre. (Kjemi, grunnkurs)
Bokmål
Framstilling og påvisning av karbondioksid
Rapport fra forsøk på framstilling og påvisning av kabondioksidgass.
Bokmål
Fremstilling av etyn
Rapport fra grunnkurs.
Bokmål
Fremstilling av Etyn
Naturfagsrapport fra elevøvelse 4.4 Fremstilling av Etyn.
Bokmål
Fremstilling av hydrogen
Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av hydrogen på grunnkurs.  
Bokmål
Fremstilling av karbondioksid
Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av karbondioksid på grunnkurs.
Bokmål
Fremstilling og påvisning av Karbondioksidgass
En natrurfagsrapport som handler om karbondioksid.
Bokmål
Fremstilling og påvisning av karbondioksidgass
Øvelse 3: Framstilling og påvisning av karbondioksidgass.
Bokmål
Fremstilling og påvisning av oksygen
Rapport fra grunnkurs.
Bokmål
Fremstilling og påvisning av oksygen
Øvelse 2: Framstilling og påvisning av oksygen.
Bokmål
Friksjon
Fysikkrapport i 2FY hvor hensikten var å finne friksjonstallet.
Bokmål
Friksjon
Hva bestemmer friksjonen?
Bokmål
Friksjon på skråplan
Rapport fra forsøk 3.104 "Friksjon på skråplan" i fysikk (3FY).
Bokmål
Frukter
Word-format.
Bokmål
Frøspiring
Biologiforsøk om hvor frøene spirer best.
Bokmål
fsnk!
Rapport fra maleriutstilling.
Bokmål
Fysikkprosjekt 2FY
Mange forsøk og oppgaver innenfor lys, brytning, refleksjon, bølger ol.
Bokmål
Galileo Galileis lov
Rapport fra forsøk: Galileo Galileis lov - faller tunge og lette ting like fort?
Bokmål
Galvanisk celle
Bokmål
Galvanisk element
Naturfagsrapport om galvanisk element.
Bokmål
Galvanisk element
Naturfagrapport om et galvanisk element.
Bokmål
Galvaniske celler, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Geiger-Muller-rør
Rapport fra forsøk hvor vi brukte et Geiger-Müller-rør for å lære om radioaktive isotoper.
Bokmål
Gelelektroforese
Rapport fra 3 kl. Bio -02, kar. 5+
Bokmål
Gensammensetningen i en bestand, GS
Word-format.
Bokmål
Gjæring av druesukker, GK
Word-format.
Bokmål
Gymlogg: Uteaktivitet
Logg fra utendørs gymtime.
Bokmål
Halveringstid
Naturfagsrapport om halveringstid.
Bokmål
Halveringstid
Rapport fra forsøk om halveringstid (øvelse 3). Karakter: 6 (VG1)
Bokmål
Halveringstid, Modellforsøk for radioaktivitet
Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.4 Halveringstid, Modellforsøk for radioaktivitet.
Bokmål
Halveringstiden til protactinium-234, GK
Word-format.
Bokmål
Har karbondioksid noen kjennetegn?
Forsøk 3: Har karbondioksid noen kjennetegn? (Tellus 8 s. 91).
Bokmål
Har karbondioksid noen kjennetegn?
Rapport fra forsøk om karbondioksid.
Bokmål
Hjerteslag hos gris
Handler om disseksjon av hjertelunge-regionen hos gris.
Bokmål
Horisontalt kast
Rapport fra forsøk om horisontalt kast i 3FY.
Bokmål
Hudceller hos løk
Biologiforsøk om planteceller.
Bokmål
Hudkrem
Rapport fra forsøk på VG1 hvor vi lagde hudkrem.
Bokmål
Hudkrem
Naturfagsrapport fra VG1 hvor vi lagde hudkrem.
Bokmål
Hudkrem
Rapport fra forsøk hvor vi lagde hudkrem. Klasse: 1 vgs. Fag: Naturfag - Kjemi.
Bokmål
Hva stopper radioaktiv stråling?
Naturfagrapport om radioaktiv stråling.
Bokmål
Hvilke faktorer bestemmer hvor fort jern ruster?
En rapport fra et forsøk om hva jern må ligge i for at det skal ruste.
Bokmål
Hvor basiske er vaskemidlene? GK
Word-format.
Bokmål
Hvor fort skjer en kjemisk reaksjon?
Word-format.
Bokmål
Hvordan et grunnstoff går over til en kjemisk forbindelse
Forsøk som ble gjort i utgangspunktet kun får å skrive en rapport.
Bokmål
Hvordan kan vi påvise ulike typer sukker?
Rapport fra forsøk hvor vi påviste ulike typer sukker.
Bokmål
Hvordan kan vi påvise ulike typer sukker?
Rapport fra et forsøk hvor vi påviste sukker. Karakter: 6
Bokmål
Hvordan lage hydrogengass
En rapport om hvordan man lager hydrogengass.
Bokmål
Hvordan skal vi kople sammen amperemeter og voltmeter
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.4 Hvordan skal vi kople sammen amperemeter og voltmeter.
Bokmål
Hvordan skille salt og sand
Rapport fra forsøk hvor vi prøvde å skille salt og sand når det er blandet. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Hvorfor er ørkenspredning et økende problem i Sahara?
En rapport om ørkenspredningen i Sahara, og følgene av den. Oppgave i geografi. Karakter: 6/5
Bokmål
Hydrogen
Rapport over forsøk der vi skulle framstille hydrogengass.
Bokmål
Hydrogen
Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Fremstill hydrogen av sink og saltsyre, og la hydrogen og oksygen reagere med hverandre på to forskjellige måter.
Bokmål
Hydrogen
Lage og påvise hydrogen. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Hydrogen
Rapport fra forsøk om framstilling av hydrogen.
Bokmål
Hydrogen
Rapport fra øvelse "1.6 Hydrogen".
Bokmål
Hydrogen, oksygen og knallgass
Kjemirapport etter vi lagde oksygen, hydrogen og knallgass.
Bokmål
Hydrogengass
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.4 Hydrogengass.
Bokmål
Hydrogengass
Øvelse 4: Framstilling og påvisning av hydrogengass.
Bokmål
Hydrogengass
Å lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.
Bokmål
Hydrogengassens egenskaper
Natrufagsrapport om hydrogengassens egenskaper
Bokmål
Hydrogensamfunnets fremtid
Rapport om hydrogensamfunnet med et praktisk forsøk.
Bokmål
Hydrogensmell, GK
Word-format.
Bokmål
Hygroskopitet
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Bokmål
Hypoteseprøving - Diffusjon og osmose
Labrapport om osmose.
Bokmål
Hår og negler består av proteiner
Rapport fra forsøk hvor vi påviser at negl og hår inneholder proteiner.
Bokmål
Hårstrå under mikroskop
Rapport fra forsøk i naturfag for å bli kjent med mikroskop. Karakter: Godkjent (+ masse skryt ;)
Bokmål
Identifikasjon av noen vanlige plaststoffer
Rapport fra forsøket "9.3 Identifikasjon av noen vanlige plaststoffer".
Bokmål
Indicators
Naturfagsrapport på engelsk om indikatorer.
Engelsk
Indikatorar
Rapport fra forsøk.
Nynorsk
Indikatorer
Natrufagsrapport: Indikatorer
Bokmål
Indikatorer
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.8 Indikatorer.
Bokmål
Indikatorer
Rapport fra forsøk om indikatorer for base og syre.
Bokmål
Indikatorer
Naturfagsforsøk om indikatorer.
Bokmål
Indikatorer, GK
Word-format.
Bokmål
Induksjon
Forsøk 8.101 "Induksjon" i fysikk (3FY).
Bokmål
Induksjon, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Innstilling av lut
Jeg fikk en veldig god kommentar på denne rapporten fra en elevøvelse i 3KJ, men den inneholder ingen hypotese.
Bokmål
Ionebinding & metallbinding, GK
Word-format.
Bokmål
Ionebinding og metallbinding
Word-format
Bokmål
Ionebinding, kovalentbinding og ledningsevne for elektrolytter
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Bokmål
Isolering av DNA
Rapport fra 3 kl. Bio 2002, kar. 6
Bokmål
Isolering av DNA fra banan
Rapport fra forsøk "7.1 Isolering av DNA fra banan" (VG1).
Bokmål
Isolering av DNA fra hvitløk
Rapport fra forsøk hvor vi isolerte DNA fra en hvitløk.
Bokmål
Isolering av DNA i fiskemjølke
Rapport fra forsøk.
Nynorsk
Isolering av DNA til hvitløk
Rapport fra forsøk om DNA i hvitløkceller.
Bokmål
Isolering av stoff
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): Isolering av stoff - filtrering og omkrystallisering.
Bokmål
Jod - test, GK
Word-format.
Bokmål
Jordas vannkapasitet, GK
Bokmål
Kalsium
Word-format
Bokmål
Kalsium vann (ø1.8)
Bokmål
Kan vi stole på sansene våre?
Word-format.
Bokmål
Karbohydrater
Forsøk med å påvise monosakkarid ved hjelp av fehlingsvæske.
Bokmål
Karbohydrater
Elevøvelse om karbohydrater i natur og miljø.
Bokmål
Karbohydrater
Rapport fra forsøk 3.2 Karbohydrater. Karbohydrattest – vi påviser og skiller mellom noen forskjellige karbohydrater -Reaksjon med fehlings væske.
Bokmål
Karbohydrater - stivelse
Naturfagsrapport fra VG1.
Bokmål
Karbohydrater og Fehlings væske, GK
Bokmål
Karbondioksid
Rapport over forsøk der vi skulle framstille karbondioksid.
Bokmål
Katalase i potet
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Kirkeklokker
Rapport fra forsøk 2.206 "Kirkeklokker" i fysikk.
Bokmål
Kjeglependel (forsøk 2-4)
En meget god fysikkrapport om forsøk med en kjeglependel.
Bokmål
Kjemi: Stålull
Stålullens vekt før og etter kontakt med varme/flamme, med tegninger.
Annet
Kjemi: Svoveldioksid og sur nedbør
Hvordan Svoveldioksid blir dannet og hvordan nøytralisere den. Også noen kjemiske reaksjoner.
Annet
Kjemisk forandring
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Bokmål
Kjemisk likevekt
Elevforsøk: Observerbare endringer ved påvirkning av en kjemisk likevekt.
Bokmål
Kjemisk likevekt
Rapport fra kjemiforsøk: Elevforsøk 6.1 - Kjemisk likevekt.
Bokmål
Kjemisk likevekt (3NA)
Bokmål
Kjemisk likevekt - Le Châteliers prinsipp (Kjemi)
Kjemirapport, kjemisk likevekt. Kjemi 1.
Bokmål
Kjemiske bindinger
Rapport fra forsøk om kjemiske bindinger i kjemi (2KJ).
Bokmål
Kjennetegn på kjemiske reaksjoner
Rapport fra forsøk 5.1 "Kjennetegn på kjemiske reaksjoner" i kjemi (2KJ).
Bokmål
Klor i klorvatn, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Kloroplaster i fagermose
Rapport fra forsøk i naturfag: Kloroplaster i fagermose.
Bokmål
Koagulering av melk og gulost
Elevøvelse: Koagulering av melk og lage gulost.
Bokmål
Kobbersulfat og energi, GK
Word-format.
Bokmål
Koblinger
Lære å koble lyspærer, Ampermeter, Voltmeter. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Kokepunktsbestemmelse og destillasjon
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): kokepunktsbestemmelse og destillasjon av etanol.
Bokmål
Koking av vann
Naturfagsrapport fra VG1.
Bokmål
Koking i begerglass og temperaturavlesning
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Bokmål
Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann
3KJ-forsøk. Er vel utregning de fleste sliter med, så det er gjort. Bare husk å før inn egne resultater!
Bokmål
Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann
Kjemirapport fra forsøk 3.17 - Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann.
Bokmål
Komplekstitrering hvor hardt er vannet
Forsøk 3.14 "Komplekstitrering hvor hardt er vannet" i kjemi (3KJ).
Bokmål
Kondensreaksjon: Fra salisylsyre til acetylsalisylsyre
1.9 Kondensreaksjon: Fra salisylsyre til acetylsalisylsyre
Bokmål
Kondisjonstrening
Treningsprosjekt med detaljert treningsplan og dagbok.
Bokmål
Konserverende virkning av koksalt og sukker, GS
Word-format.
Bokmål
Korrosjon, 2KJ
Bokmål
Kraft og tyngde
Øvelse nr. 8: Kraft og Tyngde.
Bokmål
Krasj
Rapport om en krasj i et lyskryss (innholdet er fiktivt).
Bokmål
Kromat - Dikromat, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Kromatografering av blekk med ulike løpemidler
Rapport fra forsøk hvor hensikten var å skille ut stoffene i ulike typer blekk.
Bokmål
Kromatografering av fargestoffer, 3BI
Bokmål
Kromatografering, GK
Word-format.
Bokmål
Kromatografi
Vanlig webside.
Bokmål
Kromotografering av fargesoff
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Kroppen og nervesystemet
Et forsøk om reaksjonsevnen til kroppen.
Bokmål
Kulepinne modeller, GK
Word-format.
Bokmål
Kulepinnemodeller av Hydrokarboner, GK
Word-format.
Bokmål
Kutting og kategorisering av lambda-DNA med restriksjonsenzymer og elektroforese
Det desidert viktigste 3BI-forsøket noen gang. Tror man skal kunne utføre deler av dette til eksamen.
Bokmål
Kvalitativ uorganisk analyse, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Kvalitativ uorganisk analyse, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Kvikksølv
Fakta om kvikksølv
Bokmål
Lage Hockeypulver
Kjemiforsøk som går ut på å lage hockeypulver på laben. Kom gjerne med tilbakemeldinger!
Bokmål
Ledere, isolatorer og koblinger
Først om ledere og isolatorer, deretter om serie- og parallellkoblinger.
Bokmål
Lek med lysboks
Elevforsøk fra ungdomsskolen med et lysapparat.
Bokmål
Likt løser likt
Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer.
Bokmål
Likt løser likt
Rapport forsøk i kjemi (VK1).
Bokmål
Likt løser likt
Rapport fra kjemiforsøket "Likt løser likt". Tilbakemelding: Høy måloppnåelse (VG2)
Bokmål
Linjespektre
Word-format
Bokmål
Livet i fjæra
Rapport fra en ekskursjon.
Bokmål
Loddeforsøk
Loddeforsøk for å finne ut om en lysdiode lyser sterkere ved 2 motsandere tilkoplet enn hvis bare 1 motstander er tilkoplet.
Bokmål
Loddekurs
Kort rapport om et loddekurs i naturfag.
Bokmål
Loddekurs
Rapport om hvordan man lodder en elektrisk krets og parallellkobler to motstandere.
Bokmål
Loddekurs
Rapport fra loddekurs i 9. klasse.
Bokmål
Loddekurs
Rapport om loddekurs.
Bokmål
Loddekurs
Her viser vi fremgangsmåten om hvordan man lager en krets. Viser også hvordan vi skal lodde.
Bokmål
Loddekurs
Om hvordan man lodder en lukket kurs.
Bokmål
Loddekurs
Rapport om lodding.
Bokmål
Loddekurs - Parallellkobling av to motstandere
Rapport fra loddekurs på 9. trinn. Rapporten inneholder hensikt, utstyr, hypotese, fremgangsmåte, resultat og konklusjon.
Bokmål
Loddekurs i naturfag
Vi hadde loddekurs i naturfag på skolen og skrev rapport om det.
Bokmål
Loddekurs, parallellkobling av to motstander
Et elevforsøk hvor hensikten med forsøket var å utforske en elektrisk parallellkobling ved å lage en enkel elektrisk krets bestående av en lysdiode, batteri, to motstander og en bryter.
Bokmål
Lodding
Rapport fra forsøk med lodding av en lukket krets. Skrevet av Jonas og Jeanette.
Bokmål
Logg fra arbeidsuke
Logg fra arbeidsuke i 9. klasse. Karakter: 6
Bokmål
Luftas sammensetning
Øvelse 5: Luftas sammensetning.
Bokmål
Luftmotstand
Fysikkrapport i 2FY hvor vi undersøkte om luftmostanden øker lineært eller som en annengradsfunksjon.
Bokmål
Lys fra heliumatomet
Naturfagrapport om heliumatomet.
Bokmål
Lysbryting
Rapport etter forsøk om lysbrytning i natur og miljø.
Bokmål
Lysbryting
Rapport om lysbrytning, fra et raskt stoff til et tregt. (Lysbrytning i vann og glass)
Bokmål
Lysbryting i konkav/konveks linse
Rapport om lysbrytingen i konvekse og konkave linser.
Bokmål
Lysbrytning
Rapport fra fysikkforsøk utført i 2FY.
Bokmål
Lysbrytning
Hva skjer når lyset går fra luft til glass? Det får du vite her ;)
Bokmål
Lyset kan reflekteres
Forsøk der vi drev med refleksjon av lys.
Bokmål
Lysmikroskopet
Bokmål
Lysmikroskopet
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Løkceller
Naturfagsrapport fra elevøvelse 5.2 Løkceller.
Bokmål
Løkceller
Rapport fra forsøk hvor målet var å finne en cellekjerne i en løkbit med mikroskop.
Bokmål
Løkceller
Rapport fra forsøk 5.2 Løkceller.
Bokmål
Løselighet av fett, biologi.
Word-format.
Bokmål
Løselighet av fett, GS
Word-format.
Bokmål
Løselighet for NaCL ved romtemperatur
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Bokmål
Løsemidler
Naturfagsrapport om løsemidler.
Bokmål
Løslighetsprodukt, 3KJ
Word-format.
Bokmål
MARK - Medisinstudentenes Alternative Røykfri Kampanje
En rapport fra et sykehusbesøk angående røyking.
Bokmål
Masse og tyngde
Sammenlikning av massen og tyngden til forskjellige gjenstander. (Elevøvelse nr.2, 02.10.03)
Bokmål
Masse og tyngde
Finne ut noe om g (tyngdekraften). Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Masse og tyngde
Rapport fra forsøk om masse og tyngde (kap. 2 Energi). Karakter: 5/6 (10. klasse)
Bokmål
Masse og tyngde
Enkel og nøyaktig rapport fra et forsøk i naturfag. Skrevet i 10. klasse.
Nynorsk
Massetetthet
Fysikkrapport i 2FY hvor vi fant massetettheten til en sylinder.
Bokmål
Massetetthet
Rapport fra forsøk 8.101 "Massetetthet" i fysikk.
Bokmål
Melk som buffer
Rapport fra forsøk om syre og base i kombinasjon med ulike væsker.
Bokmål
Mikroskopering av celler II, 3BI
Bokmål
Mikroskopering av løkcelle
Rapport fra GK. Gode illustrasjoner.
Bokmål
Mikroskopering av mitose i planteceller
Bør følge med egne tegninger i tillegg til mine illustrasjoner.
Bokmål
Mikroskopet
Word-format
Bokmål
Mikroskopet
Lære om mikroskopet. Undersøke mm-papir. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Mikroskopet
Rapport fra forsøk hvor vi skulle bli kjent med mikroskopet.
Bokmål
Mikroskopet
Rapport fra forsøk 5.1 Mikroskopet.
Bokmål
Mikroskopet og løkcellen
To elevforsøk som er slått sammen til ett fra GK boka Kosmos. Godkjent av lærer.
Bokmål
Minidrivhus
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Modeller av organiske molekyler
Beskrivelse av forskjellige organiske molekyler.
Bokmål
Molekyler, salter og metaller
Hvilke stoffer som leder elektrisitet. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Molekylmodeller av molekyler
Molekylmodeller av molekyler som inneholder H-, O- og C-atomer. Elevforsøk fra GK boka Kosmos. Fra kap. 4 - Organisk kjemi.
Bokmål
Molekylmodeller og byggesett
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Momentanfart
Rapport fra forsøk hvor målet var å finne momentanfarten ved bruk av en tempograf.
Bokmål
Morkake, GS
Word-format.
Bokmål
Mutasjoner
Naturfagsrapport om mutasjoner fra grunnkurs, med teori.
Bokmål
Måling av akselerasjon
Rapport fra forsøk med en lekebil i nedoverbakke.
Bokmål
Måling av tyngdeakselerasjon
Rapport fra forsøk utført i 2FY innenfor bevegelse.
Bokmål
Måling av tyngdeakselerasjonen
To metoder for å måle tyngdeakselerasjonen.
Bokmål
Mørning av kjøtt
En ferdig rapport om hvordan man kan mørne kjøtt ved hjelp av forskjellige frukter. Rapporten ble godkjent på almenn påbygging.
Bokmål
Naftalen, GK
Word-format.
Bokmål
Natur og Miljø-rapporter
Følgende rapporter i natur og miljø: Fyrstikker + kitt, Newtons krybbe, stålull og batteri og solcellepropell.
Bokmål
Naturfaglig tenkemåte (pendelen), GK
Word-format.
Bokmål
Nedbrytning av protein, GK
Bokmål
Newton-meter
Rapport i Natur og miljø.
Bokmål
Newtons 2. lov
Fysikkrapport i 2FY hvor vi sammenliknet utregnete med målte verdier.
Bokmål
Newtons tredje lov
Rapport fra forsøk hvor hensikten var å finne ut om Newtons tredje lov stemmer.
Bokmål
Newtons vugge
Rapport fra forsøk 4.204 "Newtons vugge" i fysikk (3FY).
Bokmål
Noen Arvelige egenskaper hos mennesket, 3BI
Bokmål
Noen arvelige egenskaper hos mennesket, GS
Word-format.
Bokmål
Næringsstoffer
Oversikt over næringsstoffer.
Bokmål
Nøytralisasjon
Word-format
Bokmål
Nøytralisasjon, GK
Word-format.
Bokmål
Nøytralisering
Elevøvelse 9: Nøytralisering.
Bokmål
Nøytralisering
Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Nøytraliser saltsyre med natronlut og vis at det blir dannet salt.
Bokmål
Nøytralisering
Øvelse nr. 7: Nøytralisering.
Bokmål
Nøytralisering
Rapport fra elevforsøk.
Bokmål
Nøytralisering
Rapport fra grunnkurs om å nøytralisere syrer og baser.
Bokmål
Nøytralisering av saltsyre
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Nøytralisering av saltsyre
Rapport fra forsøk om nøytralisering av saltsyre.
Bokmål
Observerbare endringer ved påvirkning av en kjemisk likevekt
Ganske omfattende forsøk i 2KJ.
Bokmål
Observerbare endringer ved påvirkning av kjemisk likevekt
Rapport fra forsøk 6.5 "Observerbare endringer ved påvirkning av kjemisk likevekt" i kjemi (2KJ).
Bokmål
Ohms lov
Word-format
Bokmål
Ohms lov
Word-dokument.
Annet
Ohms lov
Om Ohms lov i praksis. Godkjent av lærer. Rapport fra forsøk utført 4/11 2003 (forsøk 13 s 96 i Tellus).
Bokmål
Ohms lov
Finne sammenhengen mellom spenning og strøm.
Bokmål
Ohms lov
Kort og grei rapport om Ohms lov. Karakter: 5
Bokmål
Ohms lov og resistans
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.6. Ohms lov og resistans.
Bokmål
Ohms lov, GK
Bokmål
Ohm`s lov
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Oksidasjon av alkoholer
Forsøk i 3KJ, organisk kjemi.
Bokmål
Oksidasjon av alkoholer
Rapport fra forsøk 1.1 "Oksidasjon av alkoholer" i kjemi (3KJ).
Bokmål
Oksidasjon av glyserol
Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer.
Bokmål
Olje og vann
Naturfagoppgave om olje og vann.
Bokmål
Oljekatastrofe i miniformat
Rapport fra forsøket "oljekatastrofe i miniformat".
Nynorsk
Oljekatastrofe i miniformat
Rapport fra forsøk i Natur og miljøfag Tellus for tiendeklasse.
Bokmål
Oljekatastrofe i miniformat
Naturfagsprosjekt i tellus, 10. klasse.
Bokmål
Oppdrift
Rapport fra forsøk 8.102 "Oppdrift" i fysikk.
Bokmål
Oppløsningsreaksjoner
Hva som skjer når noen salter løses i vann. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Optikk - Lysbrytning
Forsøk i fysikk i lysbrytning. Vi skal vise at forholdet mellom innfallsvinkel og brytningsvinkel er konstant og kan bevises med et forhåndstall.
Bokmål
Osmose
Osmose gjennom semipermeabel membran
Bokmål
Osmose
Lære litt om hva Osmose er. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Osmose i potet
2Bi-rapport. Bok: Bios
Bokmål
Papirhelikopter - på den naturvitenskapelige måten
En naturfagsrapport om papirhelikopter. Fag: Naturfag. Klasse: 1 VGS.
Bokmål
Parallellkobling
Framgangsmåte, hypotese og resultat om hvordan en parallellkobling skal gjøres.
Bokmål
Parallellkobling av motstander
Hvordan lodde en krets med parallellkobling av to motstander.
Bokmål
Parallellkobling av to motstandere i en krets
Rapport fra forsøk hvor hensikten var å lodde en krets, og få lysdioden til å lyse.
Bokmål
Pendelen, GK
Word-format.
Bokmål
pH målinger med pH- papir, GK
Word-format.
Bokmål
pH-løsninger av en sterk syre
Kjemirapport VK1.
Bokmål
Plankton
Plankton som lever i sjøen. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Planpendel og hypotetisk-deduktiv metode
Rapport fra forsøk 4.401 "Planpendel og hypotetisk-deduktiv metode" i fysikk.
Bokmål
Plante- og dyreplankton
Naturfagsrapport fra VG1.
Bokmål
Planteceller
Word-format
Bokmål
Planteceller
Word-format
Bokmål
Planteceller
Studere planteceller i mikroskop. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Planteceller
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Plantehormonet eten
Rapport fra 2BI-forsøk.
Bokmål
Planteplankton
Rapport fra forsøk.
Bokmål
På skråplanet
Kap. 2 Energi. 10. klasse rapport som fikk karakteren 6.
Bokmål
På skråplanet
Rapport fra forsøk utført i 10. klasse.
Bokmål
På skråplanet
Enkel rapport i naturfag fra 10. klasse.
Nynorsk
På tokt med Ny-Vigra m/s
Min oppgave om da biologiklassen var på tokt med båten "Ny-Vigra". Vær obs på at dette var høstturen, og at resultater m.m. er annerledes om dere tar turen på andre årstider.
Bokmål
Påvising av monosakkarider
Rapport fra forsøk hvor vi skulle påvise monosakkarider i glukose.
Bokmål
Påvising av stivelse
Rapport fra forsøk hvor vi påviste stivelse.
Bokmål
Påvisning av de energigivende næringsstoffene i melkepulver
Kjemirapport 7.2 - Kjemi 2 (vg3) - Påvisning av de energigivende næringsstoffene i melkepulver.
Bokmål
Påvisning av druesukker
Her er en naturfagrapport hvor man påviser druesukker. Karakter: 5/6
Bokmål
Påvisning av druesukker (GK)
Bokmål
Påvisning av druesukker og spalting av sukrose
Elevforsøk fra ungdomsskolen om druesukker (glukose) og rørsukker (sukrose).
Bokmål
Påvisning av ioner i ukjente salter
3KJ-forsøk.
Bokmål
Påvisning av kationer og anioner
Forsøk 3.0 "Påvisning av kationer og anioner" i kjemi (3KJ).
Bokmål
Påvisning av løsninger
Prøve å skille forskjellige løsninger som ser like ut. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Påvisning av protein (GK)
Bokmål
Påvisning av vann og kardondioksid
Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Påvis vann og karbondioksid i flammen når organiske stoffer brenner.
Bokmål
Påvisning av vann ved hjelp av kobbersulfat, GK
Word-format.
Bokmål
Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av likevekt
Rapport fra forsøk 7.2 "Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter" i kjemi (2KJ).
Bokmål
Påvisningsreaksjoner for funksjonelle grupper
Rapport fra forsøk om påvisningsreaksjoner i funksjonelle grupper i kjemi (3KJ).
Bokmål
Radioaktiv stråling
Naturfagsrapport om radioaktiv stråling.
Bokmål
Radioaktiv stråling
Rapport fra øvelse om radioaktiv stråling (øvelse 2). Karakter: 6 (VG1)
Bokmål
Radioaktivitet
Rapport fra forsøk om radioaktivitet utført på GK.
Bokmål
Rapport - hudkrem
Rapport fra forsøk hvor vi lagde en hudkrem.
Bokmål
Rapport fra loddekurs, naturfag
Rapporten er om et loddekurs vi hadde i kjemien i 9. klasse.
Bokmål
Rapport fra Trondhjemmeren
Rapport fra en tur til et tjern.
Bokmål
Rapport om 1x1 teglpipe
Her forklarer jeg hvordan man murer en teglpipe med en "krans" for etasjeskille.
Bokmål
Rapport om butikkfaget
Her står det om hvordan det er å drive en bedrift og om hvordan det er å arbeide i butikk m.m.
Bokmål
Rapport om destillasjon
Destillasjon er en måte å skille stoffer. Karakter: 5+
Bokmål
Rapport om Harald Rosenløw Eeg
Oppgave om forfatteren og musikeren Harald Rosenløw Eeg.
Bokmål
Reaksjon med Fehlings væske
Dette forsøket er om hvordan Fehlings væske reagerer med druesukker, fruktsukker og rørsukker.
Bokmål
Reaksjon med sukkerarter, GK
Word-format.
Bokmål
Reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat
Forsøk i kjemi for å bestemme reaksjonslikninga for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Nynorsk
Redoksreaksjoner – metallenes elektrokjemiske spenningsrekke
Nokså omfattende 2KJ-prosjekt.
Bokmål
Redokstitrering: Hvor mye jern er det i en binders?
Forsøk 3.12 "Redokstitrering: Hvor mye jern er det i en binders? " i kjemi (3KJ).
Bokmål
Refleksjon av lys og Brytning av lys
2FY-stoff innenfor lysbølger. Rapport fra to forsøk.
Bokmål
Refleksjon i plant speil
Refleksjon i plant speil.
Bokmål
Refleksjon og bryting av lys
Rapport fra forsøk med refleksjon og bryting av lys.
Bokmål
Refleksjonen i konkavt/konvekst speil
Refleksjonen i konkavt/konvekst speil.
Bokmål
Reklamens språk
Et refleksjonsnotat (rapport) om en annonseoppgave. Tar for seg hele oppgaven, trinn for trinn.
Bokmål
Rilleavstanden til en CD
Fysikkrapport i 2FY hvor vi fant rilleavstanden til en CD.
Bokmål
Rørsukker kan spaltes
Rapport over forsøk der vi skulle spalte rørsukker.
Bokmål
Salivary Amylase
Rapport fra et forsøk (1VGS) med enzymene i spyttet vårt.
Engelsk
Saltkrystaller
En rapport fra et forsøk om saltkrystaller.
Bokmål
Sammenkoplinger av spenningskilder
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.2 Sammenkoplinger av spenningskilder.
Bokmål
Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak base
Forsøk 3.7 "Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak base" i kjemi (3KJ).
Bokmål
Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak syre
3KJ-forsøk. Følger med graf og tabell.
Bokmål
Semipermeabel cellemembran
Rapport fra forsøk om transport av vannmolekyler i en celle.
Bokmål
Serie- og parallellkobling
Rapport fra forsøk utført 24/9 2003 - 9. klasse.
Bokmål
Serie- og parallellkobling
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.5 Serie- og parallellkobling.
Bokmål
Seriekobling og parallellkobling av lyspærer
Seriekobling av lyspærer og parallellkobling av lyspærer.
Bokmål
Sikkerhet på laboratoriet
Datablad, faresymboler, og brannvern. Rapport om sikkerhet i forbindelse med forsøk i laboratorium.
Bokmål
Skallmodeller
Studere skallmodeller for å lære om organiske molekyler. Godkjent av lærer (G+).
Bokmål
Skille salt og grus
Word-format
Bokmål
Skilling av cola
Rapport fra naturfagforsøk.
Bokmål
Spalteåpninger
Studere spalteåpninger på undersiden av et blad. Godkjent av lærer (G).
Bokmål
Spalting og påvisning av karbohydrater
Forsøk i GK kjemi. Viser hvordan man kan spalte og påvise karbohydrater.
Bokmål
Spektre
Rapport fra et forsøk i naturfag om spektre. Jeg fikk høy måloppnåelse på denne, så jeg vil si at det er en god rapport. Håper den er til hjelp ;)
Bokmål
Spenningsrekka
Naturfagrapport om spenningsrekka.
Bokmål
Spesifikk varmekapasitet
Rapport fra forsøk 9.102 "Spesifikk varmekapasitet" i fysikk.
Bokmål
Spiker'n i midten
Natur & miljørapport fra 9. klasse som forklarer hvordan du kan gjøre en spiker magnetisk.
Bokmål
Spiseforstyrringar
Ein rapport om spiseforstyrrelsa.
Nynorsk
Spytt spalter stivelse
Rapport fra forsøk som ser på kjemiske reaksjoner som skjer når spyttet i munnen kommer i kontakt med ulike spiselige stoffer, som potetmel, stivelse og havremel.
Bokmål
Spytt spalter stivelse
Rapport fra forsøk om hvordan spyttet i munnen spalter stivelse.
Bokmål
Spytt spalter stivelse, GK
Word-format.
Bokmål
Sterk syre - svak base
Word-format.
Nynorsk
Stoler du på energiloven?
Bevis på at du kan stole på energiloven (elevøvelse).
Bokmål
Strikk hopp, 3KJ
Word-format.
Nynorsk
Stråling
Labrapport om stråling. Karakter: 6 (naturfag, 1. vgs)
Bokmål
Stråling, lyd, protein og økosystem
Oppgave om 4 emner innenfor naturfag. Nyttig og enkelt forklart! Karakter: 5+
Bokmål
Strøm måles med amperemeter
Naturfagsrapport fra forsøk.
Bokmål
Strøm og spenning
Word-format
Bokmål
Studering av tøffeldyr i mikroskop
Enkel og god rapport i naturfag fra 10. klasse.
Nynorsk
Sur nedbør
Word-format
Bokmål
Sur nedbør
Forklarende formler og tekst. Word-format.
Bokmål
Sur nedbør
Prosjekt om sur nedbør. Karakter: 6
Bokmål
Sur nedbør
Rapport fra forsøk.
Bokmål
Sur nedbør (GK)
Bokmål
Sur nedbør og kalking
N&M Rapport. Balanserte likninger, beskrivelse og illustrasjon. Svoveldioksid, Kalsiumhydroksid og sur nedbør.
Bokmål
Sur nedbør, GK
Word-format.
Bokmål
Sure og basiske løsninger
Rapport fra forsøk hvor vi nøytraliserte sure og basiske løsninger.
Bokmål
Surhetsgrad, ph og indikatorer
Naturfag elevøving - surhetsgrad, ph og indikatorer
Bokmål
Svingetiden for en elastisk pendel
Rapport fra forsøk om svingetiden til en elastisk pendel.
Bokmål
Svingetiden for en planpendel
Rapport fra forsøk om svingetiden til en pendel.
Bokmål
Svovel og oksygen
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.9 Svovel og oksygen.
Bokmål
Svoveldioksid og sur nedbør
Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Bokmål
Syntetisering av nylon
Ganske enkelt 3KJ-forsøk. Tips: Ta tak i nylontrådene som befinner seg på undersiden av syreløsningen for å få dem så lange som mulig.
Bokmål
Syntetisering av såpe
Rapport fra forsøk om fremstilling av såpe.
Bokmål
Syntetiske vaskemidler
Elevøvelse 5.2 Syntetiske vaskemidler (grønnsåpe og et syntetisk tensid) i 3KJ.
Bokmål
Syre-base-egenskaper til saltløsninger
Godkjent kjemiforsøk med et par illustrasjoner.
Bokmål
Syre-base-titrering: Innstilling av en natriumhydroksidløsning
3KJ-forsøk.
Bokmål
Såpe
Forsøk 5.1 "Såpe" i kjemi (3KJ).
Bokmål
Ta et bilde
Rapport av et bilde jeg tok i forbindelse med oppgaven.
Bokmål
Temperatur og trykk
Almenn studieretning, 1NA
Bokmål
Temperaturen’s påverking på løyselegheita
Word-format.
Nynorsk
Tempograf
Forsøk fra VK1 hvor hensikten var å bestemme akselerasjon og tilbakelagt strekning for et lodd.
Bokmål
Tillaging av molare løsninger
Rapport fra forsøk i kjemi (VK1).
Bokmål
Tillagning av molare løsninger
Rapport fra kjemiøvelse.
Bokmål
Tillærte og medfødte reflekser, biologi.
Word-format.
Bokmål
Tillærte og medfødte reflekser, GS
Word-format.
Bokmål
Titrering
Kjemirapport 2KJ.
Bokmål
Titrering av sterk syre mot sterk base
Titrering. Dette forsøket blir viktig på en eller annen prøve/tentamen for de fleste, så selv om du ikke gidder å føre det bør du iallfall sette deg inn i det.
Bokmål
Titrering av sterk syre mot sterk base
Rapport fra forsøk 7.7 "Titrering av sterk syre mot sterk base" i kjemi (2KJ).
Bokmål
Tolkning av elektromikroskopiske bilder, GS
Word-format.
Bokmål
Tonehøyder og bølgelengder
Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.3 Tonehøyder og bølgelengder.
Bokmål
Torvmose - en vasstrukken myrboer
Naturfagrapport om torvmose.
Bokmål
Trening du kan stole på
Naturfagrapport om trening og energiforbruk.
Bokmål
Trening du kan stole på
Her er en rapport i Natur og miljø. Eksperimentet heter: Trening du kan stole på.
Bokmål
Tyngde og masse
Word-format
Bokmål
Tyngdekraftkonstanten
Dette er en rapport fra forsøket om tyngdekraftkonstanten. Hensikten med dette forsøket var å vise at tyngdekraftkonstanten er 9,8 N/kg.
Bokmål
Tøffeldyr - suksesjon i miniformat
Rettet og utvidet rapport fra forsøk hvor vi observerte tøffeldyr og flagellater. Karakter (før rettelser og utvidelse): 6/5 (1. VGS - Naturfag)
Bokmål
Tørrstoffinnhold i celluloseark
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Bokmål
Uavhengighetsprinsippet
Rapport fra forsøk om uavhengighetsprinsippet i fysikk (3FY).
Bokmål
Undersøkelse av melk
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ) hvor hensikten med forsøket er å påvise proteioner, kalsium, laktose og fosfat i melk, og vise at vi kan skille proteinene fra hverandre.
Bokmål
Undersøkelse av melkeprotein
Rapport fra forsøk 3.10 "undersøkelse av melkeprotein".
Bokmål
Urinprøve
Biologirapport om observasjon av urin og bestemmelse av sykdommen ut i fra farge, lukt og utseende.
Bokmål
Utfelling av proteiner, biologi.
Word-format.
Bokmål
Utfelling av proteiner, GS
Word-format.
Bokmål
Vann - og fettløselige stoffer
Naturfagsrapport fra elevøvelse 4.2 Vann - og fettløselige stoffer.
Bokmål
Vannkvaliteten i Liastua-pytten
Rapport fra tur til en liten dam.
Bokmål
Vi bygger molekylmodeller
Rapport fra forsøk med molekylbyggesett.
Bokmål
Vi finn blodtype
Naturfagrapport om blodtypar.
Nynorsk
Vi fremstiller hydrogengass, GK
Bokmål
Vi koker vann i begerglass
Labbrapport fra mitt første labforsøk: Vi koker vann i begerglass.
Bokmål
Vi lager ester
Godkjent rapport fra forsøk hvor hensikten var å lage ester.
Bokmål
Vi lager estere
Rapport over forsøk der vi skulle framstille et ester ved hjelp av en alkohol og en karbonsylsyre.
Bokmål
Vi lager estere, GK
Word-format.
Bokmål
Vi lager etyn (acetylen)
Rapport fra forsøk hvor vi lagde etyn.
Bokmål
Vi lager etyn (acetylen)
Elevforsøk fra ungdomsskolen om etyn.
Bokmål
Vi lager hydrogengass
Rapport fra et forsøk med smell i.
Bokmål
Vi lager hydrogengass
Innlevering av rapport fra elevforsøk i naturfag. Karakter: 5
Bokmål
Vi lager hydrogengass
En rapport som jeg laget etter et forsøk på skolen. Handler om hvordan vi lager hydrogengass.
Bokmål
Vi lager hydrogengass (fremstilling av hydrogen)
Rapport fra et forsøk som vi hadde på skolen hvor vi lagde hydrogengass. Skrevet i 8. klasse.
Bokmål
Vi lager knallgass, GK
Word-format.
Bokmål
Vi lager nylon
Forsøk 8.4 "Vi lager nylon" i kjemi (3KJ).
Bokmål
Vi lager og påviser hydrogengass, GK
Word-format.
Bokmål
Vi Lager og påviser oksygengass, GK
Word-format.
Bokmål
Vi lager oksygengass
Forsøk 2: Vi lager oksygengass (Tellus 8 s 87-90).
Bokmål
Vi lager oksygengass
Vi lager hydrogengass - innføring av forsøk fra Tellus 8!
Bokmål
Vi lager oksygengass
Rapport fra et forsøk hvor vi satte fyr på ei treflis.
Bokmål
Vi måler energiinnhold i peanøtter
Bokmål
Vi påviser druesukker (ved fehlingsvæske)
Bra rapport som fikk toppkarakter i 10. klasse.
Bokmål
Vi studerer spektrene fra ulike lyskilder
Bokmål
Vi unders¢ker Utåndingsluften, GK
Word-format.
Bokmål
"Vildanden" av Henrik Ibsen
Referat av skuespillet, med litt tolkning.
Bokmål
Virkning av en emulgatorer
Rapport fra to forsøk med bruk av emulgatorer.
Bokmål
Virkning av pepsin på proteiner, GK
Word-format.
Bokmål
Virkningen av pH og temperatur på pepsin
Rapport fra 3BI-forsøk.
Bokmål
Virkningen av sur nedbør på mineralioner i jorda, GK
Bokmål
Virkningen av sur nedbør på mineralioner i jorda, GK
Bokmål
Å bestemme den kjemiske formelen for kobbersulfid
Forsøksrapport i kjemi om kobbersulfid. Karakter: 5+ (VG2)
Bokmål
Å finne svingningstiden for en pendel
Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.1 Å finne svingningstiden for en pendel.
Bokmål
Å kunne påvise protein
Forsøket gikk ut på å blande eggehviteløsning med natriumhydroksid og koppersulfatløsning.
Bokmål
Å laget et galvanisk element
Naturfagrapport om framførelsen av å lage et galvanisk element.
Bokmål
Å observere hvordan råoljen oppfører seg i kontakt med vann
En journal i naturfag.
Bokmål
Å skille stoffer fra hverandre
Rapport fra forsøk om å skille stoffer fra hverandre ved destillasjon.
Bokmål
Å skille stoffer fra hverandre med Kromatografi (GK)
Bokmål
Øyets optikk
En rapport fra et forsøk om øyets optikk.
Bokmål
 
Req.time: 0.088 sec - 1 pageviews