Industri

Du er her » Skole » Emner » Teknologi og vitenskap  » Industri 

Stiler under dette emnet:
Kvalen og vi
Innlegg om hvorvidt Norge burde drive med hvalfangst eller ikke.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Modernisering av jordbruket og industrialiseringen i Norge
Jeg har valgt å drøfte påstanden som hevder at moderniseringen av jordbruket var den viktigste forutsetningen for industrialiseringen i Norge.
Artikkel skrevet på bokmål
Teknologien påvirker arbeidslivet
En stil som forteller teknologiens påvirkning av samfunnet, fra selvbergingsjordbruk til dagens teknologi, på en kortfattet måte. Karakter: 6
Artikkel skrevet på bokmål
Olje, gass og kull
Beskriver hvordan olje, gass og kull blir laget.
Dikt skrevet på bokmål
Fiske i USA
Kort presentasjon av den amerikanske fiskeindustrien.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Livet under den industrielle revolusjon
En engelsk families liv under den industrielle revolusjon.
Novelle skrevet på bokmål
Den industrielle revolusjon (sammendrag)
Sammendrag av kapittelet om den industrielle revolusjon i boka World History - Patterns of Civilization (nyere historie VK2 på engelsk).
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Bearbeiding av metaller
En gruppeoppgave om sveising og lodding. Karakter : 5/6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Boeing
En faktatekst om Boeing - et amerikansk flyselskap.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Den (andre) industrielle revolusjon
Kort og godt om den andre delen av den industrielle revolusjonen, med noen hovedpunkter. Oppgaven ble skrevet i faget Nyere historie (3. klasse, vgs).
Temaoppgave skrevet på bokmål
Den industrielle revolusjonen
Kort og greit om den industrielle revolusjon.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Den Industrielle Revolusjonen
Om jordbruksrevolusjonen, transportrevolusjonen og industrirevolusjonen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fiskeindustrien
Hvorfor jobbe innen fiskeindustrien?
Temaoppgave skrevet på bokmål
Jernproduksjon
Oppgave om jernproduksjon i Norge og generelle fakta om jern.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Man, machine and work
Engelskoppgave skrevet på grunnkurs om USAs arbeidshistorie.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Metaller i industrien
En beskrivelse av forskjellige metallers egenskaper og bruksområder.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norsk fiske innenfor EU
Geografioppgave om hvordan fisket blir i Norge dersom vi blir med i EU.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norsk Hydro
Tekst om Norsk Hydro, et av Norges viktigste industrikonsern. Tar for seg bl.a. historien og ulike satsningsområder.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Overgangen til et moderne industrisamfund i Tyskland
Tekst om den moderne industrialiseringen av Tyskland - på dansk (som heldigvis er lettere å forstå skriftlig enn muntlig).
Temaoppgave skrevet på annet
Romantikk til realisme
Hvilken betydning hadde industrialiseringen for litteraturen på 1800-tallet?
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Bonde
Markens grøde

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet industri 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews