Ludvig Holberg

Du er her » Skole » Emner » Forfattere  » Ludvig Holberg 

Ludvig Holberg har skrevet verkene Erasmus Montanus, Jeppe på bierget, Niels Klims underjordiske reise og Peder Paars.
Stiler om forfatteren:
Ludvig Holberg - Ikke bare en komediedikter
En innholdsrik bakrunnsartikkel om mindre kjente sider ved Holbergs forfatterskap.
Artikkel skrevet på bokmål
Opplysningstiden
Kort fortalt om opplysningstiden, Ludvig Holberg og Johan Nordahl Brun.
Artikkel skrevet på bokmål
Forfatteren Ludvig Holberg
Presentasjon av den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg.
Biografi skrevet på nynorsk
Bøker av forfatteren:
Erasmus Montanus
Handler om klassekamp og skole
Jeppe på bierget
Handler om klassekamp
Niels Klims underjordiske reise
Peder Paars

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet ludvig holberg 
Req.time: 0.035 sec - 1 pageviews