Terrorisme

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Menneskesyn  » Terrorisme 

Stiler under dette emnet:
Retorisk analyse av "Norge" av Anders Heger
En kort retorisk analyse jeg skrev. Hadde vært bra å få noen kommentarer.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Det handler om Afghanistan
Situasjonen i Afghanistan i dag og hvordan det ble slik.
Artikkel skrevet på bokmål
Makt og terrorisme, to sider av samme sak
Dette er en tekst som tar for seg sammenhengen mellom makt og terrorisme.
Artikkel skrevet på bokmål
Skal vi la terroristene bestemme?
Terrorisme er kun en trussel mot demokratiet, hvis vi velger å gjøre den til en trussel.
Artikkel skrevet på bokmål
Årsaker til terrorisme
Litt om terrorisme og hvorfor det finnes.
Artikkel skrevet på bokmål
Byen
Denne teksten er skrevet ut i fra diktet ”Byen”, og er en artikkel som kommenterer tankene i diktet.
Essay skrevet på bokmål
For naive for sannhet
Et essay om vedtatte sannheter.
Essay skrevet på bokmål
Krig og terror - hvorfor?
Hvorfor finnes det krig og terror? Det er mitt spørsmål..
Essay skrevet på bokmål
Kaffe-gutten
Handler om Knut og en eventuell atomtrussel. Karakter: 4 (8. klasse)
Fortelling skrevet på bokmål
Suicidal Day
En bombe går av på en rockekonsert. Karakter: 5+ (8. klasse)
Fortelling skrevet på bokmål
The Catastrophe
Handler om et tog som krasjer. Karakter: 4+ (9. klasse)
Fortelling skrevet på engelsk
9/11-2001 - Terror?
En stil om konspirasjonsteorier knyttet til terrorangrepet i USA 11. september 2001.
Kåseri skrevet på bokmål
I kamp mot en ny frykt - Sannheten om den virkelige verden
Leserinnlegg skrevet til tentamen i 10. klasse.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Makt og terrorisme
Meninger relatert til makt og terrorisme.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
De skulle bare visst
Jente som føler skyld etter terrorangrep. Karakter: 6/5 (norsktentamen, 10. klasse)
Novelle skrevet på bokmål
Då demninga brast
Sabotasjeaksjoner som får store konsekvenser i samfunnet. En stil jeg fikk 6 på i 10. klasse. Meget stolt av den, den er noe av det beste jeg har skrevet.
Novelle skrevet på nynorsk
Et håp blir lammet
En veldig kort novelle som skildrer forholdene i Pakistan i dag, og hvordan en vanlig borger kan oppleve en plutselig vending i hverdagen sin.
Novelle skrevet på bokmål
Midlertidig angst
En novelle basert på en sann hendelse 28. mai 2010 i Lahore, Pakistan. Skisserer Ahmadi-muslimenes forhold i Pakistan. Karakter: 6 (10. klasse)
Novelle skrevet på bokmål
Terrorfrykt
Terrorfrykt i dag.
Novelle skrevet på bokmål
Approaching Apocalypse
Engelsk stil som tar for seg problemene i Midtøsten og konsekvensene av terror. Karakter: 6 (10. klasse)
Resonnerende skrevet på engelsk
Jihad
Særoppgave om Jihad og terrorisme. Tar også for seg den vanlige muslim, samt Koranens rolle. Karakter: 6
Særoppgave skrevet på bokmål
Taliban and Jihad
En utgreiing om Islams Jihad og om Talibans legitimitet når de erklærte jihad i oktober 2001.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Beslektede emner:
11. september
Krig og fred
Terrorangrepet i Oslo og på Utøya

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet terrorisme 
Req.time: 0.017 sec - 1 pageviews