Filosofi

Du er her » Skole » Emner » Ideologi  » Filosofi 

Stiler under dette emnet:
Kan vi oppnå sikker viten? Drøft dette spørsmålet ut ifra Hume, Kant, Popper og Kuhn.
Oppgave i ex.phil høst 2009, NTNU. Stilen har et preg av argumentativ form ovenfor spørsmålet til sikker viten. Innledningen tar i stor del forbehold for dette.
Analyse/tolkning skrevet på bokmål
Sokratisk samtalekunst
Sokratisk samtalekunst - Den Sokratiske talemøte
Annet skrevet på bokmål
Antikken
Exphil-oppgave høsten 2004 - antikken.
Artikkel skrevet på bokmål
Den politiske John Locke
Gjennomgang av John Locke's politiske tanker
Artikkel skrevet på engelsk
Den vitenskapelige revolusjon og nyere filosofi
Exphil-oppgave høsten 2004 - den vitenskapelige revolusjon og nyere filosofi.
Artikkel skrevet på bokmål
Er vi mennesker kloke nok til å ta egne valg eller går vi rett i fella?
Jean Paul Sarte mente at viljen var fri. I denne stilen har jeg trukket inn Sarte sine meninger oppimot mine egne.
Artikkel skrevet på bokmål
Filosofi og etikk
Oppgaveteksten lød: "Presentere noen betydningsfulle filosofer og drøfte dens meninger."
Artikkel skrevet på bokmål
L'aber
L'aber's philosophy.
Artikkel skrevet på engelsk
Moderne vitenskapsteori
Exphil-oppgave høsten 2004 - moderne vitenskapsteori.
Artikkel skrevet på bokmål
Opplysningstiden
Kort fortalt om opplysningstiden, Ludvig Holberg og Johan Nordahl Brun.
Artikkel skrevet på bokmål
Retorikk
Artikkel om retorikk, bl.a. historisk bakgrunn, kort innføring og relevans. Karakter: 5+
Artikkel skrevet på bokmål
Sokrates
En tekst om den greske filosofen Sokrates.
Artikkel skrevet på bokmål
Sokrates og Sofistene
Forholdet mellom Sofistene og Sokrates og hva de sto for.
Artikkel skrevet på bokmål
Visdomslitteraturen
En tekst skrevet i KRL om visdomslitteraturen. Karakter: 6 (tror jeg ;)
Artikkel skrevet på bokmål
Filosofen Platons liv og tanker
Stilen inneholder informasjon om Platons liv og hvordan han tenkte. Den inneholder også Platons idélære og Platons to verdener. Karakter: 5+
Biografi skrevet på bokmål
Jean-Paul Sartre (1905-1980)
Biografi om den franske forfatteren og filosofen Jean-Paul Sartre - "Vestens intellektuelle samvittighet", en av grunnleggerne av eksistensialismen.
Biografi skrevet på bokmål
Platon - en av tidenes største filosofer
Platons liv og egne tanker om platon. (karakter: 6)
Biografi skrevet på bokmål
Eksistensialisme
Filosofioppgave i RLE om eksistensialisme.
Essay skrevet på bokmål
Er data teoriavhengig?
Er data teoriavhengig? Drøft dette i lys av logisk positivisme, Popper og Kuhn. Exphil-oppgave som handler om logisk positivisme, verifikasjonskriteriet, Popper, Kuhn og paradigmer, teoriladede observasjoner, puzzle-solving, anoma
Essay skrevet på bokmål
Erkjennelsesteorien - David Hume og Immanuel Kant
Forskjellen mellom David Humes og Immanuel Kants erkjennelsesteori. Ex. phil.-oppgave. Skrevet av Dagny Nymoen og Marina Müller.
Essay skrevet på bokmål
Paradigmeskifte - jorden eller solen i sentrum?
Ex.phil.-oppgave fra 2006 om helosentrisme kontra geosentrisme.
Essay skrevet på bokmål
René Descartes - Meditasjoner og sikker viten
Semesteroppgave som omfatter René Descartes' verk frem til Meditasjon 3.
Essay skrevet på bokmål
Teologisk etikk, utilitarisme og dydsetikk
Ex. phil.-oppgave om teologisk etikk, utilitarismen og dydsetikk. Medforfatter: Marina Müller
Essay skrevet på bokmål
Eksistensialisme
En tekst som beskriver eksistensialismen og dens opprinnelse. Karakter: 5+ (RLE, 9. klasse)
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Renè Descartes
En stil om filosofen Renè Descartes.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Renessansen
Stikkord om renessansen, Voltaire og menneskerettigheter.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Søren Kierkegaard
Kort om den danske teologen og filosofen Søren Kierkegaard.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
De gamle greske filosofene
I denne stil stilte jeg meg selv spørsmålet: hvilken betydning har de gamle grekerne hatt for utviklingen av europeisk tenkning og kultur?
Temaoppgave skrevet på bokmål
Demokratiet i Hellas
Et tverrfaglig gruppeprosjekt i eldre historie og norsk om demokratiet i et historisk perspektiv med hovedvekt på det demokratiske systemet i gamle Hellas.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Hva er filosofi?
Hva innebærer egentlig filosofi-begrepet?
Temaoppgave skrevet på bokmål
Hvilke filosofiske problemer var før-sokratierne opptatt av?
Ex.phil.-oppgave. Drøft ulike problemstillinger og de svar som ble fremsatt. Gjør særskilt rede for atomistenes synspunkter og legg i den forbindelse vekt på å se atomismen som et kompromiss mellom de filosofiske retningene.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kristendom-Marx, Kierkegaard og Freud.
Kristendom-Marx, Kierkegaard og Freud.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Logisk positivisme eller den logiske empirismen
Logisk positivisme eller den logiske empirismen, Popper, Kuhn, paradigmer , puzzle-solving og anomalier.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Platons politiske filosofi
Innholdsrik tekst som tar for seg Platons politiske liv.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Samfunnsformer og statsstyring
Et ferdigskrevet manus som er framført. Oppgaven kan egne seg som en kort innføring i filosofene Platons, Mores og Lockes syn på samfunnsformer og statsstyring for elever som tar Historie og filosofi 1.Karakter: 5+ (muntlig prøve)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Synet på naturfilosofi og metode hos Galilei, Descartes og Hobbes
Synet på naturfilosofi og metode hos Galilei, Descartes og Hobbes.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Søren Kirkegaard og Sigmund Freud
En kort stil skrevet i KRL med sammenlikninger og ulikheter av to store filosofer.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Søren kirkegård, Karl Marx og Sigmund Freud
Her har jeg skrevet en beskrivelse av de tre filosofene, og sammenligent hva de mente. Dette er en KRL-oppgave, ikke norsk. Karakter: 5+
Temaoppgave skrevet på bokmål
Tre viktige filosofer
Denne oppgaven handler om Platon, Sokrates og Aristoteles. Karakter: 5 (8. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
Historiske personer
Sofies verden

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet filosofi 
Req.time: 0.041 sec - 1 pageviews