Ernest Hemingway

Du er her » Skole » Emner » Forfattere  » Ernest Hemingway 

Ernest Hemingway har skrevet verkene A day's wait og The killers.
Stiler om forfatteren:
"A Day's Wait" by Ernest Hemingway
En kort analyse av novellen "A Day`s Wait".
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
The yearning individuals in the relationship - a comparison of two short stories
A comparison between two short stories: "Lamb to the Slaughter" by Roald Dahl, and "Cat in the Rain" by Ernest Hemingway. Skrevet i 10. klasse.
Analyse/tolkning skrevet på engelsk
"Ventetiden" av Ernest Hemingway
En analyse av novella ''Ventetiden'' skrevet av Ernest Hemingway.
Analyse/tolkning skrevet på nynorsk
Ernest Hemingway
Kort biografi om Ernest Hemingway.
Biografi skrevet på engelsk
Indian Camp - Nick's View
Gjenfortelling av novellen "Indian Camp" av Ernest Hemingway. Jeg er klar over brå slutt og andre lite gjennomtenkte deler av teksten, men den ble vel grei nok.
Novelle skrevet på engelsk
Bøker av forfatteren:
A day's wait
The killers
Handler om drap

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet ernest hemingway 
Req.time: 0.029 sec - 1 pageviews