Forum > Skole og utdanning > Muntlig eksamen VG3 SSP: Historie - Revolusjoner. Problemstilling?

Her kan etterlyse stiler og skoleoppgaver eller hjelpe andre med å finne det de trenger. Du kan også ta opp andre ting som har med skole og utdanning å gjøre.Vis fora | Vis emner | Vis som liste


Muntlig eksamen VG3 SSP: Historie -...

NCWP
08.06.2010 14:50
Hei,

Kom for noen timer siden opp i historie som muntlig eksamen. Temaet jeg fikk er revolusjoner. Nå trenger jeg sårt forslag til en problemstilling, og forslag til hvordan jeg kan gjennomføre denne eksamenen for å i det minste få karakteren 5. Her er læreplanmåkene:

- Bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale.
- Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger.

- Forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn.
- Drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet.
- Gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet.
- Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet.
- Finne eksempel på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted.

Forslag, anyone?

 Svar på dette innlegget  


EmneForfatterSendt
Muntlig eksamen VG3 SSP: Historie -...NCWP 08.06.2010 14:50
 
Req.time: 0.143 sec - 1 pageviews