Karl Marx

Du er her » Skole » Emner » Forfattere  » Karl Marx 

Stiler om forfatteren:
Arven etter Karl Marx - praktisk eller rett og slett unyttig?
En oppgave om Karl Marx og marxismen. Hvor langt skal samfunnet gå for å oppnå likestilling? Skrevet i 9. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Karl Marx
Biografi av Karl Marx.
Biografi skrevet på nynorsk
Karl Marx: Biografi
En relativt lang biografi om Karl Marx. Ideene og tankene hans har hatt stor innvirkning på dagens ideologiske venstreside.
Biografi skrevet på bokmål
Karl Marx
En oppgave om Marx som økonom, filosof, forfatter og hans liv, samt hvordan det har preget den senere historie.
Særoppgave skrevet på bokmål
Marxisme/sosialisme og Karl Marx
Teksten beskriver marxisme/sosialisme som ideologi, og historien om det. Den skriver også om opphavsmannen til ideologien - Karl Marx.
Særoppgave skrevet på bokmål
Karl Marx
Historie om Karl Marx. Hva han stod for, mente om samfunnet, hva han ville, hvem han samarbeidet med/mot, ulike reformer... Kjempe bra !:)
Temaoppgave skrevet på bokmål
Karl Marx og hans menneskesyn
Temaoppgave skrevet på bokmål
Kristendom-Marx, Kierkegaard og Freud.
Kristendom-Marx, Kierkegaard og Freud.
Temaoppgave skrevet på bokmål
Bøker av forfatteren:
Kommunisme
Handler om animal farm
Økonomi
Handler om death of a salesman

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet karl marx 
Req.time: 0.047 sec - 1 pageviews