Søk i stiler
 

Beregning av masse (2KJ)


Bestemmelse av reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Sjanger:RapportLastet opp:02.12.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


Problemstilling:

 

Hvilken av de tre reaksjonslikningene under stemmer for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat?

 

NaHCO3 (s) → Na2O (s) +H2O (g) +CO2 (g)

NaHCO3 (s) → NaOH (s) + CO2 (g)

NaHCO3 (s) → Na2CO3 (s) +H2O (g) + CO2 (g)

 

Fremgangsmåte/utstyrsliste: Henviser til oppgavebok (kjemien stemmer) s. 60

 

Kalkulasjoner:

 

Balansering av likninger:

2NaHCO3 (s)  → Na2O (s) +H2O (g) + 2CO2 (g)

1NaHCO3 (s) → NaOH (s) + CO2 (g)

2NaHCO3 (s) → Na2CO3 (s) +H2O (g)+ CO2 (g)

 

Stoffmengde til 5,29 g 2NaHCO3:

 

MM  NaHCO3 : [23u + 1u + 12u + (3*16)u] = 107u = 107g/mol

Stoffmengde = m/ MM = (5,29 g)/(107g/mol) = 0,049 mol

 

Beregning av antatt masse etter oppvarming:

 

Na2O - MM = 62g/mol          

2 mol NaHCO3 ↔ 1 mol Na2O, stoffmengde Na2O = 0,0494mol/2 = 0,0247 mol

masse = mol * MM (Na2O) = 0,0247 mol * 62 g/mol = 1,519 g

 

NaOH - MM = 40g/mol

1 mol NaHCO3 ↔ 1 mol NaOH, stoffmengde NaOH = 0,049 mol

masse = mol * MM (NaOH) = 0,0494 mol * 40 g/mol = 1,976 g

 

Na2CO3 - MM = 106 g/mol

2 mol NaHCO3 ↔ 1 mol Na2CO3, stoffmengde Na2CO3 = 0,0494mol/2 = 0,0247 mol

masse = mol * MM (Na2CO3) = 0,0247 mol * 106 g/mol = 2,618 g

 

Resultat/drøfting/konklusjon:

 

Etter oppvarmingen veide vi innholdet i digelen til å være 3,3 g, noe som stemmer best med likningen:

NaHCO3 (s) -> Na2CO3 (s) +H2O (g)+ CO2 (g).

Grunnen til at vi ikke fikk nøyaktig samme resultat som vi i teorien skulle fått, er fordi det muligens ikke var blitt dannet nok H2O (g) og CO2 (g) under prosessen; som gjør at det er igjen mer fast stoff i digelen. En lengre oppvarmingsprosess ville gjort at den teoretiske kalkulasjonen ville stemme.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no