Rasisme

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Menneskesyn  » Rasisme 

Stiler under dette emnet:
"Kjempene faller" av Ingvar Ambjørnsen
Bokomtale av "Kjempene faller" fra Pelle og Proffen-serien til Ingvar Ambjørnsen.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på bokmål
A letter from a slave to a plantation owner
Et brev skrevet av en slave til en plantasjeeier. Skrevet i 9. klasse.
Annet skrevet på engelsk
Kjære "afrikansk jente"
Et personlig brev til et innlegg i temahefte til tentamen. Det er en sterk oppgave, som er verdt å lese! Karakter: 5+ (på tentamen)
Annet skrevet på bokmål
Nelson Mandela
Manus til muntlig presentasjon om Nelson Mandelas liv, samt litt om apartheid.
Annet skrevet på engelsk
Nelson Mandela
Manus til muntlig presentasjon om Nelson Mandelas liv, samt litt om apartheid.
Annet skrevet på engelsk
Nelson Mandela
Manus til muntlig presentasjon om Nelson Mandelas liv, samt litt om apartheid.
Annet skrevet på engelsk
Rasisme – Et annerledes syn på fremmedfrykt
Leserbrev.
Annet skrevet på bokmål
Segregation in the South
Foredrag om apartheid i sørstatene i USA.
Annet skrevet på engelsk
Apartheid i Sør-Afrika
En tekst om raseskillet mellom hvite og fargede som tidligere ble praktisert i Sør-Afrika.
Artikkel skrevet på bokmål
Benjamin Hermansen - Ikkje gløymt
Omfattar hendinga og kva følgjar den har fått. Karakter: 5+
Artikkel skrevet på nynorsk
Racism
Artikkelen tar for seg hva rasisme er, samt hva rasisme kan føre til.
Artikkel skrevet på engelsk
Racism
Inneholder fakta om rasisme og mine meninger om det. Karakter: 6
Artikkel skrevet på engelsk
Racism and Holocaust
En tekst om rasisme, og med hovedvekt på jødeforfølgelsen i forbindelse med 2. verdenskrig. Skrevet i 9. klasse.
Artikkel skrevet på engelsk
Racism and slavery
Denne stilen tar for seg hva rasisme og slaveri er.
Artikkel skrevet på engelsk
Rasisme
Om rasisme, hvorfor det oppstår.
Artikkel skrevet på bokmål
Rasisme
Et informasjonshefte om rasisme.
Artikkel skrevet på bokmål
Rasisme
Dette er en stil om raismen. Den tar for seg apartheid, rasismen i USA og Hitlers rasisme. Skrevet i 9. klasse (tentamensoppgave).
Artikkel skrevet på bokmål
Rasisme
Artikkel om rasisme og Ku Klux Klan.
Artikkel skrevet på bokmål
Rasisme - en evig kamp
Kort fortalt om rasisme.
Artikkel skrevet på bokmål
Sannhet og forsoningskommisjonen
Løsningen på problemene etter apartheid?
Artikkel skrevet på bokmål
SOS Rasisme
En sakprosatekst om SOS Rasisme.
Artikkel skrevet på bokmål
Verden har blitt så liten
Oppgaven var å skrive en respons til en tekst om rasisme.
Artikkel skrevet på bokmål
Vi blir påvirket av media til å forhåndsdømme
Utdyper innvandrerenes situasjon i Norge.
Artikkel skrevet på bokmål
Martin Luther King Jr. (1929-1963)
Her er hele biografien til Martin Luther King jr. Karakter: 6 (10. klasse)
Biografi skrevet på bokmål
Rasistisk Mening
'Sarkastisk' diktig om rasisme
Dikt skrevet på bokmål
Red tears for a loved one
Dikt mot vold og rasisme av homoseksuelle forhold.
Dikt skrevet på engelsk
Echoes of Little Rock
A short essay about one of the 'Little Rock nine', and about racial segregation in American schools.
Essay skrevet på engelsk
Før i tiden
Rasisme før i tiden og i dag.
Essay skrevet på bokmål
Ku Klux Klan
Ku Klux Klan - The black chapter of American history. Kar: 6!
Essay skrevet på engelsk
Mennesket - en utryddningstruet art?
Handler om rasisme.
Essay skrevet på bokmål
Mine ord om rasisme
Ulike tanker om rasisme. Skrevet i 9. klasse.
Essay skrevet på bokmål
Noreg for Nordmenn
Ein stil om å være litt annerledes. Karakter: 5+
Essay skrevet på nynorsk
Racism - Is it really Nazi?
Oppgave om rasisme, som tar for seg ungdommens bruk av ordet "Nazi".
Essay skrevet på engelsk
Rasisme
Tanker rundt rasisme.
Essay skrevet på bokmål
Vold i hverdagen
Essay skrevet på bokmål
What is racism?
Rasismens opphav og historie, historiske og nåtidige eksempler.
Essay skrevet på engelsk
Kampen om et norsk statsborgerskap
Et moderne eventyr.
Eventyr skrevet på bokmål
Apartheid
Tidslinje, og litt om bakgrunnen til apartheid.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Apartheid in South Africa
Hva var apartheid? Kort om bakgrunn og realitet. Karakter 6.
Faktaoppgave skrevet på engelsk
Endelig fri
Fortelling om en afrikansk slave og hans opplevelser.
Fortelling skrevet på bokmål
Et lett valg, med vanskelige konsekvenser
En stil om rasisme og valg. Karakter: 5
Fortelling skrevet på bokmål
Hvorfor skal vi bli straffet?
En fortelling om rasediskriminering.
Fortelling skrevet på bokmål
Kvifor så einsam
Fortelling om å leve sammen med en partner.
Fortelling skrevet på bokmål
Om blikk kunne drepe
Oppgava var: det finnes mange måter å kommunisere på. Å kommunisere uten ord kan ha sterkere virkning enn å kommunisere med ord. Skriv en skjønnlitterær tekst der dette er tema. Karakter: 6
Fortelling skrevet på bokmål
Racism in the fridgde
En humoristisk tekst om rasisme, der handlingen foregår i et kjøleskap.
Fortelling skrevet på engelsk
Racisme In the Fridge
Fortelling om en hvit og en brun ost.
Fortelling skrevet på engelsk
Solen skinner ikke alle steder
Alicia er asylsøker som får innvilget oppholdstillatelse i Norge. Karakter: 6 (halvårsprøve i norsk)
Fortelling skrevet på bokmål
The new guy
Fortelling på engelsk om rasisme. Skrevet i 10. klasse.
Fortelling skrevet på engelsk
The Terrible Manipulation
An essay about the stolen children. Karakter: 6- (vg1)
Fortelling skrevet på engelsk
Annerledes
Om rasisme.
Kåseri skrevet på bokmål
Fra ensidig til tosidig
Et kåseri om å se flere aspekter av en sak. Og om å leve i et samfunn med mange impulser.
Kåseri skrevet på bokmål
Innvandrere og rasisme
Beskrivelse av hverdagen.
Kåseri skrevet på bokmål
Jeg elsker innvandrere
Det jeg mener er at de kriminelle utlendingene får oss til å putte alle under samme kam, noe vi ikke vil skal skje, men ironien bør fremheves litt og rasismen nedtones.
Kåseri skrevet på bokmål
Nestekjærlighet eller prestisje?
Om rasisme og nordmenns holdninger
Kåseri skrevet på bokmål
Rasistisk språkbruk
Kort om hvordan språkbruken er i media med utgangspunkt i utdelte avisartikler.
Kåseri skrevet på bokmål
Apartheid
Et leserinnlegg fra en svart jente som lever under apartheid. Skrevet i 10. klasse.
Leserinnlegg skrevet på engelsk
Endelig fri!
Novelle om livet til en utenlandsk gutt som går tapt på grunn av rasisme.
Novelle skrevet på bokmål
Et sjeldent vennskap
Gjengen til Marius liker ikke mørkhudede, men lar Marius seg stoppe av det?
Novelle skrevet på bokmål
Fremmed i Norge
En novelle om rasisme.
Novelle skrevet på bokmål
Identitet
Om å bli utstøtt grunnet hudfarge.
Novelle skrevet på bokmål
Otlending
Om invandrer vold (kar. 5+)
Novelle skrevet på bokmål
Sammen alene
Om en lys gutt som ikke kan være sammen med en mørk kvinne.
Novelle skrevet på bokmål
Sommerfugl i vinterland
En novelle om rasisme.
Novelle skrevet på bokmål
Venn?
Stiloppgave om rasisme. Karakter: 5/6 (9. klasse, tentamen)
Novelle skrevet på bokmål
Prejudice
Om nordmenns fordommer om utlendinger.
Resonnerende skrevet på bokmål
Rasisme
Om rasisme.
Resonnerende skrevet på bokmål
Rasisme
Om rasisme og fremmedfrykt.
Resonnerende skrevet på bokmål
Sosiale og seksuelle forhold i Andeby.
Om sosiale og seksuelle forhold i Andeby. Kvinnediskriminering, rasisme, vold osv.
Særemne skrevet på bokmål
Ku Klux Klan
Særoppgave om Ku Klux Klan.
Særoppgave skrevet på bokmål
Martin Luther King, Jr. (1929-1968)
Engelsk innlevering om Martin Luther King. Hans liv og politisk standpunkt. Karakter: 5
Særoppgave skrevet på engelsk
Rasisme
Dette er en stil som tar for seg hva rasisme er og hvordan man gjennom kunnskap om nære og fjerne kulturer kan bekjempe den
Særoppgave skrevet på bokmål
Apartheid
Beskrivelse av det tidligere apartheidregimet i Sør-Afrika.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Apartheid i Sør-Afrika og imperialisme
Oppgave om ulike ideologier, inkludert den europeiske imperialismen, og om apartheidstyret i Sør-Afrika.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Ku Klux Klan
Historien om Ku Klux Klan
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kva er rasisme?
Ein kort artikkel om kva rasime er.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Nelson Mandela
Prosjektoppgave om Nelson Mandela.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Rasisme
Ulike problemstillinger knyttet til rasisme.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Rasisme
Oppgaven belyser temaet rasisme. Opprinnelse, form og hyppighet.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Samfunnsfag (muntlig eksamen)
Temaet i oppgaven er undertrykkelse av mennesker på bakgrunn av hudfarge, religion og kultur i Polen og Tyskland, Sør-Afrika og Australia. Skrevet i et muntlig språk pga. muntlig eksamen. Karakter: 6 (10. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
The Ku Klux Klan
Enkel historie om Ku Klux Klan.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Vald i media
Tankar og spørsmål om det med vald og rasisme i media
Temaoppgave skrevet på nynorsk
What kind of policy are the US using?
Temaoppgave om Rosa Parks, tar for seg rassisme. 10. klasse.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Beslektede emner:
Disken
Holes
Huckleberry Finn
Hud
Louis Armstrong
Min bestemor
Nazisme og fascisme
Vinterviken

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet rasisme 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews