William Shakespeare

Du er her » Skole » Emner » Forfattere  » William Shakespeare 

William Shakespeare har skrevet verkene Hamlet, King Lear, MacBeth, Othello, Richard III og Romeo og Julie.
Stiler om forfatteren:
Hvem var Willam Shakespeare?
Kort manus om Willam Shakespeare og hans betydning på litteratur og språk.
Annet skrevet på bokmål
William Shakespeare
PowerPoint-presentasjon om William Shakespeare.  Karakter: 5
Annet skrevet på engelsk
Shakespeare's background
En forklaring av bakgrunnen for Shakespeare.
Artikkel skrevet på engelsk
William Shakespeare
Kort sammendrag av livshistorien til William Shakespeare.
Artikkel skrevet på bokmål
William Shakespeare
William Shakespeare. Write 1- 2 pages about his life and his writing. You may do this exercise alone or together with a fellow student. Kommentar fra lærer: Rather well written.
Artikkel skrevet på engelsk
William Shakespeare
En god biografi om William Shakespeares liv og verk.
Biografi skrevet på engelsk
William Shakespeare
Kort om William Shakespeare. Skrevet på 10. trinn.
Biografi skrevet på engelsk
William Shakespeare (1564-1616)
Om William Shakespeare.
Biografi skrevet på engelsk
William Shakespeare (1564-1616)
Om Shakepeares liv og teateret.
Biografi skrevet på engelsk
William Shakespeare (1564-1616)
En stor mann, med "store" skuespill.
Biografi skrevet på engelsk
William Shakespeare (1564-1616)
Denne stilen ble skrevet som en oppgave i engelsk. Karakter: 6 (10. klasse)
Biografi skrevet på engelsk
William Shakespeare
Historien om William Shakespeare.
Temaoppgave skrevet på engelsk
William Shakespeare og "Romeo og Julie"
En stil om William Shakespeare, samt et sammendrag av Romeo og Julie med mine egne tanker om historien. Karakter: 6 (10. klasse)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Bøker av forfatteren:
Hamlet
Handler om europeisk historie
King Lear
Handler om identitet
MacBeth
Othello
Richard III
Handler om makt og politikk
Romeo og Julie
Handler om kjærlighet og klassekamp

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet william shakespeare 
Req.time: 0.040 sec - 1 pageviews