Søk i stiler
 

Albert Einstein og relativitetsteorien


Om Albert Einstein og relativitetsteorien.

Karakter: 5 (10. klasse)

Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:07.01.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Vitenskapsmenn
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Albert Einstein var en tysk–sveitsisk-amerikansk fysiker som ble født i Ulm i Tyskland i 1879. Einstein har lagt ut flere teorier som har gitt et vesentlig bidrag til utviklingen av moderne fysisk. Einstein er mest kjent for sin spesielle relativitetsteori, lagt ut i 1905, og den generelle relativitetsteori, lagt ut i 1916.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

I 1921 fikk Albert Einstein Nobelprisen for arbeider i teoretisk fysikk, spesielt for sin oppdagelse av loven for den fotoelktriske effekt. Han har også fått Copley-medaljen (1925) og Royal Astronomical Societys  gullmedalje (1926). Begge var en anerkjennelse for relativitetsteorien.

 

Den kjente relativitetsteorien til Einstein er delt inn i den generelle og den spesielle relativitetsteori.

Ved hjelp av den spesielle relativitetsteorien kan man finne ut en nøyaktig beskrivelse av hvordan partikler vil oppføre seg, uansett hvor stor hastigheten er.

 

Eksempler på effekter av denne teorien er: Lengden av en stav er mindre når du den måles av en person som beveger seg forbi staven enn når den måles av en person som er i ro i forhold til staven. En annen effekt av relativitetsteorien: En klokke som beveger seg i stor hastighet går saktere enn en klokke som ligger i ro. Det betyr at en person som beveger seg i stor hastighet vil være yngre enn en person som er ro.

 

Et resultat av denne relativitetsteorien er at E=mc2 (Energien = Masse x lyseshastighet2)

 

Den spesielle relativitetsteorien er basert på to hovedteorier.

1. At alle personer som beveger seg med samme hastighet oppfatter naturlovene likt. Men personer som beveger seg med ulik hastighet oppfatter naturloven ulikt. Denne teorien er relativitetsprinsippet.

2. At lysets hastighet i vakuum er konstant og uavhengig av lyskildens bevegelse.

 

Mens den spesielle relativitetsteorien omhandle gjenstander i konstant hastighet omhandler den generelle relativitetsteorien enhver bevegelse, også gjenstander som akselererer og roterer.

Ved hjelp av generell relativitetsteorien kan man beskrive ubegrenset sterke gravitasjonsfelt.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no