Fornybare energikilder

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Miljø  » Energi  » Fornybare energikilder 

Stiler under dette emnet:
Hydrogen
En brosjyre om hydrogen som fornybar energikilde.
Annet skrevet på bokmål
Bioenergi - vårt grønne gull
En relativt grundig oppgave om bioenergi, hva det er, hvordan det framstilles, hvilke konsekvenser det kan ha for miljøet / samfunnet og hvordan bioenergi utnyttes i Norge i dag. Karakter: 6
Artikkel skrevet på bokmål
Ikke-fornybare og fornybare energikilder
Drøfteoppgave i naturfag om energikilder.
Artikkel skrevet på bokmål
Solenergi
Denne stilen handler om solenergi.
Artikkel skrevet på bokmål
Solenergi
Her er det fakta om solenergi, både fordeler og ulemper.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Vannenergi
Litt informasjon om vannenergi som energikilde.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Vannkraft
Fakta om vannkraft - den viktigste energikilden i Norge.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Vindkraft
Stil om bruken av vindkraft, i hovedsak i forhold til vindmøller.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Vindmøller
Inneholder fakta om vindmøller.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Vindmøllen - en fornybar ressurs
Sammendrag fra pensum om vindmøllen, og dens rolle som en fornybar ressurs.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Bioenergi
En oppgave om bioenergi. Naturfag
Temaoppgave skrevet på bokmål
Bioenergi
Fordypningsoppgave i bioenergi.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fornybar energi
En tekst om de fornybare energikildene.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fornybar energi i Norge
Årsoppgave om fornybar energi. Hva kan alternative energikilder bety for norsk energiproduksjon?
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fornybare energikilder og fossilt brennstoff
Inneholder det meste man trenger å vite om energikilder og fossilt brennstoff.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fornybare og ikke-fornybare energikilder
Oppgave om fornybare og ikke-fornybare energikilder med personlige tanker.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fornybare og ikke-fornybare energikilder
Flott oppsummering av de ulike energikildene vi har, og hvilke fordeler og ulemper det er ved hver enkelt av dem.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fornybare og ikke-fornybare energikilder i Sør-Afrika
Informasjon om ulike energikilder i Sør-Afrika. (oppgave i natur og miljø)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Hydrogenbilen
En stor oppgave om hydrogen og brenselceller, grunnlaget for at man ikke kan fortsette bruken av fossile brensler. Oppgaven legger størst vekt på drivhuseffekten og global oppvarming.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Solenergi
Fordeler og ulemper ved solenergi og hvordan det brukes
Temaoppgave skrevet på bokmål
Solenergi
Tverrfaglig oppave om solenergi, skrevet med vekt på fysikk.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Solenergi og solstråler- en fornybar energikilde
Fakta om hva solenergi er og hva det brukes til.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Solfangere og solceller
Her er mappa mi om utnytting av solens energi på jorda.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vannenergi
Forteller om vannenergi, fordeler og ulemper og om ulike turbintyper.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vannkraft
Til alle de som er interessert i vannets ekstreme krefter.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vannkraft i Norge
Lite prosjekt om vannkraft i Norge i faget Natur og miljøfag. Gi gjerne tilbakemelding om du bruker det :) Karakter: 5/6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vasskraft
Generelt om vannkraft, samt fakta om nye Bjølvo kraftverk.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Vindenergi
Oppgave om den fornybare energikilden vindenergi. Hvilke fordeler og ulemper har vindkraft? Hvordan er fremtidsutsiktene, og hva med norsk vindkraft? Skrevet i 10. klasse.
Temaoppgave skrevet på bokmål

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet fornybare energikilder 
Req.time: 0.043 sec - 1 pageviews