Søk i stiler
 

Menneskerelaterte naturkatastrofer?


En tenkende tekst rundt naturkatastrofer.

Sjanger:ResonnerendeLastet opp:22.01.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturkatastrofer


Den siste tiden har antall naturkatastrofer steget drastisk. Katastrofene har praktisk talt stått i kø; Jordskjelvet i Pakistan, orkanene i “Mexico-golfen” og Sumatra -tsunamien er eksempler på dette. Mange hundretusen menneskelig er gått tapt i ulykkene. Noen mener at dette er naturens gang, og at vi mennesker ikke har noen innflytelse på de enorme kreftene. Er vi virkelig så uskyldige? Hva skjer med jorden vår? Hvorfor skjer disse katastrofene? Hvem har skylden? Hva kan vi (som mennesker) gjør? Hvem får katastrofene konsekvenser for?

 

Tusenvis rammes hvert år av de utrolige naturkreftene. Hva er årsaken til jordens kraftige utbrudd? Problemet er at vi mennesker ikke kan fasiten. Det man vet er at menneskenes forurensning og bruk av jorden er en av faktorene. Vi bruker maskiner, ressurser og enorme mengder fossilt brennstoff. Er dette skadelig? Klart det er skadelig! Bruk av maskiner fører til økte temperaturer som kan føre til at enkelte avlinger kan slå feil. Bruker vi for mange ressurser, vil etterkommerne våre få for lite ressurser, og menneskeligheten vil til slutt dø ut. Bruk av fossilt brennstoff fører til økning av klimagasser.

 

Krigene som har vært de siste 100-årene, har bomber blitt tatt til bruk. Jeg har en sterk misstanke om at bombingen, og ikke minst atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945, førte til forstyrringer inne i jorden.

 

Mange land tjener nå penger på olje. Utallige liter olje blir pumpet ut og solgt på det frie markedet, slik at du og jeg kan kjøre bil, og ha det godt og varmt i hjemmene våre. Kan jordskjelv påvirkes av gass- og oljeutvinningen i jordskorpen? Det er ikke godt å si, konsekvensene kommer nemlig 10 år etter handlingen er utført!

 

Menneskenes “feil” resulterer altså i global oppvarming. Temperaturene stiger, og mange frykter at polene skal smelte. De tror at verden vil oversvømmes, men spesielt utsatt er Bangladesh og Maldivene. Denne teorien om at verden oversvømmes er ikke jeg så sikker på, jeg forklarer: Polene består av is. Bare 10% eller mindre av isen isklumpene (polene) er over vannflaten, det vil si at det alltid vil være 10% a is over vannflaten, fordi isen gradvis vil smelt og derfor få en mindre vekt. Når isen smelter, begynner den å smelte øverst, fordi det er det punktet solstrålene og de høye temperaturen, først vil treffe. Ettersom isen smelter og blir mindre, vil isklumpen stige oppover. Vann har en tetthetsmasse som er mindre enn is (faktisk 10% mindre). Det vil si av vannpunktet vil holde ca samme stand hele tiden. Jeg tror altså at verden ikke kommer til å oversvømme. Men den globale oppvarmingen er så absolutt ikke bra.

 

Global oppvarming vil føre til høye temperaturer, som igjen fører til at mennesker vil bli utmattet av varmen, avlinger vil slå feil og mangel på mat vil resultere i sult, epidemier og død.

 

Over Antarktisk er det observert et hull i ozonlaget, hullet er også over sydespissen av sør Amerika. Et hull i ozonlaget? Det gjør vel ingenting? Jo, mennesker som lever i området har blitt forbrente og noen har fått hudkreft, som følge av uvanlig sterke UV-stråler. Dette er skremmende. Er dette hullet også et resultat av den globale oppvarmingen?

 

Kanskje er det de religiøse dommedag som er på vei? Kanskje er dette den mest troverdige forklaringen.

 

“ Vi har ikke arvet jorden fra våre forfedre - vi låner den av våre barn,” er det en “gluping” som har sagt en gang i tiden. For hva ligger i dette uttrykket? Jo, vi må ta vare på jorden vår. Barna våre skal jo leve på den. Vi har mer enn nok problemer i dag. Kanskje er problemene vi har igda laget av våre forfedre, men hva så? Det er ikke dermed sagt at vi skal gjøre det verst mulig for etterkommerne våres. La oss ta oss sammen og la jordkloden være som den er. Jeg holder meg til de religiøses forklaring, nemlig dommedag! Fordi det er nesten det mest “troverdige” det var det jeg hadde å si om de “ naturlige” verdensproblemene. Takk for meg!Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no