Søk i stiler
 

Reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat


Forsøk i kjemi for å bestemme reaksjonslikninga for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Sjanger:RapportLastet opp:09.12.2004
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


Me skal:

Finne ut kva for ei av reaksjonslikningane for oppvarming av NaHCO3 som er den rette.

 

Utstyr:

NaHCO3 (s), vekt, digel, klypa, gassbrennar, fyrstikker

 

Berekningar:

NaHCO3 skal brennast. Etter at stoffet er brent skal det ligge igjen eit fast, kvit stoff. Me antar at det er Na2O, NaOH eller Na2CO3. Då kan reaksjonen for oppvarming av NaHCO3 beskrives med tre likningar, og me skal finne ut kva for ein som er rett:

 

1)  2NaHCO3 (s)    → Na2O (s) + H2O (g) + CO2 (g)

2)  NaHCO3 (s)      → NaOH (s) + CO2 (g)

3)  2NaHCO3 (s)    → Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2 (g)

 

Vekt tom digel: 15,13 gr

Vekt digel + NaHCO3 : 20,13 gr

Vekt digel m/ NaHCO3 - vekt tom digel = 20,13 gr – 15,13 gr = 5 gr

 

NaHCO3: 84 U →  NaHCO3 utlevert: 5 gr   /   84 gr/mol = 0,0595 mol

 

Na2O produsert: 62 gr/mol * 0,02975 mol = 1,84 gr

NaOH produsert: 40 gr/mol * 0,0595 mol = 2,38 gr

Na2CO3 produsert: 106 gr/mol * 0,02975 mol = 3,15 gr

 

Me gjer:

1) Måler vekta til tom digel.

2) Vekta til digel med NaHCO3 og finn ut kor mykje NaHCO3 me har.

3) Målar vekta til digel med brent NaHCO3.

                 

Vekt digel + brent NaHCO3 : 18,27 gr

Vekt tom digel: 15,13 gr

Vekt digel m/ brent NaHCO3 – vekt tom digel = 18,27 gr – 15,13 gr = 3,14 gr

 

Konklusjon:

Det er reaksjonslikning nr. 3 som stemmer.

 Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no