Across the barricades

Du er her » Skole » Emner » Litterære verk  » Across the barricades 

Across the barricades er skrevet av forfatteren Joan Lingard og handler om irsk historie.
Stiler om dette verket:
Across the barricades
This bookreview is about a Catholic and a Protestant in Northern Ireland who is struggeling for their love to each other.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
Across the barricades
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
Across The Barricades
Bokanmeldese av den kjente boken.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
Across the barricades
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
Across the Barricades
Bokanmeldelse om den andre boka fra Joan Lingard
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
"Across the Barricades" by Joan Lingard
Book review from the book "Across the Barricades" by Joan Lingard.
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
"Across the Barricades" by Joan Lingard
Bokanmeldelse av Joan Lingards "Across the Barricades".
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
"Across the Barricades" by Joan Lingard
Bokanmelding av "Across the Barricades".
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
"Across the barricades" by Joan Lingard
Innlevering i engelsk om boka "Across the Barricades". Det står litt om hovedpersonene, historien og hvordan det var på denne tiden. Karakter: 4/5
Anmeldelse (bok, film...) skrevet på engelsk
"Across the Barricades" av Joan Lingard
Oppsummering av hvert enkelt kapittel i boka "Across the Barricades".
Referat skrevet på engelsk
Beslektede emner:
Irsk historie
Joan Lingard

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet across the barricades 
Req.time: 0.026 sec - 1 pageviews