Søk i stiler
 

3.C Framstilling og påvisning av oksygen


Naturfagforsøk
Sjanger:RapportLastet opp:20.02.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:NaturfagsrapporterUtstyr:

- Kaliumpermanganat
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Glassull
- Glasskar
- Treflis
- Stativ med muffe og klemme
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Først helte vi 3gram med kaliumpermanganat i reagensglasset. Så plasserte vi glassull i nærheten av åpningen. Deretter måte vi fylle glasskaret med 60% vann og reagensglasset som måte være helt full.
2) Så startet oppvarmingen av reagensglasset med kaliumpermanganat. Vi ventet litt med å holde glassrøret under reagensglasset på grunn av at luften i glassrøret skule gå ut først.
3) Når reagensrøret i glasskaret var fylt opp, tok vi glassrøret først ut. Grunn til det er at når gassen i reagensglasset med kaliumpermanganat kjøles av begynner varmluften å trekke seg samen og dermed vann fra glasskaret som kan føre til at reagensglasset sprenges.

4) Til slut varmet vi et treflis over gassbrenneren helt til det gløde. Deretter stakk vi det in i reagensglasset og reaksjonen var at det flammet opp i 2 sekunder og slukket igjen. Grunn til denne reaksjonen var at trefliset som gløde reagerte med oksygenet ved å brenne.

Konklusjon :

Under forsøket var det viktig å huske på å først ta glassrøret ut av glasskaret og deretter reagensrøret. Under oppvarming av Kaliumpermanganatet startet det å avgi oksygengass som vi fylte i et reagensglass. Vi undersøkte hvordan det oppsamlete oksygengasset ville reagere om vi stak et glødende treflis in i glasset. Reaksjonen var et det tok fyr, det hadde skjedd:

2kMuO4 -> K2 MuO4 + MuO2 + O2


Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no