Kristendom

Du er her » Skole » Emner » Religion  » Kristendom 

» Djevelen (5)
» Jesus (11)
» Kristendom i Norge (15)
» Kristne trosamfunn (50)
» Påsken (4)
» Seremonier (5)
Stiler under dette emnet:
Analyse av "Derfor endret jeg mitt syn i homofilisaken"
En artikkelanalyse av "Derfor endret jeg syn i homofilisaken". En artikkel fra Stavanger Aftenblad skrevet av Laila Riksaasen Dahl.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
"Kristendom - den tiende landeplage" av Arnulf Øverland
Tolkning av saksteksten "Kristendommen - den tiende landeplage". Skrevet i VK2.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Likheter og ulikheter i humanismen og kristendommen
Tverrfaglig prøve i norsk og KRL. Karakter: 5+ (norsk) og 6 (KRL)
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
The God of the Bible
Our task was to analyse a fictional character in literature, and its impact on society. I chose to make an analysis of the God as we know him from the Bible. Del av tentamen. Karakter: 5 (engelsk, 1. klasse, VGS)
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
"The Passion of The Christ" - Spekulativ voldsfilm eller troverdig dokumentar?
En analyse og drøfting av Mel Gibsons film "The Passion of The Christ". Inneholder flere drøftingsmomenter der filmen settes opp mot både Bibelhistorie og andre kilder. En fagoppgave i KRL skrevet på allmennlærerutdanningen.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Notatark i KRL
De ti bud og andre fakta om bibelen og kristendommen.
Annet skrevet på nynorsk
The creation
Skapelsesteorien. Dataorientert.
Annet skrevet på engelsk
Fundamentalisme i dag
Artikkel om religiøs fundamentalisme.
Artikkel skrevet på bokmål
Kirke og statsmakt
Historisk gjennomgang av kirkens politiske rolle, og om den fjerde statsmakt - pressen.
Artikkel skrevet på bokmål
Kjønnsroller i kristendommen og islam
Oppgave i Religion og etikk, som handler om kjønnsroller i kristendommen og islam.
Artikkel skrevet på bokmål
Kort om kristendommen
Historisk gjennomgang av kristendommen i alle dens former.
Artikkel skrevet på bokmål
Kristendommens historie og betydning i Sør-Afrika
Sør-Afrikas "hvite" historie med vekt på den religiøse delen.
Artikkel skrevet på bokmål
Kristendommens mørke side, demonene
I denne oppgaven blir det sett på demonenes rolle i kristendommen, og delvis på studiet "demonologi". Studiet rettet mot demoner.
Artikkel skrevet på bokmål
Paulus
Fagartikkel om misjonæren Paulus.
Artikkel skrevet på bokmål
Religion – ein håplaus kritisk debatt
Ein stil som omhandlar kritikk av religion, historia til religionskritikarane og ei liste over argument frå begge sider, som går spesielt inn på det kristne livssyn. Skrevet i 10. klasse.
Artikkel skrevet på nynorsk
Visdomslitteraturen
En tekst skrevet i KRL om visdomslitteraturen. Karakter: 6 (tror jeg ;)
Artikkel skrevet på bokmål
Thomas von Westen
En biografi om Thomas von Westens liv.
Biografi skrevet på bokmål
Aftenbønn
Et sårt dikt om død og kjærlighet, om tro på et liv etter døden
Dikt skrevet på bokmål
Moses
Dikt om Moses.
Dikt skrevet på bokmål
Hva er vitsen?...
Kristendom, rett religion?
Essay skrevet på bokmål
Jesus
Essay om Jesus. Tror du på Jesus?
Essay skrevet på bokmål
Tru og vantru i vår tid
I denne oppgåva tar eg berre for meg tru og vantru rundt kristendommen; ikkje i andre religionar. Til slutt en personlig kommentar og åpen avslutning. Karakter: 6 (se kommentar fra læreren nederst i teksten)
Essay skrevet på nynorsk
Ungdommen og de ti bud
Det er ikke alltid like enkelt å overholde De ti bud.. Karakter: 5+
Essay skrevet på bokmål
Kristendommen
En del faktaopplysninger om kristendommen.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Kristendommen
Kort om da kristendommen kom til Norge, litt historie og kristendom i hverdagen.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Lars Skrefsrud
Oppgave om Lars Skrefsrud. Karakter: 6- (8. klasse)
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Moses
Spørsmål og svar om Moses. Karakter: 6
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Religion i USA
Kort om USA og religion.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Helligdagsloven
Fortelling i kristendom om hvordan det var å gå på gata en søndag i København for maange år siden.
Fortelling skrevet på bokmål
Mary's diary
Carrie finds an old diary.
Fortelling skrevet på engelsk
Trur du meg?
Om dommedagen og Jesus som kommer tilbake, og ingen har fått det med seg, unntatt meg! Skrevet i 10. klasse.
Fortelling skrevet på nynorsk
Er gud død?
Guds betydning for meg som ateist. Prøver å latterliggjøre kristne.
Kåseri skrevet på bokmål
Har Gud tatt ferie?
Utdelt oppgave: "Er Gud død, eller har han bare gitt opp? Kan vi tro på en barmhjertig Gud når det skjer så mye vondt i verden?" Karakter: 6 (10. klasse)
Kåseri skrevet på bokmål
Innlegg i debatt om evig pine
Innlegget er både kritikk på svovelpredikantisk skremselspropaganda som fører en "fort dere å tro før dere stuper rett i Helvete"-forkynnelse, i tillegg til å presentere argumenter MOT evig pine.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Kristendommen
Et leserinnlegg om kristendommen. Hva er det? Hva går det ut på?
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Dekket av blod
Handler om en liten pike som får bøte for sin tro.
Novelle skrevet på bokmål
Liv
Bidrag til påskekrimkonkurransen 2000.
Novelle skrevet på bokmål
Revolusjon!
Sarkastisk science-fiction novelle som tar sted i år 2120.
Novelle skrevet på bokmål
Hvilke særpreg har den kristne etikken?
Oppgave der det greies ut om den kristne etikken, og hvordan denne, når sett i sammenheng med menneskesynet, skiller seg fra andre religioner.
Resonnerende skrevet på bokmål
Kvifor? Kvifor kristen?
Refleksjoner over Gud, menneskene og samfunnet.
Resonnerende skrevet på nynorsk
Norrøn mytologi og kristendommen
Sammenligning mellom norrøn mytologi og kristendom
Resonnerende skrevet på bokmål
Religion i samfunnet.
Resonnerende skrevet på bokmål
Kristendom og katolisisme
Sammendrag på stikkordsform av pensum i religion (kap. 10-14). Handler om bibelforskning, Den Hellige Ånd, Jesus, GT, NT og den romersk-katolske kirka.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Lukas-evangeliet
Dette er et sammendrag av Lukas-evangeliet. Karakter: 5
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Verdensreligioner (stikkord til RLE-prøve)
Notater til RLE-prøve om hinduismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Er det parallellar til Kristendommen i Ringenes Herre?
Særoppgåve med drøfting om det er nokon parallellar til Kristendommen i Ringenes Herre (objektivt synspunkt). Skrevet i 9. klasse.
Særoppgave skrevet på nynorsk
Kristendommens rolle i Sør-Afrika
Særoppgaven som beskriver hvilke påvirkninger kristendommen har hatt på Sør-Afrika. Karakter: 6
Særoppgave skrevet på bokmål
Religion
Oppgaven har hovedfokus på kristendommen, og drøfter kristendommens posisjon i vårt samfunn og verden forøvrig.
Særoppgave skrevet på bokmål
Amish
Dette er en KRL-oppgave. Fikk beskjed om å skive om en av de fem verdensreligionene, dette er kristendommen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Bibelen - Guds ord
Oppgaven inneholder fakta om bibelen og første mosebok. Karakter: 5/4 (Manglet litt reflektering.)
Temaoppgave skrevet på bokmål
De 5 verdensreligionene
Hjemmeprøve i KRL om de 5 verdensreligionene. Forskjellige gudsbegrep, hvilket syn hver religion har på menneskene osv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
De fem store religionene
Inneholder fakta om de fem store religionene.
Temaoppgave skrevet på bokmål
De fem verdensreligionene
Om buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam. Hva er gud? Hvordan oppnå frelse? Hvilke hellige skrifter?
Temaoppgave skrevet på bokmål
Det gamle testamente
Historien til og innholdet i "Det gamle testamente".
Temaoppgave skrevet på bokmål
Dødehavsrullene - en ny æra innenfor religionsforskning
Kort om dødehavsrullene (5)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Evangeliene - et historisk tilbakeblikk
Om Bibelen og særlig evangelienes opprinnelse og særtrekk.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Evangeliene i Bibelen
Et manus til en lærerik presentasjon om evangeliene. Karakter: 6 (9. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Fortellingen om Job
Handler om Jobs bok fra det gamle testamentet.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Frelse i Islam og Kristendom - to sider av samme sak?
Alt du trenger å vite om frelse i islam og kristendom.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Hinduismen og kristendommens hellige tekster
Muntelig eksamen i KRL. Oppgaven gikk ut på å presentere og sammenligne de hellige tekstene i kristendommen og hinduismen. Oppgave 2 er om buddhismens tekster. Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Islam og kristendommen
I denne oppgaven har jeg tatt for meg to religioner, islam og kristendommen. De to religionene skulle jeg sammenligne. Skrevet i 8. klasse i RLE.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Islam, hinduisme og kristendom
Informativ oppgave om islam, hinduismen og kristendommen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Jesus - en profet i islam
Det er en skrift om kristendommens historie frem til i dag. Spesielt konflikten mellom unitarer og de som tror på treenigheten. Redaksjonen gjør oppmerksom om at bidraget er innsendt av en muslimsk organisasjon.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Jomfru Maria - Myter eller mirakler?
En liten tema oppgave om menneskers møte med Jomfur Maria (5-)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kirken og nazismen
Hvordan den katolske kirke og den lutherske kirke forholdt seg til nazismen i Tyskland. Karakter: 6-
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kristendom
Generelt om kristendommen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kristendom Hellige steder, personer og skrifter
Beskrivelse av hellige steder i kristendommen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kristendommen
Handler om kristendommens historie og opprinnelse. Prosjekt i KRL. Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kristendommen
Om ulike sider ved kristendommen.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Kristendommen og kjønnsdebatten
Kort om mannens og kvinnens stilling i kristendommen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Paulus
Fordypningsoppgave i RLE om Paulus. Egne refleksjoner er ikke lagt med fordi alle har egne tanker om emnet.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Paulus og brevene hans
Om Paulus' brev i Bibelen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Petter Dass og Lars Skrefsrud
Oppgave i kristendom om Lars Skrefsrud og Petter Dass. Skrevet i 8. klasse.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Religion - De fem verdensreligionene
Gir en kort og god oversikt over de fem verdensreligionene: buddhismen, hinduismen, islam, jødedommen og kristendommen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Rent og urent i fem religioner
Rent og urent innenfor hinduismen, islam, kristendommen, buddhismen og jødedommen. Karakter: 4
Temaoppgave skrevet på bokmål
Salomo, Job og Paulus
Oppgave i KRL om Salomo, Job og Paulus liv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
St. Thomas Aquinas" liv og virke
Middelalderprosjekt som omhandler Thomas Aquinas' biografi, filosofi, teologi og arbeider.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Stavkirkens historie og stavkirkesymbolikk
Oppgaven handler om stavkirker og hvordan "fredingen" av de startet på 1800-tallet. I tillegg er stavkirkenes symbolikk omtalt kortfattet. Til slutt er det kildekritikk.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Synopser i Lukas-, Markus- og Matteusevangeliet
Spørsmål og svar om synopser i Lukas, Markus og Matteus
Temaoppgave skrevet på bokmål
To store verdensreligioner - Den etniske og Åpenbaringsreligionen
Inneholder en grundig sammenlikning mellom jødedommen og kristendommen. Diskuterer likhetstrekk og forskjeller, samt religiøse tradisjoner og høytider. Skrevet i 9. klasse i RLE.
Temaoppgave skrevet på bokmål
To store verdensreligioner - Den etniske og Åpenbaringsreligionen
Sammenlikning mellom jødedom og kristendom. Karakter: 6 (9. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Arne Garborg
Da Vinci koden
Faderen
Gilead
Hekser
Matt 18.20

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet kristendom 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews