Globalisering

Du er her » Skole » Emner » Samfunn  » Andre land og samfunn  » Globalisering 

Stiler under dette emnet:
Den urettferdige verdenshandelen
Teksten handler om hvordan handelen med råvarer og produkter idag foregår, og hva som skjer FØR produktet havner i butikkhyllene og senere hjem til deg. Skrevet i begynnelsen av 10. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
En bolle med u-landscornflakes, takk!
"Nyhetssak" skrevet i samfunnsfag. Min mening om verdenshandel.
Artikkel skrevet på bokmål
Globalisering
På mange måter er verden blitt mindre.
Artikkel skrevet på nynorsk
Globalisering i norsk kultur
Vi fikk i oppgave om å skrive om globalisering i norsk kultur. Innlevering i sosiologi og sosialantropologi, kapittel 6 - kultur. Karakter: 5
Artikkel skrevet på bokmål
Globalisering og norsk kultur
Drøftingsoppgave: Hvordan globalisering bidrar til å forme vår norske kultur.
Artikkel skrevet på bokmål
Hvem er Ola Nordmann?
Stil om norsk nasjonal identitet i tråd med globalisering. Karakter: 6 (samfunnsfag)
Artikkel skrevet på bokmål
Rik og fattig i samme verden
En artikkel om den store forskjellen mellom fattig og rik i verden.
Artikkel skrevet på bokmål
Broer av ord
Et essay om ord og nord/sør-problematikk.
Essay skrevet på bokmål
Globalisering
Tekst om hvordan globaliseringen har påvirket verdenssamfunnet.
Essay skrevet på bokmål
Outsourcing
Et essay om outsourcing generelt.
Essay skrevet på engelsk
Our new multi-cultural world
Langsvarsoppgave fra engelskeksamen som omtaler og beskriver dagens innvandrersituasjon. Karakter: 6-
Leserinnlegg skrevet på engelsk
Rike og fattige land
Jeg kom opp i geografi i muntlig om rike og fattige land.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Befolkning og befolkningsutvikling
Flott presentasjon av historisk og fremtidig befolkningsutvikling, sammenlikning av USA og Vietnam, og kort om tre internasjonale organisasjoner. Karakter: 6 (eksamen i samfunnsfag, 10. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Demografi - I hvilken retning går befolkningsveksten
Omhandler forskjellige aspekter ved befolkningstetthet. Langsvarsoppgave for 1. vg, geografi.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fattige og rike land
Noen tiltak som vi kan gjøre for å redusere forskjellene mellom rike og fattige land. Forskjeller mellom rike og fattige land.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Globalisering
Temaoppgave som tar for seg begrepet globalisering, globaliseringens historie, samt fordeler og ulemper ved globalisering.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Med hele verden som marked
Spørsmål og svar om verdensøkonomien.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norges bytteforhold ovenfor utlandet
Heldagsprøve i samfunnsøkonomi 2 om Norges bytteforhold ovenfor utlandet. Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Problem eller fremtiden?
Handler om globalisering.
Temaoppgave skrevet på bokmål

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet globalisering 
Req.time: 0.038 sec - 1 pageviews