Samfunnsulykker

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Samfunnsulykker 

Stiler under dette emnet:
Alexander Kielland-ulykken
Et informativt foredrag angående Alexander Kielland-ulykken.
Annet skrevet på bokmål
Titanic - The life of Dorothy Gibson
En forholdsvid kort tekst om Dorothy Gibson - skuespiller og overlevende fra Titanic-ulykken. Karakter: 5/6 på GK
Artikkel skrevet på engelsk
The return of the Titanic
Handler om Matt, en gammel fisker, som tilsynelatende møter Titanic når han er ute og fisker. Karakter: 5+
Fortelling skrevet på engelsk
Titanic
Novelle satt i forbindelse med Titanic-ulykken.
Novelle skrevet på bokmål
Titanic
Novelle skrevet på bokmål
Trafikkulykker - kan de unngås?
Resonnerende tekst om trafikkulykker.
Resonnerende skrevet på bokmål
Titanic
Særoppgave om Titanic. Skrevet i 9. klasse.
Særoppgave skrevet på bokmål
A bridge to remember
Engelskstil om bruer, spesielt om Mississippi River Bridge som kollapset.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Some die youg
Engelsk innlevering om trafikksikkerhet. Se vedlagt pdf-fil.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Titanic - en drøm som sank
Om hendelsesforløpet ++ helt til skipet ble gjenfunnet i 1985.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Tsjernobylulykken
Om tsjernobylulykken.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Transport

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet samfunnsulykker 
Req.time: 0.011 sec - 1 pageviews