Adolf Hitler

Du er her » Skole » Emner » Historie  » 2. verdenskrig  » Adolf Hitler 

Stiler under dette emnet:
Adolf Hitler
Manus til muntlig presentasjon om Hitler fra oppvekst frem til andre verdenskrig.
Annet skrevet på engelsk
Soga om Adolf Den Ondes gjerningar
Soga om Adolf Den Ondes gjerningar. Bra!
Annet skrevet på bokmål
Adolf Hitler
En kort tysk tekst om Hitlers liv og virke.
Artikkel skrevet på tysk
Adolf Hitler - Wie kam er an die Macht?
Inneholder informasjon om Hitlers liv på tysk.
Artikkel skrevet på tysk
Adolf Hitlers vei til makten
Et stil om Hitlers liv. Skrevet i 9. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Hitlers vei til makten
En artikkel laget i forbindelse med Polen-tur 2005. Handler om hvilke faktorer som gjorde det mulig for Hitler å komme til makten.
Artikkel skrevet på bokmål
Norge, Tyskland og nazismen
Hvorfor vokste nazismen frem i Tyskland og Norge?
Artikkel skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Kort biografi om Hitler.
Biografi skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Litt forskjellig om Adolf Hitler.
Biografi skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Oppveksten og veien til makten for Adolf Hitler. Skrevet i 9. klasse.
Biografi skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Biografi om Adolf Hitler.
Biografi skrevet på bokmål
2. verdenskrig
Et lite sammendrag om andre verdenskrig med korte fakta om Hitler og Nazi-partiet.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Fakta om Adolf Hitler.
Faktaoppgave skrevet på tysk
Adolf Hitler
Handler om livet til Hitler til rett etter 1. verdenskrig.
Faktaoppgave skrevet på bokmål
Adolf Hitler før andre verdenskrig
En oppgave om Adolf Hitlers liv frem til slutten av 2. verdenskrig.
Særemne skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Kort og greit om Adolf Hitler
Særoppgave skrevet på bokmål
Hitler og jødeforfølgelsen
Denne særoppgaven handler om hvordan jødene ble forfulgt, Hitler og generelt om den 2. verdenskrigen.
Særoppgave skrevet på bokmål
Reichtag fire and Hitler
Analysering av brannen i reichtag (det tyske "stortinget") og årsakene til Hitlers suksess (svar på IGCSE coursework 2001/2002 oppgaver).
Særoppgave skrevet på engelsk
Adolf Hitler
Litt om Adolf Hitler
Temaoppgave skrevet på nynorsk
Adolf Hitler
Om Hitlers liv og det nazistiske Tyskland.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Om Hitlers liv og hvordan han kom til makten.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Adolf Hitler
Oppgave om Adolf Hitler og den tyske invasjonen av Norge under 2. verdenskrig.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Adolf Hitler og 2. verdenskrig
Oppgave om Hitlers liv og 2. verdenskrig. Mye informasjon om Hitlers liv før han kom til makten i Tyskland.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Adolf Hitlers regime
En sann historie om hvordan Hitler kom til makten og fikk gjort det han gjorde.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Beslektede emner:
The story of a Hitler youth under the blood banner

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet adolf hitler 
Req.time: 0.026 sec - 1 pageviews