Naturfagsrapporter

Du er her » Skole » Emner » Teknologi og vitenskap  » Naturfagsrapporter 

Stiler under dette emnet:
4.A Karbon og oksygen
Naturfagforsøk
Analyse/tolkning skrevet på annet
Framstilling av aromastoffer (estere), GK
Word-format.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Elektronikk: LDR og Transistor som bryter
En forklaring om transistor og LDR som bryter.
Annet skrevet på bokmål
Elektrisk energi
Oppgave for yrkesfag GK. Beskriver elektrisk strøm på en oversiktlig og godt forklart måte. Karakter: 6
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Karbondioksid
Fakta om karbondioksid.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
22 rapporter, GK Allmen
22 rapporter i Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
3.B Luftas sammensetning
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
3.C Framstilling og påvisning av oksygen
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
3.G Ionebinding og metallbinding
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
3FY-rapport: Forsøk med bilbane
Fysikkforsøk om bil i loop (2.5 i 3FY ERGO).
Rapport skrevet på bokmål
4.E Fellingsreaksjoner
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
4.F Framstilling av bly fra blyoksid
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
4.G Elektrolyse av kobberkloridløsning
Rapport GK.
Rapport skrevet på bokmål
4.J Hva kjennetegner syre?
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
4.K Nøytalisering
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
5-5 Måling av gitterkonstant
Rapport fra forsøk som gikk ut på å måle gitterkonstanten til et gitter.
Rapport skrevet på bokmål
6-1 Mekanisk Energi
Rapport fra forsøk om mekanisk energi.
Rapport skrevet på bokmål
6.1 Eksoterme og endoterme reaksjoner
Kjemirapport VK1.
Rapport skrevet på bokmål
6.C Kraft og Tyngde
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
6.E Arbeid
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
7.C Elektrisk Strøm
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
7.D Elektrisk Spenning
Naturfagforsøk
Rapport skrevet på bokmål
Absorbsjonsspekteret for klorofyll
Undersøke hvilke bølgelengder av lyset som brukes i fotosyntese. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Absorpsjon og transmisjon av lys hos klorofyll, GK
Rapport skrevet på bokmål
Acetylen - Eten, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Akselerasjon
Regner ut akselerasjonen på en kule som triller ned en bane.
Rapport skrevet på bokmål
Akselerasjon i personheis (Fysikk)
Fysikkrapport, 2-9 Akselerasjon i personheis. Fysikk 1, Newtons lover.
Rapport skrevet på bokmål
Alkan
Kap. 3 Karbonkjemi. 10. klasse rapport med karakteren 6/5.
Rapport skrevet på bokmål
Alkoholer, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Amperemeter og voltmeter
Fysikk-forsøk med strøm.
Rapport skrevet på bokmål
Amperemeter og voltmeter
Elevøvelse: Amperemeter og voltmeter innkobles.
Rapport skrevet på bokmål
Amylase
Amylasens virkning på stivelse og jod-løsning.
Rapport skrevet på bokmål
Arbeid og effekt
Utført forsøk om arbeid og effekt.
Rapport skrevet på bokmål
Arbeid og Effekt
Forsøk gjort utendørs for å finne Arbeid og Effekt til en person.
Rapport skrevet på bokmål
Arbeid og energi
Undersøke hvor mye arbeid for å bruke energien til en sjokoladebit. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Arbeid og energi, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Arbeid og sjokolade
Elevforsøk fra ungdomsskolen om energi i sjokolade.
Rapport skrevet på bokmål
Arv
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Arv av recessive sykdomsgen
Naturfagsrapport med teori.
Rapport skrevet på bokmål
Auxiner og påvirkning av vekst hos solsikke
Rapport fra forsøk med solsikkeplanter i 2BI.
Rapport skrevet på bokmål
Batterier og pærer, GK
Rapport skrevet på bokmål
Beregning av masse (2KJ)
Bestemmelse av reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Rapport skrevet på bokmål
Beregning av tyngdens akselerasjon
Rapport fra forsøk på beregning av tyngdens akselerasjon.
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av blodtype
Naturfagsrapport fra elevøvelse 7.3 Bestemmelse av blodtype.
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av blodtype
Rapport fra forsøk hvor målet var å finne sin egen blodtype (VG1).
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av blodtyper
Rapport i HTML-format.
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av fett i potetgull
Rapport fra forsøk med potetgull.
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid
Labrapport fra forsøk hvor målet var å finne den kjemiske formelen til kobbersulfid.
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid
Rapport fra kjemiforsøk: Forsøk 4.1 - Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av konsentrasjonen av en saltsyreløsning vha. titrering med indikator (Kjemi)
Kjemirapport, Syre-base titrering med indikator. Kjemi 1.
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av krystallvann i et salt
Kan vi fjerne alt krystallvannet i natriumsulfat-dekahydrat ved oppvarming? Karakter: 6 kanskje? Fag: Kjemi 1
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av reaksjonslikningen for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat
Kjemirapport fra Kjemi 1, oppvarming av Natriumhydrogenkarbonat.
Rapport skrevet på bokmål
Bestemmelse av syrekonstant for eddiksyre
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): Bestemmelse av syrekonstant for eddiksyre.
Rapport skrevet på bokmål
Bevegelsesmengde og energi
Oppgave om bevaringslovene for bevegelsesmengde og energi.
Rapport skrevet på bokmål
Bladet
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Blandinger og kjemiske forbindelser.
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Blodtype - ABO-systemet
Bestemmelse av blodtype.
Rapport skrevet på bokmål
Blodtype - ABO-systemet
Stikk hull i fingeren og finn ut hvilken blodtype du har.
Rapport skrevet på bokmål
Blodtype - bestemmelse (A,B,O)
Forsøk i biologi der vi undersøker vår egen blodtype ved å tilsette forskjellige antistoffer.
Rapport skrevet på bokmål
Blodtypebestemmelse (GK)
Rapport skrevet på bokmål
Blodtyper
Undersøke hvilken blodtype jeg har. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Blodtyper
Rapport fra forsøk hvor vi fant vår egen blodtype.
Rapport skrevet på bokmål
Brenne sukker
Rapport om hvordan man beviser hva sukker er lagd av.
Rapport skrevet på bokmål
Brun eller blå øyne
Finne ut hvor stor sannsynlighet det er for å få de forskjellige øyenfargene. (Elevøvelse nr.1, 01.09.03)
Rapport skrevet på bokmål
Bufferkapasitet
Handler om om å finne bufferkapasiteten til et stoff.
Rapport skrevet på bokmål
Bufferløsning, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Butan som brennstoff, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Bygge molekyler
Naturfagsrapport: Å bygge molekyler.
Rapport skrevet på bokmål
Byggesteiner i organiske stoffer
Rapport fra forsøk i naturfag utført i 10. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Byggestener i organiske stoffer
Elevøvelse av et forsøk vi gjorde for å bevise hva som er i sukker i forbindelse med karbonkjemi. (Elevøvelse Nr. 4, 29.01.04)
Rapport skrevet på bokmål
Bygging av hydrokarbonmolekyler uten ringer
Bygging av molekyler med et byggesett (2KJ?).
Rapport skrevet på bokmål
Bølgelengden til skolens laser
Fysikkrapport i 2FY hvor vi brukte interferensformelen til å finne bølgelengden til en laser.
Rapport skrevet på bokmål
Celledeling i rotspissen av løk
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Celler, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Danning av etyngass (aceletyngass)
En rapport jeg har brukt litt tid på. Skrevet i 10. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Dekantrering og filtrering
I dette forsøket skal man skille mellom sand og vann på to måter: dekantrering og filtrering.
Rapport skrevet på bokmål
Den naturvitenskapelige arbeidsmåten
Godkjent rapport.
Rapport skrevet på bokmål
Destillasjon
Naturfagsrapport (uten illustrasjon - tegn selv :-). Karakter: Godkjent
Rapport skrevet på bokmål
Destillasjon
Rapport fra et forsøk om destillasjon fra boken Tellus 9.
Rapport skrevet på bokmål
Destillasjon av kaffevann
Rapport fra forsøk hvor vi sjekket kokepunktet til vann og kaffe.
Rapport skrevet på bokmål
Destillasjon og Kromatografi
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Diffusjonsfart
Kjemirapport (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Diffusjonsfart
Kjemiøvelse VK1.
Rapport skrevet på bokmål
Disseksjon av hjerte og lunge hos gris
Vi fikk oppgaver som vi skulle gjøre i stedet for å skrive rapport.
Rapport skrevet på bokmål
Disseksjon av hjerte og lunger av gris
Gjorde et omfattende forsøk / dissikering av en gris med fokus på hjerte og lunger.
Rapport skrevet på bokmål
Disseksjon av hjerte- og lungeslag
Disseksjonsrapport av disseksjon av hjerte-lungeslag på en sau. Karakter: 5 (10. klasse)
Rapport skrevet på bokmål
Disseksjon av storfeøye
I denne rapporten får et kuøye gjennomgå. Litt enkel tekst, men flotte bilder.
Rapport skrevet på bokmål
Disseksjon av svineøye
Rapport fra forsøk i naturfag utført i 10. klasse. God karakter.
Rapport skrevet på bokmål
Disseksjon av torsk
Disseksjon av torsk, både av hodet og av kroppen.
Rapport skrevet på bokmål
Disseksjon av torsk
Rapport fra elevøving: Disseksjon av torsk.
Rapport skrevet på bokmål
Drivkrafta i reaksjonar
Kjemiøving.
Rapport skrevet på nynorsk
Dyreceller
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Dyreplankton
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Edle og uedle metaller
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Rapport skrevet på bokmål
Ekskursjon i skog
Rapport fra kartlegging av suksesjon i et skogsområde.
Rapport skrevet på bokmål
Ekskursjon til Skullerud Vannrenseanlegg
Rapport fra Skullerud vannrenseanlegg og generell fakta om rensing av vann.
Rapport skrevet på bokmål
Ekskursjonsrapport i geografi
Forskjellige typer skogsområder.
Rapport skrevet på bokmål
Eksoterme og endoterme reaksjoner
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrisk strøm
Kort elevøving om elektrisk strøm.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk som viser hvordan en elektrolyse fungerer.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.12 Elektrolyse.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk om elektrolyse.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse
Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av en kobberkloridløsning
Rapport i GK kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av Kobberklorid
Elektrolyse av Kobberklorid. (Rapport fra forsøk 8 s 163 i Tellus utført 13. januar 2004 - 9. klasse).
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Rapport fra grunnkurs.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Elevforsøk fra ungdomsskolen om elektrolyse.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Naturfagsrapport fra et forsøk med elektrolyse.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kobberklorid
Naturfagsrapport om elektrolyse av kobberklorid.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kobberklorid-løsning
Rapport fra elevforsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kobberkloridløsning
Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kobberkloridløsning, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Elektrolyse av kopperklorid
Rapport over forsøk der vi skulle påvise om kopperklorid leder strøm ved hjelp av spalting av kjemiske forbindelser.
Rapport skrevet på bokmål
Elevforsøk i biologi, disseksjon av torskehode
Elevforsøk i biologi – disseksjon av torskehode. Biologi 1.
Rapport skrevet på bokmål
Elevforsøk: Parallellkobling
Rapport fra forsøk med parallellkobling.
Rapport skrevet på bokmål
Elevøvelse 1: Mikroskopet
Godkjent elevøvelse i naturfag om mikroskopet.
Rapport skrevet på bokmål
Elevøvelse: Parallellkobling av motstander
I denne elevøvelsen har vi loddet fast en mellom flere spikre som skaper lys i dioden.
Rapport skrevet på bokmål
Elevøvelse: Tøffeldyr
Godkjent rapport fra eksperiment hvor råttent plantemateriale ble studert med et mikroskop.
Rapport skrevet på bokmål
Elevøving - arbeid
Naturfag elevøving - arbeid
Rapport skrevet på bokmål
Elevøving - effekt
Naturfag elevøving - effekt
Rapport skrevet på bokmål
Eliminasjonsreaksjon: Fra sykloheksanol til sykloheksen
Forsøk 1.6 i 3KJ. Advarsel: Sykloheksen lukter helt jævlig =o)
Rapport skrevet på bokmål
En hudkrem er en emulsjon
3KJ-forsøk. Tips: bruk MYE mindre aroma enn det vi gjorde. Mangler et par strukturformler i forsøket som for f.eks. kokosfett, men de står i boka.
Rapport skrevet på bokmål
Endringer som følge av naturlig utvalg
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Energi
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Energi i peanøtter
Naturfagsrapport fra elevøvelse 2.2 Energi i peanøtter.
Rapport skrevet på bokmål
Energi i peanøtter
Undersøke hvor mye energi det er i peanøtter. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Energi i peanøtter
Måling av energiinnhold i en peanøtt.
Rapport skrevet på bokmål
Energi i peanøtter
Naturfagsrapport fra forsøk "4.7 Energi i peanøtter" (VG1).
Rapport skrevet på bokmål
Energiforandringer ved oppløsningsreaksjoner, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Energikilder og energikjeder
Rapport fra diverse energiforsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Energioverføring
Rapport i faget Natur og miljø.
Rapport skrevet på bokmål
Energioverføring og effekt, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Enkel test på PVC
Her er en Naturfag-rapport vi hadde! Det er hvordan man tester at det er PVC-plast i forskjellige plast-materialer. Karakter: 5/6
Rapport skrevet på bokmål
Enzymer i fordøyelsen
Labforsøk med diverse enzymer.
Rapport skrevet på bokmål
Enzymer i spytt, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Enzymvirkning
Rapport fra øvelse "6.1 Enzymvirkning".
Rapport skrevet på bokmål
Er det stivelse i potet?
Rapport fra forsøk utført i Natur og Miljø-fag om poteten. Skrevet i 10. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Estere
Rapport fra forsøk hvor vi lagde estere.
Rapport skrevet på bokmål
Etyn, Acetylen
Lære å lage etyn-gass og undersøke hvordan den brenner. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Evolusjon – form og funksjon
Tok utgangspunkt i fugler og deres utvikling.
Rapport skrevet på bokmål
Fargestoffer i spinat
Ganske stort forsøk i 3BI. Følger med graf og resultater fra spektrofometisk analyse.
Rapport skrevet på bokmål
Farget salt i vann, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Faseovergang
Naturfagsrapport fra elevøvelse 2.4 Faseovergang.
Rapport skrevet på bokmål
Faseovergang (vann)
Forsøk for å finne ut om det er mest energi i varmt vann eller vanndamp.
Rapport skrevet på bokmål
Fehlingsvæske og monosakkarid
Naturfagsrapport fra elevøvelse Fehlingsvæske og monosakkarid.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsanalyse, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner
Rapport fra GK kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner
Observere hvilke løsninger som danner felling.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner
Naturfagsrapport: Fellingsreaksjoner.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner
Naturfagsrapport inkludert illustrasjon. Karakter: Godkjent
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner
Rapport fra forsøk om fellingsreaksjoner.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner
Forsøk fra grunnkurs om fellingsreaksjoner.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner, 2KJ
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Fellingsreaksjoner, GK
Rapport skrevet på bokmål
Fellingstitrering, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Fellingstitrering, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Fett i potetgull
En naturfagsrapport om fett i potetgull.
Rapport skrevet på bokmål
Fettløselige og vannløselige stoffer
Rapport fra forsøk 4.1 Fettløselige og vannløselige stoffer.
Rapport skrevet på bokmål
Filtrering
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Rapport skrevet på bokmål
Fire ukjente løsninger
Rapport fra forsøk om fire ukjente løsninger i kjemi (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Flamme reaksjoner
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Flammeprøver
Rapport fra kjemiforsøk, VK1. Elevøvelse 2.1: Flammeprøver.
Rapport skrevet på bokmål
Flammeprøver
Rapport fra forsøk om flammefarger.
Rapport skrevet på bokmål
Flammeprøver
Rapport fra forsøk 1.1 "Flammeprøver" i kjemi (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Flammeprøver og linjespektre - Identifisering av forskjellige stoffer
Fikk kommentaren "Veldig bra, Timo!" og "Godkjent", noe som er kraftig irriterende når man har jobber så hardt med den! :D Vell, relativt mye - 20 min? Jeg synes det er en bra rapport med standard og ryddig struktur. Hva syns dere?
Rapport skrevet på bokmål
Forbrenning av sukrose
Rapport fra forsøk om hvordan karbohydrater forbrenner i kroppen.
Rapport skrevet på bokmål
Fordøyelse av stivelse, biologi.
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Fordøyelse av stivelse, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Forsøk 7.1 Krystaller
Rapport 2KJ, forsøk 7.1 krystaller.
Rapport skrevet på bokmål
Forsøk med alkoholer
Elevforsøk fra ungdomsskolen om alkoholer.
Rapport skrevet på bokmål
Forsøk med ester
Kjemiforsøk med ester. GK Kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Forsøk med stålull
Hva som skjer når man brenner stålull.
Rapport skrevet på bokmål
Forsøk med vann
Hvor sterk er egentlig vannoverflaten? Hvordan blir den brutt?
Rapport skrevet på bokmål
Forsøk om løkceller
Forsøk om løkceller (planteceller, dyreceller).
Rapport skrevet på bokmål
Fotosyntese
Labforsøk om fotosyntese.
Rapport skrevet på bokmål
Fotosyntesen, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling & påvisning av karbondioksid, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av ester
Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av estere
Rapport fra forsøk 2.10 "Framstilling av estere: syntese av acetylsalinsylsyre" i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av eten
Naturfagsrapport av forsøket "framstilling av eten". Karakter: 6 (10. klasse)
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av etyn
Rapport fra labforsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av etyn
Rapport over forsøk der vi skulle framstille gassen etyn.
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av etyn
Rapport fra forsøk hvor hensikt var å fremstille etyn ved en reaksjon.
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av kobbersulfat
Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer. (Tegn inn en troverdig figur selv:)
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av oksygengass
Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling av oksygengass
Naturfagrapport.
Rapport skrevet på nynorsk
Framstilling og påvising av oksygen
Naturfag - elevøving - Framstilling og påvising av oksygen
Rapport skrevet på annet
Framstilling og påvisning av hydrogen
Rapport fra forsøk hvor hydrogen skulle fremstilles ved hjelp av at sink og saltsyre skulle reagere med hverandre. (Kjemi, grunnkurs)
Rapport skrevet på bokmål
Framstilling og påvisning av karbondioksid
Rapport fra forsøk på framstilling og påvisning av kabondioksidgass.
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling av Etyn
Naturfagsrapport fra elevøvelse 4.4 Fremstilling av Etyn.
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling av etyn
Rapport fra grunnkurs.
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling av hydrogen
Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av hydrogen på grunnkurs.  
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling av karbondioksid
Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av karbondioksid på grunnkurs.
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling og påvisning av Karbondioksidgass
En natrurfagsrapport som handler om karbondioksid.
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling og påvisning av karbondioksidgass
Øvelse 3: Framstilling og påvisning av karbondioksidgass.
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling og påvisning av oksygen
Øvelse 2: Framstilling og påvisning av oksygen.
Rapport skrevet på bokmål
Fremstilling og påvisning av oksygen
Rapport fra grunnkurs.
Rapport skrevet på bokmål
Friksjon
Hva bestemmer friksjonen?
Rapport skrevet på bokmål
Friksjon
Fysikkrapport i 2FY hvor hensikten var å finne friksjonstallet.
Rapport skrevet på bokmål
Friksjon på skråplan
Rapport fra forsøk 3.104 "Friksjon på skråplan" i fysikk (3FY).
Rapport skrevet på bokmål
Frukter
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Frøspiring
Biologiforsøk om hvor frøene spirer best.
Rapport skrevet på bokmål
Fysikkprosjekt 2FY
Mange forsøk og oppgaver innenfor lys, brytning, refleksjon, bølger ol.
Rapport skrevet på bokmål
Galileo Galileis lov
Rapport fra forsøk: Galileo Galileis lov - faller tunge og lette ting like fort?
Rapport skrevet på bokmål
Galvanisk celle
Rapport skrevet på bokmål
Galvanisk element
Naturfagrapport om et galvanisk element.
Rapport skrevet på bokmål
Galvanisk element
Naturfagsrapport om galvanisk element.
Rapport skrevet på bokmål
Galvaniske celler, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Geiger-Muller-rør
Rapport fra forsøk hvor vi brukte et Geiger-Müller-rør for å lære om radioaktive isotoper.
Rapport skrevet på bokmål
Gelelektroforese
Rapport fra 3 kl. Bio -02, kar. 5+
Rapport skrevet på bokmål
Gensammensetningen i en bestand, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Gjæring av druesukker, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Halveringstid
Rapport fra forsøk om halveringstid (øvelse 3). Karakter: 6 (VG1)
Rapport skrevet på bokmål
Halveringstid
Naturfagsrapport om halveringstid.
Rapport skrevet på bokmål
Halveringstid, Modellforsøk for radioaktivitet
Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.4 Halveringstid, Modellforsøk for radioaktivitet.
Rapport skrevet på bokmål
Halveringstiden til protactinium-234, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Har karbondioksid noen kjennetegn?
Rapport fra forsøk om karbondioksid.
Rapport skrevet på bokmål
Har karbondioksid noen kjennetegn?
Forsøk 3: Har karbondioksid noen kjennetegn? (Tellus 8 s. 91).
Rapport skrevet på bokmål
Hjerteslag hos gris
Handler om disseksjon av hjertelunge-regionen hos gris.
Rapport skrevet på bokmål
Horisontalt kast
Rapport fra forsøk om horisontalt kast i 3FY.
Rapport skrevet på bokmål
Hudceller hos løk
Biologiforsøk om planteceller.
Rapport skrevet på bokmål
Hudkrem
Naturfagsrapport fra VG1 hvor vi lagde hudkrem.
Rapport skrevet på bokmål
Hudkrem
Rapport fra forsøk hvor vi lagde hudkrem. Klasse: 1 vgs. Fag: Naturfag - Kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Hudkrem
Rapport fra forsøk på VG1 hvor vi lagde hudkrem.
Rapport skrevet på bokmål
Hva stopper radioaktiv stråling?
Naturfagrapport om radioaktiv stråling.
Rapport skrevet på bokmål
Hvilke faktorer bestemmer hvor fort jern ruster?
En rapport fra et forsøk om hva jern må ligge i for at det skal ruste.
Rapport skrevet på bokmål
Hvor basiske er vaskemidlene? GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Hvor fort skjer en kjemisk reaksjon?
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Hvordan et grunnstoff går over til en kjemisk forbindelse
Forsøk som ble gjort i utgangspunktet kun får å skrive en rapport.
Rapport skrevet på bokmål
Hvordan kan vi påvise ulike typer sukker?
Rapport fra forsøk hvor vi påviste ulike typer sukker.
Rapport skrevet på bokmål
Hvordan kan vi påvise ulike typer sukker?
Rapport fra et forsøk hvor vi påviste sukker. Karakter: 6
Rapport skrevet på bokmål
Hvordan lage hydrogengass
En rapport om hvordan man lager hydrogengass.
Rapport skrevet på bokmål
Hvordan skal vi kople sammen amperemeter og voltmeter
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.4 Hvordan skal vi kople sammen amperemeter og voltmeter.
Rapport skrevet på bokmål
Hvordan skille salt og sand
Rapport fra forsøk hvor vi prøvde å skille salt og sand når det er blandet. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogen
Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Fremstill hydrogen av sink og saltsyre, og la hydrogen og oksygen reagere med hverandre på to forskjellige måter.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogen
Rapport over forsøk der vi skulle framstille hydrogengass.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogen
Lage og påvise hydrogen. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogen
Rapport fra forsøk om framstilling av hydrogen.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogen
Rapport fra øvelse "1.6 Hydrogen".
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogen, oksygen og knallgass
Kjemirapport etter vi lagde oksygen, hydrogen og knallgass.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogengass
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.4 Hydrogengass.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogengass
Øvelse 4: Framstilling og påvisning av hydrogengass.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogengass
Å lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogengassens egenskaper
Natrufagsrapport om hydrogengassens egenskaper
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogensamfunnets fremtid
Rapport om hydrogensamfunnet med et praktisk forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Hydrogensmell, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Hygroskopitet
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Rapport skrevet på bokmål
Hypoteseprøving - Diffusjon og osmose
Labrapport om osmose.
Rapport skrevet på bokmål
Hår og negler består av proteiner
Rapport fra forsøk hvor vi påviser at negl og hår inneholder proteiner.
Rapport skrevet på bokmål
Hårstrå under mikroskop
Rapport fra forsøk i naturfag for å bli kjent med mikroskop. Karakter: Godkjent (+ masse skryt ;)
Rapport skrevet på bokmål
Identifikasjon av noen vanlige plaststoffer
Rapport fra forsøket "9.3 Identifikasjon av noen vanlige plaststoffer".
Rapport skrevet på bokmål
Indicators
Naturfagsrapport på engelsk om indikatorer.
Rapport skrevet på engelsk
Indikatorar
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på nynorsk
Indikatorer
Natrufagsrapport: Indikatorer
Rapport skrevet på bokmål
Indikatorer
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.8 Indikatorer.
Rapport skrevet på bokmål
Indikatorer
Rapport fra forsøk om indikatorer for base og syre.
Rapport skrevet på bokmål
Indikatorer
Naturfagsforsøk om indikatorer.
Rapport skrevet på bokmål
Indikatorer, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Induksjon
Forsøk 8.101 "Induksjon" i fysikk (3FY).
Rapport skrevet på bokmål
Induksjon, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Innstilling av lut
Jeg fikk en veldig god kommentar på denne rapporten fra en elevøvelse i 3KJ, men den inneholder ingen hypotese.
Rapport skrevet på bokmål
Ionebinding & metallbinding, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Ionebinding og metallbinding
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Ionebinding, kovalentbinding og ledningsevne for elektrolytter
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Isolering av DNA
Rapport fra 3 kl. Bio 2002, kar. 6
Rapport skrevet på bokmål
Isolering av DNA fra banan
Rapport fra forsøk "7.1 Isolering av DNA fra banan" (VG1).
Rapport skrevet på bokmål
Isolering av DNA fra hvitløk
Rapport fra forsøk hvor vi isolerte DNA fra en hvitløk.
Rapport skrevet på bokmål
Isolering av DNA i fiskemjølke
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på nynorsk
Isolering av DNA til hvitløk
Rapport fra forsøk om DNA i hvitløkceller.
Rapport skrevet på bokmål
Isolering av stoff
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): Isolering av stoff - filtrering og omkrystallisering.
Rapport skrevet på bokmål
Jod - test, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Jordas vannkapasitet, GK
Rapport skrevet på bokmål
Kalsium
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Kalsium vann (ø1.8)
Rapport skrevet på bokmål
Kan vi stole på sansene våre?
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Karbohydrater
Forsøk med å påvise monosakkarid ved hjelp av fehlingsvæske.
Rapport skrevet på bokmål
Karbohydrater
Elevøvelse om karbohydrater i natur og miljø.
Rapport skrevet på bokmål
Karbohydrater
Rapport fra forsøk 3.2 Karbohydrater. Karbohydrattest – vi påviser og skiller mellom noen forskjellige karbohydrater -Reaksjon med fehlings væske.
Rapport skrevet på bokmål
Karbohydrater - stivelse
Naturfagsrapport fra VG1.
Rapport skrevet på bokmål
Karbohydrater og Fehlings væske, GK
Rapport skrevet på bokmål
Karbondioksid
Rapport over forsøk der vi skulle framstille karbondioksid.
Rapport skrevet på bokmål
Katalase i potet
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Kirkeklokker
Rapport fra forsøk 2.206 "Kirkeklokker" i fysikk.
Rapport skrevet på bokmål
Kjeglependel (forsøk 2-4)
En meget god fysikkrapport om forsøk med en kjeglependel.
Rapport skrevet på bokmål
Kjemi: Stålull
Stålullens vekt før og etter kontakt med varme/flamme, med tegninger.
Rapport skrevet på annet
Kjemi: Svoveldioksid og sur nedbør
Hvordan Svoveldioksid blir dannet og hvordan nøytralisere den. Også noen kjemiske reaksjoner.
Rapport skrevet på annet
Kjemisk forandring
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Kjemisk likevekt
Elevforsøk: Observerbare endringer ved påvirkning av en kjemisk likevekt.
Rapport skrevet på bokmål
Kjemisk likevekt
Rapport fra kjemiforsøk: Elevforsøk 6.1 - Kjemisk likevekt.
Rapport skrevet på bokmål
Kjemisk likevekt (3NA)
Rapport skrevet på bokmål
Kjemisk likevekt - Le Châteliers prinsipp (Kjemi)
Kjemirapport, kjemisk likevekt. Kjemi 1.
Rapport skrevet på bokmål
Kjemiske bindinger
Rapport fra forsøk om kjemiske bindinger i kjemi (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Kjennetegn på kjemiske reaksjoner
Rapport fra forsøk 5.1 "Kjennetegn på kjemiske reaksjoner" i kjemi (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Klor i klorvatn, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Kloroplaster i fagermose
Rapport fra forsøk i naturfag: Kloroplaster i fagermose.
Rapport skrevet på bokmål
Koagulering av melk og gulost
Elevøvelse: Koagulering av melk og lage gulost.
Rapport skrevet på bokmål
Kobbersulfat og energi, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Koblinger
Lære å koble lyspærer, Ampermeter, Voltmeter. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Kokepunktsbestemmelse og destillasjon
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): kokepunktsbestemmelse og destillasjon av etanol.
Rapport skrevet på bokmål
Koking av vann
Naturfagsrapport fra VG1.
Rapport skrevet på bokmål
Koking i begerglass og temperaturavlesning
Rapport fra labøvelse i kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann
3KJ-forsøk. Er vel utregning de fleste sliter med, så det er gjort. Bare husk å før inn egne resultater!
Rapport skrevet på bokmål
Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann
Kjemirapport fra forsøk 3.17 - Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann.
Rapport skrevet på bokmål
Komplekstitrering hvor hardt er vannet
Forsøk 3.14 "Komplekstitrering hvor hardt er vannet" i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Kondensreaksjon: Fra salisylsyre til acetylsalisylsyre
1.9 Kondensreaksjon: Fra salisylsyre til acetylsalisylsyre
Rapport skrevet på bokmål
Konserverende virkning av koksalt og sukker, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Korrosjon, 2KJ
Rapport skrevet på bokmål
Kraft og tyngde
Øvelse nr. 8: Kraft og Tyngde.
Rapport skrevet på bokmål
Kromat - Dikromat, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Kromatografering av blekk med ulike løpemidler
Rapport fra forsøk hvor hensikten var å skille ut stoffene i ulike typer blekk.
Rapport skrevet på bokmål
Kromatografering av fargestoffer, 3BI
Rapport skrevet på bokmål
Kromatografering, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Kromatografi
Vanlig webside.
Rapport skrevet på bokmål
Kromotografering av fargesoff
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Kroppen og nervesystemet
Et forsøk om reaksjonsevnen til kroppen.
Rapport skrevet på bokmål
Kulepinne modeller, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Kulepinnemodeller av Hydrokarboner, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Kutting og kategorisering av lambda-DNA med restriksjonsenzymer og elektroforese
Det desidert viktigste 3BI-forsøket noen gang. Tror man skal kunne utføre deler av dette til eksamen.
Rapport skrevet på bokmål
Kvalitativ uorganisk analyse, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Kvalitativ uorganisk analyse, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Lage Hockeypulver
Kjemiforsøk som går ut på å lage hockeypulver på laben. Kom gjerne med tilbakemeldinger!
Rapport skrevet på bokmål
Ledere, isolatorer og koblinger
Først om ledere og isolatorer, deretter om serie- og parallellkoblinger.
Rapport skrevet på bokmål
Lek med lysboks
Elevforsøk fra ungdomsskolen med et lysapparat.
Rapport skrevet på bokmål
Likt løser likt
Rapport forsøk i kjemi (VK1).
Rapport skrevet på bokmål
Likt løser likt
Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer.
Rapport skrevet på bokmål
Likt løser likt
Rapport fra kjemiforsøket "Likt løser likt". Tilbakemelding: Høy måloppnåelse (VG2)
Rapport skrevet på bokmål
Linjespektre
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Livet i fjæra
Rapport fra en ekskursjon.
Rapport skrevet på bokmål
Loddeforsøk
Loddeforsøk for å finne ut om en lysdiode lyser sterkere ved 2 motsandere tilkoplet enn hvis bare 1 motstander er tilkoplet.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs
Rapport om lodding.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs
Om hvordan man lodder en lukket kurs.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs
Her viser vi fremgangsmåten om hvordan man lager en krets. Viser også hvordan vi skal lodde.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs
Rapport om loddekurs.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs
Rapport fra loddekurs i 9. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs
Rapport om hvordan man lodder en elektrisk krets og parallellkobler to motstandere.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs
Kort rapport om et loddekurs i naturfag.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs - Parallellkobling av to motstandere
Rapport fra loddekurs på 9. trinn. Rapporten inneholder hensikt, utstyr, hypotese, fremgangsmåte, resultat og konklusjon.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs i naturfag
Vi hadde loddekurs i naturfag på skolen og skrev rapport om det.
Rapport skrevet på bokmål
Loddekurs, parallellkobling av to motstander
Et elevforsøk hvor hensikten med forsøket var å utforske en elektrisk parallellkobling ved å lage en enkel elektrisk krets bestående av en lysdiode, batteri, to motstander og en bryter.
Rapport skrevet på bokmål
Lodding
Rapport fra forsøk med lodding av en lukket krets. Skrevet av Jonas og Jeanette.
Rapport skrevet på bokmål
Luftas sammensetning
Øvelse 5: Luftas sammensetning.
Rapport skrevet på bokmål
Luftmotstand
Fysikkrapport i 2FY hvor vi undersøkte om luftmostanden øker lineært eller som en annengradsfunksjon.
Rapport skrevet på bokmål
Lys fra heliumatomet
Naturfagrapport om heliumatomet.
Rapport skrevet på bokmål
Lysbryting
Rapport om lysbrytning, fra et raskt stoff til et tregt. (Lysbrytning i vann og glass)
Rapport skrevet på bokmål
Lysbryting
Rapport etter forsøk om lysbrytning i natur og miljø.
Rapport skrevet på bokmål
Lysbryting i konkav/konveks linse
Rapport om lysbrytingen i konvekse og konkave linser.
Rapport skrevet på bokmål
Lysbrytning
Hva skjer når lyset går fra luft til glass? Det får du vite her ;)
Rapport skrevet på bokmål
Lysbrytning
Rapport fra fysikkforsøk utført i 2FY.
Rapport skrevet på bokmål
Lyset kan reflekteres
Forsøk der vi drev med refleksjon av lys.
Rapport skrevet på bokmål
Lysmikroskopet
Rapport skrevet på bokmål
Lysmikroskopet
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Løkceller
Naturfagsrapport fra elevøvelse 5.2 Løkceller.
Rapport skrevet på bokmål
Løkceller
Rapport fra forsøk hvor målet var å finne en cellekjerne i en løkbit med mikroskop.
Rapport skrevet på bokmål
Løkceller
Rapport fra forsøk 5.2 Løkceller.
Rapport skrevet på bokmål
Løselighet av fett, biologi.
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Løselighet av fett, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Løselighet for NaCL ved romtemperatur
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Rapport skrevet på bokmål
Løsemidler
Naturfagsrapport om løsemidler.
Rapport skrevet på bokmål
Løslighetsprodukt, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Masse og tyngde
Sammenlikning av massen og tyngden til forskjellige gjenstander. (Elevøvelse nr.2, 02.10.03)
Rapport skrevet på bokmål
Masse og tyngde
Finne ut noe om g (tyngdekraften). Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Masse og tyngde
Rapport fra forsøk om masse og tyngde (kap. 2 Energi). Karakter: 5/6 (10. klasse)
Rapport skrevet på bokmål
Masse og tyngde
Enkel og nøyaktig rapport fra et forsøk i naturfag. Skrevet i 10. klasse.
Rapport skrevet på nynorsk
Massetetthet
Fysikkrapport i 2FY hvor vi fant massetettheten til en sylinder.
Rapport skrevet på bokmål
Massetetthet
Rapport fra forsøk 8.101 "Massetetthet" i fysikk.
Rapport skrevet på bokmål
Melk som buffer
Rapport fra forsøk om syre og base i kombinasjon med ulike væsker.
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopering av celler II, 3BI
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopering av løkcelle
Rapport fra GK. Gode illustrasjoner.
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopering av mitose i planteceller
Bør følge med egne tegninger i tillegg til mine illustrasjoner.
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopet
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopet
Lære om mikroskopet. Undersøke mm-papir. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopet
Rapport fra forsøk hvor vi skulle bli kjent med mikroskopet.
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopet
Rapport fra forsøk 5.1 Mikroskopet.
Rapport skrevet på bokmål
Mikroskopet og løkcellen
To elevforsøk som er slått sammen til ett fra GK boka Kosmos. Godkjent av lærer.
Rapport skrevet på bokmål
Minidrivhus
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Modeller av organiske molekyler
Beskrivelse av forskjellige organiske molekyler.
Rapport skrevet på bokmål
Molekyler, salter og metaller
Hvilke stoffer som leder elektrisitet. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Molekylmodeller av molekyler
Molekylmodeller av molekyler som inneholder H-, O- og C-atomer. Elevforsøk fra GK boka Kosmos. Fra kap. 4 - Organisk kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Molekylmodeller og byggesett
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Momentanfart
Rapport fra forsøk hvor målet var å finne momentanfarten ved bruk av en tempograf.
Rapport skrevet på bokmål
Morkake, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Mutasjoner
Naturfagsrapport om mutasjoner fra grunnkurs, med teori.
Rapport skrevet på bokmål
Måling av akselerasjon
Rapport fra forsøk med en lekebil i nedoverbakke.
Rapport skrevet på bokmål
Måling av tyngdeakselerasjon
Rapport fra forsøk utført i 2FY innenfor bevegelse.
Rapport skrevet på bokmål
Måling av tyngdeakselerasjonen
To metoder for å måle tyngdeakselerasjonen.
Rapport skrevet på bokmål
Mørning av kjøtt
En ferdig rapport om hvordan man kan mørne kjøtt ved hjelp av forskjellige frukter. Rapporten ble godkjent på almenn påbygging.
Rapport skrevet på bokmål
Naftalen, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Natur og Miljø-rapporter
Følgende rapporter i natur og miljø: Fyrstikker + kitt, Newtons krybbe, stålull og batteri og solcellepropell.
Rapport skrevet på bokmål
Naturfaglig tenkemåte (pendelen), GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Nedbrytning av protein, GK
Rapport skrevet på bokmål
Newton-meter
Rapport i Natur og miljø.
Rapport skrevet på bokmål
Newtons 2. lov
Fysikkrapport i 2FY hvor vi sammenliknet utregnete med målte verdier.
Rapport skrevet på bokmål
Newtons tredje lov
Rapport fra forsøk hvor hensikten var å finne ut om Newtons tredje lov stemmer.
Rapport skrevet på bokmål
Newtons vugge
Rapport fra forsøk 4.204 "Newtons vugge" i fysikk (3FY).
Rapport skrevet på bokmål
Noen Arvelige egenskaper hos mennesket, 3BI
Rapport skrevet på bokmål
Noen arvelige egenskaper hos mennesket, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisasjon
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisasjon, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisering
Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Nøytraliser saltsyre med natronlut og vis at det blir dannet salt.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisering
Elevøvelse 9: Nøytralisering.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisering
Øvelse nr. 7: Nøytralisering.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisering
Rapport fra elevforsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisering
Rapport fra grunnkurs om å nøytralisere syrer og baser.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisering av saltsyre
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Nøytralisering av saltsyre
Rapport fra forsøk om nøytralisering av saltsyre.
Rapport skrevet på bokmål
Observerbare endringer ved påvirkning av en kjemisk likevekt
Ganske omfattende forsøk i 2KJ.
Rapport skrevet på bokmål
Observerbare endringer ved påvirkning av kjemisk likevekt
Rapport fra forsøk 6.5 "Observerbare endringer ved påvirkning av kjemisk likevekt" i kjemi (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Ohms lov
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Ohms lov
Word-dokument.
Rapport skrevet på annet
Ohms lov
Om Ohms lov i praksis. Godkjent av lærer. Rapport fra forsøk utført 4/11 2003 (forsøk 13 s 96 i Tellus).
Rapport skrevet på bokmål
Ohms lov
Finne sammenhengen mellom spenning og strøm.
Rapport skrevet på bokmål
Ohms lov
Kort og grei rapport om Ohms lov. Karakter: 5
Rapport skrevet på bokmål
Ohms lov og resistans
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.6. Ohms lov og resistans.
Rapport skrevet på bokmål
Ohms lov, GK
Rapport skrevet på bokmål
Ohm`s lov
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Oksidasjon av alkoholer
Forsøk i 3KJ, organisk kjemi.
Rapport skrevet på bokmål
Oksidasjon av alkoholer
Rapport fra forsøk 1.1 "Oksidasjon av alkoholer" i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Oksidasjon av glyserol
Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer.
Rapport skrevet på bokmål
Olje og vann
Naturfagoppgave om olje og vann.
Rapport skrevet på bokmål
Oljekatastrofe i miniformat
Rapport fra forsøk i Natur og miljøfag Tellus for tiendeklasse.
Rapport skrevet på bokmål
Oljekatastrofe i miniformat
Naturfagsprosjekt i tellus, 10. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Oljekatastrofe i miniformat
Rapport fra forsøket "oljekatastrofe i miniformat".
Rapport skrevet på nynorsk
Oppdrift
Rapport fra forsøk 8.102 "Oppdrift" i fysikk.
Rapport skrevet på bokmål
Oppløsningsreaksjoner
Hva som skjer når noen salter løses i vann. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Optikk - Lysbrytning
Forsøk i fysikk i lysbrytning. Vi skal vise at forholdet mellom innfallsvinkel og brytningsvinkel er konstant og kan bevises med et forhåndstall.
Rapport skrevet på bokmål
Osmose
Osmose gjennom semipermeabel membran
Rapport skrevet på bokmål
Osmose
Lære litt om hva Osmose er. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Osmose i potet
2Bi-rapport. Bok: Bios
Rapport skrevet på bokmål
Papirhelikopter - på den naturvitenskapelige måten
En naturfagsrapport om papirhelikopter. Fag: Naturfag. Klasse: 1 VGS.
Rapport skrevet på bokmål
Parallellkobling
Framgangsmåte, hypotese og resultat om hvordan en parallellkobling skal gjøres.
Rapport skrevet på bokmål
Parallellkobling av motstander
Hvordan lodde en krets med parallellkobling av to motstander.
Rapport skrevet på bokmål
Parallellkobling av to motstandere i en krets
Rapport fra forsøk hvor hensikten var å lodde en krets, og få lysdioden til å lyse.
Rapport skrevet på bokmål
Pendelen, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
pH målinger med pH- papir, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
pH-løsninger av en sterk syre
Kjemirapport VK1.
Rapport skrevet på bokmål
Plankton
Plankton som lever i sjøen. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Planpendel og hypotetisk-deduktiv metode
Rapport fra forsøk 4.401 "Planpendel og hypotetisk-deduktiv metode" i fysikk.
Rapport skrevet på bokmål
Plante- og dyreplankton
Naturfagsrapport fra VG1.
Rapport skrevet på bokmål
Planteceller
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Planteceller
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Planteceller
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Planteceller
Studere planteceller i mikroskop. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Plantehormonet eten
Rapport fra 2BI-forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Planteplankton
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
På skråplanet
Rapport fra forsøk utført i 10. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
På skråplanet
Kap. 2 Energi. 10. klasse rapport som fikk karakteren 6.
Rapport skrevet på bokmål
På skråplanet
Enkel rapport i naturfag fra 10. klasse.
Rapport skrevet på nynorsk
Påvising av monosakkarider
Rapport fra forsøk hvor vi skulle påvise monosakkarider i glukose.
Rapport skrevet på bokmål
Påvising av stivelse
Rapport fra forsøk hvor vi påviste stivelse.
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av de energigivende næringsstoffene i melkepulver
Kjemirapport 7.2 - Kjemi 2 (vg3) - Påvisning av de energigivende næringsstoffene i melkepulver.
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av druesukker
Her er en naturfagrapport hvor man påviser druesukker. Karakter: 5/6
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av druesukker (GK)
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av druesukker og spalting av sukrose
Elevforsøk fra ungdomsskolen om druesukker (glukose) og rørsukker (sukrose).
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av ioner i ukjente salter
3KJ-forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av kationer og anioner
Forsøk 3.0 "Påvisning av kationer og anioner" i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av løsninger
Prøve å skille forskjellige løsninger som ser like ut. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av protein (GK)
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av vann og kardondioksid
Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Påvis vann og karbondioksid i flammen når organiske stoffer brenner.
Rapport skrevet på bokmål
Påvisning av vann ved hjelp av kobbersulfat, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av likevekt
Rapport fra forsøk 7.2 "Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter" i kjemi (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Påvisningsreaksjoner for funksjonelle grupper
Rapport fra forsøk om påvisningsreaksjoner i funksjonelle grupper i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Radioaktiv stråling
Rapport fra øvelse om radioaktiv stråling (øvelse 2). Karakter: 6 (VG1)
Rapport skrevet på bokmål
Radioaktiv stråling
Naturfagsrapport om radioaktiv stråling.
Rapport skrevet på bokmål
Radioaktivitet
Rapport fra forsøk om radioaktivitet utført på GK.
Rapport skrevet på bokmål
Rapport - hudkrem
Rapport fra forsøk hvor vi lagde en hudkrem.
Rapport skrevet på bokmål
Rapport fra loddekurs, naturfag
Rapporten er om et loddekurs vi hadde i kjemien i 9. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Rapport om destillasjon
Destillasjon er en måte å skille stoffer. Karakter: 5+
Rapport skrevet på bokmål
Reaksjon med Fehlings væske
Dette forsøket er om hvordan Fehlings væske reagerer med druesukker, fruktsukker og rørsukker.
Rapport skrevet på bokmål
Reaksjon med sukkerarter, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat
Forsøk i kjemi for å bestemme reaksjonslikninga for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Rapport skrevet på nynorsk
Redoksreaksjoner – metallenes elektrokjemiske spenningsrekke
Nokså omfattende 2KJ-prosjekt.
Rapport skrevet på bokmål
Redokstitrering: Hvor mye jern er det i en binders?
Forsøk 3.12 "Redokstitrering: Hvor mye jern er det i en binders? " i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Refleksjon av lys og Brytning av lys
2FY-stoff innenfor lysbølger. Rapport fra to forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Refleksjon i plant speil
Refleksjon i plant speil.
Rapport skrevet på bokmål
Refleksjon og bryting av lys
Rapport fra forsøk med refleksjon og bryting av lys.
Rapport skrevet på bokmål
Refleksjonen i konkavt/konvekst speil
Refleksjonen i konkavt/konvekst speil.
Rapport skrevet på bokmål
Rilleavstanden til en CD
Fysikkrapport i 2FY hvor vi fant rilleavstanden til en CD.
Rapport skrevet på bokmål
Rørsukker kan spaltes
Rapport over forsøk der vi skulle spalte rørsukker.
Rapport skrevet på bokmål
Salivary Amylase
Rapport fra et forsøk (1VGS) med enzymene i spyttet vårt.
Rapport skrevet på engelsk
Saltkrystaller
En rapport fra et forsøk om saltkrystaller.
Rapport skrevet på bokmål
Sammenkoplinger av spenningskilder
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.2 Sammenkoplinger av spenningskilder.
Rapport skrevet på bokmål
Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak base
Forsøk 3.7 "Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak base" i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak syre
3KJ-forsøk. Følger med graf og tabell.
Rapport skrevet på bokmål
Semipermeabel cellemembran
Rapport fra forsøk om transport av vannmolekyler i en celle.
Rapport skrevet på bokmål
Serie- og parallellkobling
Rapport fra forsøk utført 24/9 2003 - 9. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Serie- og parallellkobling
Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.5 Serie- og parallellkobling.
Rapport skrevet på bokmål
Seriekobling og parallellkobling av lyspærer
Seriekobling av lyspærer og parallellkobling av lyspærer.
Rapport skrevet på bokmål
Sikkerhet på laboratoriet
Datablad, faresymboler, og brannvern. Rapport om sikkerhet i forbindelse med forsøk i laboratorium.
Rapport skrevet på bokmål
Skallmodeller
Studere skallmodeller for å lære om organiske molekyler. Godkjent av lærer (G+).
Rapport skrevet på bokmål
Skille salt og grus
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Skilling av cola
Rapport fra naturfagforsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Spalteåpninger
Studere spalteåpninger på undersiden av et blad. Godkjent av lærer (G).
Rapport skrevet på bokmål
Spalting og påvisning av karbohydrater
Forsøk i GK kjemi. Viser hvordan man kan spalte og påvise karbohydrater.
Rapport skrevet på bokmål
Spektre
Rapport fra et forsøk i naturfag om spektre. Jeg fikk høy måloppnåelse på denne, så jeg vil si at det er en god rapport. Håper den er til hjelp ;)
Rapport skrevet på bokmål
Spesifikk varmekapasitet
Rapport fra forsøk 9.102 "Spesifikk varmekapasitet" i fysikk.
Rapport skrevet på bokmål
Spiker'n i midten
Natur & miljørapport fra 9. klasse som forklarer hvordan du kan gjøre en spiker magnetisk.
Rapport skrevet på bokmål
Spytt spalter stivelse
Rapport fra forsøk som ser på kjemiske reaksjoner som skjer når spyttet i munnen kommer i kontakt med ulike spiselige stoffer, som potetmel, stivelse og havremel.
Rapport skrevet på bokmål
Spytt spalter stivelse
Rapport fra forsøk om hvordan spyttet i munnen spalter stivelse.
Rapport skrevet på bokmål
Spytt spalter stivelse, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Sterk syre - svak base
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Stoler du på energiloven?
Bevis på at du kan stole på energiloven (elevøvelse).
Rapport skrevet på bokmål
Strikk hopp, 3KJ
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Stråling
Labrapport om stråling. Karakter: 6 (naturfag, 1. vgs)
Rapport skrevet på bokmål
Strøm måles med amperemeter
Naturfagsrapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Strøm og spenning
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Studering av tøffeldyr i mikroskop
Enkel og god rapport i naturfag fra 10. klasse.
Rapport skrevet på nynorsk
Sur nedbør
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Sur nedbør
Forklarende formler og tekst. Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Sur nedbør
Rapport fra forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Sur nedbør (GK)
Rapport skrevet på bokmål
Sur nedbør og kalking
N&M Rapport. Balanserte likninger, beskrivelse og illustrasjon. Svoveldioksid, Kalsiumhydroksid og sur nedbør.
Rapport skrevet på bokmål
Sur nedbør, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Sure og basiske løsninger
Rapport fra forsøk hvor vi nøytraliserte sure og basiske løsninger.
Rapport skrevet på bokmål
Surhetsgrad, ph og indikatorer
Naturfag elevøving - surhetsgrad, ph og indikatorer
Rapport skrevet på bokmål
Svingetiden for en elastisk pendel
Rapport fra forsøk om svingetiden til en elastisk pendel.
Rapport skrevet på bokmål
Svingetiden for en planpendel
Rapport fra forsøk om svingetiden til en pendel.
Rapport skrevet på bokmål
Svovel og oksygen
Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.9 Svovel og oksygen.
Rapport skrevet på bokmål
Svoveldioksid og sur nedbør
Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Rapport skrevet på bokmål
Syntetisering av nylon
Ganske enkelt 3KJ-forsøk. Tips: Ta tak i nylontrådene som befinner seg på undersiden av syreløsningen for å få dem så lange som mulig.
Rapport skrevet på bokmål
Syntetisering av såpe
Rapport fra forsøk om fremstilling av såpe.
Rapport skrevet på bokmål
Syntetiske vaskemidler
Elevøvelse 5.2 Syntetiske vaskemidler (grønnsåpe og et syntetisk tensid) i 3KJ.
Rapport skrevet på bokmål
Syre-base-egenskaper til saltløsninger
Godkjent kjemiforsøk med et par illustrasjoner.
Rapport skrevet på bokmål
Syre-base-titrering: Innstilling av en natriumhydroksidløsning
3KJ-forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Såpe
Forsøk 5.1 "Såpe" i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Temperatur og trykk
Almenn studieretning, 1NA
Rapport skrevet på bokmål
Temperaturen’s påverking på løyselegheita
Word-format.
Rapport skrevet på nynorsk
Tempograf
Forsøk fra VK1 hvor hensikten var å bestemme akselerasjon og tilbakelagt strekning for et lodd.
Rapport skrevet på bokmål
Tillaging av molare løsninger
Rapport fra forsøk i kjemi (VK1).
Rapport skrevet på bokmål
Tillagning av molare løsninger
Rapport fra kjemiøvelse.
Rapport skrevet på bokmål
Tillærte og medfødte reflekser, biologi.
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Tillærte og medfødte reflekser, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Titrering
Kjemirapport 2KJ.
Rapport skrevet på bokmål
Titrering av sterk syre mot sterk base
Titrering. Dette forsøket blir viktig på en eller annen prøve/tentamen for de fleste, så selv om du ikke gidder å føre det bør du iallfall sette deg inn i det.
Rapport skrevet på bokmål
Titrering av sterk syre mot sterk base
Rapport fra forsøk 7.7 "Titrering av sterk syre mot sterk base" i kjemi (2KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Tolkning av elektromikroskopiske bilder, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Tonehøyder og bølgelengder
Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.3 Tonehøyder og bølgelengder.
Rapport skrevet på bokmål
Torvmose - en vasstrukken myrboer
Naturfagrapport om torvmose.
Rapport skrevet på bokmål
Trening du kan stole på
Her er en rapport i Natur og miljø. Eksperimentet heter: Trening du kan stole på.
Rapport skrevet på bokmål
Trening du kan stole på
Naturfagrapport om trening og energiforbruk.
Rapport skrevet på bokmål
Tyngde og masse
Word-format
Rapport skrevet på bokmål
Tyngdekraftkonstanten
Dette er en rapport fra forsøket om tyngdekraftkonstanten. Hensikten med dette forsøket var å vise at tyngdekraftkonstanten er 9,8 N/kg.
Rapport skrevet på bokmål
Tøffeldyr - suksesjon i miniformat
Rettet og utvidet rapport fra forsøk hvor vi observerte tøffeldyr og flagellater. Karakter (før rettelser og utvidelse): 6/5 (1. VGS - Naturfag)
Rapport skrevet på bokmål
Tørrstoffinnhold i celluloseark
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Rapport skrevet på bokmål
Uavhengighetsprinsippet
Rapport fra forsøk om uavhengighetsprinsippet i fysikk (3FY).
Rapport skrevet på bokmål
Undersøkelse av melk
Rapport fra kjemiforsøk (3KJ) hvor hensikten med forsøket er å påvise proteioner, kalsium, laktose og fosfat i melk, og vise at vi kan skille proteinene fra hverandre.
Rapport skrevet på bokmål
Undersøkelse av melkeprotein
Rapport fra forsøk 3.10 "undersøkelse av melkeprotein".
Rapport skrevet på bokmål
Urinprøve
Biologirapport om observasjon av urin og bestemmelse av sykdommen ut i fra farge, lukt og utseende.
Rapport skrevet på bokmål
Utfelling av proteiner, biologi.
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Utfelling av proteiner, GS
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Vann - og fettløselige stoffer
Naturfagsrapport fra elevøvelse 4.2 Vann - og fettløselige stoffer.
Rapport skrevet på bokmål
Vannkvaliteten i Liastua-pytten
Rapport fra tur til en liten dam.
Rapport skrevet på bokmål
Vi bygger molekylmodeller
Rapport fra forsøk med molekylbyggesett.
Rapport skrevet på bokmål
Vi finn blodtype
Naturfagrapport om blodtypar.
Rapport skrevet på nynorsk
Vi fremstiller hydrogengass, GK
Rapport skrevet på bokmål
Vi koker vann i begerglass
Labbrapport fra mitt første labforsøk: Vi koker vann i begerglass.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager ester
Godkjent rapport fra forsøk hvor hensikten var å lage ester.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager estere
Rapport over forsøk der vi skulle framstille et ester ved hjelp av en alkohol og en karbonsylsyre.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager estere, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager etyn (acetylen)
Rapport fra forsøk hvor vi lagde etyn.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager etyn (acetylen)
Elevforsøk fra ungdomsskolen om etyn.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager hydrogengass
Rapport fra et forsøk med smell i.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager hydrogengass
Innlevering av rapport fra elevforsøk i naturfag. Karakter: 5
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager hydrogengass
En rapport som jeg laget etter et forsøk på skolen. Handler om hvordan vi lager hydrogengass.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager hydrogengass (fremstilling av hydrogen)
Rapport fra et forsøk som vi hadde på skolen hvor vi lagde hydrogengass. Skrevet i 8. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager knallgass, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager nylon
Forsøk 8.4 "Vi lager nylon" i kjemi (3KJ).
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager og påviser hydrogengass, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Vi Lager og påviser oksygengass, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager oksygengass
Vi lager hydrogengass - innføring av forsøk fra Tellus 8!
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager oksygengass
Forsøk 2: Vi lager oksygengass (Tellus 8 s 87-90).
Rapport skrevet på bokmål
Vi lager oksygengass
Rapport fra et forsøk hvor vi satte fyr på ei treflis.
Rapport skrevet på bokmål
Vi måler energiinnhold i peanøtter
Rapport skrevet på bokmål
Vi påviser druesukker (ved fehlingsvæske)
Bra rapport som fikk toppkarakter i 10. klasse.
Rapport skrevet på bokmål
Vi studerer spektrene fra ulike lyskilder
Rapport skrevet på bokmål
Vi unders¢ker Utåndingsluften, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Virkning av en emulgatorer
Rapport fra to forsøk med bruk av emulgatorer.
Rapport skrevet på bokmål
Virkning av pepsin på proteiner, GK
Word-format.
Rapport skrevet på bokmål
Virkningen av pH og temperatur på pepsin
Rapport fra 3BI-forsøk.
Rapport skrevet på bokmål
Virkningen av sur nedbør på mineralioner i jorda, GK
Rapport skrevet på bokmål
Virkningen av sur nedbør på mineralioner i jorda, GK
Rapport skrevet på bokmål
Å bestemme den kjemiske formelen for kobbersulfid
Forsøksrapport i kjemi om kobbersulfid. Karakter: 5+ (VG2)
Rapport skrevet på bokmål
Å finne svingningstiden for en pendel
Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.1 Å finne svingningstiden for en pendel.
Rapport skrevet på bokmål
Å kunne påvise protein
Forsøket gikk ut på å blande eggehviteløsning med natriumhydroksid og koppersulfatløsning.
Rapport skrevet på bokmål
Å laget et galvanisk element
Naturfagrapport om framførelsen av å lage et galvanisk element.
Rapport skrevet på bokmål
Å observere hvordan råoljen oppfører seg i kontakt med vann
En journal i naturfag.
Rapport skrevet på bokmål
Å skille stoffer fra hverandre
Rapport fra forsøk om å skille stoffer fra hverandre ved destillasjon.
Rapport skrevet på bokmål
Å skille stoffer fra hverandre med Kromatografi (GK)
Rapport skrevet på bokmål
Øyets optikk
En rapport fra et forsøk om øyets optikk.
Rapport skrevet på bokmål
Karbonkjemi
Sammendrag av et kapittel i en 10.klassebok som handler om karbonkjemi. Alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, løsemidler osv.
Referat skrevet på bokmål
Natur og mijø: 3 rapporter
Rapporter fra tre forsøk utført i Natur og miljø: 1. Vi påviser druesukker. 2. Vi påviser farin. 3. Vi undersøker hvordan det går når vi blander jodløsning i stivelse.
Referat skrevet på bokmål
Vi koker vann i begerglass
Forsøk 1: Vi koker vann i begerglass (s. 22 og 23 i Tellus 8).
Referat skrevet på bokmål
Journal om karbon
En journal om karbon. 9. klasse-pensum i naturfag.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Stoffenes byggestoffer - Naturens minste deler (kap. 2)
Notater til kapittel 2 i Tellus 10 (Natur og Miljø).
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
DNA - Generell teori og et praktisk forsøk
Generelt om DNA og en rapport fra et forsøk om isolering av DNA til hvitløk.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Energi
Oppgave i natur & miljø om enerig, masse og tyngde. Laget av Aslaug, Stine og Isabel.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Karbidlykt
Fin som grundig faktadel til rapporter on etyn-gass o.l. Mye bra fakta om Karbid-lykter.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Spalting av næringsstoffer
Her står det presist og kort hvordan proteiner, karbohydrater og fett blir spaltet inne i kroppen.
Temaoppgave skrevet på bokmål

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet naturfagsrapporter 
Req.time: 0.047 sec - 1 pageviews