Forurensning

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Miljø  » Forurensning 

Stiler under dette emnet:
Thomas Vermes: Innskrenke mobiliteten
Hovedsynspunkt i teksten "Innskrenke mobiliteten" av Thomas Vermes
Analyse/tolkning skrevet på nynorsk
"Silent Spring" by Rachel Carson
Sammendrag og anbefaling av boka "Silent Spring".
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
Matavfall – noe vi har tenkt på?
Er matavfall en av de katastrofale problemene i Norge, er det noe vi har tenkt over?
Artikkel skrevet på bokmål
Miljøvern
Artikkelen tar for seg problemer med dagens miljø samt forurensing, og kritikk av hva som kan bli bedre med dagens miljøvern.
Artikkel skrevet på bokmål
NOx-gass
Forbrenning av fossile brensler er en stor forurensingskilde i industrialiserte land som Norge.
Artikkel skrevet på bokmål
Pollution - What can we do?
En stil om forurensning og hva man kan gjøre for å kutte ned på forurensningen. Karakter: 5/4
Artikkel skrevet på engelsk
Polution
Engelsk stil om forurensning.
Artikkel skrevet på engelsk
Save our planet
Artikkel som tar opp temaet forurensning, og de ulike typene vann-, jord- og luftforurensning. Karakter: 6 (10. klasse)
Artikkel skrevet på engelsk
Saving our environment
En stil om hvordan ta vare på miljøet på engelsk. Karakter: 6 (10. klasse)
Artikkel skrevet på engelsk
Trusler og tiltak
En stil om vannforurensingen vi har her i Norge og mulige tiltak. Karakter: 5 (10. klasse)
Artikkel skrevet på bokmål
Barn av Jorda
Et lite dikt om samtidsproblem.
Dikt skrevet på bokmål
Miljøproblemer
Et dikt om menneskenes forurensing av naturen. Karakter: 6
Dikt skrevet på bokmål
What about Mother Earth?
Hvordan verden trolig vil bli om 100 år. Vil Jorda tåle all forurensingen som vi mennesker skaper?
Essay skrevet på engelsk
Løsemidler
Fakta om løsemidler og skadevirkninger.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Vi har valget mellom å ødelegge eller beskytte. Valget er vårt.
Planeten vi bor på er fryktelig gammel. Er vi nå i ferd med å ødelegge den?
Kåseri skrevet på bokmål
Miljøvern
Leserinnlegg om miljøvern. Kom på trykk i Dagens Næringsliv. Er ment som et forslag til hvordan et leserinnlegg kan skrives.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Sur nedbør
Prosjekt om sur nedbør. Karakter: 6
Rapport skrevet på bokmål
Boss i naturen
Argmenterande tekst om boss i naturen. Karakter: 4+ (10. klasse)
Resonnerende skrevet på bokmål
Forurensing
Om forurensing.
Resonnerende skrevet på bokmål
Har vi et ansvar for jorda?
Om forurensning.
Resonnerende skrevet på bokmål
Miljøet - eit evig dilemma
Om miljø.
Resonnerende skrevet på bokmål
Vi eier ikke luftens renhet eller glitteret i vannet
Om forurensning.
Resonnerende skrevet på bokmål
Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling i verden. Karakter: 5+ (10. klasse)
Særoppgave skrevet på bokmål
Et åpnere samfunn med sterkere miljødebatt
Miljødebatten fra krigstiden fram til i dag.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Forurensing: Globalt og lokalt
Fakta og kommentar til forurensing.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Løsemidler
Om skadene det påfører oss.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Poluttion
Forurensing
Temaoppgave skrevet på engelsk
Sur nedbør
Om sur nedbør og evnen den har til å ødelegge byggninger, og hvordan sur nedbør oppstår. Karakter: 5-
Temaoppgave skrevet på bokmål
Sur nedbør
Hva kan gjøres for at at sur nedbør reduseres.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Sur nedbør - Norges største miljøproblem?
Takket være forurensning i andre land sliter Norge med sur nedbør. Les mer om årsakene og konsekvensene i denne teksten.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Sur nedbør i Norge
Miniprosjekt om sur nedbør i Norge.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
På stengrunn
Silent Spring

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet forurensning 
Req.time: 0.042 sec - 1 pageviews