Makt og politikk

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Makt og politikk 

» EU (14)
» Politikere (7)
» Politiske partier (23)
» Styreform (36)
» Valg (20)
Stiler under dette emnet:
Dokumentaranalyse: Brennpunkt – Vekterne tar over for politiet
En analyse av Brennpunkt-dokumentaren om vekterbransjen. Karakter: 5
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
"Nestekjærlighet som forbrytelse" av Anders Heger
Retorisk analyse av innlegget "Nestekjærlighet som forbrytelse" av Anders Heger publisert i Dagsavisen 10.12.11.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Brev til Osama bin Laden
Oppgaven var å skrive et brev til Osama bin Laden fra George W. Bush. Karakter: 5
Annet skrevet på bokmål
Hvorfor er unge i dag uengasjert i politikk?
Påstand: Unge i dag er ikke interessert i politikk fordi de ikke vet nok om samfunnet rundt seg. De er kun opptatt av Britney Spears og Eminem og 50 Cent. Karakter: 5 (grunnkurs)
Artikkel skrevet på bokmål
Kirke og statsmakt
Historisk gjennomgang av kirkens politiske rolle, og om den fjerde statsmakt - pressen.
Artikkel skrevet på bokmål
Kyotoavtalen
Kyoto-avtalen er sentral i forhold til karbonutslipp og klimaendringer.
Artikkel skrevet på bokmål
La Politique en France
En fransk tekst om fransk politikk.
Artikkel skrevet på fransk
Norge og velferd
Artikkel om Norges fremtidige problemer som velferdstat. Sam.f innlevering vgs.1 Karakter 6.
Artikkel skrevet på bokmål
Oljeboring i Lofoten og Vesterålen
Debattartikkel om oljeboring. Karakter: 6 (10. trinn)
Artikkel skrevet på bokmål
Organisasjonene en trussel for det representative demokratiet?
Organisajonenes makt i samfunnet. Er den korporative kanalen åpen for alle?
Artikkel skrevet på bokmål
Pelsdyr i Norge
Oppgave om oppdrett av pelsdyr i Norge.
Artikkel skrevet på bokmål
På tide å kalle de norske soldatene hjem
En kort artikkel. Oppgaven lød: "Bør forsvaret sende norske soldater til utlandet?".
Artikkel skrevet på bokmål
Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel 8, VG1)
Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel 8, VG1).
Artikkel skrevet på bokmål
Retorikk - Historien bak talekunsten
En fagtekst om retorikkens grunnleggende historie fra starten i antikkens Hellas til den dag i dag. Skrevet i 10. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Spare eller bruke oljepengene?
Liten artikkel skrevet i samfunnsfag om hva vi skal gjøre med oljepengene. Karakter: 5
Artikkel skrevet på bokmål
Suksess eller katastrofe?
Stemmerettighet for 16-åringer er et tilbakevendende diskusjontema i Norge. Bør stemmerettsalderen senkes fra 18 til 16 år?
Artikkel skrevet på bokmål
Tørr vi å risikere dette?
Debattartikkel om oljeboring i Lofoten. Skrevet i 10. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Wolves in Norway – a welcome beast, or just a burden?
En engelsk debattartikkel om ulver i Norge.
Artikkel skrevet på engelsk
Would you have wanted to know?
I filmen "V - for Vendetta" blir ett viktig spørsmål stilt, og det er dette spørsmålet jeg har skrevet MITT svar på i denne oppgaven.
Artikkel skrevet på engelsk
Frp - Snikislamisering
Dikt, rett fra hjerta!
Dikt skrevet på bokmål
A year in review - 2009
Oppgave der jeg skulle skrive om de største politiske sakene i 2009. Karakter: 6
Essay skrevet på engelsk
Det Politiske Jordskjelvet
Essay om det politiske jordskjelvet mellom FRP og AP.
Essay skrevet på nynorsk
En trafikal tankevekker
Et essay om billappen, som argumenterer for at staten bør ta over kjøreopplæringen.
Essay skrevet på bokmål
Mennesker og krig, og hvorfor mennesker er maktsyke
Maktgale mennesker. Skrevet i 9. klasse.
Essay skrevet på bokmål
Military service – voluntarily or obligatory?
Engelskoppgave om førstegangstjeneste. Gi gjerne kommentarer til forbedringer!
Essay skrevet på engelsk
Norges framtid
Et essay om verdiene vi har i Norge, om hvilken næringer som bør satset på og om den politiske konflikten mellom SV og SP - sentrert rundt spørsmålet om oljeboring i Lofoten.
Essay skrevet på bokmål
Politikken må engasjere oss velgerne
Essay om politisk enasjement.
Essay skrevet på bokmål
Sivil ulydighet eller ren kriminalitet?
En refleksjonsoppgave som reflekterer rundt sivil ulydighet og ren kriminalitet. Karakter: 5 (10. klasse)
Essay skrevet på bokmål
Vi trenger FENGENDE titler…
Essay om leserinnlegg og politikk. Kar: 5
Essay skrevet på bokmål
Espen Askeland og de syv senterpartistene.
Et merkelig, moderne, geografisk eventyr. (politisk)
Eventyr skrevet på bokmål
Eit liv i fred
Fortelling basert på reell historie om inkafolket i Sør-Amerika.
Fortelling skrevet på nynorsk
Streaking for the Bridge
En stil om å demonstrere for å redde en bro. Karakter: 5 (juletentamen, 10. klasse)
Fortelling skrevet på engelsk
Serie-A
Kritisk stil om Italia.
Kåseri skrevet på bokmål
Die Welt
Leserinnlegg til avisen Die Welt om sivil ulydighet. Eksamensoppgave.
Leserinnlegg skrevet på tysk
Privatisering og kunkurranseutsetting av offentlig sektor
Håper teksten gir tid til ettertanke for noen og enhver, og kritiske, negative og slaktende kommentarer er hjertelig velkomne, det er selvfølgelig positive også.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Respektløst!
Et innlegg mot hijab i politiet.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Brustadbuen og søndagshandel
Innlegg i debatten om åpningstider og søndagshandel.
Resonnerende skrevet på bokmål
Drøfte datalagringsdirektivet i relasjon til personvernet
Drøftelse av personvernets krenkelse som følge av økt overvåkning gjennom EUs datalagringsdirektiv.
Resonnerende skrevet på bokmål
Politikere og folket
Politikeres rett til privatliv og offentlighetens rett til innblanding.
Resonnerende skrevet på bokmål
Velferdsstaten Norge
Samfunnsfagsoppgave med drøfting av velferdsstaten i Norge.
Resonnerende skrevet på bokmål
Aksjonskanalen i norsk politikk
Temaoppgave om enkeltpersoner eller mindre gruppers mulighet til å påvirke norsk politikk.
Temaoppgave skrevet på bokmål
American Health Care System vs Norwegian Health Care System
"Term paper" i engelsk om helsesystemet i USA sammenlignet med det norske.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Arbeiderbevegelsens utvikling
En grundig gjennomgang av arbeiderbevegelsen i Norge fra 1905 og fram til 2. verdenkrig.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Demokrati
Skikkelig god oppgave om demokrati, oppbygning osv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Demokratiet - hva skal vi velge?
Særoppgave om Demokratiet
Temaoppgave skrevet på bokmål
Demokratiet i Hellas
Et tverrfaglig gruppeprosjekt i eldre historie og norsk om demokratiet i et historisk perspektiv med hovedvekt på det demokratiske systemet i gamle Hellas.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Etter oljen
En oppgave om hva som vil skje med Norge etter oljen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fagorganisasjonane LO og NHO
Litt om NHO og LO. Tariffoppgjeret. Oppgåver, historie og utvikling.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Internasjonale politiske og økonomiske organisasjoner
Eksportmarkedsføring for VK2 (innleveringsoppgave). Omtale av verdens viktigste økonomiske og politiske organisasjoner, og disses innvirkning på norsk utenrikshandel/næringsliv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norsk politisk historie 1945-2000
Punktliste med hovedpunkter i norsk politikk 1945-2000
Temaoppgave skrevet på bokmål
Platons politiske filosofi
Innholdsrik tekst som tar for seg Platons politiske liv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Regjeringsskifter – hvorfor skjer de, og hvilken betydning har de?
Eksamensoppgave i faget 3SK-A.
Temaoppgave skrevet på bokmål
The USA: An international political and military superpower
USA har utviklet seg til å bli verdens ubestridte stormakt. Det andre av to obligatoriske engelskprosjekt (VK1) for privatister.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Beslektede emner:
Klassekamp
Løvens gap
Number ten
Pressens makt
Richard III

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet makt og politikk 
Req.time: 0.031 sec - 1 pageviews