Innvandring

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Menneskesyn  » Innvandring 

Stiler under dette emnet:
Asylsøkere
Personlig ytring om hvordan Norge burde forholde seg til asylsøkere.
Annet skrevet på bokmål
Demografi, flyktninger og flyttinger
Powerpointfremvisning med statistikk om demografi, flyktninger og innenlandsflytting.
Annet skrevet på bokmål
Innvandring til Vest-Europa
Innvandring til Vest-Europa på 1960- og 70-tallet, grunner til det og grunner til at det ble stopp. (Innvandringsstopp i Norge osv..) Kort oppgave altså. Karakter: 4+ (Presentasjon i samfunnsfag, 10. trinn)
Annet skrevet på bokmål
My new life
Engelsk brev fra en flyktning. Oppgave i engelsk tekstskriving.
Annet skrevet på engelsk
Integrering av framandkulturelle
Integrering av framandkulturelle - til glede eller eit nødvendig onde? Karakter: 6 (1. klasse VGS)
Artikkel skrevet på nynorsk
De verste dagene i mitt liv
Ei jente med en uvanlig røff oppvekst. Dere må gjerne kommentere! Karakter: 6- (9. klasse)
Fortelling skrevet på bokmål
Et nytt liv
Oppgaven var å skrive om et vendepunkt. Historien handler om et søskenpar, som bestemmer seg for å flykte til et annet land.
Fortelling skrevet på bokmål
Solen skinner ikke alle steder
Alicia er asylsøker som får innvilget oppholdstillatelse i Norge. Karakter: 6 (halvårsprøve i norsk)
Fortelling skrevet på bokmål
Ble født her i Norge og har bodd siden, da er jeg vel norsk nå?
Kortskrevet kåseri om innvandringen i Norge. Skrevet i 9. klasse.
Kåseri skrevet på bokmål
Den 10. landeplage
Eit kåseri om innvandring.
Kåseri skrevet på nynorsk
Innvandring, nei takk!!!
Ironisk kåseri om innvandring. Karakter: 6
Kåseri skrevet på bokmål
Innvandringspolitikken
Humor med overdrivelser.
Kåseri skrevet på bokmål
Jeg elsker innvandrere
Det jeg mener er at de kriminelle utlendingene får oss til å putte alle under samme kam, noe vi ikke vil skal skje, men ironien bør fremheves litt og rasismen nedtones.
Kåseri skrevet på bokmål
VIN - Very Important Norwegians
Teksten handler om hvor redde nordmenn er for innvandrere. Skrevet i 9. klasse
Kåseri skrevet på nynorsk
Leserinnlegg om innvandringskriminaliteten
Mening om tilstanden blant innvandrere og kriminalitet i Norge
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Min nye heimstad
Handler om ei jente, Mesaret, som har flytta til eit nytt land og må motstå hindringar, som diskriminering. Novella er skreve på tentamen i 9. klasse. Tittelen skulle vere 'min nye heimstad'. Enjoy!
Novelle skrevet på nynorsk
Flyktning i Norge
Om Norges flykningspolitikk
Resonnerende skrevet på bokmål
Hvordan bør norge forholde seg til de asylsøkende?
Hvordan bør norge forholde seg til de asylsøkende?
Resonnerende skrevet på bokmål
En retorisk analyse av "Men størst av alt er friheten" og "Det norske sett med nye øyne"
En omfattende komparativ retorisk analyse av de to bøkene i tittelen, med hovedfokus på etos, logos og patos.
Særemne skrevet på bokmål
Demografi - I hvilken retning går befolkningsveksten
Omhandler forskjellige aspekter ved befolkningstetthet. Langsvarsoppgave for 1. vg, geografi.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Er norsk innvandringspolitikk inhuman?
En drøfting i forbindelse med VK2-faget 3SK-B, direkte knyttet til "Folkevandringer"-kapitlet i læreboka Frihet og Velferd.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Det norske sett med nye øyne
Men størst av alt er friheten

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet innvandring 
Req.time: 0.038 sec - 1 pageviews