Jus

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Kriminalitet  » Jus 

Stiler under dette emnet:
Sosiale avvik
En SK-oppgave om sosiale avvik, 2SK
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Alibi
Et brev fra en uskyldig innsatt.
Annet skrevet på bokmål
Avtalerett
Oppgave 9 s. 79 i Rettslære II for VKII. Handler om avtalerett.
Annet skrevet på bokmål
Brev fra en uskyldig innsatt
Brev fra en uskyldig innsatt
Annet skrevet på bokmål
Fritidbåter AS vs. Kåre Krabben
Tvist i rettslære, avtaleloven - ugyldighet. Oppgave 9 s. 79 om avtalerett i rettslære.
Annet skrevet på bokmål
Innlevering i rettslære
Løsning på oppgave om avtalerett. Grunnlag, drøfting og konklusjon. Kar: 5-
Annet skrevet på bokmål
Kjære mamma
Et brev fra meg til min mor som jeg skulle skrive hvis jeg satt i fengsel. karakter: 5+
Annet skrevet på bokmål
Løp, dumme menneskje, løp.
Leserbrev.
Annet skrevet på nynorsk
Personretten
Oppgave 3.30 i Rettslære.
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Avtalerett
Oppgave i rettslære om Avtalerett (Fullmakt). Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene. Karakter: 5-6
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Avtalerett
Oppgave i Rettslære om avtalerett (Fullmakt). Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene.
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Forbrukerkjøpsloven
Oppgaver i Rettslære. Mønsteroppgaver som jeg fikk utdelt av læreren min. Inneholder både oppgavetekst og besvarelsen.
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Forbrukerkjøpsloven
Oppgave i Rettslære. Mønsteroppgave som jeg fikk utdelt av læreren min.
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Forbrukerkjøpsloven
Oppgave i rettslære om forbrukerkjøpsloven. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka (oppg. 7 s. 229) som blir brukt på de fleste videregående skolene.
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Kjøpsloven
Oppgave i Rettslære om kjøpsloven. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene. Karakter: 5-6
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Kjøpsrett
Oppgave om kjøpsrett (skrevet i 2005). Oppgaven mangler, men den står i selve rettslæreboka (oppg. 3 s. 138) som blir brukt for det meste på videregående. Karakter: 5-6
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Strafferett
Oppgave i rettslære om strafferett. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene. Karakter: 5-6
Annet skrevet på bokmål
Rettslære: Strafferett
Oppgave i rettslære om Strafferett. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene. Karakter: 5-6
Annet skrevet på bokmål
Strafferett/Kriminologi
Innlevering i faget Rettslære om strafferett/kriminologi. Karakter: 6
Annet skrevet på bokmål
Dyrepoliti i Norge?
En artikkel om at vi i Norge også bør få dyrepoliti. Karakter: 5+
Artikkel skrevet på bokmål
Fungerer fengselsstraff etter hensikten?
Kort beskrivelse av ulike straffereaksjoner og tanker om hvorfor vi straffer. Oppgaven inneholder også en drøfting om fengselstraff straffer etter hensikten.
Artikkel skrevet på bokmål
LimeWire synger på siste verset
Nedlasting av musikk fra Internett har de siste årene vært en utfordring for plateselskapene og musikkartister.
Artikkel skrevet på bokmål
Offentliggjøring på nettet, positivt eller negativt?
En artikkel om offentliggjøring av forskjellige ting på nettet.
Artikkel skrevet på bokmål
Staff: En engel eller djevel?
Drøfting av høyesterettsadvokat Tor Erling Staff. En engel eller djevel? Karakter: 6
Artikkel skrevet på bokmål
Tatt i fotoboks?
Handler om hvordan å ikke bli tatt av fotobokser når en kjører bil.
Artikkel skrevet på bokmål
Ulovlig nedlasting av musikk?
Argumenterende tekst om nedlasting av musikk.
Artikkel skrevet på bokmål
Overvåkingskamera
Hvordan har et overvåkingskamera det?
Dikt skrevet på annet
Sivil ulydighet eller ren kriminalitet?
En refleksjonsoppgave som reflekterer rundt sivil ulydighet og ren kriminalitet. Karakter: 5 (10. klasse)
Essay skrevet på bokmål
Domstolene
Presentasjon av de ulike domstolsnivåene i Norge.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Ekteskapsloven §59, 1. ledd. Skjevdeling.
Kort redgjørelse for ekteskapslovens §59 1. ledd - skjevdeling. 1. år Juss.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Trafikkforseelser og straff..
Et lite kåseri om fengselstraffen for ulike lovbrudd.
Kåseri skrevet på bokmål
Reaksjoner mot mp3-lov
Innlegg om "mp3-loven".
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Brød, frihet, nettverk
Om ytringsfrihet på nettet.
Resonnerende skrevet på bokmål
Juryordningen i det norske rettssystemet
Juryordningen i det norske rettsystemet har fått mye tyn i det siste. En jury er en samling på 10 mennesker uten juridisk utdannelse. Er det riktig at disse skal bestemme skyldsspørsmålet i alvorlige kriminalsaker?
Resonnerende skrevet på annet
Straff
Om forskjellige straffereaksjoner.
Resonnerende skrevet på bokmål
Arbeidsrett og likestilling
Litt om arbeidsrett og likestilling i rettslære.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Arbeidstakere og arbeidsgivere
Arbeidstakers og areidsgivers rettigheter og plikter.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Samfunnslære - Lov og rett
Sammendrag av kapitelet om lov og rett i samfunnslæreboke Agenda.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Domstolenes politiske rolle
Har domstolene i Norge en politisk rolle, eller er de en absolutt politisk nøytral instans? (MEGET god oppgave!)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Eksamen i rettslære
Eksamensoppgave i rettsl¿re.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Mappeinnlevering i rettslære - flere øvingsoppgaver
Mappeinnlevering med mange øvingsoppgaver fra flere av temaene i Rettslære VK2. Avtalerett, straffe-/vegtrafikkrett og rettergang.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Rettslære-eksamen
Eksamen i rettslære. Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Rettssystemet
Alt du trenger å vite om rettssystemet. Studiearbeid i samfunnsafg.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Rettsvesenet i middelalderen
Oppgaven beskriver utviklingen av det norske rettsvesenet i løpet av middelalderen. Oppgaven var i faget Eldre Historie (VK2). Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Juryen vil nå trekke seg tilbake
Smuglere
The rainmaker
Til lykke med dagen

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet jus 
Req.time: 0.054 sec - 1 pageviews