Vulkaner og jordskjelv

Du er her » Skole » Emner » Natur  » Vulkaner og jordskjelv 

Stiler under dette emnet:
Feltsjukehuset har redda mange liv
Her finnar du ein nyhetsartikkel om Haiti, med hovedvekt på feltsjukehuset. Teksten fortellar på ein fin måte kva som skjedde der. Karakter: 6
Artikkel skrevet på nynorsk
Vulkanske utslipp
En artikkel fra 8. trinn, fikk 5'er! Inneholder en del skrivefeil..
Artikkel skrevet på bokmål
Lusen
Jordskjelvet treffer hodet, og han blir alene.
Novelle skrevet på bokmål
To muligheter. Et valg.
Denne novelle handler om vulkankatastrofen i år 79. Isteden for å skrive en hel stil om hendelsen, så skrev jeg en novelle for å få leseren til å forstå hvordan menneskene opplevde det. Håper dere liker det. Skrevet i 10. klasse.
Novelle skrevet på bokmål
The 2010 Haiti Earthquake - A catastrophic disaster
En utfyllende fordypningsoppgave om jordskjelvet i Haiti i januar 2010.
Særoppgave skrevet på engelsk
De ytre, geologiske prossessene på New Zealand
Kort oppgave i fellesfagsgeografi om ytre prossesser på New Zealand.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Jorda sine krefter
Oppgave fra 8. klasse om jorda sine indre og ytre krefter.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Jordens utvikling
Jorskorpas historie, platetektonikkteorien, bevegelsene i jordskorpa, Pangea, jordskjelvkatastrofen i Øst-Asia (2004). Karakter: 5+
Temaoppgave skrevet på bokmål
Jordskjelv
Om jordskjelv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Jordvarme og tidevann
Kort sammendrag i stikkordsform om jordvarme, vulkaner og tidevannet.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Mount St. Helens
Faktahistorie om vulkanfjellet Mount St. Helens som hadde et mye omtalt utbrudd i 1980.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Submarine volcano threatens Hawaii
Truende undervanns vulkan truer Hawaii.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Vesuv
Fakta om vulkanen Vesuv. Spesielt om utbruddet i år 79. Teksten er utformet som en muntlig framføring og ikke en skriftlig innlevering.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vulkaner
Kort temaoppgave om vulkaner
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vulkaner - Krakatau
Oppgave om vulkaner, med spesiell vekt på vulkanen Krakatau. Karakter: 5-
Temaoppgave skrevet på bokmål

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet vulkaner og jordskjelv 
Req.time: 0.030 sec - 1 pageviews