1984

Du er her » Skole » Emner » Litterære verk  » 1984 

1984 er skrevet av forfatteren George Orwell og handler om menneskerettigheter, science fiction og tidsperspektiv.
Stiler om dette verket:
"1984" (G. Orwell)
Grundig analyse av "1984" på engelsk. Inkluderer biografi av forfatteren George Orwell.
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
A comparison between "1984" and "Brave New World"
Dette er en sammenligning mellom Aldous Huxleys "Brave New World" og George Orwells "1984". Den er skrevet på en IB-skole. Karakter: 6
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
Dystopiske romaner: Nineteen Eighty four, Fahrenheit 451, Brave New World, My
Forklaring av de store dystopiske romanene og sammenhengen mellom dem sett i et historisk, filosofisk, kultivert og litterærteoretisk perspektiv hvorav Nineteen Eighty-four (Orwell) er hovedemnet. I tillegg beskrives andre sentrale verk.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
"Nineteen Eighty-four" av G. Orwell
Forklaring av bakgrunnen for og analyse av George Orwells Nineteen Eighty-four.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
The Unvaluable
En engelsk stil om "The Proletariant" fra boken "1984" av George Orwell.
Essay skrevet på engelsk
Framtidsvisjoner/Science Fiction
Særemne om bøkene "1984", "Kallocain" og "Vidunderlige nye verden"
Særemne skrevet på bokmål
George Orwell – turning politics into art
I teksten har jeg hovedsakelig tatt for meg boken "Animal Farm", men også boken "1984". Begge bøkene fokuserer på totalitære regimer, og ut i fra dette har jeg tolket hva slags syn Orwell hadde på totalitære regimer. (3. klasse, VGS)
Særemne skrevet på engelsk
Særemne om "1984" og "Fahrenheit 451"
Litterært særemne om Orwells "1984" og Bradbury sin "Fahrenheit 451". PS! Er ungdomskoletekst ;)
Særemne skrevet på bokmål
Beslektede emner:
George Orwell
Menneskerettigheter
Science Fiction
Tidsperspektiv

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet 1984 
Req.time: 0.028 sec - 1 pageviews