Likestilling

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Menneskesyn  » Likestilling 

Stiler under dette emnet:
Litteraturens påvirkning til et endret kvinnesyn
Innlevering til en kortsvarsoppgave om hvordan litteraturen har påvirket kvinnesynet.
Annet skrevet på bokmål
Jenter i India
Hvordan jenter blir behandlet i India.
Artikkel skrevet på bokmål
Jenter og skiflyging
Debatten om jenter skal få lov til å delta i skiflyging.
Artikkel skrevet på bokmål
Kjønnsroller
En kronikk over kjønnsrollene i dagens samfunn. Hvem er mest verdt, kvinner eller menn?
Artikkel skrevet på bokmål
Kvinneopprøret og kvinnelitteraturen
Kort om kvinneopprøret på 70-tallet og kort om noen kvinnelige forfattere. Skrevet i 10. klasse.
Artikkel skrevet på nynorsk
Kvinner i Afrika under kolonitiden
Kort tekst om forholdene til kvinnene i Afrika under kolonitiden. Skrev denne oppgaven da jeg gikk i 8. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Kvinner i antikkens Hellas
Kvinner i antikken.
Artikkel skrevet på bokmål
Kvinner i det globale samfunnet
Inneholder kvinners rolle i det globale samfunnet og litt om kvinner i verden opp gjennom årene.
Artikkel skrevet på bokmål
Likestilling
Oppgave om likestilling i hjemmet. Karakter: 5- (8. klasse)
Artikkel skrevet på bokmål
Likestilling
Diskuterer ulike sider ved likestilling. Karakter: 5 (10. klasse, eksamensoppgave)
Artikkel skrevet på bokmål
Likestilling
Likestillingen opp gjennom årene, helt fra de første sporene til kvinnelig opprør på 1700-tallet.
Artikkel skrevet på bokmål
Likestilling
Litt om den historiske utviklingen av likestillingen mellom kvinner og menn.
Artikkel skrevet på bokmål
Likestillingsproblemer?
Om likestillingen i Norge.
Artikkel skrevet på bokmål
"Norske kvinner har det best i verden"
Stilen er en artikkel som tar for seg FNs undersøkelse som viste at norske kvinner har det best i verden. Stemmer dette? Karakter: 6 (10. klasse)
Artikkel skrevet på bokmål
Norske kvinner har det best i verden.
Om feminismen og kvinnenes rolle i verden.
Artikkel skrevet på bokmål
Rettferdighet
En artikkel som tar for seg en definisjon av rettferdighet. Tentamen i 10. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Rettferdighet i et likestillingsperspektiv
Likestilling mellom kvinner og menn i et internasjonalt perspektiv. Tentamensoppgave i 10. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Supermann
Menn tjener mer enn kvinner. Er det rettferdig? Skrevet på nynorsktentamen.
Artikkel skrevet på nynorsk
The women"s revolt
Engelsk artikkel om kvinnenes rettigheter.
Artikkel skrevet på engelsk
Likestilling
Dikt om likestilling skrevet i 9. klasse.
Dikt skrevet på bokmål
Diskriminering
En stil som handler om diskriminering av mennesker, med fokus på kvinner og Polen.
Essay skrevet på bokmål
Er kvinnekampen over?
En artikkel på nynorsk om kvinnekampen nå er over. Karakter: 5 (3. gym)
Essay skrevet på nynorsk
Gode gamle dager.. Eller?
Essay om kvinnesynet på 1800-tallet.
Essay skrevet på bokmål
Samme planet
Mennesker bør likestilles uavhengig av ulikheter som f.eks. etnisk opprinnelse.
Essay skrevet på bokmål
Stephen Fry – Inequality’s Worst Fear and Mankind’s Biggest Joy
A closer look at Stephen Fry. Karakter: 6 (VG1)
Essay skrevet på engelsk
Symbiose ikke alltid sunt for alle parter
Essay om kvinnenes posisjon på slutten av 1850-tallet.
Essay skrevet på bokmål
Den moderne karrierekvinna og levemåten hennes
Eventyr om den moderne karrierekvinnen.
Eventyr skrevet på nynorsk
Den moderne kvinna
Et kåseri på sidemål om hvordan den såkalte "moderne" kvinnen er i dag og var før i tiden.
Kåseri skrevet på nynorsk
Likestilling
Et kåseri om dagens likestillingskamp. Hva er det vi egentlig kjemper for??
Kåseri skrevet på nynorsk
Likestilling
Dette er et kåseri om likestilling, men hva er det egentlig det kjempes for? Gi tilbakemelding på hva dere synes om kåseriet mitt!
Kåseri skrevet på nynorsk
Likestilling eller likegjøring?
For å skrive dette kåseriet om likestilling av kjønnene, hentet jeg inspirasjon fra Otto Jespersens appeller i Torsdagsklubben. NB: Mest humor, lite saklighet.
Kåseri skrevet på bokmål
Manns- og kvinnerolla i vikingtida
Kåseri om kjønnsrolla i vikingtida
Kåseri skrevet på bokmål
No får det være nok!
Et innspill om kvinnediskriminering, og om hvordan menn tror de er så mye bedre enn kvinner - i alt.
Kåseri skrevet på bokmål
Raknede rødstrømper
Kåseri om kvinnedagen og likestilling.
Kåseri skrevet på bokmål
Sexisme
Kåseri om likestilling. Karakter: 6/5 (Grunnkurs)
Kåseri skrevet på bokmål
Kvinners maktkamp
I denne oppgaven har jeg tatt for meg kvinners maktkamp og det at de skal få like mye rett som kvinner. Skrevet i 10. klasse.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
The handicap store
I was asked to write about social inequality.
Leserinnlegg skrevet på engelsk
Fortsettelse på "Et Dukkehjem"
Fortsettelse av Ibsens "Et dukkehjem".
Novelle skrevet på bokmål
Kvinnekamp, ein kamp mot oss sjølv?
Er kvinnekamp nødvendig i dag? Tar spesielt utgangspunk i kvinner i arbeidslivet.
Resonnerende skrevet på nynorsk
Kvinner i arbeidslivet
Resonnerende skrevet på bokmål
Kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden
Drøfteoppgave om kvinners menneskerettigheter i fattige deler av verden.
Resonnerende skrevet på bokmål
Likestilling
Teksten forteller om hva Gro Harlem Bruntland utrettet, og generelt om likestilling.
Resonnerende skrevet på bokmål
Likestilling
Om likestillingsloven.
Resonnerende skrevet på bokmål
Likestilling i samfunnet
Oppgaven greier ut om likestilling i samfunnet.
Resonnerende skrevet på bokmål
Simone de Beavoir, kjønnsroller og immanens
Avklaring, ut fra Simone de Beauvoirs artikkel, forholdet mellom å være fanget i kjønnsroller og det å være fanget i immanens. Vurdering om immanens er en større byrde for kvinner enn for menn.
Resonnerende skrevet på bokmål
Uten data stopper jenter
Om jenter og data.
Resonnerende skrevet på bokmål
Henrik Ibsens kvinneskikkelser
Tar for seg personlighetene til Hedvig, Gina og Hedda, samt Nora.
Særemne skrevet på bokmål
Kvinnerollen 1850 - 1980
Særemnet beskriver endringen av kvinneroller sett gjennom skjønnlitteraturen fra 1850-1980.
Særemne skrevet på bokmål
Reklamebilder i et kjønnsperspektiv
En grundig gjennomgang av reklamebilder og deres betydning, sett i et kjønnsperspektiv. Om noen leser særemnet, og ønsker å se bildene som hører til, er det bare å ta kontakt via epost. Karakter: 6
Særemne skrevet på bokmål
Sosiale og seksuelle forhold i Andeby.
Om sosiale og seksuelle forhold i Andeby. Kvinnediskriminering, rasisme, vold osv.
Særemne skrevet på bokmål
Frihet
Stiloppgave om to forskjellige kvinneportretter. Karakter: 6 (VG1)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kjærlighet og kjønnsroller
Om menn og kvinners roller i kjærligheten og samfunnet, og hvordan kjønnsrollene over tid har endret seg. Karakter: 6 (10. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kjønnsforskjeller i islam
Om kvinnen og mannens rolle i islam.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kvinner i middelalderen
Litt om korleis samfunnet behandla kvinnene i middelalderen.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Likelønn
Kampen om lik lønn uansett kjønn. Del av prosjekt i 10. klasse ("En verden i forrandring").
Temaoppgave skrevet på bokmål
Likestilling og menneskeverd
Handler om likestilling mellom menn og kvinner, og litt om likestilling og diskriminering.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Alberte og Jakob
Daughters of Arabia
De tre frøknene frue
Et dukkehjem
Hedda Gabler
Hjemkomsten
Kjønnsforskjeller
The story of an hour
Til kvinner er vi født
Tone-16
Tørst

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet likestilling 
Req.time: 0.036 sec - 1 pageviews