Fag i skolen

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Skole  » Fag i skolen 

Stiler under dette emnet:
Balanse
En skjematisk forklaring i et Excel-regneark på en balanse.
Annet skrevet på bokmål
Den kalde krigen
Prøvesvar fra en prøve i 10. klasse.
Annet skrevet på bokmål
Differensiallikninger av første orden
Svar til utvalgte oppgaver i kapittel 5 (Differensiallikninger av første orden), R2, sigma.
Annet skrevet på bokmål
Energi og Karbonkjemi
Notater til prøve om Energi og karbonkjemi (Naturfag kap. 2 og 3).
Annet skrevet på bokmål
Engelsk heldagsprøve
Engelsk heldagsprøve i GK musikk. Karakter: 5
Annet skrevet på engelsk
Ferietur til Danmark
Muntlig eksamen (PowerPoint-presentasjon) i matematikk i 10. klasse med bl.a. reiseøkonomi som tema.
Annet skrevet på bokmål
Framføring
Enkle punkter for hvordan en holder en god framføring.
Annet skrevet på bokmål
Informal vs. Formal Writing
Begrunne hvorfor en bestemt tekst (Se Eksamensoppgave på udir.no til Engelsk VG1 - 2010) er uformell.
Annet skrevet på engelsk
Min KUH-logg
Min KUH-logg. Den er veldig bra.
Annet skrevet på nynorsk
Musikklinja kontra Idrettslinja
Beskriver forholdet mellom Musikklinja og Idrettslinja på Molde VGS.
Annet skrevet på bokmål
Møteinnkalling og møtereferat
Eksempel på innkalling, saksliste og referat i forbindelse med et møte.
Annet skrevet på bokmål
Samfunnsfag VG1 Fokus s. 39
Samfunnsfagsoppgaver. Test deg selv, Fokus s. 39.
Annet skrevet på bokmål
Stikkord til samfunnsfag
Litt om departementer og lobbyvirksomhet osv.
Annet skrevet på bokmål
Transportsystemet i cellemembranen
Fasit til oppgave 11, kapittel 3.
Annet skrevet på bokmål
Besvarelse på engelsktentamen (9. klasse)
Tre oppgaver, bl.a. en artikkel om naboskap, fra engelsktentamen i 9. klasse.
Artikkel skrevet på engelsk
Gym - et nødvendig eller unødvendig fag?
Første stil skrevet på videregående. Karakter: 5+
Artikkel skrevet på bokmål
Nynorsk på skolen
Er det nødvendig å lære nynorsk som sidemål på skolen?
Artikkel skrevet på bokmål
Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel 8, VG1)
Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel 8, VG1).
Artikkel skrevet på bokmål
Yrkesvalg - Et vanskelig valg
Valg av studieretning etter ungdomsskolen avgjør mye av fremtidige jobbmuligheter.
Artikkel skrevet på bokmål
Astrofysikk
Livssyklusen til en stjerne, kjerneprosessene, HR diagram, og Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Maten på landjorda
Sammendrag i samfunnsfag om maten på landjorda.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Plan for bevegelighetstrening
Oppgaven var å skrive en plan for bevegelighetstrening. Denne planen, som jeg har skrevet, ble lagt frem som et eksempel på karakteren 6 for alle elevene i klassen. Karakter: 6 (VGS 2)
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Språkmektig - bra eller ikkje så bra?
Et kåseri om språkene i skolen. Vil gjerne høre tilbakemelding og hva som er en verdig karakter. JA, er klar over at nynorsk grammatikk ikke stemmer helt. Skrevet på tentamen i 10. klasse.
Kåseri skrevet på nynorsk
Berggrunn og overflateformer
Geografirapport (2GEO) fra tur til området Levanger/Verdal for å studere berggrunn og overflateformer.
Rapport skrevet på bokmål
Kondisjonstrening
Treningsprosjekt med detaljert treningsplan og dagbok.
Rapport skrevet på bokmål
3BI - Sammendrag av hele boka
Hele 3BI pensumet, biologi VKII, kortet ned fra 342 sider til 48 sider.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Arbeidsbok i Kunst og Kulturhistorie
Oppgaven er en oppsummering av mesteparten av faget Kunst og Kulturhistorie, sånn det ble undervist på Stange vgs. året 2005/2006. Jeg håper den kan være til hjelp for andre!
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Arv
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Arv - livets oppskrift
Arv - livets oppskrift. En oppsummering om arv. VG1
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Bergarter
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Biologisk mangfold - Samspillet i naturen
Sammendrag med korte greie faktasetninger om biologisk mangfold. Karakter: 5- (Natur & Miljø)
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Bioteknologi og genteknologi
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Demografi
Jeg husker når vi skulle ha prøve i dette på VG1, og på ungdomsskolen var det lite info i bøkene og lite på internett. Det var veldig spredt. Derfor legger jeg bare ut et øvingsark jeg brukte til å øve til prøven.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Den kalde krigen
Har skrevet dette for en prøve, det står masse informasjon om Den kalde krigen og hva som skjedde etterpå.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Det flerspråklige Norge
Notater fra Panorama VG1.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Du og de andre
Teksten er basert på Samfunnsfagboken Lokus, utgitt av Aschehoug.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Elektrisitet - Ladningens rundreise
Notater til elektrisitetsprøve.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Elenergi-systemer (notater)
Stilen inneholder notater fra boka Elenergi-systemer Faktabok (Vg1 Elektro). Ohms låv, Parallellekoblinger, Seriekoblinger, Kirchhoffs lov, Erstatningsresistans og mer.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Energi
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Episk dikting
Sammendrag til prøve Karakter: 5
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Ernæring og helse
Bok: Nexus, Naturfag 5 Kap 5 - Ernæring og helse.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Ernæring og Helse
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Ernæring og helse (naturfag)
Sammendrag fra ernæring og helse fra Senit (Naturfag).
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Etikk og ansvar
Svar på RLE-oppgaver om etikk og ansvar.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Fattige og rike land
Skisse til samfunnsfagsforedrag.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Fokus på karbohydrater (kapittel 7 i Eureka! 10)
Sammendrag av kapittelet "fokus på karbohydrater" i Eureka! for 10. klasse.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Fokus på karbohydrater (kapittel 7, Eureka)
Notat skrevet som forberedelse til naturfagsprøve. Omhandler kapittel 7 - Fokus på karbohydrater i Eureka.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Fossilt brennstoff
Sammendrag av kapittel 9 i Tellus 10.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Fram til omlag 500 e.kr
Oppsummeringsspørsmål i historie.
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Første verdenskrig, spørsmål 19 - 24 (I boken Underveis 9, Historie)
Disse svarene er VELDIG detaljert og godt utfylte, dette kan faktisk være med på å trekke terminkarakteren din opp et hakk. Historie i 9. klasse.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Gener og arv
Dette er et sammendrag av et Naturfag kapittel; Gener og arv.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Geografi - demografi
Notater fra de fire første kapitlene i Geografi 10 skrevet til en geografiprøve om demografi.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Geografi - Terra Nova
Alle kontrollspørsmål i Terra Nova. Gjort før muntlig eksamen.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Geografispørsmål fra "Terra Nova"
Svar på alle spørsmålene i kap. 6, 7 og 8 fra geografiboka "Terra Nova" for 2. år allmenn.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Husker du - oppgaver, mm. (samfunnsfag)
Diverse oppgaver i samfunnsfag.
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Indre og ytre krefter og landformer
Sammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen. Nyttig stoff til prøve.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Jorda
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Kapittel 4: Internasjonale Forhold
Sammendrag fra boken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Karbonkjemi
Oppsummering av kapittelet som handler om karbonkjemi i Tellus. Enklere forklart enn i boken.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Kompendium psykologi B
Dette er et sammendrag av psykologi B, med noen mangler i siste kapitler.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Kosthold og fordøyelse - den levende kroppen
Sammendrag på stikkordsform av kapittel 4 i tellusboka brukt i Natur og miljø i 10. klasse.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Kristendom, naturfag, samfunnsfag, norsk
Inneholder oppgaver og svar i kristendom, naturfag, samfunnsfag og norsk.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Kroppen vår (naturfag)
Sammendrag av pensum om kroppen vår i naturfag. Inneholder blodomløpet, næringsstoffer, fordøyelsen, hjerte, celleånding og ereksjon.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Landformene
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Landskap
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Livets kjemi
Et kompakt sammendrag om livets kjemi.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Lyrisk dikting
Sammendrag til prøve Karakter: 5
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Lys og farger - øyet som ser
Sammendrag og svar på spørsmål fra kapittel 5: Lys og farger - øyet som ser. Skrevet i forbindelse med prøve i Natur og miljø.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Mangfold og samspill
Notater til NAM-prøve (Natur og miljø / Naturfag).
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Mellomalderen
Spørsmål og svar.
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Mennesket og det hellige (kapittel 5)
Notater fra kapittelet "Mennesket og det hellige" i KRL-boka for 10. klasse "Midt i vår verden".
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Mobile energikilder
Notater fra læreboken.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Mobile energikilder (kap. 10)
Sammendrag av pensum kap. 10 mobile energi kilder.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Naturfag: Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers oppbygning og egenskaper
Eksamensnotater i naturfag (10. klasse, kjemi): Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers oppbygning og egenskaper.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Naturfag: kapittel 2 og 3 i Senit (bølger og stråling)
Sammendrag av stoff fra kapittel 2 og 3 i Senit (Naturfag).
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Naturfag: Kosthold og fordøyelse
Repetering og stikkord om kosthold og fordøyelsesystemet.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Naturfag: Magnetisme og elektrisitet
Eksamensnotater i naturfag (fysikk), omfattende med øvelser og oppgaver.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Naturfag: Norsk natur og kjemiske reaksjoner
Brukte dette da jeg øvde til prøve i naturfag.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Naturfagnotater kap. 3 (VG1)
Sammendrag av kapittel 3 i naturfag for VG1.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Naturfagnotater Senit kap. 1-7 (VG1)
Relativt utfyllende notater om kapittel 1-7 i Vg1 Senit Naturfag.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Noen religiøse strømninger i vår tid (sammendrag)
Sammendrag fra kapittel 4 i religionsboken ''Horisonter''.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Noreg frå nedgang til vekst
Spørsmål og svar.
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Norsk forhistorie
Spørsmål og svar.
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Norsk økonomi
Dette er et sammendrag av norsk økonomi fra boka: http://web2.gyldendal.no/underveis/ Karakter: 6-
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Norsk økonomi
Sammendrag av kapittel 13 og 14 i samfunnsfag om primærnæringene, sekundærnæringene, trekanthandel, osv. Karakter: 5 (9. klasse)
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Notatark i naturfag
Hjelp til eksamen i naturfag.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Notater fra pensumet i kjemi (3KJ)
Her er de tjue sidene jeg brukte som er en kombinasjon av den som er lagt ut her tidligere og mine egne notater.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Notater til en Heimkunnskapsprøve
 
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Notater til naturfagsprøve: organisk kjemi og miljø
Bra notater til naturfagsprøve for 10. klasse i organinsk kjemi, og noe om naturreservater og sånt.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Ny agenda, samfunnsfag (sammendrag)
Notater fra hele boken brukt til muntlig eksamen.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Næringsstoffene og ernæring
Næringsstoffene og ernæring: Begrepsforklaringer og pensum fra VG1 Studiespesialiserende naturfag.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Næringsstoffer
Notater til muntlig eksamen. Forklarer om de ulike næringsstoffene.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Næringstoffene
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Oppgaver 119 samfunn
Oppgaver, test deg selv. VG1.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Oppvarming, Utholdenhet, Treningsskader og Orientering
Notater til prøve, kan være nytte for noen av dere andre. Direkte avskriving fra Spenst Boka. Håper noen finner nytte av den. Orienteringsdelen er mangefull grunnet mangel på "gidding".
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Pensum i musikk for 10. klasse
Et kort sammendrag av pensum, for det meste stikkord og nøkkelsetninger.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Platedrift
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Psykologi 1 (sammendrag)
Sammendrag av boken Psykologi 1.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Radioaktivitet
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Samfunnsfag: Individ og Samfunn
Sammendrag fra boken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Samfunnsfag: Politikk og Demokrati
Sammendrag fra boken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Samfunnslære - Lov og rett
Sammendrag av kapitelet om lov og rett i samfunnslæreboke Agenda.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Sammendrag av noen tema fra Radar (Samfunnsfag)
Omfattende sammendrag på stikkordsform.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Sammendrag/notater til 3KJ
Stikkord fordelt på de 20 sidene vi hadde lov å ha med på eksamen i 3KJ. Sammendrag av alle kapitlene minus en del illustrasjoner, men med mange gode eksempler.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Språket endrer seg
Et sammendrag av hvordan det norke språket forandrer seg. Notater skrevet som forberedelse til norsk muntlig.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Stikkord til geografieksamen
Stikkord du må kunne til geografieksamen.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Stoffenes byggesteiner
Dette er et sammendrag av et Naturfagskapittel: Stoffenes byggesteiner.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Stråling
Dette er notater som jeg har brukt til å lese til en prøve (Bok: Nexus 5) om stråling. Hvis det står "Tegning" noen steder, har jeg der tegnet for hånd etter å ha skrevet det ut.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Stråling
Sammendrag av kapittelet om stråling i naturfagboka.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Stråling
Notater fra læreboken
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Teoriprøve i kroppsøving
Står informasjon om det klassen min måtte kunne på prøven.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Tysk adjektiv
Lister, regler og masse nyttig å vite om adjektiv på tysk
Sammendrag av pensum skrevet på tysk
Vann - et vanlig stoff med uvanlige egenskaper
Dette er et sammendrag av et Naturfag kapittel om vann.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Verdensreligioner (stikkord til RLE-prøve)
Notater til RLE-prøve om hinduismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Vikingtid
Kapittel 4: Vikingtida og mellomalderen i Noreg.
Sammendrag av pensum skrevet på nynorsk
Ytre prosesser og landformer
Stort sammendrag fra kapittelet om ytre prosesser og landformer. Karakter: 5+ (VK1)
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Økologi og Energi
Dette er et sammendrag av to Naturfag-kapitler: Økologi og Energi.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Antenne anlegg
Handler om antenne anlegg. Skrevet ved GK Elektrofag.
Særoppgave skrevet på bokmål
Parikler og partikkelkollisjoner
Et prosjekt i 2Fy på videregående skole. Her kan du lære mye om partikkelfysikkens rare verden. Skrevet av Glenn, Maziar og Eivind.
Særoppgave skrevet på bokmål
Befolkning og demografi
Et stort prosjekt i geografi om demografi og befolkning.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Egentrening for VG3
Dette er et egentreningsprosjekt med periodetrening som går over 5 uker. Den inneholder både innledning + program. Alle øvelsene er vist med bilder.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Engelsk-eksamen
Eksamen i engelsk. Skrevet i 10. klasse.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Examen de Español (vår 2006)
To tekster på spansk. Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på spansk
Helse-, sosial- og formgivningsfag
Oppgave om videregående skole. Kort om helse-, sosial- og formgivningsfag.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Med hele verden som marked
Spørsmål og svar om verdensøkonomien.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Muntlig tentamen i matematikk
Tema: Matematikk. Emne: Sport - fotball. Ekstraoppgave: Likninger Skrevet i 10. klasse.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Rettslære-eksamen
Eksamen i rettslære. Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Samfunnsformer og statsstyring
Et ferdigskrevet manus som er framført. Oppgaven kan egne seg som en kort innføring i filosofene Platons, Mores og Lockes syn på samfunnsformer og statsstyring for elever som tar Historie og filosofi 1.Karakter: 5+ (muntlig prøve)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Statsvitenskap og sosialantropologi
Beskriver veien fram til yrkeskompetanse i statsvitenskap og sosialantropologi
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vår elektriske hverdag
Oppgaver fra Natur&Miljø boka Tellus 9. klasse. Oppgavene er fra kapittel 4.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Naturfag

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet fag i skolen 
Req.time: 0.094 sec - 1 pageviews