Animal farm

Du er her » Skole » Emner » Litterære verk  » Animal farm 

Animal farm er skrevet av forfatteren George Orwell og handler om kommunisme.
Stiler om dette verket:
Animal Farm
Om novellen "Animal Farm" og sosialismen
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
"Animal Farm" (G. Orwell)
Bokanalyse av George Orwells "Animal Farm" med drøfting av kommunisme.
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
"Animal Farm" (G. Orwell)
Sammendrag og analyse av boka "Animal Farm" av George Orwell.
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
Animal Farm - A book review
En kort summering av boka med noe om forfatter og karakterene. Kunne skrevet så mye mer, men jeg hadde begrensa plass. Karakter: 6
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
Animal Farm - A fable about Russian revolution
En oppgave i engelsk skrevet i 10. klasse om boka "Animal Farm" av George Orwell.
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
Squealer and his position in "Animal Farm"
Squealer and his position in "Animal Farm" by George Orwell.
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
Animal Farm
Bokanmeldelse av Animal Farm av Georfe Orwell.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
"Animal Farm" by George Orwell
En "novel report" av George Orwells "Animal Farm". Skrevet i 10. klasse.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
"Animal Farm" by George Orwell
Referat og anmeldelse av den kjente boka "Animal farm" av George Orwell. Skrevet første året på vgs.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
The Animal Farm
About the book 'The Animal Farm'.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
Animal Farm - Thematic analysis
Analyse av noen av temaene i George Orwells "Animal Farm".
Essay skrevet på engelsk
Animal Farm
Fortelling skrevet på engelsk
Animal Farm
Ett resymé av boka Animal Farm av George Orwell på engelsk. VKI, engelsk 5 timer.
Referat skrevet på engelsk
"Animal Farm" - A fable about the communistic reign in Soviet
Teksten er lite fint sammendrag av boken og filmen "Animal Farm".
Referat skrevet på engelsk
George Orwell – turning politics into art
I teksten har jeg hovedsakelig tatt for meg boken "Animal Farm", men også boken "1984". Begge bøkene fokuserer på totalitære regimer, og ut i fra dette har jeg tolket hva slags syn Orwell hadde på totalitære regimer. (3. klasse, VGS)
Særemne skrevet på engelsk
Beslektede emner:
George Orwell
Kommunisme

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet animal farm 
Req.time: 0.022 sec - 1 pageviews