Norsk historie

Du er her » Skole » Emner » Historie  » Norsk historie 

» Terrorangrepet i Oslo og på Utøya (5)
Stiler under dette emnet:
Fremføring om Svartedauden
En liten fremføring i norsk om Svartedauden.
Annet skrevet på bokmål
Intervju med en bonde om enevelde på 1600-tallet
Saksintervju med en bonde om enevelde på 1600-tallet. Karakter: 5
Annet skrevet på bokmål
Kort foredrag om Henry Rinnan
Denne oppgaven inneholder fakta om Henry Rinnan, litt som ung og litt mer om hans arbeid i Sonderabteilung Lola, basert på flere forskjellige kilder.
Annet skrevet på bokmål
Norsk politikk 1945-2005
Hovedtema: Norge i etterkrigstiden, fra arbeiderpartistat til misfornøyd oljenasjon. PowerPoint-presentasjon som utgjorde 1/3 av muntlig eksamen.
Annet skrevet på bokmål
Samlinga av Noreg
Et humoristisk foredragsmanus om samlingen av Norge, i sagaform.
Annet skrevet på bokmål
Thomas von Westen
Brev skrevet av Thomas Von Westen, en norsk prest og misjonær blant samene, der han ramser opp hva han har gjort hele livet. Karakter: 5+
Annet skrevet på bokmål
Tidslinje over Borgerkrigstiden i Norge
Tidslinje over viktige hendelser i borgerkrigstiden i Norge. Se vedlagt Excel-fil.
Annet skrevet på bokmål
Arne Treholt
Artikkel skrevet i samfunnsfag om spionasjesaken mot Arne Treholt.
Artikkel skrevet på bokmål
Demokratiseringsprosessen av Norge fra 1850 til 1905
Om statsrådssaken, vetostriden, parlamentarismen og unionsoppløsningen.
Artikkel skrevet på bokmål
En tur tilbake til middelalderen
Forskjellig informasjon fra middelalderen med noen tilbakeblikk på hvordan vikingene levde.
Artikkel skrevet på bokmål
Harald Hårfagre - Den første Rikskongen
Harald Hårfagre var første person som samlet Norge til ett rike. Karakter: 6 (Historie)
Artikkel skrevet på bokmål
Landssvikoppgjøret
Handler om landssvikoppgjøret etter 2. verdenskrig. Karakter: 5
Artikkel skrevet på bokmål
Norge, Tyskland og nazismen
Hvorfor vokste nazismen frem i Tyskland og Norge?
Artikkel skrevet på bokmål
Opplysningstid, klassisisme og Norge
Kort om norske forfattere på andre halvdel av 1700-tallet med en parallell frem til noen av dagens samfunnstopper. Karakter: 5 (allmenn påbygging, VG3)
Artikkel skrevet på bokmål
Romantikken
Ein nynorsk stil som innehalder litt om kva romantikken er og kva den innehaldt.
Artikkel skrevet på nynorsk
Verdier og idealer i det norrøne samfunnet
En fagartikkel om det norrøne samfunnet fram til svartedauen. Karakter: 5/4 og 4/5 (VG2 studieforberedende, norsk/historie)
Artikkel skrevet på bokmål
Vikingtida i Noreg
Historieartikkel om vikingtida. Karakter: 5 (Påbygg, VG3)
Artikkel skrevet på nynorsk
Skatten på havbunnen
Et dikt om Norges oljerikdom. Dette diktet fremførte vi på prøveeksamen. Laget av Eirin og Karina.
Dikt skrevet på bokmål
The Race to the South Pole; Scott and Amundsen
Et essay om kappløpet om Sydpolen; kampen mot hverandre og døden. Karakter: 6 (VG1 Studiespesialiserende)
Essay skrevet på engelsk
Hvorfor ble Norge kristnet?
Kort om de forskjellige grunnene til at Norge ble kristet, svakheter ved den hedenske religionen osv.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Mat og drikke i vikingtiden
Informasjon om mat og drikke i Vikingtiden.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Norge i krise og framgang
Svar på oppgaver om Norge i krise og framgang på 1920- og 30-tallet.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
The Normans
Who were the normans?
Faktaoppgave skrevet på engelsk
Tungtvannsaksjonen
Dette er en oppgave om hvordan motstandsbevegelsen ødela tungtvannsfabrikken på Vemork under 2. verdenskrig.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Utvandring fra Norge til USA
Mange nordmenn søkte lykken i USA rundt århundreskiftet i 1900.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Den nye Øya
Norsk fortelling om da Island ble oppdaget/bosatt. Karakter: 6 (8. klasse)
Fortelling skrevet på bokmål
Svartedaudens pesta
En kort skildring av svartedauden. Skrevet i åttende klasse.
Fortelling skrevet på bokmål
Manns- og kvinnerolla i vikingtida
Kåseri om kjønnsrolla i vikingtida
Kåseri skrevet på bokmål
Opprøret
Vi fekk i oppgave på skulen om og skrive ein stil om bilde Brudeferd i Hardanger. Eg valte og skrive ein stil om Noreg som ville bli eit sjølvstendig land. Noko svenskane ikkje likte.
Novelle skrevet på nynorsk
Historie
Sammendrag av pensum i historie.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Moderne tider 1900-1940
Sammendrag på stikkordsform av pensum fra moderne tider 1900-1940 i "fra Saga til CD" A-boka + Hva som kjennetegner dikt.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
1814-1905: Norges vei fra "brikke" til spiller
Et historieprosjekt som tar for seg Norges vei fra politisk brikke i 1814, til politisk spiller i 1905, og årsakene til dette.
Særoppgave skrevet på bokmål
Norge i perioden 1814 til 1905
Handler om grunnloven, utvandring til amerika, napoleonskrigene og union med Sverige. Karakter: 6
Særoppgave skrevet på bokmål
Trelastnæringen i Bragernes-Strømsø og Eiker
Dreier seg om trelastnæringens betydning for Bragernes-Strømsø og Eiker i perioden 1660-1811.
Særoppgave skrevet på bokmål
Demokratiseringsutviklingen i Norge på 1800-tallet
Oppgave i historie om hvordan demokratiet i Norge utviklet seg på 1800-tallet. Karakter: 5/6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Den norske utvandringen til USA
En god utgreiing om den norsk utvandringen til Amerika fra 1850 til 1910.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Finnmarks historie
Om Finnmarks krigshistorie fra 2. verdenskrig og den etterfølgende "kalde krigen".
Temaoppgave skrevet på bokmål
Hva har oljen betydd for Norge?
En oppgave om oljens opprinnelse og hva den har betydd for Norge som nasjon.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Hvem var vikingene og hva er spesielt for vikingsamfunnet?
Et historisk innblikk i vikingsamfunnet.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Hvorfor ble det ikke krig i 1905?
En liten oversikt over ting som gjorde at det ikke ble krig i 1905. Ingen stor oppgave, men en grei sjekkliste før eksamen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Jernalderen
Oppgave om leveforholdene i Norge under jernalderen.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Leiv Eiriksson og vinlandsreisene
Historieoppgave om Leiv Eiriksson og vinlandsreisene. Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Leiv Eriksson
Om Leiv Eriksson
Temaoppgave skrevet på engelsk
Militæret i 1905
Gruppeoppgave om militæret i 1905. Et innblikk i det militære forholdet mellom Sverige og Norge i 1905 av Anette, Michael og Hannah.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norge - fra fattig til rik
En fagtekst der temaet var om hvordan Norge har blitt et rikt land. Teksten skulle være begrenset til hovedsakene. Jeg fikk trekk pga. at den var for lang... Karakter: 5+ (9. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Norsk historie fra 1905 til 1972
En gjennomgang av norsk historie fra unionsoppløsingen i 1905 frem til EF-avstemmingen i 1972.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Ole Høiland (1797-1848)
Oppgave om den notorisk kriminelle Ole Høiland, kjent for både innbrudd og rømninger.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Oppgaver om vikingtiden
Litt om vikingtiden.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Rettsvesenet i middelalderen
Oppgaven beskriver utviklingen av det norske rettsvesenet i løpet av middelalderen. Oppgaven var i faget Eldre Historie (VK2). Karakter: 6
Temaoppgave skrevet på bokmål
Svartedauen
Flott Powerpoint-presentasjon om Svartedauen: Sykdommen, Norge, konsekvenser, behandling med mer.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Sverre Sigurdssons saga
Sverre Sigurdsson og birkebeinerne. Karakter: 4 (VK2)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Tromsø i 1800-årene
Kort historie om Tromsø i 1800-årene.
Temaoppgave skrevet på engelsk
Utvandringen til Amerika
Temaoppgave om den norske utvandringen til Amerika. Kar: 5+ (3.kl)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vikingtida (793-1066)
Oppgave om Vikingtida. Karakter: 6 (8. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vikingtiden
En god oversikt over vikingtida med mange bilder og illustrasjoner.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Vurdering av historiske kilder
Innlevering i historie, VG3.
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Beslektede emner:
Det kom et skip til Bjørgvin
Norsk kultur
Vi overlever alt

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet norsk historie 
Req.time: 0.036 sec - 1 pageviews