Søk i stiler
 

Flamme reaksjoner


Rapport fra labøvelse i kjemi.
Sjanger:RapportLastet opp:23.11.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


1. Grunnlag/Prinsipp:

Når et stoff blir varmet kraftig opp, sender det ut lys med bestemte bølgelengder. Vi skulle ta for oss noen og se på hvordan disse sender ut lys når de blir varmet opp i en flamme.

 

2. Utstyr:

Magnesiastift

Gassbrenner

Porselensplate

Digeltang

Salter: Kopperklorid, Kalsiumklorid, Natriumklorid, Kaliumklorid, Bariumklorid, Litiumklorid.

 

3. Utførelse:

Først tok vi litt av hvert stoff på porselens platen og så skrev vi nummer for å huske hvor hvert stoff lå. Så glødet vi enden på magnesiumstiften i flammen fra gassbrenneren. Deretter førte vi den varme magnesiumstiften ned i et av saltene, slik at noe av saltet festet seg på magnesiumstiften. Så førte vi magnesium stiften inn i flammen og noterte fargen på flammen som saltet gav fra seg. Etter hvert salt brakk vi av ca 1 cm på magnesiumstiften for at ikke saltene skulle bli blandet. Vi førte resultatet opp en tabell.

 

4. Målinger:

Salt              Farge salt      Farge flamme           eventuell fare

kopperklorid              Blått                     Grønn                  Giftig ved innhalasjon   

kalsiumklorid              hvitt                       Rød                     Hud og øyekontakt

natriumklorid              hvitt                      orange                  Hud og øyekontakt

kaliumklorid              hvitt                       lilla                   Fare ved svelging/øyekontakt

bariumklorid               hvitt                      orange                 Giftig ved svelging

litiumklorid               hvitt                   rosa, rød                 Helseskadelig, irriterende

                     

5. Konklusjon:

Når et grunnstoff ble varmet kraftig opp gav det fra seg lys med bestemte bølgelengder og farger. Dette kan bli brukt for å identifisere enkelte grunnstoffer i ulike materialer.

 

6. Feilkilder:

Saltene kan ha blandet seg eller det kan ha kommet andre stoffer og berørt  magnesiastiften. Noe som kan ha påvirket fargen på flammen. 

 

7. Datablad:

Vi brukte databladene til å finne ut om noen av saltene var farlige for oss mennesker. Det vi fant i databladene står skrevet i punkt 4. Målinger.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no