Kommunisme

Du er her » Skole » Emner » Ideologi  » Kommunisme 

Stiler under dette emnet:
Animal Farm
Om novellen "Animal Farm" og sosialismen
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
Communism - Compared texts
Dette er en sammenligning av to tekster som begge handler om kommunisme. Den ene teksten er tatt ut fra et leksikon, den andre fra boka "Animal Farm" av G. Orwell.
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
Det kommunistiske manifest
Analyse av det kommunistiske manifest. 3. klasse pensum - del av sakprosa. Rom for forbedring språkmessig, men momentene er gode :)
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Mellomkrigstida
Presentasjon med fakta om tiden mellom 1. og 2. verdenskrig, kjent som mellomkrigstida. Se vedlagt PowerPoint-presentasjon.
Annet skrevet på bokmål
Arven etter Karl Marx - praktisk eller rett og slett unyttig?
En oppgave om Karl Marx og marxismen. Hvor langt skal samfunnet gå for å oppnå likestilling? Skrevet i 9. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Josef Stalin (1878-1953)
Artikkel generelt om Josef Stalin.
Artikkel skrevet på bokmål
Kommunisme - en kort innføring
Generelt om kommunisme.
Artikkel skrevet på bokmål
Kommunisme - en veldig kort innføring
En kort oversikt over kommunismen i dens tre deler, og et svar på typiske innvendinger.
Artikkel skrevet på bokmål
The Cold War: Communism vs. Capitalism
Kommunisme opp i mot kapitalisme.
Artikkel skrevet på engelsk
Communism or liberalism?
Engelsk essay om vår tids to store ideologier; kommunismen og liberalismen.
Essay skrevet på engelsk
The benefits of Marxism
A short essay on why a Marxist community is beneficial. Karakter: 5+ (VG1)
Essay skrevet på engelsk
Arven etter Stalin
Interessant innfallsvinkel om Josef Stalin og hans status i dagens Russland.
Leserinnlegg skrevet på bokmål
Kommunismens problemer
Resonnnering om kommunismens to sentrale feil.
Resonnerende skrevet på bokmål
Berlinmuren
Berlin, når muren falt. En historisk gjennomgang av Berlin som en delt by, og den uventede gjenforeningen.
Særoppgave skrevet på bokmål
Marxisme/sosialisme og Karl Marx
Teksten beskriver marxisme/sosialisme som ideologi, og historien om det. Den skriver også om opphavsmannen til ideologien - Karl Marx.
Særoppgave skrevet på bokmål
Communism
A project about communism in theory and communism in practise, leading way to my biggest question which is, why doesn't communism work in practise, when it seems like the most fair-minded practise in theory?
Temaoppgave skrevet på engelsk
Karl Marx og hans menneskesyn
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Animal farm
Karl Marx

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet kommunisme 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews