Språkhistorie

Du er her » Skole » Emner » Språk  » Språkhistorie 

Stiler under dette emnet:
Språket liksom ikkje sant?
Retorisk analyse av Terje Rønnes sitt innlegg i Dagbladet, 16.05.01. Karakter: 4/5
Analyse/tolkning skrevet på nynorsk
Norrøne tekster
Oversettelse av norrøne tekster til norsk bokmål.
Annet skrevet på annet
Språkhistorie 1800-1900
Starten av vårt moderne norske språk i notatform. Se vedlagt pdf-fil.
Annet skrevet på bokmål
Språkhistorisk oversikt
Flott språkhistorisk oversikt til eksamensbruk.
Annet skrevet på bokmål
Debatten rundt samnorsk
Skal vi ha ett eller to skriftspråk i Norge?
Artikkel skrevet på bokmål
Den poetisk-realistiske perioden
Artikkel om norsk språk- og litteraturhistorie fra 1850 til 1875. Karakter: 5 (heldagsprøve i norsk, VK2)
Artikkel skrevet på bokmål
Drømmen om et samnorsk talespråk
Trenger vi både bokmål og nynorsk? Ja, mener forfatteren.
Artikkel skrevet på bokmål
Ett lite stykke Norge
En artikkel om Norge og norsk språk i globaliseringsbølgen.
Artikkel skrevet på bokmål
Historien om bokmål og nynorsk
Korleis nynorsk og bokmål vart til.
Artikkel skrevet på nynorsk
Hvorfor vi ikke bør la det norske språk få dø ut
Artikkel fra Vg1 (studiespesialisering) om Meisens leserinnlegg "La det norske språket få dø ut" fra Aftenposten i 2009. Karakter: 6
Artikkel skrevet på bokmål
Ja takk, begge deler?
Samnorsk problematikk, trenger vi både nynorsk og bokmål?
Artikkel skrevet på bokmål
Norsk språkhistorie 1900-1940
Stilen inneholder et sammendrag av hva som skjedde i tiden 1900-1940 når det gjelder norsk språkhistorie.
Artikkel skrevet på bokmål
Norsk språkråd - En forsikring for det norske språk
Gjennomgang av funksjoner og historien rundt Norsk språkråd. Karakter: 5 (3. år, vgs)
Artikkel skrevet på bokmål
Norsk, et språk i endring
En artikkel om hvordan det norske språket endres av ungdom og engelsk påvirkning. Artikkelen er vedlagt i en PDF-fil.
Artikkel skrevet på bokmål
Språkdebatten i Noreg på 1800-tallet
Språksituasjonen i Norge etter unionsbruddet med Danmark i 1814.
Artikkel skrevet på nynorsk
Språkdebatten på 1830-tallet
Om språkdebatten på 1830-åra, med paralleller til det seinere arbeidet til Asbjørnsen og Moe og Kundsen og Aasen.
Artikkel skrevet på nynorsk
Språkets utvikling
Norsk språks utvikling, og språkets påvirkning fra fremmedspråk.
Artikkel skrevet på bokmål
Språkhistorie på 1800-tallet
Hovedtrekk i den språkhistoriske utviklingen i Norge på 1800-tallet.
Artikkel skrevet på bokmål
Språkstriden
Om språkstriden i Norge (bokmål vs.nynorsk) rundt 1850. Karakter: 5+ (VK2)
Artikkel skrevet på bokmål
Språkstriden i Norge på 1800-talet
Språkstriden i Norge, etter at vi ble selvstendige. Pluss litt info om ulike forfattere.
Artikkel skrevet på nynorsk
Språklige hjertesukk fra norskelev
Kåseri om språk. Språk i dag, kebabnorsk, språket før. En del om språkrådet.
Kåseri skrevet på bokmål
Uforståelig norsk
Et kåseri om det norske språk.
Kåseri skrevet på bokmål
Norsk språkhistorie
Norsk språkhistorie - Korleis har utviklinga vore? Forberedelse til muntlig eksamen.
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Perioden fra de eldste tider til 1350
Punktvis oversikt over den litterære perioden fra de eldste tider til 1350.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Språket endrer seg
Et sammendrag av hvordan det norke språket forandrer seg. Notater skrevet som forberedelse til norsk muntlig.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Språkutviklingen 1905-2005 i Norge
Foredrag om språkets utvikling i Norge.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Tidlig språkhistorie
Lang oppgave om språket fra de tidligere tider.
Særoppgave skrevet på bokmål
Det greske og det romerske språket
Innlevering om det greske og det romerske språket.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Det norske skriftspråket i den mellomnorsk perioden (CA. 1350 –1525)
En liten oppsummering av utviklingen av det norske språk
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fremtidens språkutvikling
Tar for seg ytre påvirkning, trender og tanker rundt vår språklige utvikling både skriftlig og muntlig med tanke på medier som Internett, TV, mobil osv. Nice!
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norsk skriftspråk på 1300-, 1400- og 1500-tallet
Norsk skriftspråk på 1300-, 1400- og 1500-tallet.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norsk språkhistorie
Om problemene rundt det å ha to skriftspråk.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norsk språkhistorie
Inneholder en oversikt over norsk språkhistorie fra ca. 1814-1990.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Norsk språkhistorie 1850-1900
Tar for seg språkutviklingen fra 1850 frem til 1900, med hovedvekt på Ivar Aasen og Knud Knudsen.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Norsk språkhistorie 1900 til i dag
Språkstriden i forrige århundre i korte trekk.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Norsk språksituasjon på 1800-tallet
Omhandler den norske språksituasjonen på 1800-tallet.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Opphavet av Norsk
Om norskens utvikling. Skrevet i sammenheng med norrøn mytologi på almennpåbyggning.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Språkdebatten på 1800-talet
Lang og god tekst om språkdebatten på 1800-tallet.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Språkutvikling 1850-1900
Oppgaven handler om språkhistorie på slutten av 1800-tallet. Karakter: 5-
Temaoppgave skrevet på bokmål
Wergeland og Welhaven sin språkdebatt i 1830-årene
Oppgave om Wergeland og Welhaven, språkdebatten på 1800-tallet. karakter :6/5
Temaoppgave skrevet på bokmål

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet språkhistorie 
Req.time: 0.045 sec - 1 pageviews