Narkotika

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Rusmidler  » Narkotika 

Stiler under dette emnet:
Forebygging av narkotika
Inneholder fakta om forebygging, skremmenda fakta og undervisning om narkotika.
Artikkel skrevet på bokmål
Metadon og dens bivirkninger
Bivirkningene av metadon blir ikke belyst særlig bra i mediene.
Artikkel skrevet på bokmål
Narkotikaens inntog i ungdomsmiljøene
En kortfattet artikkel om problematikken rundt narkotikaens inntog i de norske ungdomsmiljøene.
Artikkel skrevet på bokmål
Say no to drugs
Mange ungdommer eksperimenterer med alkohol og narkotika.
Artikkel skrevet på engelsk
Ungdom og deres økende narkotikamisbruk
Tekst om det utbredte narkotikamisbruket blant norske ungdommer.
Artikkel skrevet på bokmål
Ungdom og narkotika
Mange ungdommer prøver narkotika. Denne artikkelen tar for seg ulike sider rundt dette samfunnsproblemet.
Artikkel skrevet på bokmål
Drug abuse among British youths
Engelsk stiloppgave hvor man skulle velge et alvorlig problem blant ungrommer i Storbritannia. Karakter: 6/5
Essay skrevet på engelsk
Narkotika
Mange spørsmål med svar om narkotika.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Sprøyterom i hovedstaden
Leserinnlegg om sprøyterom for de narkomane. Karakter: 4
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Hva er årsaken til at narkotikamisbruket stadig øker, og hva kan vi gjøre for å stoppe denne utviklingen?
Resonnerende skrevet på bokmål
Narkotika
Tar opp emner innefor temaet narkotika, som skadevirkninger årsaker og løsninger.
Resonnerende skrevet på bokmål
Narkotika - et utbredt problem
Stil om narkotika. ++ 1800 ord!
Resonnerende skrevet på bokmål
Narkotikatrenden
Om narkotika og dens omfang.
Resonnerende skrevet på bokmål
RUS eller ikke RUS?
Om narkotika og problemene det bringer med seg.
Resonnerende skrevet på bokmål
Hva er rusmidler?
Fakta om cannabis og hasj. Vedlagt som en PowerPoint-presentasjon.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kokain
Temahefte laget om det narkotiske stoffet kokain, som i hovedsak produseres i Latin-Amerika. Karakter: 5 (9. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Narkotika
Kort om narkotika og forfatterens meninger ang. temaet
Temaoppgave skrevet på bokmål
Narkotika opp over tida
Fakta om narkotikaproduksjon og problemene narkotikamisbruk medfører for det norske samfunnet, samt virkningen av diverse narkotiske stoffer.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Narkotikakampen
Fakta om narkotikaproduksjon og problemene narkotikamisbruk medfører for det norske samfunnet.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Skal vi ha sprøyterom i byene?
For og imot. Drøfter temaet og gir også en personlig konklusjon.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Skræmande utvikling
Temaoppgave om dagens narkotikamisbruk.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Beslektede emner:
Blind gudinne

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet narkotika 
Req.time: 0.020 sec - 1 pageviews