Søk i stiler
 

jacob christian finckenhagen


Biografi om Jacob Christian Finckenhagen. (karakter 6)
Sjanger:BiografiLastet opp:09.05.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristendom i Norge


Jacob Christian Finckenhagen ble født omkring 1755. Jacob ble utnevnt til sokneprest i Nes den 14. mars 1800. Før det hadde han vært religionslærer i 20 år. Det ble sagt at Finckenhagen hadde talenter både som taler og religionslærer.

 

Finckenhagen hadde gode anbefalinger fra biskopene både i Christiania og Christiansands stift. Det var også en bekjent av Finckenhagen som var kansellpresident. Finckenhagen fikk god hjelp av disse da han kjempet om jobben som prest.

 

Finckenhagen hadde både kone og barn. Mens Finckenhagen var prest i Nes var de igjen i København. De kostet en del for Finckenhagen og han var ikke alltid like glad i dem. Finckenhagen bodde i kanskje Nes-bygdas fineste hus på den tiden, prestegården Disen på Vormsund. Når Finckenhagen kom til Nes var ikke økonomien hans noe å skryte av, men han rettet den raskt opp.

 

Prestens første store oppdrag i Nes var folketellinga i 1801. Alle personene skulle registreres med navns nevnelse og stilling i familien, alder, yrke og bosted. Resultatet av folketellingen ble 4794 personer fordelt på 845 husstander.

 

I begynnelsen av 1800-tallet var de fleste husene i Nes av laftet tømmer, upanelt og umalt. På den tiden som Finckenhagen var i Nes eides både hovedkirken og annekskirkene i Udnes og Fenstad av 8 velstående bønder. Kirkene ble holdt i stand med bistand av allmuen.

 

I løpet av de første 20 åra som Finckenhagen bodde i Nes var det ofte ustabil pengeverdi og mange uår med dårlig avling, sykdom og ubehag på grunn av krigssituasjonen. Finckenhagen tenkte alvorlig på å flytte til Arnestad på grunn av jordskred, men han ble boende på Prestegården Disen i 36 år. Finckenhagen ble etter hvert en ganske rik mann og han spilte en dominerende rolle i bygdesamfunnet i Nes fra 1801-1837, men han ble nok litt for dominerende for andre ”maktpersoner” som irriterte seg over prestens innblandinger i alt mulig.

 

Nesbuene var kjent for å være snille og høflige for 200 år siden og prest Finckenhagen pleide å rose dem.

Finckenhagen døde som en rik mann i 1837, over 80 år gammel. Finckenhagens årsinntekt i 1820-årene var på rundt 2260 spesidaler. Ved hans 50 års jubileum som religionslærer mottok han tittelen ”jubellærer”Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no