Søk i stiler
 

Fellingsreaksjoner, GK


Sjanger:RapportLastet opp:13.06.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


Utstyr:

 

Vernebriller
9 reagensrør
7 løsninger

 

Løsninger:

 

AgNO3 - Sølvnitrat NaOH - Natriumhydroksid Pb(NO3)2 - Blynitrat KI - Kaliumjodid CuSO4 Kobbersulfat K2CrO4 - Kaliumkromat CoCl2 - Koboltdiklorid

 

Vi utførte en rekke forsøk med å blande disse stoffene med hverandre for å få et salt, en felling i bunnen av reagensrøret. I fyllte 9 reagensrør med vann (ca. 1 cm) og tilsatte to og to løsninger i reagensrørene alt ettersom hvilket ion vi trengte for å lage saltet. Resultatet ble ført inn i en tabell:

 

Salt	Farge	Reaksjonsligning	Løsninger
Cu(OH)2	Blått		NaOH	+ CuSO4	
PbI2	Gult		Pb(NO3)2 + KI
PbSO4	Hvitt		Pb(NO3)2 + CuSO4	
CuCrO4	Rødt		CuSO4	 +  K2CrO4
AgCl	Hvitt		AgNO3 + CoCl2
Co(OH)2	Blått		CoCl2 + NaOH
Pb(OH)2	Hvit		Pb(NO3)2 + NaOH
Ag2CrO4	Brunt		AgNO3 + K2CrO4
PbCrO4	Hvitt		Pb(NO3)2 + K2CrO4

 

Konklusjon:

 

Vi skilte tungtløselige salter ved å blande saltløsninger. Resultatet var bunnfall i forskjellige farger.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no