Edvard Munch

Du er her » Skole » Emner » Kultur  » Kunst  » Edvard Munch 

Stiler under dette emnet:
Edvard Munchs "Det syke barn"
Bildetolkning av "Det syke barn” av Edvard Munch.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
"Skrik" og "Livets dans" (E. Munch)
Analyse og tolkning av maleriene "Skrik" og "Livets dans" malt av Edvard Munch.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Edvard Munch
Edvard Munch and his life as a painter.
Biografi skrevet på engelsk
Vincent van Gogh og Edvard Munch
Oppgave om malerene Vincent van Gogh og Edvard Munch.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Skrik!
En liten historie om hvorfor Edvard Munch kalte bildet sitt "Skrik".
Fortelling skrevet på bokmål
Munch og kvinnen
Tanker om Munchs forhold til kvinnen gjennom bilder.
Resonnerende skrevet på bokmål
Skriket av Edvard Munch
Om Edvard Munchs maleri 'Skriket'.
Særoppgave skrevet på bokmål
Edvard Munch
Om Edvard Munch, om hvilken sjanger han maler i og om hans liv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Edvard Munch
Om Edvard Munch.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Edvard Munch
Om Edvard Munch
Temaoppgave skrevet på engelsk
Ekspresjonismen
Teorioppgave i kunst og håndverk hvor vi skulle skrive om ekspresjonismen, og skrive litt om to ekspresjonistiske forfattere.
Temaoppgave skrevet på bokmål

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet edvard munch 
Req.time: 0.016 sec - 1 pageviews